125 találat a(z) lakóingatlan cimkére

Áfalevonás lakóingatlan értékesítése esetén Kérdés

Kft. ügyfelem 3 db lakást épít értékesítés céljából, az anyagot ő vásárolja meg hozzá, majd értékesíteni fogja ha készen lesz. A tevékenységében benne van az ingatlanforgalmazás. Magát a felépítést kivitelező végzi. Kérdésem: a most beszerzett anyagok áfáját levonhatjuk úgy, hogy nem jelentettük be a NAV felé, hogy áfásan értékesítjük a lakóingatlanokat? Ezeket, ha készen vannak, áfásan adjuk el. Csak nem szeretném, ha a NAV utólag belekötne, hogy miért vontuk le a beépített anyagok áfáját és a kivitelezőtől kapott számla áfatartalmát, mert akkor inkább 2017. január 1-jétől bejelentem, hogy áfásan értékesítem. Válaszukat köszönöm

Lakóingatlan továbbértékesítési céllal Kérdés

Adott egy kft., aki lakóingatlanokat fog generálkivitelezővel építtetni továbbértékesítési céllal. A terveik szerint az ingatlanokat elkészültük után azonnal el tudják adni, így nem kértek az áfatörvény 86. § (1) bekezdés j) és k) pontjára adókötelezettséget. 1. Ilyen esetben levonható az ingatlan építésével kapcsolatos előzetesen felszámított áfa? 2. Befolyásolja a levonhatóságot, hogy a kft. vagy a vevője fogja megkérni majd a használatbavételi engedélyt? 3. Amennyiben magánszemély a vevő, akinek 5 százalék áfával értékesítik az ingatlant, a gererálkivitelező (áfaalany) fordított áfás számlát kell hogy a mi kft.-nk részére kiállítson? 4. Amennyiben az ingatlant mégsem sikerül 2 éven belül eladnia, akkor önellenőrzéssel kell az eredeti áfabevallásokat javítani vagy a 240 hónapból hátralévő 198 hónapra kell elvégezni a levonható áfa korrekcióját? Vagy esetleg még ilyenkor is megtehető az áfakötelezettség választása, és akkor nincs korrekció? Köszönöm segítségüket!

Bérelt lakóingatlanon végzett felújítás áfájának levonhatósága Kérdés

Az áfaalany kft. székhelye egy bérelt lakóingatlan, az ingatlanon felújításokat, valamint karbantartást – úgy, mint festést, mázolást, stb. – végez a bérbeadó hozzájárulásával. Kérdés: levonható-e az idegen ingatlanon végzett munkálatok áfatartalma, illetve milyen esetben? Például, ha megállapodik a bérbeadóval, hogy a bérleti szerződés lejártával a felújítás értékét a bérbevevő továbbszámlázza a bérbeadó felé? Tisztelettel: Nyisztor Tivadar

Ingatlanfelújítás beszámítása bérleti díjba Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kicsit belekavarodtam az alábbi esetbe. Magánszemély (ügyvezető és tulajdonos) bérbe adja az egyik saját ingatlanát a cégének, nem választotta áfa szempontjából az adókötelezettséget. A cég felújítja az ingatlant, üzletet alakít ki 5 millió forint értékben. Áfa nem jön szóba, mert az ingatlan lakóingatlanként van bejegyezve a földhivatalnál. A szerződés úgy szól, hogy addig nem fizet a cég bérleti díjat, amíg a felújítás költségét le nem lakja. Én azt kértem, hogy havonta készítsenek számlát, ezt a '08-ason bevallom a cégnek, és befizettetem a céggel a forrásadót. Előtte nyilatkoztatom a költségelszámolásról. Kell-e adni számlát az adószámos magánszemélynek? A fenti esetet, hogyan könyvelem? A meghatározott bérleti díj havi 30 ezer forint.

Irodának használt lakásingatlan átminősítése Kérdés

Gazdasági társaság lakóingatlant vásárolt 1998. évben. Az ingatlant irodává alakította. Az átminősítéshez kapcsolódóan az illetékes önkormányzat építési hatóságától a szabályosan benyújtott kérelemre megkapta a hatósági bizonyítványt. Az ingatlant 1998. évtől irodaként használja. A földhivatalnál viszont nem vezettette át a használat átminősítését. Kérdés, hogy az ingatlanon 2015. évben végrehajtott beruházás előzetes áfája ebben az esetben levonható-e? Az ingatlan funkcióváltásának bejegyzését az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzat építésügyi hatóságánál kell kezdeményezni. Ehhez szükség van építésztervező által készített építési-műszaki tervdokumentációra is, amely igazolja, hogy az új funkció kialakítása során az általános építésügyi előírásokat betartották. Tisztelettel: Fehér Andrásné

Áfás kérdés II. Kérdés

Kedves Szerkesztő! A korábbi kérdéshez kapcsolódva:a társasházban lévő lakóingatlan és üzlethelyiség felújításának áfája levonható volt, előtte bejelentettük, hogy áfásan fogja bérbe adni. Így a felújításról kapott számlából az áfát levontuk, illetve mivel forditott volt a számla, fizetendőként is bevallottuk. Most, mivel a tetőfelújítás azon részét, amelyet a társasház a kft.-nek megtérít, a kft.-nek áfásan ki kell számlázni a társasház felé. Ez lett volna a kérdésem, jól gondolom-e? Köszönettel.

Ingatlanfelújítás áfája Kérdés

Kft. lakóingatlant vásárolt. Munkásszállót alakít ki benne. Ezt az ingatlant fel kell újítani (tetőcsere, ablakcsere, csempézés stb.). Az ezekről szóló számlákban szereplő áfát a kft. visszaigényelheti- e?

Közüzemi számlák áfa-visszaigénylése lakóingatlan székhely esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kft. vásárolt egy lakást irodának, magánembertől. A közüzemi szolgáltatóknál átíratták a mérőórákat a kft. nevére, így a számlák a kft. nevére érkeznek. Levonható-e a közüzemi számlák áfája, ha kizárólag irodaként használják a földhivatalnál lakóingatlanként bejegyzett irodát?

Nem lakóingatlannak minősülő ingatlanon végzett felújítás áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem, aki a lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő egyes beépített ingatlan [ingatlanrész] értékesítése tevékenységre az adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt NEM választotta, lakóingatlant vásárol. Ezután az építésügyi hatóságnál irodává minősítteti, majd felújítja. Levonható-e a felújításhoz kapcsolódó áfa? Köszönettel!

Ingatlanáfa Kérdés

Egy lakóingatlanok építésével és értékesítésével foglalkozó kft. a 2015. évben előszerződést kötött egy magánszeméllyel az egyik még nem kész ingatlan megvételére. Az előszerződésben a vevő vevőkijelölési jogot kapott. 2015. évben több alkalommal előleget fizetett a vevő, a kapcsolódó számlák 27 százalékos áfát tartalmaztak. 2016. évben a vevő elállt a szerződéstől, mert az eladó az előszerződésben kijelölt határidőt jelentősen túllépte. A szóban forgó ingatlant a kft később, 2016-ban értékesítette. Az új vevővel kötött szerződésben a vételár változott, melyet a vevő kétféle módon egyenlített ki: – az előlegek és a vételár közötti különbözetet átutalta az építőnek, – az előszerződés vevőjével engedményezési szerződést kötött, melyben rögzítették, hogy az eredeti vevő más ügyletből eredően tartozik az új vevőnek, és a tartozása fejében az építő kft.-vel szemben fennálló követelését az új vevőre engedményezi. Mindkét szerződés bruttó vételárat tartalmazott. 1.) Helyesen jár-e el a kft., ha – az eredeti előlegszámlákat a szerződéstől való elállás időpontjában sztornózza, mert a szerződés megszüntetése után előlegről nem beszélhetünk, – a végszámlát az új vevőnek bocsátja ki, ez a számla pedig 5 százalékos áfát tartalmaz, hiszen az új vevővel kötött szerződés minden tekintetben 2016. évi teljesítésűnek minősül? 2.) Tekinthető-e bármilyen szempontból jogutódnak az új vevő, mely alapján a 27 százalékos áfát tartalmazó előlegszámlák érvényben maradhatnának? Segítségüket köszönöm.

Irodából lakóingatlan áfavonzata Kérdés

Tisztelt Szakértő! Építéssel és szereléssel foglalkozó kft. vásárolt egy lakóházat telekkel, melyen átépítéssel építési engedéllyel iroda céljára felépített egy ingatlant. Az építkezés során az áfa visszaigénylésre került. A piaci helyzet megváltozása miatt az épület elkészülése előtt nyilvánvalóvá vált,hogy nincs szükség az új telephelyre. Az épület minimális átalakítással alkalmas lakóingatlankénti értékesítésre. Átminősíthető-e az ingatlan lakóingatlanná?Magánszemélynek történénő értékesítés esetén milyen áfakulccsal számlázható az ingatlan? Az ingatlanban személygépkocsi tároló is van. A lakhatási engedély birtokában lakóingatlanként aktiválhatjuk-e az áruk között az épületet, mivel szándékunkban van azt értékesíteni? Válaszát előre köszönöm!

Beruházás bérelt ingatlanon Kérdés

Tisztelt Adózóna! Egyszemélyes kft., áfakörös, a tulajdonos családi házában a teraszt átalakítva irodát alakít ki, amit a tulajdonostól bérel. A ház az ingatlan-nyilvántartásban lakóingatlanként szerepel, a használatba vételi engedélyben X négyzetméter alapterület plusz Y négyzetméter fedett terasz van feltüntetve. A terasz külön bejárattal rendelkezik. Az áfatörvény 124. §-a tiltja a lakóingatlan építéséhez szükséges termékek és szolgáltatások áfájának a levonását (kivételektől eltekintve), de az értelmező rendelkezésekben a lakóingatlan fogalmából kiveszi a rendeltetésszerű használathoz nem szükséges helyiségeket. Áfatörvény értelmező rendelkezések: "12. lakóingatlan: lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan. Nem minősül lakóingatlannak a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült, így különösen: a garázs, a műhely, az üzlet, a gazdasági épület;" Véleményem szerint a terasz nem szükséges a rendeltetésszerű használathoz, ezért a 124. § tiltó rendelkezése ide nem vonatkozik, az iroda építése kapcsán felhasznált termékek és szolgáltatások áfája levonható. Ezzel kapcsolatban várom szíves tanácsukat. Köszönettel: OC Kft.

Lakóingatlan értékesítése Kérdés

Tisztelt Szakértők! Segítségüket szeretném kérni, mert az egyik ügyfelünk vásárolt tavaly lakást, felújította és most eladná magánszemélynek. Ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, milyen számlát kell kiállítani az áfa tekintetében, milyen jogszabályra kell hivatkozni vagy figyelni? Cégünk nem jelentkezett be az áfakörbe az ingatlan értékesítések tekintetében, egyszeri alkalmi vétel volt, és úgy döntött, hogy megveszi, felújítja eladja nem ez a főtevékenysége. Nem tudom számít-e itt az, hogy más ingatlannal kapcsolatosan az ingatlanbérbeadásra viszont bejelentkezett az áfakörbe? Előre is köszönöm szépen a segítséget.

Nem lakóngatlan értékesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő, eladtunk egy egyéb gazdasági épület minősítésű ingatlant (családi házként használtuk, 2007-ben vásároltuk és a 2015. év során értékesítettük, majd vásároltunk egy lakóházat (ingatlannyilvántartás szerint is). Van-e bármilyen lehetőség arra, hogy az új ház beszerzését figyelembe vegyük az értékesítésből származó bevétel szja számításánál, vagy mivel az nem lakóingatlan volt, ez nem lehetséges? Válaszukat előre is köszönöm.

Lakóingatlan átalakítása Kérdés

KNEITNER LEA részére! A lakóingatlan üzletté történő átalakításának ráfordításai az szja-törvény 11. számú mellékletének II/2. d. pontja alapján a felmerülés évében nem számolható el egyösszegben?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST / VIDEÓAJÁNLÓ

Kérdések és válaszok

Mikrogazdálkodói beszámoló

Kis Gábor

számviteli és adótanácsadás

Finacont Kft

Visszadó

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Monitor előtti munkavégzés

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 május
H K Sze Cs P Sz V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
hirdetÉs