640 találat a(z) értékcsökkenés cimkére

Lízing áfája Kérdés

Egyéni vállalkozó (nem taxis) nyílt végű pénzügyi lízing keretében személygépkocsit vásárol. Kérdésem: A lízingdíj áfatartalmát visszaigényelhetem? Tudomásom szerint a nyílt végű pénzügyi lízinget az áfatörvény szolgáltatásként kezeli, és ha a személygépkocsit a tevékenység végzéséhez használom, amit menetlevéllel igazolok is, és megfizetem a cégautóadót, a tőkerészre jutó áfát számla ellenében visszaigényelhetem. Az áfatörvény nem tesz különbséget egyéni vállalkozó vagy cég esetében a visszaigénylésben? A személygépkocsit a vállalkozó a tárgyi eszközei között nyilvántartásba veheti-e és értékcsökkenést elszámolhat-e rá?

Nyílt végű pénzügyi lízing vevőkijelöléssel Kérdés

Tisztelt Szakértő! Nyíltvégűlízing-szerződést kötöttünk 3 évvel ezelőtt, most járt le. Ügyvezetőnk a lízingcég felé nyilatkozott, harmadik fél részére számlázzák ki a maradványértéket. Az lenne a kérdésem, hogy az én könyveimből így hogyan kerül ki az eszköz? Szerződéskötéskor – 3 éve – aktiváltam a személygépkocsit, értékcsökkenést számoltam el rá. Ha a lízingcég harmadik félre kiszámlázza a maradványértéket, mi alapján és hogyan tudom kivezetni a könyveimből a személygépkocsit? Köszönettel: Mónika

Egyéni vállalkozónál tehergépkocsi zárt végű lízingje és az értékcsökkenés Kérdés

Kérem közölni, hogy az egyéni vállalkozó a vállalkozásban vállalkozási célra használt 2015. szeptemberben zárt végű lízingelt tehergépkocsi után költségként elszámolhatja az értékcsökkenést? Ha nem, miért nem? NAV ellenőrzés nem fogadta el, szja hiányt állapított meg. Köszönettel Négyökrűné..

Személygépkocsi-vásárlás Kérdés

Egy cég személygépkocsit szeretne venni, de a biztosítás sokkal jobb, ha magánember az üzembentartó. Tehát a cég lenne a tulaj, a magánember az üzembentartó? Mi van ilyenkor? A cég elszámolhat értékcsökkenést, és fizet cégautóadót? Az autóval kapcsolatos többi költséggel mi van ilyenkor?

Támogatott eszköz értékcsökkenése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Tárgyieszköz-beszerzéshez kapcsolódó, vissza nem térítendő támogatással kapcsolatban kérdeznék, hogy pontosan mi a helyes eljárás az elhatárolások feloldásánál. 1. Tárgyieszköz-beszerzés 10 000 eFt, maradványérték 1500 eFt (15%), értékcsökkenés lineáris, évi 14,5%. Kapott vissza nem térítendő támogatás összege 5000 eFt. A kapott támogatást el kell határolni (48 halasztott bevételek), és a támogatásintenzitásnak megfelelő arányban az értékcsökkenések elszámolásakor fel kell oldanom a költségre eső támogatást a bevételek közé. Mikor járok el helyesen, ha a teljes eszköz beszerzési értékéhez viszonyítom a támogatást, és az elhatárolt támogatás összegéből az értékcsökkenés támogatásintenzitás számolt arányát oldom fel? (számszakilag: 50% támogatásintenzitás, éves értékcsökkenés: 1232,5 eFt, akkor ennek felét oldom fel a bevételek közé?) vagy az értékcsökkenés százalékának megfelelő összeget oldok fel évente a teljes támogatásból? (számszakilag: 5000 eFt, ebből 14,5% hányadot oldok fel tárgyévben, azaz 725 eFt-ot a bevételek közé) Továbbá: A 7. évet követően az elhatárolásban nem marad fel nem oldott támogatás? 2. A pályázat fenntartási időszaka alatt szabálytalanságot állapított meg a támogató hatóság, ezért a 3 évvel korábban kiutalt támogatás összegét korrigálták, előírtak 2000 eFt visszafizetési kötelezettséget. Hogyan kezelem ezt követően az 1. pont szerinti elszámolást? Az új támogatásintenzitási hányadot alkalmazom ezentúl, vagy visszamenőlegesen is korrigálom a feloldásokat?

Társasüdülő-vásárlás, értékcsökkenési leírás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. társasüdülőt vásárolt üzleti (bérbeadási) célra. A vásárlásról két számlát kaptunk. Az egyik ingatlan vételár címén került kiállításra. Az általános szabályok szerint ingatlanvétel esetében ismernem kell a telekrész és az ingatlanrész értékét ahhoz, hogy az értékcsökkenést megfelelően tudjam elszámolni. (A telek után nem lehet értékcsökkenést elszámolni.) A szerződés szerint a társasüdülőt a társasházi közös tulajdonból hozzá tartozó eszmei hányaddal vásároltuk meg. Ez azt is jelenti, hogy társasüdülő esetében a vásárolt ingatlan értékből nem lehet elkülöníteni a telekhányadot, azaz a számla ebből a szempontból megfelelően lett kiállítva? A másik számla a társasüdülő kertjében lévő parkoló kizárólagos használati jogáról szól. A könyvelésben ezt mint ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogot számoljuk el. Az értéke azonban a használat során nem fog változni, ezért úgy gondoljuk, hogy ebben az esetben nincs mód számviteli értékcsökkenést elszámolni. Milyen adókulcsot alkalmazhatunk a társasági adó szerint? Molnár Anikó

Konténer iroda létesítése Kérdés

Kft. tartós-bérleti szerződést köt egy magánszeméllyel, és egy konténer irodát, valamint konténer üzemet szeretne itt létesíteni. Hogyan kell ezt elszámolni áfa szempontjából és mennyi idő az értékcsökkenése egy ilyen ingatlannak?

Egyéni vállalkozás megszűnése Kérdés

Tisztelt Szerkesztőség! Az alábbi ügyben kérném szakmai véleményüket. Egyéni vállalkozó 19 évvel ezelőtt vásárolt egy üzletet (cukrászdát), és a vételárat terhelő áfát visszaigényelte. Az elmúlt 19 évben értékcsökkenést is elszámolt az egyéni vállalkozói bevételeivel szemben. Kérdése a következő: ha megszünteti az egyéni vállalkozást, kell-e az ingatlan forgalmi értéke után áfát fizetnie, illetve kell-e módosítania a megszűnés évében a vállalkozói adóalapját? (Nincs értékesítés.) Tisztelettel.

Költségelszámolás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi ügyben kérem szíves véleményét. Egyéni vállalkozó üzlethelyiséggel rendelkezik – vállalkozásba bevitt üzlethelyiség –, az üzlethelyiség az utcán, közterületen aszfaltozott parkolóval rendelkezik. A parkoló az idő elteltével elkopott. A kérdés arra vonatkozik, hogy a fenti egyéni vállalkozó a parkoló újraaszfaltozását elszámolhatja-e költségei között – természetesen számla ellenében. Jól gondolom, hogy az épület részeként értékcsökkenéssel elszámolhatom, vagy mivel közterület, költségként nem számolhatom el /vagy értékcsökkenésként? Köszönettel: OÁ

Költségelszámolás ingatlan bérbeadásakor magánszemélyeknél Cikk

Magánszemélyként is lehetőség van-e tételes költségelszámolásra, illetve az amortizáció kapcsán a bevételek csökkentésére ingatlan-bérbeadás esetén, akár adószámosként, akár adószám nélküliként, vagy az csak egyéni vállalkozókra élhetnek ezzel a lehetőséggel? – kérdezte olvasónk. Lepsényi Mária adószakértő válaszolt.

Családi gazdaság tárgyi eszköz értékesítése Kérdés

Családi gazdaságunk régi nulla értéken nyilvántartott kombájnt beszámíttatott egy új zárt végű lízingkonstrukcióban megvásárolt kombájnba. Az szja törvény alapján a régi kombájn értéke megjelenik-e bevételként és ezáltal befolyásolja-e a kedvezményes kistermelői 8 milliós értékhatárt, vagy van arra mód, hogy az új kombájn értékét csökkentsük vele úgy, mint ahogyan a pénzügyi teljesítés is történt és az értékcsökkenés ezután a csökkent érték után történne a következő években. Válaszukat tisztelettel köszönöm.

Beruházás, készlet Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi témában szeretném kérni szíves állásfoglalását. Egyik cégünk rendezte az úszó világbajnokságot, melyhez olyan beruházásokat kellett elvégezni, melyek jelentős összegűek, ugyanakkor csak a rendezvény ideje alatt használták, majd szétszerelték és bizonyos elemeit készletre vették. Helyes-e az eljárásunk, ha úgy gondoljuk, hogy az aktiválástól a bontásig értékcsökkenést számolunk el, majd a műszakilag megállapított értéken az elemeket készletre vesszük és a készlet érték és a nettó érték közötti összeget pedig elszámoljuk terven felüli értékcsökkenésként? Vannak olyan építmények, melyeket a rendezvény után szétbontanak és nem marad készletre vehető érték; ezeknek az eszközöknek a bontás után fennmaradó nettó értékére terven felüli értékcsökkenést számolnánk el. Kérdésem még, hogy a bontás, a szállítás költsége növeli-e a készletre vett eszközök értékét? Válaszát előre is köszönöm. Üdvözlettel: Varró Mária

Telek- és ingatlanérték meghatározása Kérdés

Tisztelt Szakértő, Kft. vásárol egy raktárépületet. Az adásvételi szerződésben nincs kikötve, hogy mennyi a telek és mennyi az ingatlan értéke. Létezik hivatalos állásfoglalás NAV vagy bármely szakmai szervezet részéről, hogy milyen módon kell megállapítani a telekértéket (mivel az nem képezi az értékcsökkenés alapját)? Az adott kerületre jellemző építési telkek négyzetméterárát kell figyelembe venni, vagy százalékos arányt kell nézni vagy bármilyen más megoldást tud javasolni? Köszönöm válaszát előre is!

Nagyértékű Ingatlan elszámolása egyéni vállalkozó megszűnésekor Kérdés

Az egyéni vállalkozó üzlethelyiséget vitt be alakuláskor a vállalkozásába. Megszűnéskor hogyan kell eljárni? A megszűnésig értékcsökkenést számolt el. A megmaradt nettó értékkel mi lesz? A megszűnés után, amennyiben értékesíti az üzlethelyiséget, hogyan fog adózni, mint magánszemély?

Ingatlan-bérbeadás – értékcsökkenés alapja Kérdés

Tisztelt Szakértő! Érdeklődnék, hogy magánszemélyként, ingatlan-bérbeadás esetén, amennyiben három év után áttérnék 10 százalékos költségátalányról tételes költségelszámolásra, mit vehetek figyelembe az értékcsökkenés alapjaként? Értékcsökkenés alapja: 1. A lakás vételára mondjuk 8 millió forint (2004-es vásárlás), plusz illeték (kell-e igazolni az illetékfizetést vagy elég kiszámolni és hozzáadni?), plusz ügyvédi költség, plusz áfa (kötelező, hogy meglegyen a bizonylat, vagy lehet becsült érték is, mivel már több mint 10 év telt el)? 2. Kihívok most (2017) egy hivatalos értékbecslőt, aki meghatározza a piaci árat, mondjuk 18 millió forintban, és akkor használhatom ezt az összeget, mint az értékcsökkenés alapja? Köszönettel.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Nagyszülői gyed melletti munkavégzés

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Kapcsolt vállakozások összeszámítási kérdései

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Munkavégzés előre betervezett állásidő helyett

dr. Kéri Ádám

ügyvéd, adatvédelmi tisztviselő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 július
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close