495 találat a(z) önellenőrzés cimkére

Helyesbítő számla előző évekre vonatkozóan Kérdés

Tisztelt Adózóna! Cégünk most kapott – minőségi reklamációnk miatt – egy nagy összegű minuszos, helyesbítő számát egyik szállítónktól. 2014-ben vásárolt anyagokra vonatkozóan kaptuk meg most ezt a helyesbítő számlát. Megerősítést kérnénk, hogy jól gondoljuk-e a következőket! A minuszos számla áfatartalmával a jelenlegi áfabevallásunkban számolunk el. Mivel a számla nettó összege meghaladja a 2014-es év mérlegfőösszegének 2 százalékát, ezért jelentős a hibahatás. Ezért azt gondoljuk, hogy háromoszlopos beszámolót fogunk majd 2019-re beadni, illletve a 2014-es társaságiadó-bevallást pedig önellenőriznünk kell, hiszen a költségeink csökkentek, tehát fizetendő adónk keletkezett. Kérdésünk, jól gondoljuk-e ezt. Előre is köszönettel.

Szja-bevallás önellenőrzése Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következőkben kérném a segítségét: Egy őstermelő 2018. évben a 1853-as számú bevallásában a kárenyhítési juttatást támogatásként vette figyelembe, így tévesen alkalmazta a 40% kistermelői költségátalány elszámolását. Így a bevétele túllépte a 8 millió forintos értékhatárt. 2018-ban vett három új gépet, amire 14,5% értékcsökkenést számolt el. Lehet-e önreviziózni és elszámolni egyösszegben az értékcsökkenést egy gépre, mivel az fedezné a 40% költséghányadot? Szabad vállalkozási zónában helyezte üzembe a gépet. Mire vonatkozik az Art. 54. § 3. bekezdése az önrevízióval kapcsolatban? Következő kérdésem: 2018. évi gépbeszerzésre utólag folyósított támogatást kap az őstermelő, a támogatást csak 2019-ben kapta meg. A kapott támogatást mikor és hogyan kell bevételként elszámolni? Tisztelettel: Pataki István

Behajthatatlan követelések áfa-visszatérítése az EUB határozat alapján Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az áfatörvény 2020.01.01-től teszi lehetővé a behajthatatlan követelések áfatartalmának visszaigénylését. Az Adózóna oldalán olvastam, hogy az EUB határozatára való hivatkozással lehetőség nyílt a 2016 előtt teljesített és behajthatatlanná vált követelésekre az áfa visszaigénylése, viszont csak 180 napunk van rá. Kérdésem az, hogy a 2019.12.31-ig elévülő követelések esetében milyen módon nyújthatom be az áfa-visszaigénylésre vonatkozó igényemet, illetve milyen feltételeknek kell eleget tenni? Az áfatörvény 77. § (7)–(10) bekezdéseinek tartalma alapján támasztott követelményeknek eleget kell tenni? Válaszát előre is köszönöm. Tisztelettel.

Áfa: önellenőrzés Kérdés

2016-ban egy betéti társaság átalakult kft.-vé. A betéti társaság utolsó áfabevallásában – késett számlák miatt – nem tudta az összes előzetesen felszámított adóját bevallani. Helyesen járunk-e el akkor, ha most önellenőrzést végzünk az eredeti, 2016. évi időszak vonatkozásában? A bevallást a kft. nevében, a jogelőd bt. adószámára hivatkozva nyújtjuk be. Segítségüket előre is köszönöm.

Kamatkedvezmény önellenőrzése Kérdés

Az előző évben a társaságiadó-bevallásban nem érvényesítettünk egy adókedvezményt (kamatkedvezmény). Kérdésünk, hogy lehet-e ezt önellenőrizni?

NYugdíjjárulék III. Kérdés

Tisztelt Szakértő! Korábbi kérdésemre adott válasza kapcsán szeretnék visszakérdezni. A tévesen vont nyugdíjjárulékot nem visszaigényelni szeretnénk. Könyvelőnk láthatta, hogy ezt a korábbi könyvelő vonta és szerettük volna, ha ő is tovább vonja a nyugdíjjárulékot folytatólagosan. Van mód visszamenőleg korrigálni? Ennek is az önellenőrzés a módja? Megelőző kérdés: https://adozona.hu/kerdesek/2019_10_17_Nyugdijjarulek_phk

Szja-bevallás önellenőrzése személyi kedvezmény miatt Cikk

Önellenőrizheti-e egy magánszemély az szja-bevallását a 2013. évtől, ha 2019 októberében kapott olyan igazolást, hogy súlyos fogyatékos az egészségi állapota? – kérdezte olvasónk. Lepsényi Mária adószakértő válaszolt.

Szja-bevallás önellenőrzése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy magánszemély önellenőrizheti-e szja-bevallását a 2013. évtől, ha 2019 októberében kapott olyan igazolást, hogy súlyos fogyatékos az egészségi állapota (korm. rendeletben meghatározott)? Zárójelentések 2013-tól rendelkezésére álltak. Rendszeres jövedelmei nem voltak, csak megbízási díjak, bérbeadás. Ebben az esetben évenként hány hónapra veheti igénybe a kedvezményt, 12 hónapra, vagy csak azokra a hónapokra, amikor jövedelme volt? A helyzetet az is bonyolitja, hogy adójának 1%-át minden évben felajánlotta, ezzel mi történik önellenőrzés során? Előre is köszönöm válaszát. Tisztelettel: Szalainé

Reprezentációs költség – önellenőrzés Kérdés

Tisztelt Szakértő(k)! Cégcsoportunk üzleti partnerei számára konferenciát szervezett külföldön. A konferencia augusztus 30-31-én volt. A konferencia költségeit a külföldi kapcsolt vállalkozásunk számlázta tovább felénk, mivel a konferencián nem csak magyar, hanem a külföldi partnerek is részt vettek. Az olasz kapcsolt vállalkozásunk a számlát október 7-én állította ki részünkre. (A számlán megjegyzésben szeptemberi Konferencia szerepel, bár a konferencia valójában augusztus utolsó két napján volt.) A konferencia költségei között reprezentációs költségek is voltak, melyek után szja- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége keletkezik cégünknek. Kell-e a 1908-as bevallást augusztusra önellenőriznünk ilyen esetben, tehát augusztusra kell-e bevallani az szja-t és a szociális hozzájárulási adót? A rendezvény augusztusban volt, a számlát viszont csak októberben állították ki részünkre és a megjegyzésben szeptembert szerepeltet a külföldi cég. Segítségüket előre is köszönöm.

Önellenőrzés: amikor bevalláskor biztos, hogy szükség lesz rá Cikk

Több alkalommal foglalkoztunk már a jogviszonyuk fennállása alatt nyugdíjassá vált munkavállalókat érintő bejelentési és járuléklevonási kötelezettséggel, akik esetében már a bevallás elkészítésekor borítékolható a későbbi korrekció szükségessége. Tekintve, hogy nemrégiben több erre irányuló kérdést is kaptunk, úgy gondoljuk, érdemes ismét áttekinteni a témát.

Vevői készletraktár önellenőrzése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Hollandiai vevőnk vevői készletraktárat tart fenn. Néhány hónapja tévesen leszámláztuk a hollandiai vevőnek a vevői készletraktárba Hollandiába kiszállított árunkat, szeretnénk stornózni a kimenő számláinkat, amelyet így tévesen közösségi áfamentes értékesítésként állítottunk ki, és az áfa-adatszolgáltatásba is beállítottuk. Milyen teljesítési nappal kell kiállítanunk a több hónapra visszanyúló téves számlázásunkat, kell-e áfa-önellenőrzést végeznünk, vagy a számla kelte szerinti hónap áfabevallásába elegendő betennünk a számlákat? Az áfa-adatszolgáltatást hogyan kell helyesbítenünk? Milyen egyéb bizonylattal, raktári dokumentummal kell alátámasztanunk ezt a számlahelyesbítést? Köszönöm válaszát: Pappné G. Márta

Pénztáreltérés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Könyvelőváltás során derült ki, hogy egy 2013. évi bevételi számla tévesen került lekönyvelésre. 27 700 Ft helyett 2 126 700 Ft. A cég nem volt áfás 2013-ban. Kérdésem: Hogyan kell 2019-ben rendeznem a 2 099 000 Ft pénztár- és bevételeltérést? A 2013. évi társaságiadó-bevallás már elévült, gondolom azt nem lehet önellenőrizni. Hogyan kell könyvelni T86-K381 (nem adóalap növelő mivel a társaság már 2013-ban megfizette a társasági adót.) vagy T921-K381? Kell 3 oszlopos beszámoló? (A hiba jelentős.) Az előző könyvelő elismerte a hibát. A dolog szépsége, hogy 2016-ban eredménytartalékból került a jegyzett tőke emelésre és ezen eredmény nélkül nem lehetett volna eredménytartalékból emelni. Kérem, részletesen írja le a könyvelési tételeket és, hogy esetlegesen mit kell önrevíziózni. Előre is köszönöm.

Art., jövedéki adó Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy 2018. évi BEV_J04 számú bevallásról van szó, mezőgazdasági gázolaj jövedéki adójának visszaigényléséről. Ezen bevallásban fel kell tüntetni a gázolajszámlát kiállító adószámát, ami sajnos tévesen lett beírva, az igénylő cégé szerepel ennek a helyén. Adóhatósági ellenőrzés történt 2019.09.04-én az ügyfélnél, a számlák fizikailag nem voltak ott. Három munkanap kitűzésével kötelezték a számlák bemutatására, valamint a bevallásban tévesen szereplő adatok(adószámok) önellenőrzéssel történő javítására. Mivel a rossz adat adót, adóalapot nem érint, így a bevallás helyesbítésként és nem önellenőrzésként került benyújtásra 2019.09.06-án. A hatóság az ellenőrzést 2019.09.18-án zárta le. Mulasztási bírságot kívánnak kiszabni a jegyzőkönyv szerint, a 2016 . évi LXVIII törvény 100. § (1) bekezdése, valamint az Art. 7. § 22. pontja alapján. A tévedést nem vitatjuk, de mivel a tudomásom szerint az Art.-ben és a jövedéki törvényben nincs olyan tilalom, hogy adathelyesbítést ne lehetne végrehajtani hatósági ellenőrzés alatt egy adott bevallásban, így álláspontom szerint a hatóságnak a már korrigált adatokat tartalmazó bevallás alapján kellene eljárni ebben az esetben az ellenőrzés lezárásakor. Függetlenül attól, hogy 2019.09.04-én jegyzőkönyvben a hibát feltárta, és önellenőrzésre szólított fel a NAV, mivel helyesbítésként nyújtottuk be a bevallásunkat, véleményem szerint ebben az esetben már nincs joga a hatóságnak mulasztási bírságot kiszabni. Kérem tájékoztatását, jól gondolom-e a fentieket?

Eltérő üzleti évet érintő javítás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Tévesen 2019-re lett kiállítva egy számlánk a nem megfelelő alvállalkozói elszámolás következtében, amelyet a vevő megreklamált, és ő kéri annak javítását (2019.09.05-ei dátummal) és a számlázást, 2018-as dátummal. Kérdésem, hogy ilyen esetben mi a helyes megoldás, ha sztornózzuk a számlát? Áfa önellenőrzése, könyvelési tételek (árbevétel, áfa), milyen teendők vannak? A számla összege nem éri el a mérlegfőösszeg 2 százalékát, így az nem minősül jelentős hibának számviteli politikánk szerint sem. Szakértő válaszát várva, tisztelettel!

Műemléki ingatlanok adóalap-kedvezménye, II. rész. Vásárlás, önellenőrzés Cikk

Cikksorozatunk második részében a műemléki ingatlannal, a nyilvántartott műemléki értéknek minősülő ingatlannal, illetve a helyi egyedi védelem alatt álló ingatlannal (a továbbiakban együtt: műemléki ingatlan) kapcsolatos beruházás, karbantartás, felújítás adóalap-kedvezményének gyakorlati alkalmazása során felmerülő egyes kérdéseket válaszolunk meg: vásárlás mint beruházás, több ütemű beruházás, önellenőrzés.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Katás egyéni vállalkozó csed mellett

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Talent4U Consulting Bt.

Gyed számításának alapja

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Talent4U Consulting Bt.

Ingatlanértékesítés – teljesítési időpont

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 január
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close