218 találat a(z) nemzetbiztonság cimkére

2022. évi VII. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Ez a törvény - a (2)-(6) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 8. alcím az e törvény kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
A 2-7. alcím, a 9-10. alcím, a 13. §, a 12. alcím, a 14-16. alcím, a 18-19. alcím, a 21. alcím, a 23-25. alcím, a 27-33. alcím, a 35. alcím, a 37. alcím, a 78-83. §, a 84. § a) pontja, a 40. alcím, a 42-46. alcím, az 50. alcím, az...

42/2021. (IX. 28.) EMMI rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet:
az Emberi Erőforráso...

A Pegasus-ügy adatvédelmi aspektusai Cikk

A kémprogramok alkalmazása személyes adatok kezelésével jár együtt. Ebből következően alkalmazásuk feltételekhez kötött. Ezen feltételeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is vizsgálta, mely vizsgálat megállapításait az alábbiakban mutatjuk be.

2021. évi XLIII. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

E törvény célja a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtése és működtetése a gazdasági és társadalmi élet szereplői tulajdoni viszonyainak átláthatóvá tételével, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés hatékonyságának elősegítése, a tényleges tulajdonosi adatok, illetve a bankszámlák és széfszolgáltatások központi nyilvántartásának létrehozásával és működtetésével. E célok érdekében az Országgyűlés a kö...

Végső előterjesztői indokolás a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvényhez - Indokolások Tára 2021/67. Jogszabályok és jogi tartalmak

A törvény megalkotásával Magyarország uniós kötelezettségének tesz eleget azzal, hogy biztosítja az EU 4. pénzmosás elleni irányelv[1], valamint az azt módosító, 2018. június 19-én megjelent 5. pénzmosás elleni irányelv[2] (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt uniós jogszabályok a továbbiakban együtt: Irányelv) tényleges tulajdonosi nyilvántartás, valamint a bankszámla- és széfnyilvántartás tagállamok számára előírt létrehozására és működtetésére vonatkozó rendelkezéseinek hazai jogb...

519/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

11/2020. (VIII. 3.) IM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

Rés a pajzson: érvénytelen az EU-USA adatvédelmi megállapodás Cikk

Az Európai Unió Bírósága érvénytelennek nyilvánította az EU-USA adatvédelmi pajzsot (Privacy Shield), mivel nem biztosít megfelelő szintű védelmet az Egyesült Államokba történő adattovábbításoknál – hívja fel a figyelmet a Baker McKenzie nemzetközi ügyvédi iroda. A Schrems II ügyben a bíróság arról is döntött, hogy az adatkezelők továbbra is továbbíthatnak adatot harmadik országokba, az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételek keretében. Az érintett adatkezelőknek át kell tekinteniük az Egyesült Államokba továbbított adatok folyamatának garanciáit, és felül kell vizsgálniuk azok kockázatait a jogszerűség biztosítása érdekében.

1/2020. (I. 17.) KKM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

10/2019. (II. 5.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340/A. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az Alkotmányvédelmi Hivatalnál idegennyelv-tudási pótlék az alábbi munkakört betöltő rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban álló személy (a továbbiakban: rendvédelmi alkalmazott) részére állapít...

30/2017. (XI. 28.) MvM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont a), f), g) és h) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
E rendelet alkalmazásában
gazdasági vezető: az Információs Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) gazdasági feladatokat ...

T/15063. számú törvényjavaslat indokolással - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról Jogszabályok és jogi tartalmak

(1) E törvény hatálya - a (3) és (4) bekezdésben meghatározott eltéréssel - kiterjed a Magyarországon székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező
a) hitelintézetre;
b) pénzügyi szolgáltatóra;
c) foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményre;
d) önkéntes kölcsönös biztosítópénztárra;
e) nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést végzőre;
f) ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzőre;
g) könyvvizsgálói tevékenységet végzőre;
h) könyvviteli (könyvelői), adósza...

13/2017. (IV. 10.) MvM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

78/2016 (XII. 30.) NFM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

90/2016. (VIII. 31.) ME határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter előterjesztésére
dr. Takács Tibort a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ főigazgatójává
- 2016. szeptember 1-jei hatállyal -
kinevezem.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST / VIDEÓ

Kérdések és válaszok

Pótbefizetés rendezése

Greff Magdolna

okleveles adószakértő

Finacont Kft

Kft. és katás vállalkozás

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Átalányadózó egyéni vállalkozó szocho maximum

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 július
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
hirdetÉs