96 találat a(z) áfamentes számla cimkére

Alanyi adómentes szolgáltatása angol megrendelőnek Kérdés

Alanyi adómentes adózó szolgáltatást (tanácsadást, tanulmánykészítést) nyújt uniós adószámmal nem rendelkező angol cégnek. Tekintettel arra, hogy a megrendelőnek nincs uniós adószáma, kiállíthat-e a szolgáltató áfamentes számlát alanyi mentességre hivatkozva? Köszönöm a segítséget. P.Zsuzsa

Láncügylet adózása 2020 Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk, mint magyar adóalany, de közösségi adószámmal is rendelkezünk (A), egy szlovákiai cégnek (B) állít ki számlát termékértékesítésről (paritás DAP), de az árut közvetlenül B vevőjének, C-nek szállítjuk, aki szintén egy szlovákiai cég. A szállítást a magyar cég (A) szervezi, a (B) cég pedig közölte velünk az EU-s adószámát. Kérdésem lenne, hogy helyesen állítunk-e ki (B) vevőnek közösségen belüli termékértékesítésként áfamentes számlát.

Szállítmányozás Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következőkben kérném újra a segítségüket. Egy magyar, áfakörbe tartozó bt. vállalja szállítmányozóként, hogy csomagot juttat el Magyarországról harmadik országbeli címzetthez. Az esetek többségében egy magyarországi szálloda bízza meg, hogy a nála megszálló vendég csomagját juttassa ki külföldre. A csomagot a bt. saját nevében adja fel, így a fuvarozó cég felé áfamentes számlát állít ki. Kérdésem, hogy a bt. a szálloda felé állíthat-e ki az áfatörvény 102. § alapján mentes számlát? Válaszukat előre is köszönöm!

Airbnb-jutalék elszámolása kft. esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk kft. formában működik, kivás, alanyi adómentes, EU-adószámmal rendelkező cég. Magyarországon lévő, magyar magántulajdonban álló szálláshelyeket hirdet és foglal a lakástulajdonosok nevében az airbnb internetes felületén, az airbnb-vel és a lakástulajdonosokkal kötött megállapodás alapján. Az airbnb társaságunk nevére küldi meg az áfa nélküli jutalékszámlát, amely összeget a szálláshelyfoglalás értékből azonnal levon, és az így csökkentett összeget utalja át a lakástulajdonosoknak. Társaságunk a jutalék utáni összeget havonta bevallja és megfizeti a NAV-felé és benyútja a 16A060-as adatszolgáltatást. A lakástulajdonosok felé társaságunk kiszámlázza a társaság jutalékát, a megállapodás szerint, alanyi adómentes számlával. Arra vonatkozóan szeretném a véleményét kérni, hogy mi történjék az airbnb-jutalék összegével, hogyan kell ezt a társaság könyvelésében rögzíteni, továbbá, mint közvetített szolgáltatást, ki kell-e számlázni a lakástulajdonosok felé, alanyi áfamentes számlával? Ezt hogyan kell lekönyvelni? Köszönöm szíves segítségét, üdvözlettel: Józsa Ibolya

Áfa kérdése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Alanyi áfamentes kft. betonelemet gyárt Magyarországon német cég részére. A beton alapanyagot a német fél adja, valamint az elszállítást is a német cég végzi. A magyar kft. áfamentes számlát állít ki a betonelem gyártásról? Válaszát előre is köszönöm!

Koszovó, termékértékesítés, szolgáltatás nyújtása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünktől a Külgazdasági és Külügyminisztérium megrendelte egy szobor felállítását Prizrenben. A kérdésem az lenne ezzel az ügylettel kapcsolatban, hogy a számlát a minisztériumnak magyar áfával vagy mentesen kell kiállítani? Ha mentesen, milyen hivatkozás kell, hogy szerepeljen az általunk kiállított számlán?

EU adószám nélkül nyújt szolgáltatást román fél magyar adóalanynak Kérdés

T. szakértő! Megrendeltünk szolgáltatást egy román alanyi adómentes vállalkozástól, aki valami miatt véleményünk szerint nem szabályszerűen jár el amiatt, hogy nem igényelt uniós adószámot, és alanyi áfamentes számlát állít ki felénk (a magyar kft. felé) úgy, hogy csak a romániai adószámát tünteti fel rajta. Az uniós adószámot nem pótolta, és egyébként sem tudja majd visszamenőlegesen a korábbi számláin feltüntetni, ha sikerül meggyőznünk a gyakorlat helytelen voltáról. Kérdésem, hogy mi mint számlabefogadók, az ilyen számlát hogyan könyveljük, hogyan jelentsük? Harmadik országból történt szolgáltatás igénybevételnek?

Reklámtermék exportja közösségen belüli szállítással Kérdés

Tisztelt Szakértő! Bizonytalan vagyok a számlázással kapcsolatban. Reklámterméket értékesítünk Svájcba (ez exportértékesítés lenne, tehát áfamentes), de azt kéri a vevő, hogy Németországba szállítsuk a terméket. Nem vagyok biztos benne, hogy így is helyesen járunk el, ha adómentesen számlázunk, tekintve, hogy nem hagyja el a termék a közösség területét. Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!

Közösségen belül épitőipari szolgáltatás áfája Kérdés

Szlovák cég végez épitőipari szolgáltatást belföldön, konkrétan egy iskolát újít fel. A mi belföldi EU-s adószámmal rendelkező cégünk anyagot és szolgáltatást szállít, illetve végez a belföldi ingatlanon. Kérdésem: hogyan kell az anyagot és a tevékenységet számláznom a szlovák cégnek, áfásan vagy áfamentesen? A választ előre is köszönöm! Üdvözlettel: Farkasné Kiss Edit Beszámoló Készítő Kft.

Alvállalkozó Németországban Kérdés

Tisztelt Szakértő! Van egy német vállalkozás, amely megbízta "A" magyar vállalkozót, hogy szolgáltatást nyújtson neki Németországban. "A" magyar vállalkozó megbízta "B" magyar alvállalkozót a munka elvégzésével. "B" magyar alvállalkozó elvégezte Németországban a munkát. "B" magyar vállalkozó hogyan állítsa ki a számlát "A" magyar vállalkozó felé? Áfásan vagy áfa területi hatályon kívüliként? Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel: G-né

Áfamentesség egészségügyi ellátásnál Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy közhasznú egyesület és az egyesület 100 százalékos tulajdonában lévő nonprofit kft. Szeretnénk egy orvosi rendelőt nyitni, ahol előreláthatólag gyermekpszichiátriai, gyermekrehabilitációs és gyógytornász rendelés lenne. A szakemberek (orvos, gyógytornász) vagy vállalkozói vagy munkaszerződés alapján látnák el feladatukat. Lehetséges-e áfa (tárgyi) mentesen számlázni? Az egyesület alanyi mentes közhasznú szervezet vagy munkaviszonyban, vagy vállalkozói jogviszonyban dolgoznának a szakemberek. A nonprofit kft. áfaalany nem közhasznú vagy munkaviszonyban vagy vállalkozói jogviszonyban dolgoznának a szakemberek. A cél az, hogy valamelyik vállalkozási formában végezzük a megjelölt tevékenységet. Lehetséges-e tárgyi mentesen számlázni az egyesület vagy a nonprofit kft. részéről? Ha esetleg igen, milyen formában? Köszönöm.

Rezsiszámla továbbszámlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kérdésem önkormányzati idősek bentlakásos otthonára vonatkozik. Az intézmény áfafizetésre kötelezett adóalany, bár a bentlakásos intézményi ellátás törvényi szabályozás által mentes tevékenységnek minősül. Van egy konyhája az intézetnek, melyet külső vállalkozó üzemeltet. Almérőkkel felszerelve. A vállalkozó bérleti díjat fizet, valamint az elhasznált víz, gáz, áram továbbszámlázásra kerül a vállalkozó felé. Eddigi gyakorlat az volt, hogy a bérleti díj áfamentes, mivel az intézet nem jelentkezett be bérbeadás kapcsán az áfakörbe, a rezsidíjakat pedig áfásan számláztuk, közvetített szolgáltatásként. Most ezt a számlát a vállalkozó visszadobta, miszerint neki a rezsiköltség is áfamentesen kell. Jogszerű ez így? A kérdésem még az is, hogy ha valóban így kell számlázni, abban az esetben az intézet által kifizetett bruttó összeg az áfás, vagy csak a nettó összeget számlázhatom tovább? Holott ezeket az összegeket az intézet bruttóban fizeti ki és nem illeti meg utánuk az áfalevonási jog. Eddigi gyakorlat szerint, mivel elkülönítetten nyilván volt tartva a rezsiköltség, a kiszámlázott áfát befizettük és ugyanazt az összeget vissza is igényeltük. Válaszát előre is köszönöm.

Szlovák alvállalkozó Kérdés

Kedves Szakértő! A következő kérdésben szeretném a segítségét kérni. Adott egy magyar építőipari beruházás, ahol magyar a fővállalkozó és adott egy alvállalkozó, amely egy szlovák cég (határközeli). A szlovák leendő alvállalkozó rendelkezik érvényes közösségi adószámmal. Az adott építőipari munkát elvégző személyek a szlovák cég alkalmazottjai, vagyis Szlovákiában fizetnék meg a járulékokat és az adókat utánuk. Kérdésem az lenne, hogy ez így járható út-e? Kiállíthat-e felém érvényes közösségi adószám birtokában mentes számlát, megfelelő-e, hogy az emberei után Szlovákiában fizeti az adókat, járulékokat? Kiegészítő információként írnám, hogy magyar állampolgárok, és magyar lakcímmel rendelkeznek a munkavállalók. Vagy esetlegesen telephelyet kell Magyarországon létesíteni a szlovák cégnek, és magyar adószámot kérni? Válaszukat előre is köszönöm!

Áfa – szolgáltatásnyújtásnál teljesítés helye II. Kérdés

Tisztelt Dr. Bartha László Úr! Az azonos című kérdésre adott válaszával kapcsolatban az alábbiakat kérdezem: Áfa tv. 46. § (1) * Az e §-ban meghatározott szolgáltatások nyújtásánál a teljesítés helye az a hely, ahol ezzel összefüggésben a szolgáltatást igénybe vevő nem adóalany letelepedett, letelepedés hiányában pedig, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van, feltéve, hogy ez a Közösség területén kívül van (2) Az e § alkalmazása alá tartozó szolgáltatások a következők: g) termék – ide nem értve az ingatlant és a közlekedési eszközök bármely fajtáját – bérbeadása. A fentiek alapján, ha egy orosz, nem adóalany bérbe vesz egy nyugágyat, akkor nem mentes számlát kellene kapnia?

Helyesbítő számla Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy bedolgozó partnerünk az idei évben áfásan számlázott felénk. Most jelezte, sajnos elfelejtette, hogy kilépett az áfakörből, így helyesbítő számlát bocsátana ki felénk. Kérdésünk: jól gondoljuk-e, hogy nekünk mint befogadónak a kapott helyesbítő számla kelte szerinti időszakban kell csökkentenünk a levonható áfát? Tisztelettel várom válaszukat.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Biztosítás szüneteltetése

Széles Imre

tb-szakértő

Kártérítés bizonylatolása és adóvonzata

Gyüre Ferenc

adótanácsadó

Mikrogazdálkodó kiva hatálya alatt

Dr. Császár Zoltán

adótanácsadó, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 március
H K Sze Cs P Sz V
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetÉs