619 találat a(z) kapcsolt vállalkozás cimkére

Kapcsolt vállalkozás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kapcsolt vállalkozásnak számít az alábbi "A" és "B" cég? "A" cégben ügyvezető XY személy és tulajdonos is, 29 százalékban. "B" cég tulajdonosai XY személy, valamint XY személy gyermekei és a felesége. Az ügyvezető XY személy felesége. Közös ügyvezetés nem áll fenn, hiszen két különböző személy "A" és "B" cég ügyvezetője. Ugyanakkor "A" cégre ügyvezetőként gyakorol döntő befolyást XY személy, "B" cégre pedig többségi befolyása van a családja révén.

Kapcsolt vállalkozás kft., illetve egyéni vállalkozás között Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi esetben kérem segítségét a kapcsoltság megítélésében: "A" Kft.: tulajdonosa a férj és a feleség 50-50%-os arányban, mindketten ügyvezetők. Egyik felnőtt fiuk a "B" Kft. 100 %-os tulajdonosa, másik felnőtt fiuk egyéni vállalkozó. Ki kivel van kapcsolt vállalkozói viszonyban?

Kapcsolt vállalkozás, rehabilitációs hozzájárulás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy kapcsolt vállalkozás, ahol egyik cégben sem érik el a 25 főt, így nem rehab kötelezettek. Kérem, erősítsen meg benne, hogy nem kell összevonni a létszámot attól, hogy kapcsolt a vállalkozás, hiszen ott számít bele a létszámba, ahol a járulékok megfizetésre kerülnek. Köszönettel

Áfa meghatározása továbbszámlázáskor Kérdés

Tisztelt Szakértők! Alábbi ügyben kérjük szíves szakértelmüket. „A” és „B” cég kapcsolt vállalkozás. Mindkét cég társaságiadó-alany, az áfatörvény általános szabályai hatálya alá tartozó belföldön nyilvántartásba vett adóalany, és jogállásuk szerint adó fizetése mindkettőjüktől követelhető. Ingatlan értékesítése szempontjából „B” cég nem választotta az áfa törvény 88. § szerinti fizetési kötelezettséget. „A” cég rendelkezik egy ipari ingatlannal, „B” cég ezen ingatlan egy részét bérli, a bérelt ingatlanon több mint két éve végzett felújítást, melynek költségeit könyvelésében „idegen ingatlanon végzett beruházás”-ként tartja nyilván. „B” cég ezt az „idegen ingatlanon végzett beruházás”-i értéket át kívánja számlázni az ingatlantulajdonos ”A” cég felé. Helyesen jár el a „B” cég, ha erről a számlát normál adózás szerint, 27 százalék áfakulccsal terhelten állítja ki, nem pedig az áfatörvény 142. § szerinti fordított adózási ügyletként? Kérjük, a helyes eljárás részletes ismertetését. Segítő szakértő válaszukat előre is köszönjük.

Kapcsolt vállalkozás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Segítségek kérek annak megállapításában, hogy A. és B. vállalkozást kapcsolt vállalkozás kell-e tekintenem? A. társaság, magyarországi kereskedelmi cég, négy tulajdonossal. A tulajdonosok jegyzett tőke aránya: X. tag 52% amerikai magánember, Y. tag 25% belföldi magánember, Z. tag 12,5% belföldi magánember, ZS. tag 12,5% belföldi magánember. B. társaság, Romániában bejegyzett, szintén kereskedelemmel foglalkozó cég. A tulajdonosok jegyzett tőke aránya: 51% Romániában élő magyar magánember, 49% A. társaság. A társaságokban a szavazati arány a jegyzett tőke mértékével azonos. Kereskedelmi kapcsolatuk egyirányú: A. társaság értékesít B. társaságnak. Köszönettel: Kácsorné Surányi Éva Audit SK Kft

Társaságiadó-törvény szerinti kapcsoltság Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy magánszemély egyik társaságban többségi tulajdonos és ügyvezető. Másik társaságban 60%-os tulajdonos (osztalékot is ez alapján kap), de a szavazati aránya 50%. A két társaság a társaságiadó-törvény szerint kapcsolt vállalkozásnak számít-e? Köszönettel: Jancsó Katalin

Kölcsönelengedés kapcsolt vállalkozások között Kérdés

Egy gazdasági társaság 2017-ben kölcsönt nyújtott egy másik, vele kapcsolt jogviszonyban lévő kft.-nek. 2019-ben a két kft. megegyezett egymással, hogy a nyújtott kölcsön egy részét, illetve az erre eső kamatot a hitelező véglegesen elengedi az adós cégnek. Ebben az esetben számvitelileg egyéb bevételként, illetve egyéb ráfordításként könyvelendő a tranzakció, de a társasági adóalap megállapításánál hogyan kell helyesen eljárni az adós, illetve a hitelező társaságnál? Köszönöm válaszukat.

20 millió forinttal is büntetheti a NAV a kapcsolt vállalkozásokat Cikk

December 31-éig nyilatkozniuk kell a 2018-as üzleti évet érintően a CbC (Country-by-Country) jelentésben érintett hazai vállalkozásoknak, ha el akarják kerülni a NAV által kiróható súlyos bírságot. A jelentéstételre nem kötelezett cégeknek is érdemes a tavaly óta történt esetleges változásokra figyelmet fordítaniuk – emlékeztet a nemzetközi adótanácsadó és könyvvizsgáló Crowe FST.

Kapcsolt vállalkozás bejelentése Kérdés

Kérem segítségüket abban a kérdésben, hogy egy adószámos magánszemély ügyvédnek, aki kapcsolt vállalkozásban áll egy társasággal, be kell-e jelentenie az ügyvédnek, és milyen nyomtatványon azt társaságot, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban van? Köszönöm válaszukat. Pappné

Anyavállalat, könyvvizsgálat és az éves beszámoló Kérdés

75%-os tulajdoni részesedéssel rendelkező társaság (kapcsolt vállalkozás) nem éri el a könyvvizsgálati értékhatárokat. Ez esetben az anyavállalatnak éves beszámolót kell készítenie, és közzétennie, vagy készíthet egyszerűsített éves beszámolót? Ha éves beszámolót kell készíteni a 75%-ban tulajdonos cégnek, akkor a leányvállalatának is éves beszámolót kell készítenie? Amennyiben az előbbi feltétellel (75% tulajdoni hányad) rendelkező társaság könyvvizsgálatra kötelezett, akkor éves beszámolót kell a kapcsolt vállalkozásoknak készítenie, vagy egyszerűsített éves beszámolót nyújthat be? Anyavállalat 100%-ban tulajdonos könyvvizsgálatra kötelezett, anya- és leányvállalat készíthet-e egyszerűsített éves beszámolót, vagy csak éves beszámolót? Köszönettel: Négyökrűné

Kapcsolt vállalkozások a számvitelben Kérdés

Tisztelt Adózóna! Kapcsoltsági kérdéssel (számvitel) fordulok önökhöz. Adott egy cégcsoport az alábbi feltételekkel (részesedés = szavazati jog): "A" cég 100% tulajdonosa "B" és "H" cégnek. "B", "C" és "D" vállalkozások egyenlő arányban tulajdonolják "F" vállalkozást. "B" és "E" vállalkozások egyenlő arányban tulajdonolják "G" vállalkozást. "C", "D" és "E" vállalkozások tulajdonosai külön magánszemélyek. Mivel a számviteli törvény elég szűken fogalmaz a kapcsolt vállalkozás fogalmának meghatározásakor, az alábbi kérdéseim vannak: 1. "B", "C", "D" és "F" vállalkozások kapcsolt vállalkozásnak minősülnek-e? Ha igen, kik között jön létre a kapcsolt viszony? Pl. "B" és "C" között? 2. "F" és "G" vállalkozások kapcsolt vállalkozásnak minősülnek-e egymás viszonylatában? Konkrétabban azért fontos, hogy melyik mérlegsoron szerepeltetjük "F" és "G" közötti ügyleteket ("F" és "G" beszámolóiban). 3. "B" és "H" vállalkozások kapcsolt vállalkozások-e egymás viszonylatában (hasonlóan a 2-es ponthoz)? 4. 1-es kérdés azzal a feltétellel, hogy "A"-t kihagyjuk, tehát "B" tulajdonosa is külön magánszemély? Ezt azért kérdezem, mert a törvény úgy fogalmaz, hogy kapcsolt "az 1. pont szerinti anyavállalat és a 2-3. pont szerinti vállalkozások..." (hangsúlyt az "és"-re tenném). Tehát mi történik akkor, ha a közös vezetés ugyan megvalósul, de egyik szereplő sem rendelkezik anyavállalattal? Kérem, ahol lehetséges, hivatkozzanak pontos törvényi részletre válaszuk során! Segítségüket előre is köszönöm.

Kapcsolt vállalkozások Kérdés

Tisztelt Szakértő! "A" cégben 66 százalék tulajdonrésszel rendelkezik egy magyar magánszemély, "B" cégben pedig 100 százalék tulajdonrésszel "A" tulajdonosának az édesapja. "A" cég tulajdonosának nincs "B"-ben tulajdonrésze. Kérdésem, hogy az egyenes ági rokonság miatt kapcsolt vállalkozásnak számít-e a két cég?

Kapcsolt vállalkozás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi adózás-illetékfizetés kapcsán felmerült kérdésünk lenne: “A” Kft. mérlegének eszköz során, több mint 75% értékben ingatlant tulajdonló Kft. “A” Kft. tulajdonosa BELIZE-ben bejegyzett offshore társaság. Az offshore társaság tulajdonosai 60-40%-ban (1-es és 2-es számmal jelölve) egy testvérpár. 1-es testvér létre hoz egy “B” Kft.-t, azt 100%-ban magánszemélyként tulajdonolva. Amennyiben “B” Kft. megvásárolja az offshore társaságtól “A” Kft. üzletészét, akkor kapcsolt vállalkozások közötti üzletrész adásvételről beszélhetünk, és így nincs illetékfizetés, az üzletészadásvételt követően? [Mivel a kapcsolt vállalkozások közötti üzletrész adásvételnél (ingatlant tulajdonló társaságok esetén) nincsen illeték fizetési kötelezettség.] Várjuk válaszukat, köszönettel!

Kapcsolt vállalkozás megítélése, bejelentése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kapcsolt vállalkozással kapcsolatban kérném a segítségét, az alábbiakra szeretném megtudni a választ: 1. "A" egyszemélyes kft.-ben 100%-os magánszemély tulajdonos van, "B" kft.-ben az "A" kft. tulajdonosának fia és annak felesége van 50-50%-ban, kérdés, hogy kapcsolt vállalkozásnak minősülnek-e? Ha igen, be kell-e jelenteni az adóhatóságnak a kapcsoltság tényét, ha nem létesül köztük kereskedelmi kapcsolat? 2. "A" kft.-ben 50-50%-ban tulajdonos két magánszemély, ahol az egyik egyéni vállalkozó is, kérdés, hogy kapcsolt vállalkozásnak minősülnek-e és, ha igen, be kell-e jelenteni ezt a tényt akkor is, ha nincs kereskedelmi kapcsolat köztük? 3. "A" egyéni vállalkozó, aki "B" betéti társaságban katás kültag, és ügyvezető egyben, + édesanyja a beltag, kapcsolt vállalkozásnak számítanak-e, ha igen, be kell-e jelenteni azt a tényt, kereskedelmi kapcsolat nélkül is? Köszönettel.

Kapcsolt vállalkozások közötti számlázás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy szlovák cég nagyértékű ipari gépeket értékesít Magyarországra, amelyhez garanciában szervizszolgáltatás is tartozik. A szervizszolgáltatást a szlovák cég magyar kapcsolt vállalkozása végezné. Van-e annak akadálya, hogy a magyar cég továbbszámlázza a szlovák kapcsolt vállalkozásának a szerviz-munkadíjat? Mire kell figyelni a számlázásnál? Lehet-e EU-áfamentesen számlázni a szlovák cég felé, függetlenül attól, hogy Magyarországon történik a szervizszolgáltatás-nyújtás?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Vendéglátó egység nyitása

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Garázskapucsere

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Egyéni vállalkozó szja-bevallása

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close