214 találat a(z) továbbszámlázás cimkére

Időszakos elszámolású ügylethez viszontkérdés Kérdés

Tisztelt Adózóna! Gyors válaszukat köszönöm! Az 1/a kérdésre adott válasz a gyakorlatban nem kivitelezhető, mármint, hogy a bérleti szerződés tartalmazza azt, hogy melyik havi rezsiköltséget melyik havi bérleti díjjal számlázzuk tovább, inkább a likviditás miatt olyan fordulatok szerepelnek, hogy közműszámla beérkezésekor továbbszámlázza. Jellemzően például az áramszámla beérkezik következő hó második felében, a gázszámla pedig az időszakot követően 2,5-3 hónap múlva, és nem naptári hónapra szól. Ezeket beérkezésükkor rögtön, bérlőkre szétbontva, külön számlában számlázzuk ki. Az adozasitanacsadas.hu oldalon ökölszabályként szögezték le, hogy "ha a rezsiköltséget utólag külön számlázzuk, úgy a számla teljesítési időpontja mindig a számla kiállításának a napja". Visszajelzésüket előre is köszönöm!

Utazás költség továbbterhelése munkavállaló felé Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk egyik alkalmazottjának kérésére családi utazásának (szállás és repülőjegy) számláit cégünk saját nevére rendeli meg, fizeti ki, majd számlázza azt tovább a részére. Tartozásának pénzügyi rendezése a következő fizetéséből történő levonással 30 napon belül megoldható. Nem jellemzőek a fentiek a cég többi dolgozója esetén. Adózási szempontból megfelelő, ha a számlákat közvetített szolgáltatásként egyszerűen továbbszámlázzuk (nem tevékenységünk az utazásszervezés). Esetleg taonövelő a tétel, vagy áfával, egyéb járulékkal terhelt? Válaszát köszönve!

Időszakos elszámolású ügylet áfája Kérdés

Tisztelt Adózóna! Az időszakos elszámolású ügyletekkel kapcsolatban kérdezném: 1. Konkrétan a bérleti díjhoz kapcsolódóan továbbszámlázott szolgáltatások teljesítési időpontjával kapcsolatosan: 1./a) A NAV e témában kiadott tájékoztatójában leírt példánál (7. oldal) maradva a január havi fogyasztásokat februárban számlázzuk tovább, a tájékoztató szerint a közműszolgáltatás a februári bérletidíjszámla járulékos szolgáltatása lesz, és felveszi annak áfasorsát, de nem világos, hogyan alakul a teljesítési időpont, van-e különbség: – ha a február havi bérleti díj teljesítési időpontja február (a számla kelte és a fizetési határidő is február), ebben az esetben a járulékos szolgáltatás teljesítési időpontja február; – illetve, ha a február havi bérleti díj teljesítési időpontja március (a számla kelte február, a fizetési határidő március), abban az esetben? Elő kell kell venni mindig a bérletidíjszámlát, hogy hogyan alakult a teljesítés, és úgy kiállítani a járulékos számlát, vagy leszögezhetjük, hogy járulékos szolgáltatásnál mindig a számla kelte a teljesítési időpont? 1./b) A továbbszámlázott mellékszolgáltatás fogalmába minden továbbszámlázás beletartozik, vagy csak a szűken vett közműszolgáltatások? Felmerül még takarítás, őrzés-védelem, internetköltség stb. továbbszámlázása is. Válaszukat előre is köszönöm.

Társasházi közös költség továbbszámlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunknak egy társasházban van üzlethelyisége, melyet bérbe adtunk. Bérleti szerződésünk értelmében a felmerült költségeket továbbterheljük a bérlő felé. A társasházi közös költséget a lakógyűlés határozata alapján fizetjük. Kérdésem arra vonatkozik, hogy ezt a közös költséget hogyan tudjuk továbbhárítani a bérlőnk felé? A bérbeadásunk adóköteles tevékenység. Számlát kell kiállítanunk a költségről és az áfát felszámítani? Ez továbbszámlázott szolgáltatásnak minősül-e?

Bírság továbbszámlázása Kérdés

Tisztelt Adózóna! Társaságunk saját tulajdonú gépkocsik bérbeadásával foglalkozik. A bérlők által elkövetett szabálysértések következtében kiszabott gyorshajtási, parkolási bírságok címzettje a mi társaságunk. Amennyiben tovább szeretnénk hárítani ezt a költséget a bérlők felé, akkor áfásan, vagy áfamentesen kell megtennünk? Járulékos költségnek minősül tehát, vagy sem? Köszönettel, Szentesi Péter

Továbbszámlázott bérleti díj áfatartalma Kérdés

Egy kft. az ingatlan-bérbeadásra az általános szabályokat alkalmazza. Viszont van továbbszámlázott bérbeadása, amit áfával számláznak neki. A továbbszámlázott szolgáltatást milyen áfatartalmú?

Áfa teljesítési időpont az 58. § alá tartozó ügyleteknél Kérdés

Tisztelt Adózóna! Kérem, ismertessék szakmai álláspontjukat, hogy mi az áfabeli teljesítési időpont 2016. évtől az 58. § alá tartozó ügyletekhez kapcsolódó mellékszolgáltatások továbbszámlázásának, azon belül konkrétan az ingatlanbérleti díjhoz kapcsolódó közüzemi szolgáltatások továbbszámlázására tekintettel? Sajnos a NAV inkább a sertéshúsrészek áfabesorolását, és részletes elmagyarázását tartotta érdemesnek, és közzétételre alkalmasnak, az általam most kérdezett törvénymódosítást viszont mélyen elhallgatja. Remélem, Önök mielőbbi válaszadásra alkalmasnak találják e témát. Válaszukat előre is köszönöm, tisztelettel: Szekeres Zsolt

Továbbszámlázott szolgáltatás áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Alapítványi iskola vásárolt szolgáltatásként látja el a diákok étkeztetését. Beszedjük az ebéd díját, amit aztán kiegészítve továbbadunk az ételt biztosító szolgáltatónak. Tavalyi évben az étkezésre beszedett pénz meghaladta a 6 millió forintot. Mi a teendő ilyen esetben, mivel a pénz gyakorlatilag csak "átfut" az iskolán. Be kell-e jelentkezni az áfakörbe, ilyenkor csak az étkezéssel kapcsolatos áfát kell-e bevallani, vagy minden áfás lesz. Sajnos ezzel a területtel nem foglalkoztam, így tanácstalan vagyok. Válaszát előre is köszönöm!

Vámügyintézés továbbszámlázása harmadik orszába Kérdés

Tisztelt Szakértő! A segítségét szeretném kérni. Terméket értékesítünk harmadik országba (Korea), a terrmékértékesítéshez tartozik egy vámügyintézés, amit kiszámlázott nekünk a vámoltatást intéző kft. A vámügyintézést tovább kell számláznunk a harmadik országbeli tagállamnak, a szolgáltatás áfamegítélése az áfatörvény 37. § (1) bekezdése alapján valósul meg, és áfa területi hatályán kívüli szolgáltatásnak minősül? Segítségét és válaszát előre is köszönöm!

Társasház adózása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyik ügyfelünk saját tulajdonú ingatlannal rendelkezik egy irodaházban. Az irodaházban a többi tulajdonos is társas vállalkozás. Az irodaház társasházi formában működik. A működési és fenntartási költségekről áfás számlát állít ki a tulajdonosok részére. A társasház adószáma alapján (2) az általános szabályok szerint állapítja meg az általános forgalmi adót. A számlázás alapja a tulajdonosokkal kötött megállapodás, valamint a ténylegesen felhasznált energia (áram, víz, gáz..stb.), illetve az egyéb karbantartási szolgáltatás. A közös költségekről, illetve a biztosítási díjról díjbekérőt kapnak a tulajdonosok a társasháztól. Ügyfelünk a saját tulajdonú ingatlanát bérbeadással hasznosítja, és a társasháztól kapott számlákban szereplő működési költségeket továbbszámlázza a bérlő felé. Kérem állásfoglalásukat arról, hogy a társasház által alkalmazott számlázás megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak. Tisztelettel: Balázs Józsefné Defter Kft.

Közvetített szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk kereskedelmi tevékenységet folytat bérelt telephelyen. A telephelyet úgy béreltük ki, hogy a különféle karbantartási munkák és a tevékenység végzéséhez szükséges átalakítások költségét társaságunk kifizeti és közvetített szolgáltatásként továbbszámlázza a bérbeadónak. Az igénybe vett szolgáltatások és anyagok költségszámlái főként 27 százalékos áfát tartalmaznak, de van közöttük fordított adózású, és áfamentesek is. Kérdésem az lenne, hogy milyen áfakulccsal számlázzuk tovább a különböző áfakulcsú tételeket, mivel mi változatlan formában adjuk azt tovább? Az áfabevallás 7. és 8. lapján is szerepeltetni kell a fordított adózású számlák tartalmát, mint beszerzés és értékesítés? Köszönöm válaszát.

Közvetített szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! A "Közvetített szolgáltatás: ezekre ügyeljen a besorolásnál!" című cikkük alapján lenne kérdésem. Ha egy ingatlanon belül több bérlőnek osztja szét a beérkezett közüzemi díjakat az ingatlan tulajdonosa (a tulajdonos és a bérlők is cégek), az miért nem minősül közvetített szolgáltatásnak, hiszen a tulajdonos változatlan formában, hozzáadott tartalom nélkül számlázza tovább, osztja szét a díjakat több számlán? Még a bejövő és a kimenő számlák összerendelhetősége is egyértelműen megoldható, kimutatható. A közvetített szolgáltatás témakörében felmerült kérdés, hogy a telefondíj továbbszámlázása értelmezhető e közvetített szolgáltatásnak? A cég a nevére kapott számlában szereplő egyes tételeket (telefonszámlák forgalmát) továbbszámlázza a magánszemélynek, így a bejövő számla egy része saját költség, míg a továbbszámlázandó rész közvetített szolgáltatásként könyvelendő (könyvelhető?). Válaszát előre is köszönöm!

Alanyi adómentes szolgáltatás továbbszámlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy áfakörbe tartozó vállalkozás csatornatisztítási szolgáltatást vett igénybe egy alanyi mentes egyéni vállalkozótól. Ennek a költségnek egy részét továbbhárítja a cég két további vállalkozás felé. Az áfakörös vállalkozásnak áfamentesen vagy áfa felszámításával kell a számlát kiállítania a két társaság felé? Válaszukat köszönöm!

Közvetített szolgáltatás (közműszámla) továbbszámlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Vitába keveredtem könyvelő kollégámmal a következő témában: Ügyfelem ingatlant bérel egy banktól. Az ingatlan közműszámlái a bank nevére érkeznek, a bank továbbszámlázza a beérkezett számlákat úgy, hogy a számlán lévő bruttó értékre (a közműcég által kiállított bruttó értékre) számol rá 27 százalék forgalmi adót, és ezzel növelten küldi tovább a saját számláját. A kiállított számlán nem tünteti fel, hogy a számla közvetített szolgáltatást tartalmaz, azonban a szolgáltatás megnevezésében jelzi, mit számláz. A bank az ingatlan-bérbeadási tevékenységére nem választott áfakötelezettséget. Példa Elmű számla értékei: áfa (%) nettó áfaérték bruttó 27 % 180 777 48 810 229 587 0 % 25 809 0 25 809 Összesen 255 396 Ft Banki számla (továbbszámlázva a fenti): 27 % 255 396 68 957 324 353 Ft Kérdésem, hogy ez a példa megfelel-e az áfatörvény előírásainak, jogos-e az Elmű-számla bruttó értékének további áfával történő terhelése? További kérdésem, hogy a bank (egyéb tevékenységében áfás) melyik összeget vonhatja le az áfabevallásában, illetve melyikkel kell növelnie a befizetését, jogos-e az eredeti számlában lévő áfa ilyen jellegű áfásítása? Válaszát köszönöm.

Ügyvédi letéti számla bankköltsége Kérdés

Tisztelt Szakértő! Evatörvény/katatörvény hatálya alá tartozó ügyvéd letéti számláján nagy pénzforgalmat bonyolít. A banki átutalás és készpénzfelvétel költségei, amelyeket az ügyfél érdekében teljesít, nagyon magasak. Mi a helyes eljárás? Az így felmerült bankköltséget áfával növelten tovább kell számlázni? Katás egyéni ügyvéd esetében ez az összeg katás bevételnek minősül? Köszönettel: Szombatiné

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

hirdetés
NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 október
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close