465 találat a(z) önellenőrzés cimkére

Személyi kedvezmény Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szja-kedvezményt vehet igénybe 2019. január 1-jétől az, akinél például méhnyakrákot diagnosztizáltak pár évvel ezelőtt. Kérdésem, hogy ezt a kedvezményt 5 évre visszamenőleg önellenőrzéssel lehet-e igényelni? Köszönettel: Gál Ágnes

Osztalék-visszafizetési kötelezettség Kérdés

Kft. taggyűlése 2014-ben a 2013. üzleti évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásakor a 2013. év adózott eredménye terhére osztalék kifizetéséről döntött. A 2016. évben önellenőrzés keretében feltárt jelentős összegű hibák helyesbítésével, a 2013. évre jóváhagyott jóváhagyott osztalék kifizetésére a saját tőke nem nyújtott fedezetet. A 2014. évben a kft. az osztalékról szóló döntés időpontjában a 2006. évi IV. törvény előírásait kellett, hogy alkalmazza. Ott a törvényi előírás, hogy a jogszabályi feltételeknek meg nem felelően kifizetett osztalékot csak akkor kell a tagoknak visszafizetni, ha rosszhiszeműen jártak el. A feltárás időpontjában hatályos 2013. évi V. törvény vonatkozó előírása szerint kötelező a tagoknak az osztalék visszafizetése, ha arra a társaság vagyona nem nyújtott fedezetet. Kérdés: A tagok kötelesek-e visszafizetni a részükre 2014. évben kifizetett osztalékot, a 2016. évben történt önellenőrzés eredményeként?

Áfa önellenőrzése Kérdés

2017 márciusában hozott az ügyfél magánszemély nevére kiállított osztrák számlát, mi azt áfásan lekönyveltük, mert nem volt EU-s adószám. Ügyfelünk rájött, hogy rossz névre írta a számlát, és még azon mód – 2017. március 30--val – javította, tehát írt egy azonos összegű, minuszos előjelű számlát a magánszemélynek, és egy számlát a megfelelő névre. A dolog szépséghibája, hogy ezeket a számlákat bennehagyta a számlatömbjében. Ez egy egyeztetés során derült ki, 2018 decemberében. Az önellenőrzést 2017. I. negyedévére kell elvégeznem (én így gondolom, de nem vagyok benne biztos)?

Első házasok kedvezménye Kérdés

Tisztelt Válaszadó! 2017.10. hónaptól lenne jogosult adókedvezményre egy magyar munkavállalónk, de a házasságkötésről szóló magyar anyakönyvi kivonatot csak 2019. 03.19-ei dátummal állították ki (a feleség lengyel, és Lengyelországban esküdtek). Ebben az esetben az alábbi módon érvényesítheti egyedüliként az adókedvezményt? 2019 márciusától havonta kérné a kedvezményt. Januárra és februárra majd a 2019-es adóbevallásnál tünteti fel ezt a két hónapot. A 2018-as évre kérné egy összegben az adóbevallásban. 2017-re visszamenőlegesen kérne önellenőrzést az adóbevallására. A feleségnek is szükséges emiatt önellenőrzést beadnia, és jeleznie, hogy az első házasok kedvezményére a házastársa jogosult? Ő is Magyarországon dolgozik (már 2017-től). Köszönöm! PR

Szja személyi kedvezmény Kérdés

Tisztelt Szerkesztőség! I8700 BNO kóddal, 1994. évi kezdettel orvosi igazolást kaptam. Kérdésem az lenne, hogy hol tudom megnézni, hogy ez a kód mikor került be az adókedvezmények közzé? Azért lenne fontos, mert így önellenőrzéssel visszamenőleg is érvényesíthető lenne az adókedvezmény, ha már legalább 5 éve benne van a listában. Illetve technikai kérdésem az lenne, hogy minden évet az adott év szja-bevallásán egyesével kell önellenőrizni? Köszönettel

Számlahelyesbítés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk nemzetközi (3. országos) fuvarozással foglalkozik, a megbízásokat egy magyar speditőr cégtől kapjuk. 2019. 01. 01-től az áfatörvény változása miatt mi nem számlázhatunk áfamentesen. Sajnálatos módon, az év eleji ellentmondó információk miatt csak az export fuvarokat számláztuk 27 százalékos áfával, az import fuvarokat áfamentesen. A fuvardíjak EUR-ban vannak meghatározva és abban is kapjuk meg őket. Kérdésem, hogyan hozhatjuk helyre a hibánkat? Helyesbítő számlát kell kiállítanunk az eredeti számla árfolyamának alkalmazásával minden egyes számlára vonatkozólag? Vagy esetleg összevontan is kiállíhatunk egy számlát, amelyeben természetesen részletezzük mely számlákra vonatkozik a helyesbítés? Köszönöm előre is válaszát. Üdvözlettel: Oláh Krisztina

Társas vállalkozó jogviszonyának rendezése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Könyvelek egy kft.-t, ahol az egyik tag tulajdonos és személyesen közreműködő is a cégben, és eddig máshol főállással rendelkező tagi jogviszonyosként volt számfejtve, mert rendelkezett főállással. Azzal a céggel szemben, ahol alkalmazták, felszámolást kezdeményeztek, a kft.-m tulajdonosát kijelentették, visszamenőlegesen, nem a felszámolást megelőző napra (2018.09.27.), hanem 2017.09.27-re. Ezt a bejelentést 2019. elején tette a felszámolóbiztos. A cégvezetőm vitatja a kijelentést, emiatt, és a ki nem fizetett bérkövetelés miatt jelenleg munkaügyi per van folyamatban. Viszont az általam könyvelt kft.-ben szeretném rendezni a jogviszonyát: Ön szerint melyik nappal jelentsem a NAV felé a saját cégében a jogviszonyának változását, 2017.09.27-étől vagy 2018.09.27-étől? Ha a bejelentést 2017.09.27-étől teszem meg, elkezdem kijavítani 2017 szeptemberétől a járulékbevallásokat, és utóbb kiderül, hogy a kijelentésénél tényleg elírás történt, és nem 2017-ben, hanem 2018-ban akarták kijelenteni, akkor megint új változásbejelentőt kell benyújtani, és az addig javított járulékbevallásokat újból önellenőrizni? Iyen kavarodás miatt a NAV nem fogja a cégemet behívni ellenőrzésre? Ilyen esetben hogyan célszerű eljárni, meg kell várni a munkaügyi per kimenetelét vagy el kell kezdeni a saját cégben a javításokat? A könyvelt kft. kivás is, így az eljárás – egyebek mellett – a kivabevallásokat is érinteni fogja. Köszönöm a válaszukat. Slága Andrea

Önálló tevékenységből származó jövedelem Kérdés

Tisztelt Szakértő! Önálló tevékenységből származó jövedelem esetében – megbízási szerződés alapján – év közben két alkalommal kifizetés történt, mely esetében 50% költséghányadot vettek figyelembe. (Valószínűleg így nyilatkozott a magánszemély.) Így elkészült az szja-bevallás. Majd kiderült, hogy az év első felében is történt egy megbízásos kifizetés 10% költséghányad figyelembe vételével. Önellenőriznem kell a bevallást, hogyan kell helyesen elszámolni az összegeket? Elszámolható mind a három kifizetés a meglévő költségszámlák figyelembevételével, abban az esetben is, ha a költségszámlák összesen nem érik el a három alkalommal kapott jövedelem 50%-át? Vagy a meglévő költségszámlákat figyelmen kívül kell hagyni, és a mindösszesen bevételt – jövedelmet – csak a 10% költséghányaddal lehet elszámolni? Ebben az esetben a már bevallott 50%-os költség figyelembevételének összegével (-10%) szemben el kell számolni a 39% különbözeti bírságot?

Társas vállalkozói jogviszony utólagos önellenőrzés Kérdés

Tisztelt Cím! Mi a teendő, ha a társas vállalkozói jogviszonyt önellenőrizni kell, mert később derül ki, hogy az egyszemélyes kft.-ben lévő ügyvezetőnek nincs más biztosítási jogviszonya, vagyis a kft.-ből utólag kell a járulékokat megfizetni, bevallani. Az a kérdés, hogy a bérszámfejtett jogviszonyból eredő nettó "bért" kötelező-e ténylegesen kifizetni? Illetve, hogy az ügyvezető számára számfejtett, de ki nem fizetett juttatásról kell-e M30-as igazolást kiállítani? Mi van abban az esetben, ha a kft.-ben nincs is fedezet a kifizetésre?

Társaságiadó-bevallás önellenőrzése Kérdés

Kérem szépen szíves segítségét a következő kérdésben: Sajnos hibáztam, nem növeltem meg az adóalapot 2015. évben a bírság összegével. Amennyiben nem jelentős hiba, akkor a 1529-es bevallást önellenőrzöm, de a feltárás évében nem kell szerepeltetni a mérleg középső sorában? Köszönöm!

Nyugdíjas munkavállaló önellenőrzése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Munkavállalónk 2019. január 1-jén betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt. Munkaviszonya csak január 11-én szűnt meg. Mivel nem volt az elszámolás időpontjában még határozata a nyugdíjról, ezért minden járulékot levontunk tőle a számfejtés során, mintha nem lett volna még nyugdíjas. A 08-as bevallás is így ment el. Kérdésem az lenne, hogy előleg megállapításáról szóló igazolás elfogadható-e, el lehet-e kezdeni az önellenőrzést? Másik kérdésem, hogy mivel több járulékot vontam le tőle, mint kellett volna (10%+4%+3%), és ez az összeg a NAV felé be is lett fizetve, nekünk mint munkáltatónak vissza kell kérnünk az adóhivataltól a dolgozó részére kiutalt különbözetet? Vagy azt automatikusan, az önellenőrzés után visszafizetik? Válaszukat megköszönöm!

Kiva, fejlesztési tartalék Kérdés

Tisztelt Szakértő! 1. kérdés: egy kft. 2018.01.01-jétől kiva adózási módot választotta a tao helyett, 2017-ben fejlesztési tartalékot képzett, holott nem lehetett volna, mert a Tao 16. § (1.c.) bekezdése jogutód nélküli megszűnés esetén tiltja. Ilyen esetben mi a teendő? Társaságiadó-bevallást kell önellenőriznem? És késedelmi pótlékkal növelt összegben megfizetnem vagy kiva-bevallásban van-e rá lehetőség? 2. kérdés: ha fejlesztési tartalékot képeztem a Tao tv. hatálya alatt és a kiva időszakában 4 éven belül beruházásokat hajtok végre, feloldom a fejlesztési tartalékot, elszámolom a számviteli törvény szerinti értékcsökkenést, viszont hogyan fizetem meg a fejlesztési tartalék utáni adót (késleltetett értékcsökkenést)? Előre is köszönöm válaszát. Üdvözlettel Novákné Gaál Mónika

Családi adókedvezmény önellenőrzése Kérdés

Tisztelt Szakértők! Az alábbi problémával kapcsolatosan kérném szíves segítségüket: 2018-as évre a munkavállalónak 3 kedvezményezett gyermek után lett havonta érvényesítve az adókedvezmény, de a valóságban csak két kedvezményezett gyermek és 1 eltartott után lehetett volna. Szóval több adókedvezmény lett számolva a kelleténél. Hogyan lehet ezt módosítani 2018-ra visszamenőlegesen egész évre? Önellenőrzéssel a 1808-as nyomtatványon? Segítségüket előre is köszönöm! Kiss Beáta

Hibás az M30-as? Így lehet javítani Cikk

A munkáltatóknak, kifizetőknek január 31-éig kellett a 2018. évben teljesített kifizetéseiről, juttatásairól összesített igazolást kiállítaniuk. Ha a munkáltató január 31-ét követő időpontban értesül róla, vagy tárja fel, hogy az előző hónapokra, esetleg évekre vonatkozóan nem a jogszabályi előírások alapján állapította meg és vallotta be a magánszemély adóját, adóelőlegét és állapította meg a járulékokat, a következő szabályokat figyelembe véve van lehetősége javítani a hibát.

Személyi kedvezmény visszamenőlegesen Kérdés

Örömmel olvastam cikküket arról, hogy a PM állásfoglalása szerint 5 évre visszamenőlegesen is igénybe lehet venni a fogyatékosság miatti adókedvezményt a 2019.01.01-től beiktatott betegségek esetén is. Engem 2012-ben műtöttek petefészekrákkal (C56). Még abban az évben megkaptam a kemoterápiát. Azóta eltelt 5 év, és úgymond tünetmentes, gyógyult vagyok. A kérdésem az, hogy ebben az esetben is igyénybevehető az adókedvezmény most 2019-re és a következő évekre, és visszamenőlegesen 2013-tól is önellenőrzést adhatok be? Előre is köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Kivás társaság hipabevallása

Szipszer Tamás

adószakértő

Katás táppénzen

Szipszer Tamás

adószakértő

Magánokirat felülhitelesítése

Tüske Zsuzsanna

vámszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close