71 találat a(z) túlfizetés cimkére

Iparűzésiadó-túlfizetés elévülés Kérdés

Tisztelt Szakértő, Társaságunk fővárosi iparűzési adó folyószámláján több éve túlfizetés volt nyilvántartva. Ez év 05.31-én az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg kértük a túlfizetés teljes összegének kiutalását az adóhatóságtól. A kiutalás kérése előtt lekérdeztük a főváros által vezetett adófolyószámlát és ellenőriztük, hogy a túlfizetés még mindig szerepel a folyószámlán, mert bizonytalanok voltunk abban, mikor évül el a követelés. A fővárosi adóhatóságtól határozatot kaptunk, miszerint a túlfizetésünk több mint fele 2018.12.31-én elévült, ezért ennek megtagadták a kiutalását és csak a maradék összeget utalták át részünkre. Kérdésünk, hogy lehet-e arra hivatkozva fellebbezni a döntésük ellen, hogy az adóhatóság nyilvántartása (folyószámla) szerint nem volt elévülve a túlfizetés a kiutalás kérésének időpontjában? Vagy az adóhatóság nyilvántartásának hibája nem befolyásolja az elévülés tényét és csak feleslegesen fizetnénk ki a több százezer forintos fellebbezési illetéket? Válaszukat előre is köszönjük.

Ügyvédi iroda felszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyszemélyes ügyvédi iroda 5. éve "szünetel" nem végez tevékenységet. A vállalkozó a közszférában helyezkedett el. A 08-as bevallások helyett csak nyilatkozat lett beküldve, ezt elfogadja a NAV, vagy pótolni kell a 08-ast? A felszámolásával kapcsolatos feladatot szeretném kérdezni, lépésről-lépésre, valamint a folyószámláján lévő némi túlfizetést milyen feltételek fennállása esetén, mikor utalják ki, és ha már nincs céges számlája, a saját számlájára is? Válaszát köszönöm szépen.

Társasház, lakásszövetkezet közös költség túlfizetése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Közösköltség-túlfizetéseket a naplófőkönyvben és beszámolóban hogyan kell kimutatni (év végi záráskor)? Válaszát köszönöm szépen! Reményik Anikó

Öt éven túli adótúlfizetés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy általam könyvelt cég adófolyószámlája öt éven túli követelést mutat egyszerűsített vállalkozói adóból. A NAV a mai napig nem törölte az öt éven túli követelés összegét. Az öt éven túli időszakról folyószámlát már nem tudok lekérni, így nem tudom megállapítani azt sem, hogy a túlfizetés nem abból adódott-e, hogy a cég esetleg elmulasztott beadni egy evabevallást (a korábbi időszakban nem én voltam a cég könyvelője). Kérdésem a következő: a soron következő evafizetési kötelezettségnél figyelembe vehetjük-e a túlfizetés összegét? (Ha igen, akkor egy darabig nem kellene evát fizetnünk.) Az jár ugyanis a fejemben, hogyha a fenti módon „lelaknánk” a túlfizetést, akkor a cégnél maradhatna az eva, mert ha visszaigényelnénk, biztos hogy megállapítanák az elévülést. Válaszukat előre is köszönöm! Tisztelettel: Kaszab Éva

Kivaalanyiság keletkezése Kérdés

Tisztelt Adózóna! A kivatörvény 19. § (4) bekezdéseben mit jelent a "végrehajtható adó- és vámtartozás"? Cégünknek (1millió forintot meghaladó) tartozása és túlfizetései is van, teljes egyenlege túlfizetést mutat. Jogszerűtlen így a kiva-bejelentés? Köszönettel NH

Tao csapatsport-támogatás "túlfizetés" Kérdés

T. Szakértő! A társaság 2017. 12. 20-áig feltöltötte a várható tao-ját és annak egy részét felajánlotta sporttámogatásra... A feltöltés túl jól sikerült, a végleges adó kevesebb lett, mint a feltöltésre bevallott, befizetett, ezáltal a felajánlott összeg is. Hogyan lehet elszámolni a fennálló túlfizetést a támogatott szervezettel szemben? Köszönettel: Fazekas Péter

Elévülés Kérdés

Tisztelt Adózóna! Az alábbi kérdésben szeretnék Önöktől segítséget kérni. Egy adózónak 2010 évben keletkezett adónemeken túlfizetése nem kis összegben.. A cég fő tevékenysége megszűnt, ezért a túlfizetések ott maradtak a folyószámlán. Nem működtek, ezért hátralékuk sem keletkezett, hogy ne vesszen el a túlfizetés, 2013-ban átvezetést nyújtottunk be, mégpedig az áfa számláról az egészségbiztosítási alapra és az egészségügyi hozzájárulásra, amit a NAV át is vezetett és nyilvántartott a folyószámlán. 2016-ban ismét elkezdett működni a cég és a túlfizetést fel szerette volna használni, ezért átvezette a túlfizetést a járulékok számlaszámaira. De erre az átvezetésre a NAV azt a választ adta, hogy nem tudja teljesíteni az átvezetéseket, mert ez az adóösszeg már elévült. A 2013. évi átvezetést pedig 2016. decemberben hibásnak minősítette olyan indokkal, hogy nem volt tartozás azokon az adónemeken ahová átvezettük. Mivel akkor álló cég volt, nem is tudtuk volna olyan adónemre vezetni, ahol hátralék lett volna. A cég nem szeretné visszaigényelni az összeget, csak fel szeretné használni keletkező adótartozásaira. Én úgy számolom hogy 2018 decemberéig van erre lehetősége, mert a 2013. évi átvezetés akkor fog elévülni. Ha jogos a követelésünk a NAV felé, kérném Önöket segítsenek, hogy hová fordulhatok panaszommal? Válaszukat előre is köszönöm. Tisztelettel: Szávay Zita

Érkeznek az értesítések a NAV-tól Cikk

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az október végéig kiküldött kivonatokkal mintegy félmillió adózót értesít arról, hogy az elmúlt évről adó-, illetve vámtartozása vagy túlfizetése van – közölte az MTI-vel a NAV.

Béren kívüli pénzjuttatás elszámolása munkaviszony megszűnésekor Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünknél a munkavállalók év elején egy összegben kapták meg a 100 ezer forint összegű pénzbeli juttatást. Ha egy dolgozó munkaviszonya év közben (például 09. 30-án) megszűnik, hogyan kell eljárjon a munkáltató a túlfizetett cafetéria és annak adója tekintetében? A túlfizetett összeget munkabérként kell elszámolni, számfejteni? A túlfizetett pénzösszeg (vagyis annak 1,18-szorosa) után megfizetett szja és eho önellenőrzéssel visszaigényelhető? Valamint abban kérném a tanácsát, hogy a kilépés miatt felmerült túlfizetést és annak adóvonzatát hogyan kell mind adózásilag, mind számvitelileg elszámolni? Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel, P. Anikó

Eho felső határa Kérdés

Egyik cégünknél a cégvezető (nyugdíjas, munkaviszonyos) év közben nagyösszegű osztalékot vesz fel. Minden hónapban munkabért is számfejtünk részére. Az osztaléknál vont ehót az évi 450 ezer forintos keretösszeg erejéig határozzuk meg (az eddig munkabérből levont egészségbiztosítási járulékokat is beszámítva, csak a fennmaradó összeget vonjuk az osztalékból). Év végéig azonban a havi munkabérekből levont egészségbiztosítási járulékokkal túllépi a 450 ezer forintos határt, így az év végi szja-bevallásnál ehotúlfizetés keletkezik. Kérdésünk, van-e arra mód, hogy amint az évi 450 ezer forintos határt elérjük, a munkabérből ne kerüljön levonásra az egészségbiztosítási járulék? Köszönettel: Béta Kft.

Cafeteria készpénz Kérdés

Tisztelt Szakértő! A belépő munkavállalónk előző munkáltató által kiállított igazolásain az adóadatlapon szereplő jövedelem összege eltér a járulékigazoláson szereplő járulékalap összegétől. Az eltérést okát a jövedelemigazolás pótlapján találtam meg, nevezetesen túlfizetett cafeteria készpénzként feltüntetve. Az a kérdésem, hogy a túlfizetett cafeteria készpénzt ilyen esetben nem bérként kellene elszámolni, ami esetén az adóadatlapon is meg kell jelennie mint jövedelem? Az adóadatlap összjövedelme és a járulékigazoláson szereplő alap között pontosan ez az eltérés. Az adóadatlapon feltüntetett jövedelemból számolt adóelőleg kisebb, mint amit az adóadatlap tartalmaz. Ez azért érdekes, mert új belépőnél az adóadtlapról kell feltölteni a hozott adatokat, a jövedelmet és a levont adót. Ezt a program majd össze fogja számolni a mostani jövedelemadatokkal és a "többletként" levont adót korrigálni fogja, ami szerintem nem lesz helytálló. Kérem javaslatukat, hogy ilyen helyzetben mi a megfelelő eljárás? Köszönettel.

Jogalap nélkül kifizetett táppénz Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társadalombiztosítási kifizetőhely vagyunk. Munkavállalónk részére tévesen kétszer fizettünk ki táppénzt. A jogalap nélkül felvett összeget 90 napon belül határozattal visszaköveteljük. Kérdésem az lenne, hogy ha nem fizeti vissza a munkavállaló, akkor milyen lehetőségünk van visszakövetelni az összeget? Illetve a kifizetőhelyi bevallást milyen módon befolyásolja ez az összeg (az utalás volt téves, és csak egyszer szerepel az összeg a számfejtésben)? Válaszát előre is köszönöm.

Ipa-túlfizetés elévülése a tao-ban Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft.-nek jelentős túlfizetése volt az ipa folyószámláján, amit nem kért vissza. Egy része a követelésnek elévült, amit egyéb ráfordításként könyvelt el a kft. Növeli-e ez a költség a társaságiadó-alapot? Válaszát előre is köszönöm: Zsuzsa

Hipa túlfizetése a könyvekben Kérdés

Bt.-nél a könyvelésben szerepel 32 ezer forint iparűzésiadó-túlfizetés. A 2017. 05. 22-i önkormányzati adófolyószámla-igazolás alapján a bt.-nek a hipa tekintetében sem adófizetési kötelezettsége, sem túlfizetése nincs. Ezen igazolás alapján leírhatom ezt a "nem valós" túlfizetést, úgy, hogy az egyéb bevételek közé kerül, és ezzel emelkedik a társaságiadó-alap is? A problémám, hogy ezen igazoláson kívül semmim nincs, amire támaszkodhatnék, mivel az előző könyvelő nem elérhető, az iratanyag, amit átadott az ügyfélnek, igen hiányos, a bevallások megvannak, de nincs mihez igazodnom – nincs önkormányzati előírás, egyenlegközlő, sem főkönyvi karton. Összegezve: adott a hiba, szeretnénk korrigálni, de az előző 15 év hiányos anyagából képtelenség rekonstruálni a folyamatokat. Hogyan járjunk el ebben a helyzetben helyesen, szabályosan? Köszönöm a gyors válaszát.

Elévült NAV-túlfizetés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Alapítvány adótúlfizetéseit az adószámlán 2018. 01. 01-jei dátummal elévülés miatt törölték, vagyis a visszaigénylést elmulasztottuk időben benyújtani. Kérdésem: hogyan könyvelhetem le az elévült követelést? Az elévülés beálltának napja szerint önellenőrzöm a könyvelést (különböző 2017. év előtti évekre esik az elévülés beálltának napja) és összesítetten és egy összegben mutatom ki a 2017. évi közhasznúsági beszámoló középső oszlopában, esetleg ráfordításként elszámolhatom 2017. évre a 2017. évi eredménykimutatásban. Az elévült adótúlfizetésből eredő követelés összege összesítetten sem éri el a számvitel politika szerint meghatározott jelentős összeget, illetve vissza kell menni az egyes évekre, amikor az elévülés napja bekövetkezett. Mi van akkor, ha a ráfordítás miatti önrevízió miatt módosulnak a közhasznúsági mutatók, illetve annak elszámolása nem érinti azokat? Válaszát előre is köszönöm: Molnár Ilona.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Képernyő előtti munkavégzés

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Átalakulás esetén eredménytartalék felosztása

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 július
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Együttműködő partnereink