381 találat a(z) szolgáltatás cimkére

Filmgyártás költségelszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft. filmet gyárt külföldi megrendelésre. A film elkészítésével kapcsolatosan felmerült költségek (forgatókönyv írása, sminkesek, fodrászok, stylist, világítás, hangtechnika, gyártásvezetés stb.) tételesen szerepelnek a film költségvetésében és a megrendelővel kötött szerződésben. Igénybe vett szolgáltatásnak vagy alvállalkozói díjnak minősülnek? A teljes költséget továbbszámlázza a cég. Üd.: H. Szilvia

Értékmegőrző szolgáltatás bizonylatolása 2. Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kérdés címével megegyező címmel feltett kérdésemre 2018.05.10-én választ kaptam: http://adozona.hu/kerdesek/2018_5_2_Ertekmegorzo_szolgaltatas_bizonyl_ple A szakértői válaszból kiderült, hogy az átvett (1.500 Ft) összegből a kaució (1.000 Ft) összegéről kaució átvételi elismervény kiállítása szükséges. Ehhez kapcsolódóan még egy kérdésem lenne. Az értékmegőrző szekrény használati díjaként átvett (500 Ft) összegről elégséges kézzel kiállított nyugta, vagy kötelező pénztárgéppel kiállított nyugtát adni? Köszönöm a választ!

Külföldön végzett szolgáltatás számlázása alanyi adómentes adózó esetén Kérdés

Tisztelt Adószakértő! Magyarországon bejegyzett és székhellyel rendelkező, alanyi adómentes katás bt. Belgiumban táncművészeti tevékenységet fog végezni. Erről számlát fog kiállítani Belgiumban bejegyzett, áfamentes közhasznú társaságnak, euróban (kb. 300 000 forintnak megfelelő összegben). Abban kérném segítségét, hogy: - a számlát a magyar cég áfamentesen állíthatja-e ki; - a számlázás miatt kell-e neki uniós adószámot kiváltania; - kell-e 1865-ös áfabevallást és 18A60-as bevallást benyújtania? A bt. eddig csak magyar partnernek számlázott. Előre is köszönöm segítségét.

Közösségen belüli partnertől szolgáltatás igénybevétele Kérdés

Alanyi adómentes vállalkozásunk közösségen belüli partnertől kulturális szolgáltatást vesz igénybe, konkrétan: a román partner Magyarországon (nálunk) tart előadást. Hogyan kell helyesen eljárni áfa tekintetében? Milyen számlát fogadhatunk be?

Szálláshely-szolgáltatás. Kérdés

T. Szakértő! Cégünk a megvásárolt ingatlanban szálláshely-szolgáltatást nyújt. A tevékenység besorolása 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás. X cég a dolgozóit itt szállásoltatja el. Kérdésünk, az áfa 18 vagy 27 százalékos? A kibocsájtott számlára helyesen van-e írva: Szállásadás Fő/éj, Áfakulcs 27 százalék? Kell-e a helyi polgármesteri hivatalnak idegenforgalmi adót fizetni? Válaszát köszönöm.

Szolgáltatás nyújtása harmadik ország lakosa részére Kérdés

Tisztelt Szakértő! Belföldi kft. film letöltését teszi lehetővé havidíj ellenében magánszemélyeknek szerte a világon. Az EU polgárai részére értelemszerűen a lakóhelyüknek megfelelő ország áfakulcsát alkalmazva. A kérdés az, hogy a harmadik országbeliek, nem EU-sok esetében is az áfatörvény 45/A paragrafusát kell alkalmaznunk, és így adómentesen számlázni nekik? Előre is köszönöm a válaszát.

Gyártási jog vásárlása Angliából Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem képeslapok három évre szóló gyártási jogát vásárolta meg Angliából. Kérdésem, hogy ezt az áfabevalláson és az A60-ason kell-e jelenteni? Az tiszta sor, hogy az immateriális javak közé könyvelem, de mivel ez egy Angliából érkezett, áfanélküli számla, nem tudom, hogy az áfával mi a teendőm. Szolgáltatás igénybe vételeként kell kezelnem, és mint olyat, az áfabevallás 18. és 67. sorába kell beállítanom? De valahogy mégsem érzem ezt klasszikus értelemben vett szolgáltatásnyújtásnak. Válaszát előre is nagyon szépen köszönöm.

Jogi szolgáltatás áfája svájci megbízó esetén Kérdés

Tisztelt Szakérő! Magyarországi székhelyű egyéni ügyvéd jogi szolgáltatást és jogi képviseletet nyújt egy svájci székhelyű (és illetőségű) megbízó felé, a cég kapcsolt vállalkozásainak (melynek egy része magyarországi székhelyű) jogi átvilágítására. Az átvilágítást és jogi szaktanácsadást 0 százalékos áfával kell-e számlázni a svájci illetékességű megbízó felé? Illetve, ha később jogi eljárásra kerül sor, akkor a svájci fél jogi képviseletének ellátása fejében nyújtott szolgáltatás történhet-e 0 százalék áfa felszámításával, vagy 27 százalékos áfát kell felszámítani? Segítségét előre is köszönöm!

Termékértékesítés kontra szolgáltatás: fordított áfás vagy sem? Cikk

Adóalanytól magánszemély rendel egy szennyvíztisztító berendezést, de a tényleges megrendelő nem ő lenne, hanem a kivitelező cég (engedélyköteles a lakásépítés). A kivitelezőnek milyen áfával kell számlázni a berendezést? Illetve mi lenne a helyzet abban az esetben, ha a gyártó építené be a berendezést, és szerződésben rögzítenék, hogy a telepítést anyaggal együtt végzi a cég? – kérdezte olvasónk. Dr. Bartha László adójogi szakjogász szakértőnk válaszolt.

Digitális előfizetés: azonos feltételek áprilistól minden EU-országban Cikk

Az Európai Unió területén mindenütt azonos feltételek mellett válnak hozzáférhetővé az otthon előfizetett online digitális tartalmak április elsejétől – közölte az Európai Bizottság.

Társasház közösségi beszerzése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az áfatörvény kérdésemre vonatkozó következményeire szeretnék választ kapni. Egy társasház gazdasági ellenőreként találkoztam a társasház könyvelési szoftverének, illetve sokadik évi frissítésének a számlájával. A számlát egy Angliában bejegyzett gazdasági társaság számlázta (szolgáltatta). A számlán nem szerepelt közösségi adószám, kérdésemre tudtam meg, hogy nem is rendelkezik vele. A termék neve, mennyisége és az ára szerepel forintban a számlán, továbbá szerepel, hogy a szállító alanyi mentes. Szintén kérdésemre kaptam válaszul, hogy az angliai státusza az alanyi mentesség. A társasház rendelkezik adószámmal és alanyi mentes Magyarországon.Első kérdésem, helyes-e, hogy a könyvelési szoftver értékesítése (letöltés útján) valójában nem értékesítés, hanem szolgáltatásnyújtás? A második kérdésem, helyes-e, hogy a társasház ebben a viszonylatban adóalany és így az áfatörvény 37. §-a vonatkozik rá? A harmadik kérdésem az első folytatása, azaz, ha szolgáltatás kerül kiszámlázásra, akkor a teljesítés helye a szolgáltatást igénybe vevő gazdasági letelepedésének helye? Jelen esetben Magyarország. Az áfatörvény 193. § (3) értelmében, a 139-141. §-ban említett esetekben (itt a 140. §), ha a 37. § (1) bekezdését kell alkalmazni, azaz nem járhat el alanyi mentes minőségében. A szolgáltatást igénybe vevő fizeti az adót, 36. §. Nos ebben a paragrafusban elvesztettem a fonalat és ebben kérem a segítségét, hogy a társasház adóalany vagy sem és van-e dolga az áfával? Köszönöm. Feketéné Anna

Szolgáltatás vagy személyi jellegű egyéb kifizetés? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyik cég a másik részére könyvelési díjat számláz ki havonta. Minek minősül ez: igénybe vett szolgáltatásnak vagy személyi jellegű egyéb kifizetésnek? Ugyanez a kérdés a munkavállalók kötelező foglalkozás-egészségügyi ellátására. (Egészségügyi szolgáltató kft. állítja ki a számlát, éves szerződés alapján.)

Közösségen kívülről igénybe vett szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk egy Közösségen kívüli országból fog igénybe venni rendszeresen szakértői szolgáltatást. Jól gondolom hogy ezt áfa nélkül fogja részünkre kiszámlázni? Nekünk ezt az áfabevallásban nem is kell majd szerepeltetni? Válaszát előre is köszönöm!

Lakásépítés alvállalkozóval Kérdés

Tisztelt Szakértő! Lakásértékesítéssel foglalkozó cég új építésű lakásait alvállalkozóval építteti. A magánszemély vevőkkel a társaság adásvételi szerződést köt. A helyi adóról szóló törvény 52. § 32. pontja alapján az alvállalkozói telj. értéke: az adóalany által továbbadott (számlázott) olyan alvállalkozói teljesítés értéke, amelynek végzése során az adóalany mind megrendelőjével, mind alvállalkozójával a polgári törvénykönyv (Ptk.) szerinti – írásban kötött – vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll. Ideértendő annak a – közvetített szolgáltatásnak nem minősülő – szolgáltatásnak az ellenértéke is, amelyet az adóalany az általa értékesített új (a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását megelőzően vagy azt követően első ízben értékesített) lakás előállításához a Ptk. szerinti, írásban megkötött vállalkozási szerződés alapján vesz igénybe. Az e pont szerinti értékkel az adóalany akkor csökkentheti a nettó árbevételét, ha azzal a 22. pont a) alpontja szerint jogdíjként, a 36. pont szerint eladott áruk beszerzési értékeként, a 37. pont szerint anyagköltségként vagy a 40. pont szerint közvetített szolgáltatások értékeként nettó árbevételét nem csökkentette;". Egy korábbi adózónás cikkben (http://adozona.hu/kerdesek/2016_11_28_Lakas_epites_ebv) a szakértő ezt írta: "A más kivitelezők által számlázott díjak igénybe vett szolgáltatások. Ezek nem alvállalkozók". A kérdésem, hogy az iparűzési adóalapnál levonható-e a fenti esetben a kiszámlázott munka értéke?

Bevallási kötelezettség fordított adózás esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Katás alanyi adómentesként nyújtanék belga adóalanynak szolgáltatást. Ha jól értem, ez a fordított adózás körébe esik, a szolgáltatás igénybevevője fizeti be az áfát, én pedig „Áfa tv. területi hatályán kívüli” ügyletről bocsátok ki számlát. A kérdésem az, hogy ebben az esetben nekem van-e bevallási, illetve adatszolgáltatási kötelezettségem? Ha van, akkor ezeknek hogyan tudok eleget tenni?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Egyéni vállalkozó gépjármű költségelszámolása

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Idegen épületen végzett beruházás

Gyüre Ferenc

adótanácsadó

Rendszám feltüntetése a számlán

Gyüre Ferenc

adótanácsadó

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 május
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Együttműködő partnereink