43 találat a(z) tárgyi mentes cimkére

Online számlaadat szolgáltatás Kérdés

Tárgyi mentes tevékenység melletti reklámtevékenység Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy egyéni vállalkozó, aki "kizárólag közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységet" folytat, nem alanyi mentes. Emellett óvodákba jár, a gyerekeknek tanítja az életmentést. Most kötött egy nagyvállalattal szerződést, kap tőlük pólókat, melyen a cég reklámja látható. Viszont ezért ki kellene állítani egy számlát, reklámtevékenységről a nagyvállalatnak. Ezt a számlát 27 százalék áfával, vagy áfa nélkül kell kiállítani? És ha áfa nélkül, akkor mit kell a számlára ráírni?

Nyelvoktatás áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi törvénymódosítással kapcsolatban szeretném segítségüket kérni. A 2020. január elsejétől hatályos hogy "Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 85. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Egyéb oktatás vagy képzés a) a szakképzésről szóló törvény alapján szervezett szakmai oktatás és szakmai képzés, továbbá az ehhez kapcsolódóan szervezett szakmai vizsga és képesítő vizsga, b) a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott ba) bejelentés birtokában és jogszabály alapján vagy bb) engedély birtokában szervezett oktatás vagy képzés, továbbá az ehhez kapcsolódóan szervezett vizsga, c) a nyelvi képzés és az államilag, illetve nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló vizsga, valamint d) a tanulmányi és tehetséggondozó verseny szervezése és lebonyolítása.” A c) pont "nyelvi képzés" kiegészítéses módosítással kapcsolatban azt szeretném kérdezni, hogy jól értelmezem-e, hogy 2020. január 1-jét követően ha egy nyelviskola nem akkreditált nyelvi képzést indít, hanem „sima”, akkreditációhoz nem kötött nyelvi képzést számláz, akkor azt az idéntől már tárgyi mentes tevékenységként számlázhatja, míg eddig ezen nyelvi képzéseket/nyelvoktatást áfásan számlázta. Segítségüket előre is nagyon köszönöm. Tisztelettel

Személygépkocsi áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk humánegészségügyi szolgáltatást végez, így az áfatörvény 85. § (1) bekezdése alapján mentes az adó alól (a beszerzései után sem vonja le az áfát). Három éve a cég az ügyvezetőnek vásárolt egy személygépkocsit, ami után az áfát nem helyezte levonásba. Közben (másfél éve) állategészségügyi szolgáltatást is végez a cég, ami áfás tevékenység. Az ügyvezető ezt követően mindkét tevékenység vezetésében részt vett. Helyesen járunk el, ha idén év végén eladja a cég a személygépkocsit, azt áfamentesen számlázza? Ha nyílt végű pénzügyi lízing keretében új személygépkocsit szerez be a cég, az áfa-visszaigénylés tekintetében hogyan járjon el helyesen, az adott feltételek mellett? Köszönöm válaszukat.

Fogyatékkal élők számára épített bentlakásos otthon áfájának visszaigénylése Kérdés

Tiszelt Szakértő! Nonprofit gazdasági társaság fogyatékkal élők bentlakásos és nem bentlakásos gondozására otthont épített. Áfakörös. Az otthon építése során felmerült felszámított áfát visszaigényelte. Ezen időszak alatt szerzett tevékenységi bevétele áfás volt. A lakók beköltöztek. Az alapító okiratban meghatározott tevékenység elkezdődött. Most került sor első ízben a bentlakók gondozásával kapcsolatos díjak számlázására. Bentlakás díjtérítése tárgyi mentes, étkezés áfájának felszámításával. E tevékenysége során a számlázott bevételek döntő hányada tárgyi mentes lesz, és kisebb hányadot képvisel az áfa felszámításával történő értékesítési bevétel. A törvény értelmében figyelemmel kell lennünk arra, hogy a tevékenység bevételéből milyen arányt képvisel a tárgyi mentes bevétel, és erre tekintettel az arányosítás módszerével az ingatlannal kapcsolatban levonásba helyezett áfa összegét vissza kell fizetni. Megfigyelési időszak 120 hónap. Kérdésem, hogy szociális tevékenységgel, fogyatékkal élők gondozásával foglalkozó nonprofit gazdasági társaság esetében (azóta közhasznú is) van-e lehetőség arra, hogy a korábban levonásba helyezett áfából az arányosítás alkalmazásával ne kelljen "visszafizetni". Válaszukat előre is köszönöm.

Katás tárgyi mentes értékesitése Kérdés

Katás vállalkozó vagyok tárgyi mentes szolgáltatást (orvosi szolgáltatást) végzek, elérem szeptemberben a 12 millió forintot. Ebben az esetben be kell jelentkeznem az áfa alá mint tárgyi mentes értékesitést végző? A 40 százalékot megfizetem a 12 millió feletti rész után.

Kata választott áfás, bt. bankköltség könyvelése Kérdés

T. Szakértő! Abban kérném véleményüket, hogy az a kata adózású áfás bt., amelyben a beltag és kültag egyaránt dolgozik, és beltag áfás tevékenységre ad ki számlát, a kültag tárgyi mentes tevékenységre ad ki számlát és mind a kettőnek külön-külön bankja van, kell-e a bankköltséget, illetve a bankról a készpénzfelvéteket könyvelni? Köszönöm

Adott előlegre kapott számla helyessége Kérdés

Tisztelt Szerkesztő! Kft. egy nagy értékű ingatlant vásárolt, ami 2 évnél régebbi. Zárt végű lízing a konstrukció, az előlegszámlát megkaptuk, amelyre az van írva: áfa tárgyi mentes. Megnéztem a számla kiállítójának a nyilatkozatát a NAV-nál, áfás, sőt ingatlan értékesítésére áfa alá van bejelentkezve. Mivel az ingatlant kft. vásárolja, amely szintén áfás, az ügylet fordított áfás lesz. Igy viszont szerintem az előlegszámlára is azt kellene írni, hogy fordítottan adózik, az áfát a vevő fizeti. Majd ha meglesz a végszámla, akkor vallom be a teljes összeget mint fizetendő és levonandó áfát. Kérdezem, hogy jól gondolom-e? Az előlegszámlát visszaadom javításra. Nem szeretném, hogy egy ellenőrzésnél megkifogásolják. Válaszukat köszönöm

Tárgyi mentes tevékenység mellett áfa fizetési kötelezettség keletkezése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk fő tevékenységi köre egészségügyi szolgáltatás, tárgyi mentes státuszt választottunk a cég alapításakor. Most azonban felvettünk egy új tevékenységi kört 7490 TEAOR kóddal. November hónapban számláznánk erre a tevékenységi körre vonatkozóan, 480 ezer forint bruttó összegben. Kérdésem: november hónapra be kell adnunk egy áfabevallást, melyben jelöljük, hogy mentes státuszunk mellett fizetési kötelezettségünk keletkezett, ebben az időszakban arányosan áfa-levonásba helyezhetjük az ehhez a tevékenységhez kapcsolódó költségeinket? Mivel a számlában 100 ezer forintot meghaladó áfatartalom van, így jelentési kötelezettségünk is keletkezik? Ha a következő hónapban nincs ilyen tevékenység, akkor az eredeti állapot szerint nem adunk be áfabevallást mindaddig, amíg újra nem állítunk ki a fenti TEAOR kódú számlát? Válaszát köszönöm! Tisztelettel : T. Ildikó

Banki költség átterhelése Kérdés

A Budapest Banknál egy cég nem kapcsolt vállalkozásban garanciát, illetve kezességet vállaltunk, a bank ezért költségeket számít fel, szeretnénk ezt a banki költséget átterhelni a cégnek hisz ezek a kezességvállalás miatt merülnek fel. Át lehet számlázni és áfásan vagy tárgyi mentesen lehet átszámlázni? Elég róla egy számviteli értesitö analitikával együtt, vagy számlát kell kiállítani?

Tárgyi mentes bevétel bevallása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Áfakörös egyéni vállalkozó havi áfabevallást nyújt be. Kérdésem: a tárgyi mentes bevételét melyik hóban kell bevallania? A teljesítési időpont szerint, vagy a bevétel megérkezésekor? Válaszát előre is köszönöm!

Cégautó Kérdés

Tisztelt Szakértő! Áfakörben lévő cégről van szó,áfás bevétele nincs, mert a főtevékenysége tárgyi mentes. Cégautót szeretne vásárolni. Ha a későbbiekben értékesítésre kerül a cégautó, akkor áfatartalommal kell kiszámlázni? Válaszukat előre is köszönöm.

Felnőttképzés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérném szíves segítségét az alábbiban: Cukrász mester egyéni vállalkozó szerződést kötött "szakmai gyakorlat igénybevételére" elnevezéssel Szakképzési Centrummal, amelyben a képzés gyakorlati oktatási helyszínének biztosítása a feladata mint gyakorlati képző hely, és az, hogy a megállapodásban megjelölt időszakban a résztvevők gyakorlati képzését valósítsa meg. A képzés az egyéni vállalkozó irányításával zajlik, melynek a helyszínét is ő biztosítja. (A feltételek adottak.) A képző intézmény 1150 ft/fő/nap gyakorlati képzési díjat fizet az egyéni vállalkozónak számla ellenében. A képzés elkezdődött 2017.10.02-én és jelenleg is folyik. Az egyéni vállalkozónak a tevékenységei közé milyen tevékenységet kellett volna fölvenni (TEÁOR), már 2017.10.02-én vagy a számla kibocsájtása előtt tudja már csak? Hogyan számlázza le, helyes-e az ha tárgyi adómentes tevékenység mint oktatás? Köszönöm a segítséget.

Áfa – tárgyi adómentesség Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó, szabadfoglalkozású szakorvosi egészségügyi tevékenységet végez, mely a tevékenységre tekintettel tárgyi adómentes. Felkérték egy orvosszakértői véleményezésre. Tevékenységi körében szerepel a 749001 TEAOR szám. Erre a tevékenységre tárgyimentes vagy áfás számlát kell-e kiállítania? Köszönöm szíves válaszukat!

2018. július 1.: számlák jelentése a NAV felé Kérdés

Tisztelt Szerkesztő! Kérdésem, hogy 2018. július 1-jétől mindenkinek, aki számlát állít ki akkor is, ha alanyi mentes vagy tárgyi mentes, jelentési kötelezettsége van a NAV felé? Tehát akkor célszerű számlázóprogramot használni? Az evás cégek is tesznek áfát a számlára akkor nekik is kell külön összesitő jelentést adni? De lehet akinek kiszámláz 4 hónap alatt éri el az áfa a 100 ezer forintot, akkor fogja az összesítő jelentésbe beleírni? A beérkező számlákat akkor kell jelenteni, amikor elérte az áfa a 100 ezer forintot egy adóbevallási időszakon belül? Válaszukat köszönöm

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Munkába járás költségtérítése

Lepsényi Mária

adószakértő

Céges kisteherautó magáncélú használata

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 november
H K Sze Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3