743 találat a(z) áfabevallás cimkére

Importáfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk – amely kereskedelemmel foglalkozik – közösségen kívülről, harmadik országból (Kína) importált terméket, továbbértékesítési céllal. A termék Hamburgba lépett be az unióba, de Magyarországon helyezték szabad forgalomba és került vámeljárás alá. A vámhatározat alapján a vámot, áfát megfizettük. Kérdésem lenne, hogy az áfabevallásban mely sorokban kell adatokat szerepeltetni? A bevallással egyidejűleg a fizetett áfát is be kell vallani, vagy csak a levonhatót? Mely könyvelési tételek fognak hozzá kapcsolódni? Segítségét köszönöm előre, tisztelettel!

Áfabevallás online számlázás esetén Kérdés

Szeretném kérdezni, hogy ha egyéni vállalkozó online számlázóprogrammal állít ki számlát, tehát látja a NAV a 100 ezer forint feletti áfatartalmú számláit, akkor is kell az áfabevallásban az M lapon jelenteni számlánként?

Fordított áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Áfás őstermelő fordított áfával állított ki búzaértékesítésről szóló számláját. A számla kelte: 2018.09.08.; teljesítése: 2018.09.08.; fizetési határidő: 2019.01.30. A kiegyenlítés csak 2019-ben fog megtörténni. Kérdésem az lenne, hogy ilyen esetben melyik időszak áfabevallásában kell szerepeltetni a fent leírt számla tartalmát?! Várom válaszukat, mely sürgős lenne! Köszönettel.

Számla teljesítési dátuma CPT paritás esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! hasonló témában már volt egy kérdés, melynek megválaszolása sajnos nem szolgált elégséges információval. Mellékelem alább az eredeti kérdést, illetve a saját kiegészítésemet, várva szíves magyarázatát Tisztelt Szakértő! Magyarországon bejegyzett kereskedővállalat vagyunk, magyar vevőinket Németországból, közvetlen szállítással szolgáljuk ki CPT paritás alkalmazásával. Számlánkat az SAP rendszer az áru első fuvarozójának átadása teljesítési dátumával állítja ki, az áru a vevőhöz fizikailag az 1-2-3 napos fuvar után kerül. Hónap közben természetesen "béke van", a kérdésem az: jogos-e a vevőm panasza CPT paritás mellett, hogy például a 06. 30-ai számla helyett 07. 01-jei számlát kér, mert akkor kapta meg az árut? Köszönöm szíves véleményüket! Ugyanaz a problémám mint a kérdezőé, csak éppen az ellenkező oldalon állok. Vevő vagyok. Augusztusban adtam le a rendelést. Szerződés szerint CPT paritásban állapodtunk meg. Augusztus 30-án indította az eladó a szállítmányt és számlázott, de én csak szept 5-én kaptam meg az árut. Mikor történt a TELJESÍTÉS? Az augusztusi vagy a szeptemberi áfabevallásban szerepeltetnem? Elvileg úton levő készlet lenne, de a hóvégi készlet készítésekor (ELÁBÉ számolás) nem volt információm, hisz csak szeptember 5-én kaptam meg az árut.

Német számla II. Kérdés

Tisztelt adószakértő! A lent elküldött levelemre a válasz nem egyértelmű számomra, a kérdésem a következő: az áfabevallásban hogyan kell szerepeltetni, ha a cég nem kérte vissza az áfa értékét? A tárgyi eszközök között milyen értékben kell nyilvántartásba venni? Egy társaság ügyvezetője eldöntötte, hogy interneten Németországból rendeli meg a hegesztőgépet, amely a magyarországi ár feléből megszerezhető. A vételár magyar forinttal lett kifizetve. A németül kiállított számlán fel van tüntetve a magyar forint összege és az átváltott euró is. Az összeg 178 880 forint, az 554,20 euró a számlán feltüntetve 19 százalék áfa 88,49 euró. A kérdésem a számlával kapcsolatban: hogyan számolhatom el, illetve a könyvelés menetét, az áfa elszámolását valójában a teljes könyvviteli, pénzügyi elszámolására kérek tanácsot. Üdv: Katalin Saját kérdés

Pénzforgalmi áfa – közösségi szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy pénzforgalmi elszámolású áfás cégnek, amely közösségi adóalanytól vett igénybe szolgáltatást, melyik hónapban kell feltüntetnie ezt az áfabevallásában? A számlateljesítés vagy a kiegyenlítés számít? Köszönettel.

Szolgáltatás nyújtása közösségen belülre Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy alanyi adómentességet választott nonprofit kft. szolgáltat egyéb sporttevékenységet egy közösségen belüli partnernek. A közösségen belüli olasz partnernek nincs érvényes közösségi adószáma. Hogyan kell helyesen eljárni áfa szempontjából? A szolgáltatás nyújtás során nem járhat el alanyi adómentes minőségben a nonprofit kft., így áfa törvény területi hatályán kívüli ügyletről kell kiállítania a számlát, ami az alanyi adómentes értékhatár összegébe nem kerül beszámításra? A 1865-ös áfabevallásban adatot kell szolgáltatni az áfatörvény területi hatályán kívül teljesített szolgáltatásnyújtások adó nélkül számított ellenértéke sorban? Válaszát előre is köszönöm!

Közlekedési eszköz bérbeadása Kérdés

Az alábbi kérdésben kérném szíves tájékoztatásukat: Egy magyar adóalany bérbe szeretné adni nem vízi közlekedési eszközét rövid távon (30 napon belül). Áfa megítélése szempontjából hol kell az áfát bevallani és megfizetni, ha magánszemélynek történik a bérbeadás, és a jármű átadása Magyarországon is és a Közösségen belül is történhet. Köszönöm megtisztelő válaszukat!

Egyéb szervezet EU-s szolgáltatás igénybevétele – áfa kérdése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéb közhasznú szervezet, mely mentes az áfafizetési kötelezettség alól, nem végez az áfamentes tevékenységén kívül mást. EU-s adóalanytól szolgáltatás igénybevétele esetén a számlán nem tüntetnek fel adólevonást, illetve nullát tüntetnek fel, és van olyan, hogy Ft-ban tüntetik fel a számla értékét, melyből nem lehet eldönteni, hogy vontak-e le adót vagy sem. A szolgáltatás igénybevételének helye van úgy, hogy Magyarország, de van, hogy az az EU-s állam, melytől megrendelték a szolgáltatást. Ezek alapján a szervezetnek keletkezik-e áfafizetési kötelezettsége, illetve áfa- és összesítő bevallást is be kell adni?

Áfabevallás (M lap) Kérdés

Nem világos számomra, hogy a 2018/07 havi áfabevallásban az M lapon kell-e tételesen adatot szolgáltatni a 2018/06. hóban kiállított 1 millió Ft alatti áfát tartalmazó számláról, ha annak áfateljesítési ideje 2018/07. hó. Két könyvelőprogram adatszolgáltatása két különböző megoldást hozott, az egyik adatot exportált az M lapra 100 ezer Ft feletti áfáról, a másik csak az 1000 ezer Ft felettiről. Köszönöm, ha válaszolnak: CsK

Közösségen belüli jövedékitermék-beszerzés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk közösségen belüli jövedékiadó-köteles termékeket szerez be, amelyek Magyarországon adóraktárba kerülnek. Az lenne a kérdésem, hogy az áfabevallás 16. sorában a közösségen belüli beszerzés után fizetendő adót mikor kell szerepeltetni? A teljesítést tanúsító számla kibocsátásakor, vagy amikor az adóraktárból szabad forgalomba bocsátásra kerül a termék? Az áfabevallás 48-as sora arra utal, hogy a közösségen belüli jövedékitermék-beszerzés esetén az adó alapját meg kell növelni a jövedéki adó összegével. Kire vonatkozik ez? Akkor is meg kell ezt tenni, ha adóraktárba kerül a beszerzést követően a termék? Válaszát előre is köszönöm.

Rosszkor benyújtott áfabevallás – ezek a jogkövetkezmények Cikk

Mi a jogkövetkezménye annak, ha a számla korábbi periódusban került bevallásra (teljesítési időpont alapján) az áfatörvény 60. paragrafusa helyett? – kérdezte az Adózóna olvasója. Nagy Norbert, a Global Tax-Office Kft. szakértője válaszolt.

EU-s szakértő üzemanyagköltségének áfabevallásban való szerepeltetése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunknak Bulgáriában van egy korábban megvalósított, jelenleg is működő projektje (szennyvíztisztító telep), amelynek rendszeres felügyeletét egy bolgár szakértő látja el. A feladat ellátásához gépkocsit is használ, ezért a számláin, a szakértői díj mellett, üzemanyagköltséget is feltüntet. Szeretném megkérdezni, hogy ezt az üzemanyagköltséget hogyan, mely sorokban kell az áfabevallásban szerepeltetni? Ez a költség figyelembe vehető-e, mint a főszolgáltatás (szakértői díj) mellékszolgáltatása, és így "osztja-e" a főszolgáltatás áfabeli megítélését, vagyis hasonlóan kell eljárnunk a bevallás során, mint a szakértői díj esetében? A szakértői díjat a bevallás 18. és 67. soraiban, mint közösségen belül igénybe vett szolgáltatást tüntetjük fel. Köszönöm a válaszát.

Előleg és végszámla áfája M lapon Kérdés

Cégünk 2018. 07-08. hónapban X és Y szállítótól előlegszámlát és ehhez kapcsolódó végszámlát is kapott. Kérdésem: milyen összeggel kell szerepeltetni 07. és 08. hónapban a 1865M-02. lapon az előlegszámlát és a végszámlát, illetve jól gondolom-e az alábbiakat: 1. X szállító Számla kelte= Teljesítés dátuma Nettó összeg Ft Áfaösszeg Ft Előlegszámla 08.03 500 000 135 000 Végszámla 08.15 500 000 – előleg 500 000=0 135 000-előleg áfa 135 000=0 1865M-02.lap 08. hónap: X szállító Teljesítés dátuma Adóalap Adó Előlegszámla száma 08.03 500 000 135 000 Végszámla száma 08.15 500 000 135 000 2. Y szállító Számla kelte= Teljesítés dátuma Nettó összeg Ft ÁFA összeg Ft Előlegszámla 07.16 800 000 216 000 Végszámla 08.17 1 500 000 – előleg 800 000=700 000 405 000-előleg ÁFA 216 000=189 000 1865M-02.lap 07.hónap: Y szállító Teljesítés dátuma Adóalap Adó Előlegszámla száma 07.16 800 000 216 000 1865M-02.lap 08.hónap: Y szállító Teljesítés dátuma Adóalap Adó Végszámla száma 08.17. 1 500 000 405 000

Alanyi mentesség svájci partnernek számlázáskor Kérdés

Tisztelt Szakértő! Katás, alanyi mentes egyéni vállalkozó svájci partnernek tervez, épít és programoz be vasúti öltözőszekrényeket, melyeket egy magyar cégnek ad át további feldolgozásra és kiszállításra Svájcba. A számlát a svájci partnernek állítja ki. Jól gondolom, hogy itt az áfatörvény 37. § (1) és a 193. § (1) szerint kell eljárni, hogy ez mérnöki szolgáltatás és "áfahatály kivüliként" havi áfabevallást kell beadnom? A következő kérdésem, hogy ha a 193. § (1) alá tartozik, ez beleszámít-e az alanyi mentesség 8 milliós határába. Válaszát előre is köszönöm: Renkecz Andrea

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Egyesületi tagdíj fizetésének átvállalása

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Tag járulékfizetése

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Kiegészítő társas vállalkozói kivét

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 január
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close