1668 találat a(z) számlázás cimkére

Közösségen belüli szolgáltatásnyújtás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk Magyarországon bejegyzett áfaalany vállalkozás. Egyik osztrák partnerünk megrendelt tőlünk egy szolgáltatást (amely nem tartozik az áfatörvényben említett főszabály alóli kivételek közé). A számlát áfamentesen állítottuk ki az áfatörvény 37. § (1) bekezdése alapján. Az osztrák partner azonban azt kérte, hogy a számlát a magyar adószámára állítsuk ki. Neki azonban Magyarországon semmiféle gazdasági illetősége nincs, mindössze regisztráltatta magát a magyar adóhatóságnál, és kapott egy magyar adószámot. Ezért továbbra is úgy gondoljuk, hogy jelen esetben a számlánkat helyesen állítottuk ki. Vagy a partner kérésére eltérhetünk az áfatörvény 37. §-ától, és kiállíthatjuk a magyar adószámára hivatkozva 27 százalékos áfával is a számlát? Kérem, hogy az áfatörvény paragrafusainak idézgetése helyett a feltett kérdésre szíveskedjen konkrét választ adni. Köszönettel: Herczeg Tibor

Németországi szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kft. Németországban ének mesterkurzus ellátására kötne szerződést egy iskolával, amelynek állítólag nincs adószáma. Amennyiben nem adóalanynak nyújtja a szolgáltatást a cég, az áfatörvény 43. §-a értelmében a számlát hogyan kellene kiállítani, vagy a 37. § (2)bekezdést kell alkalmazni? Köszönettel: Mohácsiné

Szállító kifizetése áruval Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyik ügyfelünk tartozik az egyik beszállítójának 4 millió forinttal. Van lehetőség arra, hogy ezt a raktárkészletén lévő áruval egyenlítse ki? Milyen dokumentumok szükségesek ehhez, hogyan történik a számviteli elszámolása a készlet csökkenésének? Felmerült kérdésként, hogy ezt számlázni kell-e neki? Köszönettel.

Háromszögügylet és fuvarozás összefüggése Kérdés

Tisztelt Tanácsadó! A következő kérdéseim lennének: Holland kapcsolt vállalkozásunktól termékeket szerez be a magyar cégünk, és ezt a terméket értékesítjük a cseh vagy osztrák, szintén adóalany vevőnknek. A termék nem kerül be Magyarország területére, hanem közvetlenül Hollandiából Ausztriába, illetve Csehországba szállítják. 1. eset: ha a fuvarozást a holland vállalkozás szervezi, majd továbbszámlázza a magyar cégnek, a magyar cég pedig továbbszámlázza az osztrák vevőnek, ebben az esetben háromszögügyletnek minősül-e az ügylet a magyar fél szempontjából? Ha nem háromszögügylet, akkor az áfabevallás mely során kell bevallanom a beszerzést és értékékesítést? Az értékesítésről vevő részére kiállított számlában milyen áfa-megjelölést szerepeltessek? 2. eset: Ha a vevő intézi a fuvarozást és ő viseli a költségét, akkor a fenti ügylet háromszögügyletnek minősül-e? Ha nem háromszögügylet, akkor hová kell beraknom a beszerzett és értékesített terméket az áfabevallásban? Minek minősül a beszerzés és értékesítés? Az értékesítésről kiállított számlában milyen áfa-megjelölést szerepeltessek? 3. eset: Ha a termék fuvarozásának költségét külön számlában számlázza ki számunkra a beszállító (több fuvar költségét egy számlában számlázza), akkor ez is háromszögügyletnek minősül-e, ha a fuvarozott termék értékesítése háromszögügylet volt. Vagyis ugyanúgy kell-e bevallanom, kezelnem, mint a termékértékesítést? Vagy közösségen belüli szolgáltatásnyújtás lesz? Köszönettel: Kiss Anita

Külföldi szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Katás egyéni vállalkozó alanyi adómentesként szolgáltat harmadik országba (Kanada) egy cégnek, feltételezem, hogy adóalany. Hogyan állítsa ki a számláit, és kell-e áfabevallást benyújtania? Köszönöm a segítséget.

Közösség területén belüli raktár, lerakat Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magyar cég magyarországon terméket állít elő. Ezt a terméket szeretné webáruházon keresztül a közösség területén lévő tagállamban is értékesíteni úgy, hogy magyarországról áthelyezi a terméket a közösség területén lévő tagállamba egy raktárba. Az értékesítés elsősorban adóalanyok részére történne. Milyen formában lehet ezt kivitelezni? Hogyan kerül át a termék a másik tagálam raktárába? A raktárból hogyan kerül eladásra? Milyen feltételeknek kell megfelelni? A számlázás hogyan történik, melyik tagállaman kell kiállítani a számlát, milyen nyelven? Válaszukat előre is köszönöm.

Számla pdf-ben Kérdés

Tisztelt Szakértők! Beszállítónk szeretne pdf-számlákat elektronikus úton kézbesíteni. A pdf-számla nem tartalmaz hiteles elektronikus aláírást. A beszállító adott egy nyilatkozatot, mely a következőt tartalmazza: papíralapú pdf-számlát bocsát ki, melynek kézbesítési módja elektronikus (?). Az általuk kibocsátott pdf-számla nem igényel sem a kibocsátáskor, sem a befogadáskor elektronikus aláírást. Egy zárt számlázási rendszerből generálják a pdf-számlát, amit e-mailen keresztül juttatnak el számunkra, s ezt kinyomtathatjuk magunknak. Hivatkoznak a NAV oldalán található Információs füzetekre (Ált.forg.adó 8. oldala), amely szerint elektronikus számlának minősül a kizárólag e-mailben megküldött számla, függetlenül attól, hogy a bizonylat adatai közvetlenül a számlázó programból kerülnek az elektronikus üzenetbe, vagy papír alapú számla szkennelt változataként. Befogadhatjuk-e ezeket a számlákat? Eddigi ismereteim alapján pdf-számlát csak hiteles elektronikus aláírással fogadhatok el, vagy távszámlát (amit az értékesítő által biztosított tárhelyről tudok letölteni), vagy EDI-on érkező számlát, ha megfelelek a megőrzésre vonatkozó előírásoknak. Köszönöm válaszukat előre is! Üdv: Zsuzsa

Háromszögügylet Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem a következő: csapágyat kiszállítunk Ausztriába egy cégnek megmunkálásra. Az osztrák cég megmunkálásról számlát állít ki részünkre. Megmunkálás után továbbszállításra kerül német cég felé. A német cégnek számlázzuk ki a megmunkált végtermék ellenértékét. Kérdésem a következő: ha a német cég fuvaroztat csak, végig a folyamaton, akkor háromszögügyletnek számít az ügylet, mit kell feltüntetni a számlán a német partnernek kiállított számlán: a háromszögügylet szöveg feltüntetése helyes? Az osztrák cég szolgáltatás végzéséről szóló számlája közösségi szolgáltatás igénybevételének minősül? A német cég felé kiállított számla az áfabevallás melyik sorában tüntetendő fel? Amennyiben a szolgáltatást, vagyis a megmunkálást végző osztrák cég felé mi fuvaroztatunk, az osztrák cégtől viszont a német vevőnk fuvaroztat, az változtat-e valamit az ügylet megítélésén? Köszönettel a választ.

Vadásztársaság Kérdés

Tisztelt Szakértő! A vadásztársaságok bérvadászokkal szoktak vadásztatni, vagy külföldi vadászoknak vadászatot rendeznek a területükön. Kérdésem, hogy amikor kiszámlázza a vadásztársaság a díjat a vadászok részére, akik nem tagjai a vadásztársaságnak, áfás számlát kell-e kibocsátania? Mikortól mentes, ha mentes ez a tevékenység? Válaszát köszönöm.

Jutalék, számlázás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó, legyen A, szerződést köt B céggel. A szerződés tárgya árueladás, amiért 500 egység jutalékot kapott az egyéni vállalkozás, amely időközben megszűnt, így a szerződésben foglalt kötelezettségét nem tudta teljesíteni, ezért vissza kellene fizetnie az 500 egységnyi jutalékot. Ezt a kötelezettséget egy harmadik cég, legyen C átvállalná, mivel B szintén kötne szerződést 1000 egység jutalék fejében. C 1000 egységről számlát állít ki B-nek.. B pedig 500 egység mínusz előjelű számlát adna C-nek. A teljesítés ugyanazon a napon történik. Milyen számlaszámra kell könyvelni az egyes ügyleteket? Köszönöm a választ.

Háromszögügylet kapcsolt vállalkozás esetén Kérdés

Tisztelt Tanácsadó! Magyarországi cégünk a holland kapcsolt vállalkozásunktól vásárol biztonságtechnikai termékeket, amelyeket továbbszámláz az ausztriai vevőnknek. A terméket közvetlenül a vevőnek Ausztriába szállítják el Hollandiából. Az lenne a kérdésem, hogy ez az ügylet háromszögügyletnek minősül-e? Ha a holland kapcsolt vállalkozás nem írja rá a számlára, hogy háromszögügylet, 0%-os áfával számláz felénk, akkor azt hogyan/hol kell az áfabevallásban megjelenítenem? És az általam az ausztriai vevő kiállított számláján milyen áfakódot/megnevezést tüntessek fel? Ha a holland szállító szállítási díjat is feltüntet a számlán (a termék szállításának díját), akkor a szállítási díj áfaügyileg osztja-e a termék sorsát? Azaz ugyanúgy jelentsem az áfabevallásban a szolgáltatást, mint a terméket, és ugyanolyan áfakóddal számlázzam tovább? Köszönettel: Kiss Anita

5 százalékos lakásáfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Új, 300 négyzetméter alatti családi lakóépület épül generálkivitelezésben, magánszemély építtető által. Az irányadó jogszabály szerint 5 százalékos áfával történik a számlázás még 2019. évben kiállított végszámlában. A használatba vételi engedélykérelem után, amennyiben a kérelemnek megfelelően a jogszabálynak megfelelő műszaki állapotban az építtető megkapja az új lakóház hatósági bizonyítványát, azaz az ingatlan nem 100%-os készültségű – csak a jogszabálynak eleget téve: a lakóépület akkor minősül felépítettnek, ha a bejelentés szerinti kivitelezési dokumentációnak megfelelően a szerkezetek megépültek és az épület rendeltetésszerűen lakhatásra alkalmas. A lakhatásra alkalmasság az eddigi gyakorlat szerint – jogszabályi meghatározás – azt jelenti, hogy az épület rendelkezik közműellátottsággal (vagy egyéb rendelet szerinti közműpótló eszközzel), fűthető, biztosított a főzési és tisztálkodási lehetőség. Mindezek után a tényleges 100%-os készültség eléréséhez lehet-e még 2019. december 31-éig 5%-os áfával kiszámlázni, mint generálépítő a hatósági bizonyítvány megérkezése után, de még ez évben? A lakóépülethez tartozó 100%-os készültség eléréséhez szükséges befejező munkálatokhoz tartozó számlázás tárgya (pl.: térkövezés, esetleg kertépítési munkák belső udvarban, beépített szekrények, konyhabútor kiépítése, az épület egészére vonatkozó befejező padlóburkolási és festő-, illetve belsőépítészeti burkolási munkálatok, az elmaradt csillár felszerelése.)

Külföldi cég, magyar áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelünk leadott egy számlát könyvelésre, amelyen a számla kibocsátója német cég, a számlán csak a német adószáma szerepel, a termék értékesítését magyar, 27%-os áfával számlázta. Ilyen esetben az áfa visszaigényelhető? Válaszát előre is köszönjük.

Saját kft. könyvelése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kétszemélyes kft.-ben az egyik tag, aki nem végez munkát, nem fizet járulékot. Kérdésem, hogy a cég könyvelését, illetve mérlegbeadását intézheti-e ez a tag ilyen módon, vagy megbízási szerződést kell kötnie a kft.-jével? Az említett tag egy másik bt.-ben könyveléssel foglalkozik. Számlázhat ez a könyvelő bt. a kft. felé? Köszönöm.

Használt lakás értékesítés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Belföldi székhelyű kft. belföldön lévő ingatlanát (lakásként van nyilvántartva az ingatlan-nyilvántartásban) értékesíteni kívánja belföldi székhelyű áfaalany kft.-nek. Az eladó kft. már korábban a használtingatlan-értékesítésre az áfakötelezettséget választotta. Tudjuk, hogy 27% áfa felszámításával történhet az ingatlanértékesítés, de abban nem értünk egyet, hogy egyenes adóval vagy fordított áfásan történjen a számla kiállítása. Segítségét köszönöm: Csuhai Imréné

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Keresetkorlát

Winkler Róbert

nyugdíjszakértő

Üzemanyag-megtakarítás

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Szülő pénzbeli ajándékot ad gyerekeinek

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 július
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close