101 találat a(z) szerencsejáték cimkére

Félkarú rablók: mit és hogyan ellenőriz az APEH? Cikk

Több száz pénznyerő automata üzemeltetését függesztette fel az adóhatóság Szerencsejáték Felügyeleti Főosztálya az elmúlt másfél évben tartott helyszíni vizsgálataiban a nem hiteles működés miatt.

Az APEH és a tiltott szerencsejáték Cikk

A közelmúltban az írott és elektronikus sajtóban egymásnak ellentmondó nyilatkozatok és téves információk jelentek meg egy speciális, ingatlan értékesítésére irányuló - a sajtóban csak „ingatlantombolaként” elhíresült - játékkal kapcsolatban.

BH 2006.9.307 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes a 2003. november 28. napján benyújtott kérelmében a II. kategóriába tartozó pénznyerő automaták üzemeltetésének engedélyezését kérte az alperestől.
Az alperes a 2004. január 15-én meghozott határozatával a felperes kérelmét elutasította. Határozata indokolásában megállapította, hogy a felperesi szervező cég által kérelmezett pénznyerő automatákra vonatkozóan a Szerencsejáték Felügyelet a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 7. § (...

BH 2004.4.161 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes magánszemélyek részére lehetőséget biztosít gépkocsinyeremény-betétkönyvek vásárlására. A gépkocsinyeremény-betétek után a felperes nem kamatot térít, hanem a negyedévenként megtartott sorsolásokon a kamatból képzett nyereményalapból gépkocsikat sorsol ki. A felperes a kisorsolt személygépkocsik értékét az 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti takarékbetét utáni kamatkifizetésnek tekintette, az adókulcsot pedig - mint kifizető - a 6...

BH 2001.3.145 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes közszolgálati jogviszonya 1996. december 12. napján közös megegyezéssel szűnt meg az alperesnél, a következő naptól kezdődően rokkantsági nyugdíjat állapítottak meg a részére.
A felperes keresetében a ki nem adott szabadságának megváltását és a 35 évet meghaladó szolgálati idejére tekintettel jubileumi jutalom megfizetését kérte.
A munkaügyi bíróság az ítéletével az alperest - többek között - 220 000 Ft és kamatai megfizetésére kötelezte negyven éves jubileumi jutalom címén. A mu...

BH 2000.4.182 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az alperes a felperes nyíregyházi fióktelepén 1996. május 2-án, július 22-24-én és július 31. napján társadalombiztosítási ellenőrzést tartott, amelynek eredményeképpen az 1996. július 31. napján kelt fizetési meghagyásában kötelezte a felperest az 1992. november 16. és 1996. július 30. napja közötti vizsgált időszak alapulvételével 61.811.365,-Ft elmaradt társadalombiztosítási járulék, 36.046.610,-Ft késedelmi pótlék, 11.633.962,-Ft rendbírság és 7.637.761,-Ft járulékbírság - azaz mindösszes...

EH 1999.71 Jogszabályok és jogi tartalmak

A nyugdíjbiztosítási kirendeltség 1996. április 29-én ellenőrzést végzett a felperes által üzemeltetett kaszinónál az 1992. március 1-jétől 1996. március 31-ig terjedő időszakot illetően, melynek során megállapította, hogy a felperes és a dolgozók között a borravaló felosztása tárgyában létrejött megállapodás értelmében a dolgozók meghatározott köre fix összegű - borravalónak elnevezett - juttatásban részesedik, míg egyéb dolgozók az alkalmazásban töltött időtartam, a teljesítmény és a munkak...

BH 1998.11.543 Jogszabályok és jogi tartalmak

H-D. M. és Cs. M. 1994. február 9-én korlátolt felelősségű társaság alapítására irányuló társasági szerződést írt alá. A társaság cégneve "D" Pénznyerő Játékautomatákat Üzemeltető Kft., tevékenységi köre egy későbbi módosítás szerint kizárólag a TEÁOR9250 kódszámú "Egyéb pihenő szórakoztató tevékenység". A társaság 1.000.000,-Ft-os törzstőkéje 500.000,-Ft készpénzből és 500.000,-Ft nem pénzbeli betétből állt. A B. Bank Rt. 1994. február 10-én kelt igazolása szerint a tagok 125.000-125.000,-Ft...

BH 1998.10.496 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az irányadó tényállás szerint a felperes és az I. r. alperes 1994. május 26-án 30 db Pajazzó 4000 típusú elektronikus automata ügyességi játékgépnek minősülő berendezésre lízingszerződést kötöttek. A szerződést 1994. október 4-én akként módosították, hogy a korábban 18 hónapban megállapított futamidőt 26 hónapra emelték, ennek megfelelően az I. r. alperes által fizetendő lízingdíjat áfával együtt havi 737.676,-Ft-ban határozták meg, melynek kifizetéséért a II. r. alperes készfizető kezességet...

BH 1997.10.470 Jogszabályok és jogi tartalmak

A bíróság az I. r. vádlottat a tiltott szerencsejáték szervezésének vétsége miatt ellene emelt vád alól felmentette, megállapította, hogy a vádlott elkövette a játék- és pénznyerő automaták üzemeltetésére vonatkozó szabályok megszegésének szabálysértését, ezért őt 20 000 forint pénzbírsággal sújtotta; a II. r. vádlottat a tiltott szerencsejáték szervezésének vétsége miatt ellene emelt vád alól felmentette.
A városi ügyészség vádindítványában foglaltak szerint az I. r. vádlott mint a kft. tul...

1994. évi XXXV. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 32. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
"(4) A Kormány által EXPO-célúnak minősített szerencsejáték nem esik játékadó fizetési kötelezettség alá, amennyiben a nyereményalapnak az (1) bekezdésben meghatározott mértékét a szerencsejáték szervezője a Világkiállítási és a hozzá kapcsolódó Fejlesztési Alapba befizeti."
Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

31/1984. (X. 21.) PM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A belkereskedelmi miniszterrel és a szövetkezetek országos érdekképviseleti szerveivel egyetértésben a játék- és pénznyerő automata gépek kereskedelmi adójáról szóló 8/1983. (IV. 6.) PM rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítom:
Az R. 2. §-a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) Az adó mértéke a játékautomatáknál 25%,
a pénznyerő automaták esetében 60%"
Ez a rendelet 1985. január 1. napján lép hatályba.

8/1983. (IV. 6.) PM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A belkereskedelmi miniszterrel és a szövetkezetek országos érdekképviseleti szerveivel egyetértésben a következőket rendelem:
A rendelet hatálya azokra a belkereskedelmi tevékenységet (1978. évi I. törvény 5. §) folytató jogi személyekre terjed ki, amelyek játék automata és pénznyerő automata gépeket (a továbbiakban: gép) üzemeltetnek.
A rendelet hatálya alá tartozó üzemeltetők kereskedelmi adót (a továbbiakban: adó) kötelesek fizetni.
Az adó alapja a gép működtetése által elért bevétel.
...

12/1974. (V. 3.) PM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A sorsjátékok, ajándéksorsolások rendezését és lebonyolítását, valamint azok nyereményilletékét - a 13. § tekintetében a belkereskedelmi miniszterrel egyetértésben - a következők szerint szabályozom.
Sorsjátékot (tárgysorsjátékot, tombolajátékot stb.) csak pénzügyi hatósági engedéllyel szabad rendezni.
Az engedélyezés a Pénzügyminisztérium hatáskörébe tartozik, kivéve, ha a részvételre jogosító sorjegyek száma az 5000 darabot és összes értéke a 25 000 Ft-ot nem haladja meg; az utóbbi esetbe...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Mikor mehetek nyugdíjba?

Winkler Róbert

nyugdíjszakértő

Személyi kedvezmény igénybevétele

Lepsényi Mária

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 július
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close