109 találat a(z) elhatárolás cimkére

Utazási bérlet juttatása 2018-ban és 2019-ben Kérdés

Számvitelileg mit kell elhatárolni, ha a 2019-es teljes éves utazási bérletet 2018 decemberében megvásárolja a munkáltató? Csak a személyi jellegű ráfordítást, vagy az adóterheket is? Az adóterheket még a 2018-as szabályok szerint állapítjuk meg.

Árfolyamveszteség elhatárolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk devizakölcsön, illetve devizafolyószámla-hitel visszafizetéséhez kapcsolódóan jelentős árfolyamveszteséget mutat ki, van-e lehetőség ennek az árfolyamveszteségnek az elhatárolására? Köszönettel.

Tao-támogatásból, felajánlásból megvalósított beruházás könyvviteli elszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az Ön véleménye szerint egy sportegyesület által kapott tao-támogatás, felajánlás összegéből megvalósított beruházás esetében el kell-e időbelileg határolni az ilyen jogcímen befolyt összegeket, és az értékcsökkenési leírás arányában visszaírni, vagy másképpen kell kezelni? Válaszát előre is köszönöm. Tisztelettel: Szekeres Zsolt

Végelszámolás zárása utáni bérleti díj, számviteli szolgáltatás díja Kérdés

Tisztelt Szakértő! A https://adozona.hu/kerdesek/2017_8_2_Vegelszamolas_zarasa_utani_bankko_rpr linken megjelent kérdés-válaszhoz kapcsolódva lenne még kérdésem. A végelszámolás utáni költségekként könyvelésre kerülhet három havi bérleti díj is (tekintve, hogy a székhelyhasználatért bérleti díjat fizet a cég a bérbeadónak)? Számla alapján történjék? Számlázza ki a bérbeadó három hónapra? (Eddig havonta kapta és fizette a cég a számlákat.) Költségként közvetlenül lekönyvelem a tárgyévre? Vagy elhatárolás lehetséges az utolsó beszámolóban? A végelszámolás zárása utáni becsült számviteli szolgáltatás díja elhatárolás, vagy az utolsó üzleti év költsége? Köszönöm a válaszát előre is.

Veszteségleírás a társasági adóban 1. rész – amire mindig figyelni kell! Cikk

Több mint húsz éve él a szabály, hogy a vállalkozások – úgymond – magukkal hordozhatják elhatárolt negatív adóalapjukat, hogy a következő pozitív adóalappal rendelkező adóévükben leírhassák azt. Az immár örökzöld szabályra vonatkozó előírások útvesztőjében azonban még mindig elég könnyű elveszni. Négyrészes cikksorozatunkkal segítünk a könnyebb eligazodásban.

Mezőgazdasági kft. Kérdés

Tisztelt Szakértő! Most jött hozzám egy ügyfél, akinek mezőgazdasági kft.-je van. Ilyen témájú könyvelésem még nem volt. Szíveskedjen tájékoztatni, hogy milyen sajátosságai, illetve egyedi bevallási kötelezettségei vannak. Kap a MÁK-tól többféle támogatást. Ezeket el kell-e határolni, s ha igen, mivel szemben kell feloldani az elhatárolást? Kérem szíveskedjen teljes tájékoztatást adni ezzel a témával kapcsolatban. Segítségét előre is köszönöm. Üdvözlettel Huéber Józsefné

Támogatás elszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk "elektromos gépkocsi beszerzésének támogatása" pályázaton nyert. A kiírásban 3 év fenntartási idő szerepel, az autót cégünk 5 évig tervezi használni (értékcsökkenés elszámolása során az 5. év végén maradványértékkel számolunk). A támogatás összegét a passzív elhatároláson mutatjuk ki, ennek feloldása évente (adott évi amortizáció)/(eszköz bekerülési értéke)*támogatás összege. Az 5. év végére a maradványértékre jutó rész elhatároláson marad, ez az összeg csak az eszköz kivezetésekor oldható fel? Addig marad elhatároláson, amíg az eszköz a könyveinkben szerepel? Köszönettel: Mónika

Lakásvásárlás plusz klubkártya II. Kérdés

Előző, azonos című kérdésem kiegészítését kérném. Kérdésem: a meghatározott juttatás adóját egyben, a pénzügyi rendezéskor kell befizetni? Ott nincs elhatárolás? http://adozona.hu/kerdesek/2018_3_24_Lakas_vasarlasklubkartya_ggc

Társasági adó Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbiakban kérem a segítségét: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatálya alá tartozó, működési engedéllyel rendelkező nevelési-oktatási, illetve köznevelési intézmény (mely közhasznúsággal rendelkezik), az ingatlanvagyonát ingyenesen (térítés nélkül) átadja az intézmény fenntartójának, mely egy közhasznú nonprofit gazdasági társaság. A Tao. tv. 6.számú melléklet E.) fejezetének 1. pontjában foglalt "hármas feltételnek" együttesen nem felel meg, így az adott tevékenység közhasznú nonprofit gazdasági társaságnál nem minősül kedvezményezett tevékenységnek, így alanyává válik a taónak. Alaphelyzet szerint, (ha van nyilatkozat, akkor az átadózónak – mivel közhasznú –nem kell megnövelnie az adóalapot (könyvelés nála T 86 – K 1). Az átvevőnél T 1 – K 96. Vagyis taoalap lenne. A nonprofit gazdasági társaság is alanya értelemszerűen a számviteli törvénynek. Kérdés: A számviteli törvény előírásai szerint a térítés nélkül átvett eszköz esetében (T-1 - K 96) – nyilvánvaló, hogy piaci értéken.(esetünkben a NAV elfogadta az illeték-megállapítás alapja során a könyv szerinti értéket, a nonprofit még illetékmentességet élvez, illeték nincs), passzív időbeli elhatárolást kell könyvelni, T 48 - K 96. Majd ahogy az amortizáció felmerül, visszaírom. Jól gondolom, hogy így az eszköz (ingatlan) átadása évében nem a teljes összeg (T 1 - K 96) után? Segítségét előre is megköszönve, várom válaszát. Tisztelettel: Lajos

Támogatás elhatárolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Pályázati úton nyert (GINOP) támogatással kapcsolatban szeretnék kérdezni. A kapott összeg egy része fejlesztéshez kapcsolódik (eszközbeszerzés), a jelentősebb része viszont költségráfordítás ellentételezésére szolgál (bérköltség-támogatás). A bérköltség a 2017. évben merült fel kizárólag. Az eszközöket 2a 017. évben aktiválták, de az elkövetkezendő két évben is értékcsökkenés lesz elszámolva rájuk. Az elszámolást beadták, hamarosan lezajlik a helyszíni ellenőrzés is. Tudtommal a fejlesztési támogatás bevétele pénzügyi rendezéskor könyvelendő, de nem határolható vissza akkor sem, ha korábban használatba vettük az eszközöket. Mi a helyzet a bérköltséghez kapcsolódó támogatással? Ott is szükséges a pénzügyi rendezés? Aktív időbeli elhatárolásként a 2017. évre ki lehet mutatni a bérre jutó támogatást (visszahatárolni?). Van-e különbség, ha mérlegkészítés előtt vagy után folyik be? Köszönöm.

15 évvel ezelőtti elhatárolás feloldása Kérdés

Cégünk könyvelését a korábbi években könyvelőiroda végezte. 2003-ban útépítésre támogatást kapott az önkormányzattól és pályázatból is. A fejlesztési költség kevesebb, mint amennyit ezen a címen elhatároltak, a különbözet 10 millió forint. Nem tudom, hogyan rendezzem le, valamint jelentős összegű hibaként hogyan nézne ki az eredménykimutatásom és a mérlegem. Egyéb bevételként kell könyvelni, ha fel akarom oldani? A 2017. évről szóló eredménykimutatásban és mérlegben hol kell szerepeltetni, ha lekönyvelem? Amennyiben konkrét adatokra tudnak válaszolni, adott címre elküldöm. Köszönöm a segítséget.

Mikrogazdálkodói beszámoló Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2017 novemberében alakult egy bt., 2018.01.01-től a kisadózó vállalkozások hatálya alá bejelentkezett a beltag. 2018. évtől bevételi nyilvántartásra kötelezett a bt. A 2017. évre szóló beszámolót el lehet-e készíteni a mikrogazdálkodói beszámolóról szóló rendelet alapján? Az időbeli elhatárolásokat, amelyek a 2 évet nem haladják meg, ezen esetben sem kell könyvelni? Köszönöm válaszukat!

Evás társaság elhatárolása Kérdés

Az alábbi kérdésben kérném iránymutatásukat. A társaság 2018/01/01-től az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozik. 2017-ben kiadott egy elszámolási időszakos számlát, melynek teljesítési dátuma 2017/12. hó, az elszámolási időszakos számlák teljesítési időpontjára vonatkozó áfaszabályok szerint az elszámolási időszak: 2018.01.01-12.31. A társaság a számla áfatartalmát beállította a 2017. utolsó időszaki bevallásába, a nettó összeget elhatárolta 2018-ra. Helyes-e így? A nettó bevétel után 2018-ban evázik, és az áfát is megfizette. Így az összes adóteher 37 százalék helyett, 50 százalék. Van-e az áttérési szabályok között erre vonatkozó útmutatás?

Bérelt szoftver betanítási költsége Kérdés

Tisztelt Szakértő! Bérelt szoftver nagy összegű betanítási költségét el kell határolni a szoftver tervezett használati idejére, vagy a betanítás évében elszámolható teljes egészében költségként? Válaszát előre is köszönöm!

Fejlesztési támogatás elhatárolása, elszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kettős könyvvitelt vezető bt. fejlesztési támogatást kapott eszközbeszerzéshez. 2017. júliusban 50 százalék előleget kapott. 2017. év végén benyújtott egy részelszámolást a teljes projekt 90 százalékáig. Az elszámolást 2017. december 28-án elfogadták, az előlegen felül fennmaradó összeget 2018. januárban utalták át. Az előleget kötelezettségként tartottuk nyilván. Melyik nappal kell az előleget bevételbe átvezetni? Logikusan 2017. dec. 28-án az elszámolás elfogadásával az előlegből bevétel lesz, így 2017. évben kell átvezetni. Tekintve, hogy pénzügyi rendezéshez köti a bevétel kimutathatóságát a számviteli törvény, így a fennmaradó 40 százalék, amely 2018 januárjában érkezett meg, biztosan 2018. évben lesz bevétel. Helyes-e az elgondolásunk vagy 2018 januárjában kell az előleget bevételbe átkönyvelni, mikor egyébként a folyósítás történik? A bevétel elhatárolása ebben az esetben miként történik, tekintve, hogy ugyanarra az eszközre több részletben érkezik a bevétel? Két külön bevételnek tekinthető-e egyáltalán így a folyósítás? A végelszámoláskor biztosan keletkezik további 10 százalék bevétel. Újra kell számolni az arányszámokat? Miként? Miként kell eljárni abban az esetben, ha a 2017-ben beszerzett eszközre a támogatás 2018-ban érkezik meg, de az écs. elszámolása megkezdődik 2017-ben? Visszahatárolás nem lehetséges, ha az écs arányában történik a feloldás, akkor gyakorlatilag az écs előbb "elfogy" mint a bevétel, első feloldásnál az előző évi écs-re jutó bevétel is feloldható?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Nyereményjáték szervezése üzletszerűen

Antretter Erzsébet

adószakértő, igazgató

Niveus Consulting Group Kft.

Termékexport de EU-ba történő szállítás

Tüske Zsuzsanna

vámszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 január
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close