3282 találat a(z) indokolás cimkére

Végső előterjesztői indokolás az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 557/2022. (XII. 22.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/10. Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül közzétételre.
A módosítás célja az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetga...

Végső előterjesztői indokolás a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 558/2022. (XII. 22.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/10. Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján közzéteendő az Indokolások Tárában.
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (14) bekezdése felhatalmazza...

Végső előterjesztői indokolás az energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében meghozott első intézkedés keretében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 580/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/12. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A kormányrendelet célja, hogy a kiemelt közszolgáltatási feladatok tekintetében a...

Végső előterjesztői indokolás az úthasználati díjelszámolásról szóló 578/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/12. Jogszabályok és jogi tartalmak

Jelen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül közzétételre.
A kormányrendelet hatályon kívül helyezi az úthasználati díjelszámolásról szóló 363/2016. (XI. 29.) Korm. rendeletet, és egyúttal új szabályokat állapít m...

Végső előterjesztői indokolás a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/12. Jogszabályok és jogi tartalmak

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet-tervezethez tartozó indokolás az Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A Kormány a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva határozza meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum összegét.
A minimálbér, valamint...

Végső előterjesztői indokolás az egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 534/2022. (XII. 21.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/9. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló Korm. rendelet indokolását az Indokolások Tárában - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján - szükséges közzétenni.
Az egyes foglalkoztatási tárgyú ...

Végső előterjesztői indokolás az apasági szabadság igénybevételéről és az azzal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 535/2022. (XII. 21.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/9. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az apasági szabadság igénybevételéről és az azzal összefüggő költségek megtérítéséről szóló kormányrendelet indokolását az Indokolások Tárában - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján - szükséges közzétenni.
Az apaság...

Végső előterjesztői indokolás az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIV. törvényhez - Indokolások Tára 2023/9. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény indokolását az Indokolások Tárában - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján - szükséges közzétenni.
A módosítások az egységes és koherens jogalkalm...

Végső előterjesztői indokolás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló 2023. évi CXVII. törvényhez - Indokolások Tára 2024/3. Jogszabályok és jogi tartalmak

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi törvény (a továbbiakban: Kbt.) módosítását elsősorban a jogszabályi alkalmazás során szerzett újabb tapasztalatok, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/2092 Rendelete szerinti kondicionalitási eljárásban az Európai Bizottság felé tett vállalások részét képező akcióterv egyes intézkedéseinek végrehajtása indokolja. Emellett egyes módosítások az Integritás Hatóság 2023. évi Éves Elemző Integritásjelentésében foglaltakra és az európai uniós költ...

Végső előterjesztői indokolás az egyes bányászati és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXIV. törvényhez - Indokolások Tára 2023/7. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
Az orosz-ukrán konfliktusnak, valamint az Európai Unió elhibázott szan...

Végső előterjesztői indokolás a nyugellátások és egyes más ellátások 2023. január havi emeléséről szóló 506/2022. (XII. 13.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/4. Jogszabályok és jogi tartalmak

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint januárban a költségvetési törvény szerint várható fogyasztói árnövekedésnek megfelelő mértékű emelést kell kapniuk a nyugdíjban és más, jogszabályban meghatározott ellátásokban részesülőknek. Az emelés mértéke a megnövekedett inflációs várakozások miatt - a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvényben előírt 5,2 százalék helyett - 15 százalék.
A rendelet meghatározza a nyugdíjtranszfer során a 2023-ban elért ke...

Végső előterjesztői indokolás az egyes ingatlan-nyilvántartási, földmérési és térképészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi CXVI. törvényhez - Indokolások Tára 2024/3. Jogszabályok és jogi tartalmak

A törvényjavaslat célja, hogy az "E-ingatlan-nyilvántartás" című projekttel (a továbbiakban: E-Ing) összefüggésben - amely projekt átfogó célja a magyar gazdaság versenyképességének növelése azzal, hogy csökkentésre kerüljön a földügyi eljárások átfutási ideje, költségszintje, és a kapcsolódó közigazgatási adminisztratív terhek mértéke -indítványozza egyes ingatlan-nyilvántartási és térképészeti tárgyú törvények módosítását.
Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. &s...

T/2419. számú törvényjavaslat indokolással - Szenteste napjának munkaszüneti nappá nyilvánítása érdekében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Munkaszüneti nap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 24-26."
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A magyar társadalom régóta várja, hogy - sok európai uniós tagállamhoz hasonlóan - hazánkban is munkaszüneti nap legyen december 24. napja. Mi sem mutatja jobban ennek ...

Végső előterjesztői indokolás a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 524/2022. (XII. 16.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2022/122. Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján közzé kell tenni.
A Kormány elkötelezett a pedagógusok bérének emelése mellett, ezért a hazánknak járó uniós források megérkezését megelőzően is döntést hozott a béremelések folytatásáról. Ennek alapján a rendelkez...

Végső előterjesztői indokolás az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022. évi LVI. törvényhez - Indokolások Tára 2022/121. Jogszabályok és jogi tartalmak

A Javaslat a Kormány és az Európai Bizottság közötti egyeztetés eredményeként pontosítja az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel (a továbbiakban: 2022. évi XXXI. törvény) bevezetett vagyonnyilatkozat-tételi szabályok átmeneti rendelkezéseit.
Ennek értelmében azon személyeknek, akik az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény rendelkezései alapján t...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Revolut

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Ez engem is érdekel Ez engem is érdekel

Külföldi napidíj, árfolyam 2

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Ez engem is érdekel Ez engem is érdekel

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 április
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Együttműködő partnereink