2998 találat a(z) indokolás cimkére

Végső előterjesztői indokolás az úthasználati díjelszámolásról szóló 578/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/12. Jogszabályok és jogi tartalmak

Jelen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül közzétételre.
A kormányrendelet hatályon kívül helyezi az úthasználati díjelszámolásról szóló 363/2016. (XI. 29.) Korm. rendeletet, és egyúttal új szabályokat állapít m...

Végső előterjesztői indokolás a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/12. Jogszabályok és jogi tartalmak

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet-tervezethez tartozó indokolás az Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A Kormány a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva határozza meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum összegét.
A minimálbér, valamint...

Végső előterjesztői indokolás az apasági szabadság igénybevételéről és az azzal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 535/2022. (XII. 21.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/9. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az apasági szabadság igénybevételéről és az azzal összefüggő költségek megtérítéséről szóló kormányrendelet indokolását az Indokolások Tárában - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján - szükséges közzétenni.
Az apaság...

Végső előterjesztői indokolás az egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 534/2022. (XII. 21.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/9. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló Korm. rendelet indokolását az Indokolások Tárában - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján - szükséges közzétenni.
Az egyes foglalkoztatási tárgyú ...

Végső előterjesztői indokolás az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIV. törvényhez - Indokolások Tára 2023/9. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény indokolását az Indokolások Tárában - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján - szükséges közzétenni.
A módosítások az egységes és koherens jogalkalm...

Végső előterjesztői indokolás az egyes bányászati és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXIV. törvényhez - Indokolások Tára 2023/7. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
Az orosz-ukrán konfliktusnak, valamint az Európai Unió elhibázott szan...

Végső előterjesztői indokolás a nyugellátások és egyes más ellátások 2023. január havi emeléséről szóló 506/2022. (XII. 13.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/4. Jogszabályok és jogi tartalmak

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint januárban a költségvetési törvény szerint várható fogyasztói árnövekedésnek megfelelő mértékű emelést kell kapniuk a nyugdíjban és más, jogszabályban meghatározott ellátásokban részesülőknek. Az emelés mértéke a megnövekedett inflációs várakozások miatt - a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvényben előírt 5,2 százalék helyett - 15 százalék.
A rendelet meghatározza a nyugdíjtranszfer során a 2023-ban elért ke...

T/2419. számú törvényjavaslat indokolással - Szenteste napjának munkaszüneti nappá nyilvánítása érdekében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Munkaszüneti nap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 24-26."
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A magyar társadalom régóta várja, hogy - sok európai uniós tagállamhoz hasonlóan - hazánkban is munkaszüneti nap legyen december 24. napja. Mi sem mutatja jobban ennek ...

Végső előterjesztői indokolás az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022. évi LVI. törvényhez - Indokolások Tára 2022/121. Jogszabályok és jogi tartalmak

A Javaslat a Kormány és az Európai Bizottság közötti egyeztetés eredményeként pontosítja az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel (a továbbiakban: 2022. évi XXXI. törvény) bevezetett vagyonnyilatkozat-tételi szabályok átmeneti rendelkezéseit.
Ennek értelmében azon személyeknek, akik az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény rendelkezései alapján t...

Végső előterjesztői indokolás a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 524/2022. (XII. 16.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2022/122. Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján közzé kell tenni.
A Kormány elkötelezett a pedagógusok bérének emelése mellett, ezért a hazánknak járó uniós források megérkezését megelőzően is döntést hozott a béremelések folytatásáról. Ennek alapján a rendelkez...

Végső előterjesztői indokolás a "HAJDUFREEZE" Hajdúsági Hűtőipari zártkörűen működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" egységesített eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 487/2022. (XI. 30.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2022/117. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján közzétételre kerül az Indokolások Tárában.
A "HAJDUFREEZE" Hajdúsági Hűtőipari zártkörűen működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" (a továbbiakban: Társaság) hivatalos adat...

Végső előterjesztői indokolás az állami vagyonnal való gazdálkodás hatékonyságának növelése érdekében egyes vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról szóló 2022. évi LI. törvényhez - Indokolások Tára 2022/117. Jogszabályok és jogi tartalmak

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a törvény indokolása közzétételre kerül.
A hatékonyabb és egységes vagyongazdálkodás megteremtése céljából szükséges a kiemelt tulajdonosi joggyakorló státuszban lévő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) po...

Végső előterjesztői indokolás az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról szóló 16/2022. (XI. 30.) MK rendelethez - Indokolások Tára 2022/117. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet [a továbbiakban: 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet] végső előterjesztői indokolását az Indokolások Tárában a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján szükséges közzétenni.
A 36/2011. (XII....

T/2155. számú törvényjavaslat indokolással - A PB-gázpalackok hatósági árszabályozásáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 103. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E fejezet alkalmazásában hatósági ár)
"h) a palackos PB-gáz
ha) gázkiskereskedő részére történő értékesítésének ára, és
hb) palackos PB-gáz fogyasztó részére történő értékesítésének ára,"
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 108/A. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"(3) A PB-gáz forgalmazó által a PB-gáz kiskereskedő, ill...

Végső előterjesztői indokolás az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvényhez - Indokolások Tára 2022/113. Jogszabályok és jogi tartalmak

A kisadózó vállalkozók adózására vonatkozó szabályrendszer újrakodifikálásával előtérbe került az Szja tv. szerinti átalányadózás lehetősége az egyéni vállalkozók esetében. A Javaslat egyszerűsítési céllal néhány ponton kezdeményezi a választásra és alkalmazásra vonatkozó feltételek módosítását.
A Javaslat szerint adómentességben és bevallási egyszerűsítésben részesül a magánszemélyek közötti vagyonjuttatásra irányuló ügyletben a bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végző vagyonkezelő alapít...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Kedvezményezett átalakulás

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Kkv-besorolás

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Céltartalék követelésre

Greff Magdolna

okleveles adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 március
H K Sze Cs P Sz V
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetÉs