159 találat a(z) saját tőke cimkére

Tulajdonosi kölcsön tőketartalékba Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben kérjük szíves segítségüket. Ügyfelünk, egy kft. saját tőkéje nem felel meg azon elvárásnak hogy elérje legalább a jegyzett tőke felét. Szeretnék megoldani ezt a problémát. A társaság 100 százalékos tulajdonosa (külföldi társaság) nagy összegű kölcsönt nyújtott a múltban a kft.-nek. Felmerült a kölcsön tőketartalékba helyezése, kérdésünk ezzel kapcsolatos. Lehetséges, illetve szabályos-e, hogy a tulajdonos tőkeemelés keretében, illetve azzal egy időben tőketartalékba helyezi az említett kölcsönt? Tudomásunk szerint erre a számviteli törvény lehetőséget nyújt: 36. § (1) A tőketartalék növekedéseként kell kimutatni: b) az a) ponton kívüli egyéb vállalkozónál a tulajdonosok (a tagok) által az alapításkor az alapítás részeként, illetve a tőkeemeléskor a tőkeemelés részeként tőketartalékba (a jegyzési érték és a névérték különbözeteként) véglegesen átadott eszközök, pénzeszközök értékét. Segítségüket nagyon köszönjük! Üdvözlettel: Molnár Tibor

Zrt., saját tőke – jegyzett tőke Kérdés

Tisztelt Szakértő! Próbáltam megkeresni az új Ptk.-bank azt a részt, ami a kft.-knél olyan szépen meg van fogalmazva: ha a saját tőke a jegyzett tőke fele alá csökken.....akkor mi a teendő. Én egy zrt.-nél dolgozom, ahol sajnos a saját tőke a jegyzett tőke alá csökkent az elmúlt évek veszteségei miatt. A zrt.-nél mi az a határ, amikor már sürgősen tenni kell valamit, ugyanúgy van, mint a kft.-knél, ha a saját tőke a jegyzett tőke fele alá csökken két egymást követő évben, vagy sokkal szigorúbbak a szabályok? Nagyon szépen kérem segítségüket, mert a 2016. év is veszteséggel zárult sajnos, vagyis a saját tőke a jegyzett tőke fele alá csökkent. Ilyenkor mit kell tenni? Egyáltalán szabad-e a zrt.-nél a jegyzett tőke alá csökkennie a saját tőkének? Előre is köszönöm válaszukat: Anderlik Istvánné

Lekötött tartalék Kérdés

Tisztelt Szakértő! Van-e mód ara, hogy a nagyobb összegű tagi kölcsön egy részét lekötött tartalékba átsoroljuk a veszteség fedezetére, hogy a saját tőke elérje a jegyzett tőke nagyságát? Mivel mindkettőnek a forrása ugyanaz, vagyis a tulajdonosok befizetései. Nincs további tőkehiány, csak a saját tőke nem megfelelő, és úgy gondoljuk, nem indokolt újabb befizetés. Köszönettel.

Erre figyeljen, ha tagi kölcsönből emelné meg cége saját tőkéjét Cikk

Milyen adókötelezettség terhelné a kft.-t, ha tagi kölcsönből emelné meg a saját tőkéjét? – kérdezte olvasónk. Dr. Szeiler Nikolett, ügyvéd, adótanácsadó szakértőnk válaszolt.

Cég törzstőkéje és a tagi kölcsön Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft. ügyvezetőjeként lenne kérdésem a 8 millió forint tagi kölcsönünkkel kapcsolatban. A törzstőkénket megemeltük tavaly 3 millió forintra tagi kölcsönből. Maradt még 8 millió forint tagi kölcsön. Ha megemelnénk a saját tőkénket a 8 millió forint tagi kölcsönnel, milyen egyéb kötelezettségünk keletkezne? Így szeretnénk megszüntetni a tagikölcsön-állományt, és a negatív saját tőkét pozitívvá tenni. Ha el kívánnánk adni a céget a későbbiekben, tehát más lenne a tulajdonos, akkor kellene illetéket vagy adót fizetni az értékesítés miatt? Köszönöm válaszát!

Saját tőke problémája Kérdés

Következő kérdésem lenne. A saját tőkét szeretnénk rendbe tenni, ingatlan átértékelésével. Ennek szeretném kérdezni a gyakorlati megvalósítását. A piaci érték meghatározásához kire van szükségem? Elég az ügyvezetőnek átértékelnie és könyvvizsgáltatnia, vagy szükséges-e értékbecslő vagy más ingatlanos szakember? A további években szükséges-e újra (minden évben) a felülvizsgálat? Válaszukat előre is nagyon köszönöm! Üdvözlettel:Szabó Anita

Bt.-ből kiváló kültag – vagyonmegosztás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbiakban kérném a véleményét: Adott egy bt., a tagjai házastársak (50-50 %-ban tagok). Mivel elválnak, a bt.-ből kilépne az egyikük, aki kültag (nem kiválással). A kilépő tag vagyoni betétjére jutó résszel hogyan kell elszámolni a könyvekben, illetve hogyan kell utána adózni? (A kilépő tag vinné magával az "ingatlant" is, s a bérelt ingatlanon végzett beruházást is. Maga a bérelt ingatlan a házastársak "magántulajdonában" van.) A bt. saját tőkéje magas, nyereséges volt mindig. Eszközoldalon tárgyi eszközök (ebben van a bérelt ingatlanon végzett beruházás is), illetve pénzeszköz, készlet, követelés állnak. Forrásoldal: saját tőke (ebben van lekötött tartalék, ami fejlesztési tartalék, eredménytartalék) és kötelezettség. Segítségét előre is köszönöm. G. Lajos

Osztalék vagy osztalékelőleg? Kérdés

Tisztelt Szakértő! A társaság tulajdonosa osztalék vagy osztalékelőleg kifizetésén gondolkodik. A 2016. 08. 31-ei közbenső mérlegben a saját tőke összege 118 000 eFt, a jegyzett tőke összege 3000 eFt., az eredménytartalék összege 2015. 12. 31-ig 64 000 eFt, lekötött tartaléka és értékelési tartaléka nincs. A tulajdonos 12 000 e forintot szeretne kifizetni magának. Kérdésem az lenne, hogy ezt osztalékként is kifizetheti vagy csak osztalékelőlegként? Köszönettel: Bognárné

Beolvadás során negatív adózott eredmény ellentételezése Kérdés

2016.05.31-vel X Kft. beolvadt Y Kft.-be, a beolvadás során Y Kft. -4 millió forint negatív eredménytartalékát és a 2016.01-05. havi veszteségét, -1,3 millió forintot X Kft. 200 millió forint tőketartalékából (TT) rendeztük, így a jogutódban az eredménytartalék 0 forint, a tőketartalék 194,7 millió forint. Y Kft. 2016. 09. hónapban visszavásárolná az egyik tulajdonos 1 millió forint névértékű üzletrészét 1 millió forintért. Ennek feltétele, hogy a közbenső, 2016. 08. 31-ei mérlegben kimutatott adózott eredmény (AE) és szabad eredménytartalék (ET) összege fedezetet nyújtson erre, azaz minimum 1 millió forint legyen. Y Kft. 2016. 06-08. havi adózott eredmény 1,1 millió forint, 2016. 01-08. havi adózott eredmény -0,2 millió forint. Korábbi kérdésemre adott válaszuk (melyet ezúton is köszönök): Ha a végleges vagyonmérlegben az ET és a negatív AE negatív értéke a saját tőke átrendezésével 0-ra módosult, akkor a 2016. 08. 31. napjára készített közbenső mérlegben kimutatott AE azonos lesz az átalakulást követően keletkezett (a kérdésben foglaltak szerint 1,1 millió forint) AE-vel, és ez vehető figyelembe a visszavásárlás fedezeteként. Kérdésem: a 2016. 08. 31.napjára készített mérleg a fenti számokkal így helyes? Adatok millió forintban Végleges vagyonmérlegben 2016.05.31. Közbenső mérleg 2016.08.31. ST 198,7 199,8 JT 4 4 JT , de be nem fiz. T 0 0 TT 194,7 194,7 ET 0 0 LT 0 0 ÉT 0 0 AE (06-08.hó) 0 1,1 Kérdésem még: A 12. 31-én a mérlegben kimutatott AE összege meg kell hogy egyezzen az eredménykimutatásban szereplő AE 2016.01-12. havi összegével. Milyen soron kell szerepeltetni a 12.31-én a mérlegben, a végleges vagyonmérlegben a TT összegével 0-ra módosított 2016. 01-05. havi AE -1,3 millió forint összegét?

Végelszámolás és pótbefizetés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft.-t a tagok végelszámolással szeretnének megszüntetni. Semmilyen tartozása, sem tagi kölcsöne nincs. Korábban árbevétel hiánya miatt veszteséges volt. Azért, hogy a saját tőke ne menjen a jegyzett tőke alá, a tagok pótbefizetést teljesítettek. Sajnos készpénzhiány miatt a pótbefizetés egy részét a tagok nem kapták vissza. A társaságnak vagyona nincs. A mérleg eszközoldalán csak követelés van, ami adótúlfizetésből adódik, és a forrásoldalon ugyanilyen összegű saját tőke áll. Kérdésünk a következő: megszűnhet-e végelszámolással a cég, ha a pótbefizetést nem tudja visszafizetni, vagy ilyen esetben a tagok elvesztik a befizetett összeget? Szerintünk a pótbefizetés nem egyenlő a tagi kölcsönnel adójogi szempontból. Sajnos a pótbefizetést taggyűlési határozat alapján fizették be, de a társasági szerződésben nem vezették át. Ennek milyen következménye lehet? Válaszukat előre is köszönöm.

Ki nem vett osztalék áthelyezése eredménytartalékba Kérdés

Egy társaság évekkel ezelőtt határozott osztalék kifizetéséről. Azóta sem tudta kivenni. Most már csak vegetál. A saját tőkéje a negatív eredmények miatt a törzstőkéje alá ment. Átvezetheti-e az osztalékát – amit már soha nem tud kivenni – az eredménytartalékba, hogy ezzel a saját tőkéjét rendbe tegye? Köszönettel Reiter Tiborné

Negatív saját tőke Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy partnerünknek a 2015. évi beszámolójában a jegyzett tőke 500 ezer forint, míg a saját tőkéje -163 ezer forint. Kft.-ről van szó, mely 2016. 02. 29-én társaságiszerződés-módosítással 03. 07-ei cégbírósági bejegyzéssel megemelte a jegyzett tőkéjét a minimális 3 millió forintra. Ezzel év közben a saját tőke 2 millió 237 ezer forintra változott. Csak a 2015-ös évben merült fel a probléma, hogy a saját tőke a jegyzett tőke alá csökkent. Van-e külön teendője a kft.-nek a saját tőke rendezésére a fentieket figyelembe véve? Válaszát előre is köszönöm.

Amikor egy cégnél azonnal össze kell hívni a taggyűlést Cikk

Kft. saját tőkéje a jegyzett tőke alá csökkent; bt. beltagja elhunyt, és nem tudja aláríni a beszámolót, mi a teendő? – kérdezték olvasóink. dr. Szeiler Nikolett ügyvéd, adótanácsadó szakértőnk válaszolt.

Saját tőke Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyszemélyes kft. jegyzett tőkéje 3 millió forint. 2015-ben a saját tőke 1 576 000 forint. 2015-ben az eredménye 2 millió forint veszteség. Bekönyvelem 2016. évben nyitó tételen az eredménytartalékba a veszteséget, akkor a saját tőke negatív lesz. Mi a teendő az új Ptk. szerint ebben az esetben? Ez az első év, amikor negatív a saját tőke. A jegyzett tőke fele alá csökken a saját tőke 2016-ban. Meg kell-e szüntetni a kft.-t 2016-ban? (Bt.-vé alakulás a tevékenysége miatt nem lehetséges.) Előre is köszönöm válaszát!

Üzletrész-eladás törzstőkeemelés után Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyszemélyes kft. eredménytartalék terhére hajtott végre a 2014. üzleti évben törzstőkeemelést. A jelenlegi tulajdonos értékesítené az üzletrészét egy magánszemélynek 3 millió forint értékben. Jegyzett-tőke-emelés előtt 500 ezer forint, emelés után 3 millió forint. Az szja-törvény 67. § (9) ac) pontja szerint úgy értelmezzük, hogy az értékpapír megszerzésére fordított érték "...az értékpapír átruházásáig igazoltan szolgáltatott vagyoni hozzájárulásnak a létesítő okiratban meghatározott értéke (e rendelkezést kell megfelelően alkalmazni a társas vállalkozás jegyzett tőkéjének új értékpapír kibocsátásával történő felemelése révén megszerzett értékpapírra is ). Jól értelmezzük, hogy ebben az esetben – bár eredménytartalékból történt az emelés –, de a megszerzésre fordított érték mégis 3 millió forint? Amennyiben igen, véleményünk szerint nem keletkezik adófizetési kötelezettség sem a vevőnél, sem az eladónál. Illetve, az értékesítés során figyelemmel kell lenni adózási szempontból a saját tőke összegére? A saját tőke jelen pillanatban kevesebb, mint a jegyzett tőke. Előre is köszönöm megtisztelő válaszát: Szabóné Sós Ildikó

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Kapcsolt vállalkozás és számviteli, adózási teendők

Kiss Péter

adószakértő

TruTax Kft.

Transzferár

Kiss Péter

adószakértő

TruTax Kft.

Transzferár-kiigazítás egyéb adókban

Kiss Péter

adószakértő

TruTax Kft.

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 május
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Együttműködő partnereink