200 találat a(z) közvetített szolgáltatás cimkére

Üdülőhasználati jog számlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy vállalkozás apartmanok időben megosztott használati jogának értékesítésével foglalkozik. Bevétele az értékesítés utáni jutalék. Az értékesítés feltétele a potenciális vevő részére a teljes szolgáltatás megismertetése, bemutatása. A jelentkezők (családok) részére a vállalkozás regisztrációs díjként számlát állít ki, 27 százalékos áfakulccsal. Ez a regisztrációs díj tartalmazza a szállás, étkezés költségét és minimális költség- és nyereség hányadot. A szálloda a vállalkozás felé havonta összesített elszámolást készít, melyen feltünteti az összesített szállásköltséget 18 százalékos és az étkezést 27 százalékos áfatartalommal. A regisztrációs díjbevétel áll szemben a szálloda elszámolásával. A két összeg egymástól eltér, a vállalkozás e tekintetben közvetít a vendég és a szálloda között. Kérdésem: számlázhat-e a vállalkozás a vendég felé szállásszolgáltatást 18 százalékos áfával, illetve az étkezést 27 százalékos áfával, feltüntetve, hogy "közvetített szolgáltatás" (regisztrációs díj helyett)? Kell-e bejelentést tenni a NAV felé, hiszen nem új tevékenységről, hanem a főtevékenység megvalósítása érdekében nyújtott szolgáltatásról van szó. Köszönöm a segítségét.

Közvetített szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy társaság reklámügynöki tevékenységgel foglalkozik. Ügyfelei részére a megendelt reklámokhoz szükséges reklámhordozókat (plakátok, szóróanyagok stb.) külső féllel legyártatja, az ügyfél által a számára leadott kreatív alapján. A megrendelő ügyféllel kötött szerződésben szerepel, hogy a társaság alvállalkozót vesz igénybe. Kérdésem: a gyártási költség közvetített szolgáltatásnak minősül-e, tekintettel arra, hogy az változatlan formában kerül továbbszámlázásra a megrendelő ügyfél számára (bár nem minden esetben változatlan áron)? Válaszát előre is köszönöm.

Kiküldetés továbbszámlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó kft. A munkaerőt kölcsönbevevő vállalat a munkaerőt külföldre szeretné kiküldeni. Ilyen esetben lehet-e a kölcsönbe adó cég a kiküldő? A munkaerő-kölcsönzés 2015. 01. 01-től fordítottan adózik. Amennyiben a kiküldő a munkaerő-kölcsönző cég, így a munkavállaló napidíjának és egyéb, a kiküldetéssel összefüggő költségének kiszámlázása is fordítottan adózik? Vagy ilyen esetben szét kell választani a közvetített szolgáltatásokat (szállás, taxi, repülőjegy), és azokat áfásan kiszámlázni? Válaszát előre is köszönöm!

Ügyvéd továbbszámlázás Kérdés

Ügyvéd egyéni vállalkozónak minden hónapban a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala kiszámlázzá a személyi és okmányellenőrzést, amely tevékenység áfa hatályán kívüli értékesítés. Az ügyvéd továbbszámlázná az ügyfelek felé ezt a költséget, mint közvetített szolgáltatást. Ha továbbszámlázhatja, akkor áfát kell felszámítani az ügyletre, vagy pedig áfa hatályán kívüli értékesítés lesz?

Ingatlan-bérbeadáshoz kapcsolódó közüzemi díjak Kérdés

Ingatlan-bérbeadási szerződésben kikötötték, hogy az ingatlan használata során felhasznált villany, víz és felmerült rezsiköltségek változatlan áron továbbszámlázza a bérbeadó a bérlőnek. Ezen költségeket anyagköltségként, eladott áruként vagy közvetített szolgáltatásként kell-e könyvelni? Csökkenthető-e vele az iparűzési adó alapja?

Közvetített szolgáltatás Kérdés

Naplófőkönyvet vezető egyéni vállalkozó esetében hogyan érdemes a közvetített szolgáltatást könyvelni, van-e kötelező érvényű szabálya?

Közvetített szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy reklámmal foglalkozó társaság reklámeszközöket bérel, amelyeken megrendelői számára reklámhordozókon reklámokat helyez el. A megrendelők felé kiszámlázott díjakban a reklámeszközök bérlésének díját is számlázza. Kérdésem: közvetített szolgáltatásnak minősül-e a reklámeszközök bérlési költségeinek továbbszámlázása? Válaszát előre is nagyon köszönöm.

Közvetített szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Cím! A kérdésünk az alábbi lenne: építőipari cég nagy beruházásnál a bontási és törmelék-elszállítási, valamint törmelék-elhelyezési munkálatokra kapott megbízást. A törmelék elszállítására és külön a törmelék elhelyezésére is szerződése van másik vállalkozókkal. A kérdésünk az lenne: ezeknek a munkafolyamatoknak az igénybevétele közvetített szolgáltatásnak minősül-e? Köszönettel: OFIR Kft.

Közvetített szolgáltatás vagy alvállalkozó Kérdés

Tisztelt Szakértő! Iparűzésiadó-alap megállapításához kérnék segítséget. A cég külsős vállalkozókkal végezteti berendezéseinek karbantartását, javítását, üzembe helyezését, stb. Ezeket a cég az saját óradíjával továbbszámlázza. A számlán szerepel, hogy közvetített szolgáltatást tartalmaz. Ezek a külsős vállalkozói számlák a 815 számlacsoporton belül közvetített szolgáltatásra, vagy azon belül alvállalkozói költségre könyvelendőek-e? Köszönettel: Bné

Közvetített szolgáltatás-e? Kérdés

Cégünk oktatással foglalkozik. A képzések és vizsgák lebonyolítását megbízási szerződéssel, illetve számlaképes oktatókkal végeztetjük. A kérdésem, hogy az oktatásról és vizsgáztatásról kiállított számlákat közvetített szolgáltatásként vagy költségként kell helyesen kezelni?

Helyi iparűzési adó Kérdés

Tisztelt Adózóna! Az általam könyvelt cég könyvkiadással foglalkozik. Ennek során a következő folyamatok zajlanak: könyvírás, lektorálás, szerkesztés és könyvnyomtatás. Ezen tevékenységeket a közreműködők megbízási, illetve vállalkozási szerződés alapján végzik. A leszámlázott teljesítményüket a cég részben közvetített szolgáltatásként, alvállalkozóként és anyagköltségként (nyomda) számolta el, és csökkentette az ipa-adóalapot. Az adóhatóság az ellenőrzés során – többek között – két megállapítást tesz: "A könyvkiadáshoz igénybe vett más szervezetek által végzett (nyomdai kivitelezés, tördelés, stb.) munkát az igénybe vett szolgáltatások között kell elszámolni, az nem lehet közvetített szolgáltatás. A szerzői jogdíj, lektorálás pedig személyi jellegű ráfordítás." Másik megállapítás: "Könyvek előállítása esetén késztermék a kiadónál keletkezik, mivel a kiadó rendelkezik a kiadói jogokkal. Ezen jogok nélkül forgalomképes termékről nem lehet beszélni. A nyomda, valamint a mű elkészítésében résztvevő egyéb vállalkozás nem árut értékesítenek a kiadó felé, hanem szolgáltatást nyújtanak, ezért a nyomdai, stb. költségeket ELÁBÉ-ként sem lehet elszámolni." Kérem szíves véleményüket az eljárás jogszerűségéről. Üdvözlettel: Szekér László, Gordiosz Kft.

Közvetített szolgáltatás Kérdés

Egy vállalkozás pályázatkészítéssel foglalkozik, valamint vállalja a hozzá kapcsolódó előadások, szakmai fórumok, tanulmányutak, konferenciák szervezését is. A vevő felé kiállított számlán szerepel az említett feladatok ellátása és a "A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz " mondat is. Egy összeget számláz, 27 százalékos áfakulccsal. A beérkező számlái között van 18 százalékos áfás szállásdíj is, ami ide kapcsolódik, de ezt nem írja rá külön a számlára. Mi közvetített szolgáltatásként könyveljük, az áfát levonjuk, helyesen jár el a számlaírásnál? Vagy ezt külön sorba fel kell tüntetnie 18 százalékos kulccsal? Válaszát köszönöm.

Közvetített szolgáltatás számlázása Kérdés

A közvetített szolgáltatás számlázási követelményeivel kapcsolatos kérdésünk: cégünk szociális szolgáltatással, ezen belül házi betegápolással foglalkozik, azonban kizárólag külföldi megbízókat (betegeket) lát el. Ehhez alvállalkozók szolgálatait vesszük igénybe. A beteg felé kiállított számlánkban nehezen tudnánk nevesíteni az alvállalkozó által végzett munka arányát, hiszen a betegápolás nem hasonlítható a "vakolás, szigetelés, gipszkartonozás stb." kategóriához. A betegápolás az betegápolás. Ezen túlmenően, nem tartozik az ügyfelünkre, hogy a számla teljes összege vagy annak mekkora része képezi az alvállalkozó munkájának értékét, hiszen ezzel "kiadnánk" az árrésünket. Nem hinném, hogy ezt bármely vállalkozó készséggel megteszi. Kérdésünk: esetünkben sem elegendő csupán a közvetített szolgáltatás tényét feltüntetni, illetve miért kell feltüntetni egyáltalán, ha egyszer a megbízónk egyetértett az alvállalkozók közbeiktatásával?

Iparűzési adó: vigyázat, nem mindenki alvállalkozó, aki annak látszik! Cikk

Az iparűzési adó bevallása kapcsán fontos szerepet játszanak az alvállalkozói szerződések. Azonban nem mindenki alvállalkozó, aki annak látszik.

Közvetített szolgáltatás Kérdés

Egy szálloda szerződést köt egy fogászati szolgáltatásokat nyújtó társasággal. A szerződés szól egyrészt bérletről, tehát a szálloda egy a területén lévő üzlethelyiséget bérbe ad a társaságnak, másrészt a szálloda megbízza a társaságot azzal, hogy fogászati szolgáltatást nyújtson a vendégei számára. A társaság a szálloda részére fix összeget fizet az üzlethelyiség bérleti díjaként, valamint azért, hogy a szálloda vendégei részére végezheti a fogászati szolgáltatásokat. A vendégek felé a szolgáltatásokat a szálloda számlázná ki, azért, hogy a szálloda a vendégek felé egységes képet tudjon mutatni, plusz azért is, hogy a bevételek felett ellenőrzése legyen. A szálloda azon túl, hogy a vendégek részére a szolgáltatások díját kiszámlázza, más tevékenységet nem végez. Nem vállal semmilyen jogot, illetve kötelezettséget ezen túl a vendégek felé. A számlázás úgy történik, hogy a szolgáltatások díjának teljes összege a szálloda kasszájába érkezne, és a szálloda a beérkezett díjak összegéből vonná le a szerződésben megállapított díjat, amiben a felek megállapodtak. A fennmaradó összeget a szálloda kifizeti a társaság részére. Ebben az értelemben a saját nevében, de a saját és más javára is fellép. Ebben a formában ez közvetített szolgáltatásnak minősül-e, illetve a szerződésben ezt kell-e rögzíteni? Vagy elégséges annyit a szerződésbe foglalni, hogy a szolgáltatások díját a szálloda fogja kiszámlázni, ő jelenik meg a vendégek felé, minden szolgáltatásból eredő felelősség a társaságot terheli, az engedélyekkel is ő rendelkezik. A szállodának fel kell-e vennie a tevékenységi körei közé ezt a tevékenységet, vagy közvetített szolgáltatás esetén ez nem szükséges?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Családi kedvezmény

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Ez engem is érdekel Ez engem is érdekel

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
hirdetÉs