619 találat a(z) kapcsolt vállalkozás cimkére

Kkv-beruházás, adóalap-csökkentés Kérdés

Tisztelt Szakértő ! Kapcsolt vállalkozástól megvásárolt tárgyi eszköznél igénybe vehető-e a kkv-k adóalap-csökkentése a beruházás miatt? Ezekre az eszközökre már az a kapcsolt cég akitől most megvette, korábban szintén igénybe vette.

Innovációs járulék Kérdés

Tisztelt Szakértő! "A" Kft. – több éve középvállalkozás –, tulajdonosi kör: apa 40% százalék, anya 15 százalék, gyerek1 15 százalék, gyerek2 30 százalék. "B" Kft. – kisvállalkozás –, tulajdonosi kör gyerek1 50 százalék, gyerek2 50 százalék. A két gyermek mindkét kft.-ben ügyvezető. Az "A" Kft. TEÁOR 5510 szállodai szolgáltatás, "B" Kft. fő tevékenysége TEÁOR 5510 lakó és nem lakóépület építés és mellette 6820 Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása (a saját tulajdonú ingatlant munkásszállásnak bérbe adja az "A" Kft.-nek). A kkv törvény értelmében kapcsolódó vállalkozásnak kell tekinteni a két vállalkozást, a tulajdonosi részesedések miatt. A "B" Kft. az összeszámítás alapján középvállalkozásnak minősül, így a 1829 bevallás nyilatkozatánál középvállalkozást kell jelölni. Az innovációs járuléknál több cikkben olvastam, hogy akkor minősül kapcsolódó vállalkozásnak, ha tevékenységüket vagy egy részét az érintett piacon vagy egymással szomszédos piacokon folytatják. A két kft. Önök szerint a leírtak alapján kapcsolt vállalkozásnak minősül, és a "B" vállalkozásra is a középvállalkozási besorolás érvényes? Köszönettel: Hné

Egy és ugyanazon vállalkozás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy kft. öt taggal. A tagok egyéni vállalkozók is egyben, illetve három tag egy másik kft.-ben is tulajdonos. A két kft.-nek egymásban nincs részesedése. Kérdésem, hogy a kft.-k és az egyéni vállalkozások egy és ugyanazon vállalkozásnak számítanak-e? Köszönettel: Kiss Anita

Kapcsolt viszony kft. és egyéni vállalkozó között Kérdés

Kapcsolt viszonyt jelentenek-e az alábbi jogviszonyok: 1.) Szerződéses kapcsolat a-b és a-c között, ahol (a) egy kft., tulajdonosa 51%-ban harmadik fél, 49%-ban XY, az ügyvezető XY, (b): XY egyéni vállalkozó és (c): XY feleség egyéni vállalkozó. 2.) Szerződéses kapcsolat a-b és a-c között, ahol (a) kft., tulajdonosa 49%-ban harmadik fél, 51%-ban XY, az ügyvezető XY, (b) XY egyéni vállalkozó, (c) XY házastárs egyéni vállalkozó. 3.) Szerződéses kapcsolat a-b és a-c között, ahol (a) egy kft., ahol a tulajdonos 100%-ban XY, az ügyvezető XY, (b) XY egyéni vállalkozó, (c) XY házastárs egyéni vállalkozó. 4.) Számlázás a-b között, ahol (a) XY egyéni vállalkozó, (b) XY egyéni vállalkozó házastársa.

Háromszögügylet kapcsolt vállalkozásnál Cikk

Háromszögügyletnek minősül-e az Adózóna olvasója által vázolt ügylet? Osztja-e a szállítási díj áfa szempontjából a termék sorsát? – kérdezte az Adózóna olvasója. Kelemen László adószakértő, jogász válaszolt.

Kapcsolódó vállalkozás Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2019. évi innovációs járulékkal kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni. "A" vállalkozás: 7 magánszemély tulajdonos: - 1-es 2-es tulajdonos férj és feleség: 22, 23%, 11,11% részesedéssel, - 3-as, 4-es tulajdonos szintén férj és feleség: 22,23%,11,11 % részesedéssel, - 5-ös, 6-os, 7-es tulajdonos szülő,-gyermek kapcsolatban vannak: 22,22%, 5,55%, 5,55%-os tulajdonrésszel "B" vállalkozás: az "A" vállalkozás 22,22 részesedésű magánszemély tulajdonosai egyenként 33,33%-os részesedésű tulajdonosai "B" vállalkozásban. Az ügyvezetést "B" vállalkozásban nem a tulajdonosok végzik. ."A" vállalkozás mutató számai alapján évek óta innovációs járulék fizetésére kötelezett. "B" vállalkozás csak akkor lenne kötelezett, ha kapcsolódó vállalkozás lenne "A" vállalkozással a tulajdonosi szerkezet alapján. Kérdésem az lenne, hogy megvalósul ez a tulajdonosi szerkezet alapján? Hu, remélem érthetően tudtam leírni. -:)))) Várom szíves válaszát. Köszönettel: Havasi Györgyi

Családi vállalkozások kapcsolata Kérdés

Tisztelt Szakértő! Azzal a kérdéssel fordulok Önhöz, hogy egy kérdést tisztázzak. Van két kft. Az egyik az édesapa tulajdonában van, a másik a fia tulajdonában. Tulajdonosi átfedés a két társaság között nincsen. Számlázhat-e ebben az esetben az egyik cég a másiknak? Egyirányú számlázásról van szó, apa által nyújtott szolgáltatást venne igénybe a fia. Ez kapcsolt vállalkozásnak minősül-e?

Kkv-törvény szerinti besorolás, innovációs járulék II. Kérdés

Tisztelt Pölöskei Pálné! Köszönöm szépen gyors válaszát. A partner- vagy kapcsolódó vállalkozás megállapítására szeretnék visszatérni. Abból a tényből adódóan, hogy a különböző cégek a holding 100 százalékos tulajdonában vannak, ezáltal partner- vagy kapcsolódó vállalkozásnak minősülnek-e? Ezen túlmenően a tőkeérdekeltségi, illetve a szavazati arányok nem ismertek. Partnervállalkozások vagy kapcsolódó vállalkozások a holding cégei? És a kkv-törvény mely pontja alapján? Előre is nagyon köszönöm a segítségét.

Követeléselengedés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy cég tévesen tárgyi adómentesen értékesített vevői felé (magánszemélyek és kft.-k) terméket (kriptovalutát), amelyről később kiderült, hogy áfásan kell számlázni. A kiállított számlákat a cég helyesbítette, az áfát önellenőrizte és megfizette. A vevőivel szemben így a könyvelésben követelése mutatkozik (az áfa értékében), amit el kíván engedni. Kérdésem, hogy ez az elengedett követelés – amely tehát magánszemélyekkel és nem kapcsolt vállalkozásokkal szemben áll fenn – növeli-e az adóalapot a társasági adóban? Köszönettel.

Kapcsolt vállalkozás? Kérdés

Tisztelt Adószakértő! Építőiparban tevékenykedő katás egyéni vállalkozásom van jelenleg. Könyvelőm javaslatára egyszemélyes kft. alapításán is gondolkodom, melyben főállású munkaviszonyom lenne. A katás egyéni vállalkozást megtartanám, amibe azokat a szolgáltatásokat vinném, amik kevesebb anyagköltséggel járnak és ebben 1-2 alkalmazott is be lenne jelentve. A magasabb költségű munkákat a kft.-vel vállalnám. Ahhoz, hogy a nagyobb gépek értékcsökkenését ne veszítsük el, egyéni vállalkozásom eladná ezeket a kft.-nek. Ez kifogásolható lenne esetleg a NAV oldaláról, feltételezve, hogy kapcsolt vállalkozásként kezelik?

Kapcsolt vállalkozások alkalmazottai Kérdés

Tisztelt Szakértő! Vendéglátással foglalkozó társaság telephelyén van egy étterem, eddig ez volt a fő tevékenységi köre. Az udvarán van egy különálló épület, amiből egy cukrászdát alakított ki. A cukrászda működésére egy másik kft.-t hozott létre. A tulajdonosi kör a cukrász kivételével ugyanaz, így kapcsolt vállalkozás. A cukrászda épületét felszereléssel együtt az étterem fogja bérbe adni, piaci áron. (Minden eszközt az étterem vásárolt meg.) Az étterem régóta működik, van takarítónője, mosogatónője stb. Milyen lehetőség van arra, hogy ezek az emberek a cukrászdában is takarítsanak, mosogassanak? Bele lehet írni a bérleti szerződésbe, hogy a takarítást és a mosogatást a bérbeadó cég végzi, vagyis az a bérleti díj része? Így legálisan lennének a cukrászdában egy ellenőrzés esetén a takarítók vagy a mosogatók? Előre is köszönöm.

Innovációs járulék Kérdés

Tisztelt Adózóna! Van két kft., melyekben ugyanaz a három magánszemély tag rendelkezik részesedéssel. Tehát a tulajdonosok személye teljesen megegyezik, s ugyanazon 40-40-20% részesedésmegosztással. Mind magánszemély, s nem közeli hozzátartozók. Kérdés: a két cég egymás partnervállalkozásai? Össze kell számítani a határértékeket, s emiatt mondjuk, ha az egyik cégben 45 fő dolgozott, a másikban csupán 10, akkor mindkét cég innovációs járulék fizetésére lesz kötelezett?

Személyautó-bérbeadás, kapcsolt vállalkozás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Áfaalany egyéni vállalkozó személyautót vásárolna, kizárólag bérbeadás céljából. Ebben az esetben az áfa levonhatóvá válik. A bérbevevővel kapcsolt vállalkozási jogviszonyban van. Kérdésem az, hogy milyen nyilvántartással kell alátámasztania az egyéni vállalkozónak, hogy a bérbeadás ténye megvalósul, és jogosan vonja le az áfát? A kapcsolt vállalkozás miatt van-e valamilyen speciális szabály a számlázással kapcsolatosan, vagy egyéb tekintetben? Cégautóadó-fizetési kötelezettsége kinek keltkezik? Válaszukat előre is köszönöm.

A NAV fokozott ellenőrzésére számíthatnak a kapcsolt vállalkozások Cikk

A LeitnerLeitner értesülései szerint idén várhatóan háromszor annyi célzott ellenőrzést végez majd az adóhatóság az egymással tulajdonosi vagy közös irányítási kapcsolatban álló – úgy nevezett kapcsolt – hazai és multinacionális vállalkozások körében, mint korábban.

Kapcsolt vállalkozás megítélése Kérdés

Egy zrt. vezérigazgatója V. A. magánszemély, aki kizárólag vezető tisztségviselő a zrt.-ben (vezérigazgató), a társaságnak nem tagja, részvényese. A zrt.-ben többségi befolyással nem bír, más társaságnak nem vezető tisztségviselője. Ugyanez a magánszemély tagja C Kft.-nek. A C Kft.-nek tagjai V. A. lánytestvérei, férjeik, V. A. felesége. A közeli hozzátartozók részesedését egybe kell számítani. Azonban a férjek és felesége nem minősülnek közeli hozzátartozónak. A közeli hozzátartozók szavazatainak összeszámításával közvetetten sem bírnak többségi befolyással az alábbi esetben? Tulajdonrészek C Kft-ben: V. A. 10% Vné D. A. (feleség) 27,5% K.H 10% ( V. A. lánytestvére) és férje K. I. 27,5%, aki a C Kft. egyedüli ügyvezetője is. V.N. ( V. A. lánytestvére) 25% (férje nem tagja a C Kft.-nek). Hiszen a testvérek 10%+10%+25% = 45% tulajdoni részesedéssel bírnak? (Ami nem éri el az 50%-ot összesen sem?). V Kft., amelynek egyedüli tagja és ügyvezetője V. B. (Édesapa) kapcsolt vállalkozási viszonyban van-e C Kft.-vel? A zrt. kapcsolt vállalkozási viszonyban va-e a C Kft.-vel, illetve V Kft.-vel? Amennyiben a C Kft. és V Kft. között fennáll a kapcsolt vállalkozási viszony a fent részletezettek szerint, mire kell figyelni, milyen részesedési arányokat célszerű kialakítani annak elkerülésére? Köszönettel: Czigányné Tóth Katalin

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Vendéglátó egység nyitása

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Garázskapucsere

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Egyéni vállalkozó szja-bevallása

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close