101 találat a(z) szerencsejáték cimkére

Félkarú rablók: mit és hogyan ellenőriz az APEH? Cikk

Több száz pénznyerő automata üzemeltetését függesztette fel az adóhatóság Szerencsejáték Felügyeleti Főosztálya az elmúlt másfél évben tartott helyszíni vizsgálataiban a nem hiteles működés miatt.

Az APEH és a tiltott szerencsejáték Cikk

A közelmúltban az írott és elektronikus sajtóban egymásnak ellentmondó nyilatkozatok és téves információk jelentek meg egy speciális, ingatlan értékesítésére irányuló - a sajtóban csak „ingatlantombolaként” elhíresült - játékkal kapcsolatban.

BH 2006.9.307 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes a 2003. november 28. napján benyújtott kérelmében a II. kategóriába tartozó pénznyerő automaták üzemeltetésének engedélyezését kérte az alperestől.
Az alperes a 2004. január 15-én meghozott határozatával a felperes kérelmét elutasította. Határozata indokolásában megállapította, hogy a felperesi szervező cég által kérelmezett pénznyerő automatákra vonatkozóan a Szerencsejáték Felügyelet a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 7. § (...

BH 2004.4.161 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes magánszemélyek részére lehetőséget biztosít gépkocsinyeremény-betétkönyvek vásárlására. A gépkocsinyeremény-betétek után a felperes nem kamatot térít, hanem a negyedévenként megtartott sorsolásokon a kamatból képzett nyereményalapból gépkocsikat sorsol ki. A felperes a kisorsolt személygépkocsik értékét az 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti takarékbetét utáni kamatkifizetésnek tekintette, az adókulcsot pedig - mint kifizető - a 6...

BH 2001.3.145 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes közszolgálati jogviszonya 1996. december 12. napján közös megegyezéssel szűnt meg az alperesnél, a következő naptól kezdődően rokkantsági nyugdíjat állapítottak meg a részére.
A felperes keresetében a ki nem adott szabadságának megváltását és a 35 évet meghaladó szolgálati idejére tekintettel jubileumi jutalom megfizetését kérte.
A munkaügyi bíróság az ítéletével az alperest - többek között - 220 000 Ft és kamatai megfizetésére kötelezte negyven éves jubileumi jutalom címén. A mu...

BH 2000.4.182 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az alperes a felperes nyíregyházi fióktelepén 1996. május 2-án, július 22-24-én és július 31. napján társadalombiztosítási ellenőrzést tartott, amelynek eredményeképpen az 1996. július 31. napján kelt fizetési meghagyásában kötelezte a felperest az 1992. november 16. és 1996. július 30. napja közötti vizsgált időszak alapulvételével 61.811.365,-Ft elmaradt társadalombiztosítási járulék, 36.046.610,-Ft késedelmi pótlék, 11.633.962,-Ft rendbírság és 7.637.761,-Ft járulékbírság - azaz mindösszes...

EH 1999.71 Jogszabályok és jogi tartalmak

A nyugdíjbiztosítási kirendeltség 1996. április 29-én ellenőrzést végzett a felperes által üzemeltetett kaszinónál az 1992. március 1-jétől 1996. március 31-ig terjedő időszakot illetően, melynek során megállapította, hogy a felperes és a dolgozók között a borravaló felosztása tárgyában létrejött megállapodás értelmében a dolgozók meghatározott köre fix összegű - borravalónak elnevezett - juttatásban részesedik, míg egyéb dolgozók az alkalmazásban töltött időtartam, a teljesítmény és a munkak...

BH 1998.11.543 Jogszabályok és jogi tartalmak

H-D. M. és Cs. M. 1994. február 9-én korlátolt felelősségű társaság alapítására irányuló társasági szerződést írt alá. A társaság cégneve "D" Pénznyerő Játékautomatákat Üzemeltető Kft., tevékenységi köre egy későbbi módosítás szerint kizárólag a TEÁOR9250 kódszámú "Egyéb pihenő szórakoztató tevékenység". A társaság 1.000.000,-Ft-os törzstőkéje 500.000,-Ft készpénzből és 500.000,-Ft nem pénzbeli betétből állt. A B. Bank Rt. 1994. február 10-én kelt igazolása szerint a tagok 125.000-125.000,-Ft...

BH 1998.10.496 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az irányadó tényállás szerint a felperes és az I. r. alperes 1994. május 26-án 30 db Pajazzó 4000 típusú elektronikus automata ügyességi játékgépnek minősülő berendezésre lízingszerződést kötöttek. A szerződést 1994. október 4-én akként módosították, hogy a korábban 18 hónapban megállapított futamidőt 26 hónapra emelték, ennek megfelelően az I. r. alperes által fizetendő lízingdíjat áfával együtt havi 737.676,-Ft-ban határozták meg, melynek kifizetéséért a II. r. alperes készfizető kezességet...

BH 1997.10.470 Jogszabályok és jogi tartalmak

A bíróság az I. r. vádlottat a tiltott szerencsejáték szervezésének vétsége miatt ellene emelt vád alól felmentette, megállapította, hogy a vádlott elkövette a játék- és pénznyerő automaták üzemeltetésére vonatkozó szabályok megszegésének szabálysértését, ezért őt 20 000 forint pénzbírsággal sújtotta; a II. r. vádlottat a tiltott szerencsejáték szervezésének vétsége miatt ellene emelt vád alól felmentette.
A városi ügyészség vádindítványában foglaltak szerint az I. r. vádlott mint a kft. tul...

1994. évi XXXV. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 32. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
"(4) A Kormány által EXPO-célúnak minősített szerencsejáték nem esik játékadó fizetési kötelezettség alá, amennyiben a nyereményalapnak az (1) bekezdésben meghatározott mértékét a szerencsejáték szervezője a Világkiállítási és a hozzá kapcsolódó Fejlesztési Alapba befizeti."
Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

31/1984. (X. 21.) PM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A belkereskedelmi miniszterrel és a szövetkezetek országos érdekképviseleti szerveivel egyetértésben a játék- és pénznyerő automata gépek kereskedelmi adójáról szóló 8/1983. (IV. 6.) PM rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítom:
Az R. 2. §-a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) Az adó mértéke a játékautomatáknál 25%,
a pénznyerő automaták esetében 60%"
Ez a rendelet 1985. január 1. napján lép hatályba.

8/1983. (IV. 6.) PM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A belkereskedelmi miniszterrel és a szövetkezetek országos érdekképviseleti szerveivel egyetértésben a következőket rendelem:
A rendelet hatálya azokra a belkereskedelmi tevékenységet (1978. évi I. törvény 5. §) folytató jogi személyekre terjed ki, amelyek játék automata és pénznyerő automata gépeket (a továbbiakban: gép) üzemeltetnek.
A rendelet hatálya alá tartozó üzemeltetők kereskedelmi adót (a továbbiakban: adó) kötelesek fizetni.
Az adó alapja a gép működtetése által elért bevétel.
...

12/1974. (V. 3.) PM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A sorsjátékok, ajándéksorsolások rendezését és lebonyolítását, valamint azok nyereményilletékét - a 13. § tekintetében a belkereskedelmi miniszterrel egyetértésben - a következők szerint szabályozom.
Sorsjátékot (tárgysorsjátékot, tombolajátékot stb.) csak pénzügyi hatósági engedéllyel szabad rendezni.
Az engedélyezés a Pénzügyminisztérium hatáskörébe tartozik, kivéve, ha a részvételre jogosító sorjegyek száma az 5000 darabot és összes értéke a 25 000 Ft-ot nem haladja meg; az utóbbi esetbe...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Fizetés nélküli szabadság

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Munkahelyi jelenlét igazolása

dr. Kéri Ádám

ügyvéd, adatvédelmi tisztviselő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 április
H K Sze Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close