215 találat a(z) továbbszámlázás cimkére

Katás bevétel Kérdés

Tisztelt Szakértő! Katás egyéni vállalkozó ügyvéd a letétkezeléssel kapcsolatos letétkezelési díjat a felmerülő költséggel azonos összegben továbbszámlázza a letétbe adó részére. Kérdésünk, hogy a továbbszámlázott díjak a katás bevétel részét képezik-e? Köszönettel: Simonné

Közvetített szolgáltatás kiszámlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Közvetítettként kezelt szolgáltatást az igénybevételt követően mikor kell tovább számlázni a megrendelő felé? Indokolhatja-e a későbbi tovább számlázást (1-2 hónappal az igénybevételt követően), ha a közvetített szolgáltatás egy projekt része, amelyet annak lezárultakor, egy számlában számlázza ki a közvetítést végző vállalkozás? Különösen fontos kérdés például catering szolgáltatás közvetítése esetén, mert ha később kiszámlázva nem "áll meg" közvetített szolgáltatásként, akkor amellett, hogy az áfa sem vonható le, a járulékokat is be kell vallani utána. Válaszát előre is köszönöm. Ildikó

Rezsi továbbszámlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk üzlethelyiségeket ad bérbe. Minden hónap elején számlázzuk az adott hónapra esedékes bérleti díjat. Természetesen a rezsit is továbbhárítjuk a bérlőkre. A bérleti díjjal megegyező időpontban, de külön számlán történik a számlázás. Mindig a megelőző hónapban érkezett rezsiszámlákat tudjuk kiszámlázni. A kérdésem az lenne, hogy rezsiköltségekről szóló számla helyesen hogy néz ki? 1. Mivel az időszakot követően van kiszámlázva, a teljesítés megegyezik a fizetési határidővel? 2. Olvastam azt is, ha a bérleti díjjal egyszerre számlázzák ki, akkor megegyezik a bérleti díj teljesítési időpontjával? Természetesen akkor, ha az előző, ha a rezsit utólag számlázzuk. Az egyszerre alatt pedig azt értjük, hogy egy számlában vagy lehet külön számlában, csak egy napon készüljön! Válaszát és munkáját előre is köszönöm! Üdvözlettel

KÁT továbbszámlázás miatti áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyik megbízónk ingatlan-bérbeadással foglalkozik. 2016. április 1-jétől megváltozott a KÁT számlázása, és az áramszolgáltató áfakörön kívül tételként számlázza ezt az összeget a szerződő partnerek felé. Véleményünk szerint megbízónknak viszont a bérlők felé továbbra is áfával kell továbbszámlázni. a KÁT összegét. Kérjük segítségüket, hogy álláspontunk helytálló-e. Balázs Józsefné Defter Kft.

Kisadózó számlájának továbbszámlázása Kérdés

Gazdasági műszaki ellátó szervezet vagyunk, az intézményeinknek a rezsiköltséget számlázzuk tovább (közvetített szolgáltatás). Az egyik partnerünk idén januártól kisadózó lett, az általa végzett munkabiztonsági és tűzvédelmi feladatokat számlázzuk tovább. A partner számlája áfamentes lett, mi áfakörbe tartozunk. A kérdésem az lenne, hogy ezt áfásan vagy áfamentesen számlázzuk tovább?

Ultrahanggép áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó, aki egészségügyi tevékenységet végez, ultrahanggépet vásárolt, bérbeadás céljából. 2016-tól belépett az áfakörbe, így a gép bérbeadását áfásan számlázza. (Erről ugye nem kell külön nyilatkozni, mint az ingatlan-bérbeadásra. Ha áfakörbe tartozik, az általa birtokolt gépet áfásan adja bérbe.) A gépet beszerezte lízing keretében. A gép számlája áfásan került kiállításra. A kérdésem: megteheti-e a vállalkozó , hogy a beszerzés áfáját teljes összegében levonja? A vállalkozó saját maga ultrahangvizsgálatot nem végez. Amenyiben a nála jelentkező beteg kér ultrahangvizsgálatot, azt elvégezteti az orvossal, aki az általa elvégzett munkáról számlát állít ki a vállalkozó részére, majd a vállalkozó állítja ki a számlát a betegnek (feltüntetve rajta, hogy közvetített szolgáltatást tartalmaz). A betegnek számlázott összeg magasabb, mint az orvos számlája, mivel a vállalkozó a saját hasznát is beépíti. A számla adómentesen kerül kiállításra. Így, ezeket figyelembe véve a beszerzett gép áfája teljesen levonásba helyezhető, vagy arányosítani kell? Válaszát előre is köszönöm. Andrea

Továbbszámlázás könyvelése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Bt. az áramdíjat továbbszámlázza a bérbevevő cégnek. Kérdésem az, hogy ebben az esetben mi a helyes könyvelés? Áramszámla T511 vagy T815? Továbbszámlázott összeg K911 vagy K 96? Továbbá kérdezném, hogy a cégtelefonköltség 30 százalékának továbbszámlázása esetén melyek a helyes kontírszámok?

Továbbszámlázott közjegyzői díj áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyik cégem közjegyzői díjat fizetett ki, amit megállapodás alapján továbbszámláz egy pénzügyi lízing cégnek. Én úgy érzem, hogy neki ezt áfával növelten kell továbbszámlázni, míg a pénzügyi cég arra hivatkozva, hogy ez a gyakorlat, áfamentesen kéri a számlát. Ebben szeretném véleményüket kérni. Köszönettel. Egri Andrea

Katabevétel – továbbhárított szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretném megkérdezni, hogy a kisadózó bevételének kell-e tekinteni egy továbbszámlázott, áthárított szolgáltatást? A kisadózó ügyvéd illetékbélyeget vásárol, de ezt tovább is számlázza? Köszönettel:

Webáruház – közvetített szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy webáruház, amely eddig az alábbi gyakorlatot követte. Szerződése van a postával, hogy részére kiszállítja az árukat. A posta havonta állít ki számlát a havi szállítási költségekről, amit igénybevett szolgáltatásként könyvelnek. A szállítási díjat 10 ezer forint alatt a webáruház felszámítja, és azt a számlán szerepelteti, mely értékesítés árbevételeként kerül könyvelésre. (10 ezer forint felett nem számít fel szállítási díjat.) A szállítási díj közvetített szolgáltatás, mellyel a cég nem foglalkozott, az iparűzési adónál sem került levonásba. A fenti könyvelés mennyire állja meg a helyét, lehet-e ezért büntetni, hiszen több adót fizet mint kellene? A másik kérdésem az, hogy, ha a szállítási díjat, mint közvetített szolgáltatást szeretné elszámolni, mi a helyes megoldás? Gondolom, hogy az ÁFSZ-ben fel kell tüntetni, hogy a szállítási díj közvetített szolgáltatás, és a számlán is jelölni kell ennek tényét, de hogyan kell könyvelni (kontírozni) a posta havi számláját, főként annak tükrében, hogy nem az összes szállítási költség kerül továbbszámlázásra, csak a 10 ezer forint alatti vásárlásoké? Összegezve: mi lenne a helyes könyvelése egy webáruház szállítási díjának?

Közvetitett szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Megrendelő felkéri cégünket az általa vezetett tréningek minőségi ellenőrzésére; tematika-, szereplap, -munkafüzet-kézikönyvek ellenőrzésére, trénerek egyéni felkészitésére, és a tréning dokumentáció ellenőrzésére. Mi ezzel megbizunk egy másik céget. Az általa felénk leszámlázott dijat egy az egyben árréssel továbbszámlázzuk. Hozzáadott érték nincsen. A megrendelővel a szerződésünk nem tartalmazza, hogy ő mely ügyfeleknél tart tréninget, mi csak a megrendelővel kötöttünk egy éves keret szerződést a feladatra vonatkozóan. A teljesitésigazolásban elszámoljuk, hogy a megrendelőnek melyik ügyfele kapcsán végeztünk munkát, de köztünk a megrendelővelvaló szerződésben nem szerepel, hogy ki az ő megbizója. Megállja-e a helyét az iparűzésiadó-levonásnál ez a szerződéses háttér? A kimenő számlán szerepel, hogy közvetitett szolgáltatás. Köszönettel

Utalvány továbbszámlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Nagykereskedő cég értékesít kiskereskedelmi tevékenységet végző cég felé termékeket. Kiskereskedelmi cég ezeknek a termékeknek az értékesítése során a magánszemély vásárlóinak utalványt ad, amely levásárolható nála a későbbiekben. Ezeknek az utalványoknak az értékét beszámlázná a nagykereskedő társaság felé. Kérdésem, hogy ez jár-e valamilyen adóvonzattal (áfa, egyéb adók) a nagykereskedő cégnél? Válaszukat megköszönve.

Helyi adó továbbszámlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott cég vallotta be, és fizeti a helyi ingatlanadót egy másik cég tulajdonában lévő ingatlan után. Bérleti jogviszony már nem áll fenn. Továbbszámlázható-e az ingatlanadó (vagy számlát helyettesítő okirattal átterhelhető-e), illetve így, hogy nincs bérleti szerződés, mi az áfarendszerbeli megítélése?

Bérleti díj Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk bérel egy nagy alapterületű ingatlant. Az ingatlanban több cég dolgozik, akik viszont a mi cégünknek fizetnek bérleti díjat. A feléjük kiszámlázott bérleti díj a mi cégünk által kapott számla összegének arányosan továbbszámlázott része, tehát nem haszonnal számlázzuk tovább, hanem azt az összeget, amit a cég fizet, arányosan szétosztjuk a bérlők között. Erről rendes szerződések vannak. Tudom, hogy a bérleti díj, mint költség, az 522-re könyvelődik. De továbbszámlázás esetén is az, vagy az mehet közvetített szolgáltatásra? Válaszukat előre is nagyon köszönöm: Asbóth Istvánné

Közüzemi díj továbbszámlázása – áfa teljesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Felek megállapodása alapján negyedéves időszakokra történik a bérleti díjak kiszámlázása úgy, hogy a negyedéves bérleti díj a tárgynegyedévet megelőző hónapban esedékes, és a számla kiállítására is a tárgynegyedévet megelőző hónapban kerül sor. Kérdésünk, hogy melyik időszak bérleti díjához, mint áfabeli elszámolási időszakhoz fog kötődni az alábbi esetben a közüzemi díj, ha a bérleti díjak nem havonta vannak számlázva, hanem a felek megállapodása szerint negyedévente, továbbá a rezsiköltségeket nem a bérleti díjjal együtt számlázzák, hanem ahogy a szolgáltatótól megérkeznek, azt követően történik a továbbhárításuk a bérleti díjhoz kötőtő áramszámláknak? Bérleti díj időszaka: 2016. II. negyedév: számla kibocsátása 2016. 03. 01., fizetési határideje 2016. 03. 20., áfa teljesítési időpontja 2016. 03. 01. az áfatörvény 58. §-a szerint. 2016. III. negyedév: szláma kibocsátása 2016. 06. 01., számla fizetési határideje 2016. 06. 20., áfa teljesítési időpontja 2016. 06. 01. Kiszámlázandó áramdíj: 2016. 01. havi áramdíj. Kiszámlázva 2016. 02. hónapban, 2016. 03. havi fizetési határidővel. (45 napos a fizetési határidő a szerződés szerint.) 2016. 02-03. havi áramdíj. Kiszámlázva 2016. 04. hónapban, 2016. 05 havi fizetési határidővel. 2016. 04. havi áramdíj. Kiszámlázva 2016. 05. hónapban, 2016. 07. havi fizetési határidővel. Köszönettel!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

hirdetés
NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Katás bt. megszűnése

Szipszer Tamás

adószakértő

Nyelvoktatás számlázása

Szipszer Tamás

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 október
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close