2254 találat a(z) igazságügy cimkére

114/2019. (III. 18.) KE határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján - az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára - dr. Werner Zsoltot a 2019. március 15. napjától 2022. március 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2019. március 6.
KEH ügyszám: KEH/01230-4/2019.

113/2019. (III. 18.) KE határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 90. §-a alapján - az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára - nyugállományba helyezés iránti kérelmére tekintettel Lovász Andrásné dr.-t 2019. július 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2019. március 6.
KEH ügyszám: KEH/01230-3/2019.

20/2018. (XII. 21.) PM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82. § c) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet F) pontjában foglalt táblázat 4. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben - a következőke...

BH 2019.1.3 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A törvényszék a 2017. szeptember 27. napján kihirdetett ítéletével a terheltet emberölés bűntette [Btk. 160. § (1) bek., (2) bek. d) pont] miatt 13 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy legkorábban a kiszabott szabadságvesztés-büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.
[2] Az ítélőtábla mint másodfokú bíróság a 2018. február 8. napján meghozott ítéletével az elsőfokú ítéletet megváltoztatta és a terhelt cselekm...

EH 2019.01.M1 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2013. szeptember 1-jétől állt az alperes alkalmazásában gépkezelőként. Sz.-en a H. Kft. gyárterületén dolgozott, teleszkópos rakodógépet vezetett. 2013. szeptember 3-ától ezen Kft. a részére munkavédelmi kártyát biztosított, amelynek feltétele volt, hogy a munkavállaló munkavédelmi oktatáson vegyen részt. Az oktatáson a felperes tájékoztatást kapott a H. Kft.-nél munkavédelmi eszközként használt, műszaki területenként különböző színű lakatokra vonatkozó szabályzatokról, azok be...

31/2018. (XII. 19.) IM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

ÍH 2018.150 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság ítéletével kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 3 nap alatt 56 446 962 forintot és annak 2014. április 11. napjától a megfizetés napjáig számított évi 6% mértékű kamatát, 3‰ váltódíjat, 2 770 000 forint perköltséget.
Az elsőfokú bíróság határozata indokolása szerint elsődlegesen a váltó kiállításának a körülményeit, a váltó kellékeit vizsgálta. Szakértői bizonyítás alapján megállapította, hogy a váltón található G. Z. névaláírás az írásmintákat készítő n...

BH 2018.9.257 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A kérelmezett a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.) hatálya alá tartozó szövetkezeti hitelintézet. A kérelmező a szövetkezeti hitelintézetek központi bankja.

[2] A kérelmező a törvényességi felügyeleti intézkedés iránti kérelmében 1-10. pontban felsorolt jogszabálysértések miatt a kérelmezett 2016. február 16. napján megtartott igazgatósági ülésén, a 2016. március 7. na...

ÍH 2018.119 Jogszabályok és jogi tartalmak

A cégnyilvántartás adatai szerint a 3 000 000 forint jegyzett tőkéjű (törzstőkéjű) N. Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság tagjai E. E. és M. J. személyenként 1 500 000-1 500 000 forint összegű törzsbetétnek megfelelő mértékű üzletrésszel, képviselője önálló képviseleti joggal K. G. ügyvezető. A társasági szerződés az üzletrésznek adásvételi szerződésen kívüli jogcímen történő átruházását kizárja.
A társaság 2017. szeptember 25-én jogi képviselő útján változásbejegyzési kérelmet...

24/2018. (VIII. 31.) IM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

23/2018. (VIII. 30.) BM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel, valamint a Kormány tagja...

10/2018. (VI. 11.) IM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

BH 2018.6.180 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az I. és II. rendű alperesek az általuk alapított H. W. Kft.-nek 2012. november 10-ig tagjai voltak, illetve a II. rendű alperes 2012. június 11-ig, őt követve az I. rendű alperes 2012. november 10-ig volt vezető tisztségviselője. Az I-II. rendű alperesek 2012 májusában a társaság tevékenységét megszüntetni kívánták, üzletrészeiket 2012. november 10-én értékesítették a III. és a IV. rendű alperes részére. A III. rendű alperes 2012. november 10-től a társaság törléséig ügyvezetője volt a c...

BH 2018.6.181 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A cég ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal értesítése alapján 2015. november 8-án hivatalból indult törvényességi felügyeleti eljárásban az elsőfokú bíróság a cég a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 91. § (1) bekezdése alapján eltiltotta a további működéstől, megszűntnek nyilvánította és 2016. február 12-i hatállyal elrendelte a kényszertörlési eljárás megindítását.
[2] A vagyonfelmérési eljárás során a cég ...

ÍH 2018.77 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság a 2018. január 24-én kelt végzésével megállapította, hogy a társaság 2017. szeptember 20. napján a törvény erejénél fogva megszűnt, egyben elrendelte a kényszertörlési eljárás megindítását, valamint kötelezte a céget 100 000 forint felügyeleti illeték külön felhívásra történő megfizetésére.
A végzés indokolása szerint a cégjegyzék adatai alapján a betéti társaságnak egy beltagja és egy kültagja van. A cég jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be, mert a belt...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Ingyenesen kapott anyag elszámolása

Greff Magdolna

okleveles adószakértő

Munkáltató rendes felmondása TP alatt

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 december
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31