2254 találat a(z) igazságügy cimkére

38/2022. (II. 16.) KE határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján - az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára - dr. Kükedi Flóra Júliát 2022. február 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2022. február 2.
KEH ügyszám: KEH/00543-8/2022.

Végső előterjesztői indokolás az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról szóló 4/2022. (II. 1.) IM rendelethez - Indokolások Tára 2022/21. Jogszabályok és jogi tartalmak

A Javaslat az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) módosítását tartalmazza. A Javaslat a Díjrendeletben meghatározott igazságügyi szakértői díjak, továbbá a szakkonzultánsi és segédszemélyzeti munkadíjak tekintetében egységes, kétlépcsős emelést hajt végre.
Kiemelést érdemel, hogy a módosítás eredményeképpen például az igazságügyi szakértők (bírósági tárgyaláson kívüli, nem jelenléti) óradíja a Javaslat hatálybalépését követően 4...

4/2022. (II. 1.) IM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörben eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

Az iga...

13/2022. (I. 20.) KE határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján - az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára - dr. Jurkinya Richárdot 2022. február 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2022. január 10.
KEH ügyszám: KEH/00277-2/2022.

14/2022. (I. 20.) KE határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján - az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára - dr. Viszlai Máriát 2022. február 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2022. január 10.
KEH ügyszám: KEH/00277-3/2022.

Végső előterjesztői indokolás az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2021. (XII. 23.) IM rendelethez - Indokolások Tára 2022/10. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló IM rendelet (a továbbiakban: Javaslat) a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendeletet (a továbbiakban: 5/1991. IM rendelet) módosítja arra figyelemmel, hogy 2016. szeptember 1-jétől a doktori képzés ideje hat félévről, azaz 3 évről nyolc félévre, azaz 4 évre nőtt. Indokolt ezért az állam- és jogtudományi doktori képzés joggyakorlati időbe történő beszámítható időtartamának arányos növelése. Szükséges továbbá az 5...

BH 2022.1.3 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A kerületi bíróság a 2019. április 17-én kihirdetett ítéletével a II. r. terheltet 9 rendbeli felbujtóként elkövetett ügyvédi visszaélés bűntette [Btk. 285. § (1) bek., (2) bek.], felbujtóként elkövetett sikkasztás bűntette [Btk. 372. § (1) bek. II. ford., (5) bek. a) pont], 5 rendbeli felbujtóként elkövetett sikkasztás bűntette [Btk. 372. § (1) bek. II. ford. és (4) bek. a) pont] és 3 rendbeli felbujtóként elkövetett sikkasztás bűntette [Btk. 372. § (1) bek. II. ford., (3) bek. a) pont] ...

18/2021. (XII. 23.) IM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjába...

2021. évi CXXXVI. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Hatályát veszti a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény


Hatályát veszti a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény
...

Végső előterjesztői indokolás az egyes igazságügyi tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXII. törvényhez - Indokolások Tára 2021/137. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az egyes igazságügyi tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (a továbbiakban: Javaslat) célja egyes igazságügyi tárgyú és ahhoz kapcsolódó törvények módosítása annak érdekében, hogy az elmúlt időszak gyakorlati tapasztalatai hasznosuljanak és a jogalkalmazást segítsék, valamint annak érdekében, hogy a törvények illeszkedjenek a változó társadalmi, szervezeti, technikai viszonyokhoz.
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) módosít...

2021. évi CXXII. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény


Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Az 1. alcím, a 12. §, a 14-18. §, a 3-7. alcím, a 10-13. alcím, a 15. alcím, a 17. alcím, a 19. alcím, a 109. §, a 110. § a), b), d) és e) pontja és a 21-24. alcím és az 1-3. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.
A 13. §, a 18. alcím és a 26. alcím 2022. július 1-jén lép hatá...

540/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

BH 2021.10.290 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2013. I. és II. n. évekre áfa adónemben határidőben benyújtott bevallásaiban nem szerepeltetett levonható adót. A levonási jogot a későbbiekben önellenőrzések keretei között kívánta érvényesíteni.
[2] Az elsőfokú adóhatóság a 2013. január- június közötti időszakra áfa adónemben bevallások utólagos vizsgálatát folytatta le felperesnél. Az ellenőrzést lezáró, első fokon jogerőre emelkedett, 3151894663 számú határozat szerint adókülönbözet nem keletkezett. A Nemzeti Adó- és Vámhi...

547/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény ...

ÍH 2021.96 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az egyszemélyes gazdasági társaságot az elsőfokú bíróságként eljárt törvényszék cégbírósága tartja nyilván a cégjegyzékben.
A tag eladta az üzletrészét, a társaság egyedüli tagjává és vezető tisztségviselőjévé a vevő vált; a társaság létesítő okirata 2020. augusztus 16. napján módosult. A társaság 2020. augusztus 16. napján, az új törvényes képviselője útján meghatalmazott egy egyéni ügyvédet a társaság változásbejegyzéséhez szükséges irat elkészítésével, ellenjegyzésével, valamint az illeté...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

EPR-díj könyvelése

Nagy Norbert

adószakértő

Fejlesztési adókedvezmény meghatározása

Pölöskei Pálné

adószakértő

EPR-díj könyvelése

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 november
H K Sze Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3