655 találat a(z) értékcsökkenés cimkére

Szárító ajándékozása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy kilenctagú családi gazdaság, melynek vezetője az édesapa. A családi gazdaság 2013-ban épített egy szárítót, mely után a családi gazdaságban értékcsökkenést számolnak el. A NAV-nál bejelentett számlabefogadó és számlakiállító kizárólag az édesapa, a családi gazdaság vezetője. Az édesapa szeretné a szárítót a fiának ajándékozni, aki szintén tagja a gazdaságnak. Kérdésem az lenne, hogy ennek adózási szempontból van-e valamilyen vonzata (vagyonkivonás), vagy mivel a szárító, mint ingatlan továbbra is a családi gazdaság használatában maradna, az értékcsökkenés tovább folytatható mindenféle egyéb adókövetkezmény nélkül? Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel: Erdélyi Andrea

Aktiválás? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk telket vásárolt, melyre felépíttetett egy csarnokot, s most parkolót, kerítést és parkosítást szeretnénk. Kérdésem: a parkolót és a kerítést külön eszközként aktiválom és a tao-ban 14,5 százalékkal értékcsökkenthetem? A parkosítást kell-e aktiválnom (s ha igen, milyen kulccsal értékcsökkentem) vagy elszámolható költségként? Köszönettel: FM

Maradványérték Kérdés

Tisztelt Szakértő! Pénzügyi lízinggel vásárolt céges személyautónál maradványértékként a lízingben szereplő maradványértéket kell figyelembe venni az értékcsökkenés meghatározásánál, vagy mi határozhatunk meg nagyobb maradványértéket a könyvelésben?

Földhasználati jog értékcsökkenése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kötelezettség rendezése fejében termőföldhöz kapcsolódó földhasználati jogot kapott egy társaság, amely termőföldön erdőtelepítést végzett. A földhasználati jog értéke után 4 százalékos értékcsökkenést számolt el a társaság. Megfelelően jártak-e el az előző években, vagy a termőföld speciális jellegéből adódóan a földhasználati jog után nem lehetett volna elszámolni? Köszönettel.

Teljesítményarányos értékcsökkenés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Azzal a kérdéssel fordulok Önhöz, hogy abban az esetben, ha az értékcsökkenési eljárásnál a teljesítményarányos értékcsökkenést választjuk (személygépjármű kilométer után), akkor ezt a módszert lehet-e alkalmazni az adótörvények szerinti értékcsökkenés elszámolásánál? Válaszukat előre is köszönöm.

Adótörvény szerinti értékcsökkenés kivezetése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy cég, mely értékesítette a tulajdonában lévő ingatlant. Az adóalap-csökkentő tételeknél a tárgyi eszköz tárgyévben elszámolt értékcsökkenését és az adótörvény szerinti kivezetéskori értékét vehetjük figyelembe? Vagy a tárgyi eszköz bevételével és értékcsökkenésével kell korrigálni?

Nyilt végű személygépkocsi lizing Kérdés

Bruttó ár regisztrációs adóval 11 524 000 forint, finanszírozott összeg 4 245 087 forint + áfa. Finanszirozott összeg 4 845 086 + áfa. Nettó lízingtőke 9 090 173 forint. Maradványérték 1 636 231 forint + áfa. Havi törlesztő 83 023 forint (48 hó). Nem tudom, melyik összeget hová kell könyveljem. Nagyon kérem a segítséget! Egyáltalán, mi után számolok majd értékcsökkenést? Űdv Kati

Számla beérkezése Kérdés

Későn érkezett szállítói számla, például január helyett márciusban. Mi a teendő? Vissza kell könyvelni a teljesítés napjára? Illetve a későn érkezett számla beruházást tartalmaz. Vissza kell tennünk az adott teljesítési időszakra, és hiába volt zárás, lépjünk vissza, a számlán feltüntetett időpontban aktiváljuk és számoljuk is el az értékcsökkenést?

Civil szervezet adózása Kérdés

Közhasznú besorolással rendelkező civil szervezet, jelen esetben egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat, bevétele csak ingatlanhasznosításból és a rezsi továbbszámlázásából származik, s az ehhez kapcsolódó értékcsökkenést és rezsit elszámolja. Kérdésem, hogy lehet-e TAONY-t (társaságiadó-bevallást helyettesítő nyilatkozatot) beküldeni, vagy a bérlésből származó nyereséget le kell-e adóznia? Előre is köszönöm válaszát.

Kivás tárgyi eszközök beolvadás esetében Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy társasági adó hatálya alá tartozó vállalkozásba beolvad egy olyan társaság, amelynek előzőleg kivás időszaka is volt. Eszközeit a nyilvántartási értéken viszi át. A beolvadó társaság a kivás időszakában beszerzett tárgyi eszközökre elszámolható-e a létrejövő társaságnál a társasági adó szerinti értékcsökkenés? Válaszát előre is köszönöm!

Kisvállalkozói kedvezmény, értékcsökkenés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az egyéni vállalkozó a 2017-ben vásárolt kisteherautót levonta a bevételből egy összegben, mint kisvállalkozói kedvezményt (1753-13-03. 36. sor) és az adózás utáni vállalkozói jövedelmet csökkentő tétele között a nettó értékét is (1753-13-05. 97. sor). Kérdésem, hogy 2018-ban elszámolható-e az aktuális évi értékcsökkenése? Válaszukat előre is köszönöm.

Haszonélvező, bérbeadás Kérdés

https://adozona.hu/kerdesek/2019_5_6_Haszonelvezo_berbeadas_jlo Nagyon köszönöm a fenti kérdéseimre adott válaszát. Szeretném kérni az alábbiakban a megerősítését, hogy jól gondolom-e a következőket: 1.) A haszonélvező magánszemélyek az ingatlanra nem számolhatnak el értékcsökkenést. Mi a helyzet a lakásba vett tárgyi eszközök tekintetében, melyek meghaladják a 200 ezer forintot. Ezekre az eszközökre számolhatnak el értékcsökkenést? Például vettek egy konyhabútort 500 ezerért, akkor erre elszámolhatnak évente 14,5% értékcsökkenést költségként? 2.) És végül a rezsivel kapcsolatban, ha jól értem, akkor kizárólag akkor nem kellene a bevételek között elszámolni, ha a bérbeadó minden hónapban bediktálja a ház fogyasztását a szolgáltatóknak. Ezen havi számlák alapján kiszámolja, hogy mennyi a kialakított lakásra jutott tényleges fogyasztás (például hőmennyiségmérő alapján stb. ) és azt az összeget fogja minden hónapban beszedni a bérbevevőtől. Ebben az esetben a rezsi költséget nem kell beszámítania a bevételi közé és akár a 10 százalékos költséghányadot is választhatja az adózás tekintetében. Előre is köszönöm a választ.

Játékszoftver-fejlesztés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Játékszoftver-fejlesztő cég számviteli és adózási kérdéseivel kapcsolatban kérném szíves segítségét. A társaság önállóan fejlesztett egy játékszoftvert, első verzióját feltöltötte több külföldi internetes oldalra, az ezekkel kapcsolatos bevételeket EU-s és harmadik országbeli adóalanyok utalják a bankszámlájára. 1. Ezzel a tevékenységgel kapcsolatban egy szellemi termék jött/jön létre, amelyet aktiválásig befejezetlen beruházáson, majd szellemi termékként kell nyilvántartanunk? Amennyiben igen: 2. Az összes felmerülő kiadását (bérköltség, szoftverfejlesztő vállalkozói díj, felhasznált szoftverek) befejezetlen beruházásként kell nyilvántartanunk? 3. Mikor aktiválhatjuk a szellemi terméket? Az első verzió már felkerült internetes oldalakra, a felhasználói visszajelzések alapján folyamatosan javításra kerül a szoftver, amit mi karbantartásként látunk helyesnek kezelni. 4. Hogyan kell elszámolni az értékcsökkenést? 5. A szoftverek szerzői joga a törvény erejénél fogva automatikusan keletkezik. Ezek alapján mindenféle további igazolás nélkül tekinthetjük-e jogdíj bevételnek a fenti, külföldi oldalakkal történt licence szerződés alapján keletkező bevételeket? 6. Az értékesítésről a partnerek nem kérnek számlát, helyesen járunk-e el, hogy ha a beérkezett utalások dátumát teljesítési dátumként feltüntetve, a beérkezett összegekről 15 napon belül állítunk ki számlát, amit ki nem küldünk, hiszen a partner nem igényli, csak a mi nyilvántartásainkban lesz benne?

Haszonélvező, bérbeadás Kérdés

Adott egy házaspár, tagjai haszonélvezők fele-fele arányban egy családi házban. A ház tulajdonosa a gyermekük. A ház egy részében kialakítottak egy kisebb lakást, melyet bérbeadnak. A bérleti szerződésben a bérbeadók a haszonélvezeti joggal rendelkező házaspár. A bérbeadás előtt az átalakítás költségei (anyagok, munkadíj, berendezés, bútorok) a házaspár nevére szólnak. A kérdésem az alábbiak lennének: 1. Ha a tételes költségelszámolást választják, a bérbeadásnál elszámolhatják-e költségként a felújítás költségeit egy összegben a tárgyév bevételével szemben mint haszonélvezők? Azért zavart meg ez, mert értékcsökkenést csak a tulajdonos számolhat el. Tehát a kérdés, hogy a felújítás költségét mint haszonélvezők elszámolhatják-e a tárgyévben akár úgy is, hogy így a költségük meg fogja haladni a bérbeadásból a bevételüket, vagyis nem keletkezik adókötelezettségük? 2. A másik kérdés, hogyha még egy lakást kialakítanak és arra is több millió forintot költenek, viszont csak a következő évtől lesz bérbeadva, akkor elszámolhatják-e a jövő évi bevételükkel szemben például az idei felújítás költségeit? 3. A szerződés szerint a bérleti díjon felül a bérlő havi x összeg rezsi átalányt fizet, majd évente megtörténik az elszámolás a tényleges fogyasztáshoz képest. Idéntől már nem kell bevételként elszámolni a rezsi költségeket. Ez ebben az esetben is így van? Vagyis sem a bevételi, sem a költségoldalon nem kell foglalkozni a rezsiköltségekkel?

Eszköz beszerzéséhez kapott támogatás Kérdés

2018-ban nyert a cég (GINOP) pályázat keretében eszköz beszerzéséhez támogatást. Támogatási szerződés megkötése: 2018. Előleget kapott a cég: 2018. június hóban. A gép vásárlása, üzembe helyezése: 2018. november 13. A pályázattal történő elszámolás elfogadása: 2019. április hó. Mérlegkészítés időpontja: 2019. március 31. Ha jól értelmezem, a támogatás összegét bevételként nem lehet elszámolni 2018-ban, mivel az elszámolás és a maradék összeg utalása a mérleg készítése után történt. Viszont a gépet üzembehelyeztük 2018-ban, s ezért értékcsökkenést is el kell számolni kb. 1,5 hónapra. Kérdésem: Elszámolhatom-e 2018-ra az értékcsökkenést, illetve mi lesz a sorsa a támogatási összeg ezen értékcsökkenésre jutó részének? Azt mikor könyvelheti a cég bevételként? Válaszukat előre is köszönöm. Tisztelettel: Boskóné

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Svájci magánszemély számára számlázás

Bunna Erika

adótanácsadó

Adómentes használtautó-értékesítés

Nagy Norbert

adószakértő

Megbízási jogviszony mellett adott költségtérítés

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close