144 találat a(z) fióktelep cimkére

USA-beli cég által alapított magyar fióktelep Kérdés

Tisztelt Szakértő! USA-beli cég alapít Magyarországon fióktelepet. Kérdésem, hogy a fióktelepnek milyen beszámoló-közzétételi kötelezettsége van Magyarországon? Üdv.: Krisztiánné Gabi

Kiküldetési díj költségviselése: fióktelep vagy anyavállalat? Kérdés

Tisztelt Szakértő! A külföldi fióktelepen (külföldi, EU-s) kiküldetés keretében dolgozó munkavállalók kiküldetési díját fizetheti-e a fióktelep? És a munkabérét? Ha igen, akkor ezen elemek után külföldön adózik a cég? Milyen szabályok vonatkoznak erre? Köszönöm.

Fióktelep munkavállalói, kiküldött munkavállalók Kérdés

Tisztelt Adózóna! A külföldi (EU) fióktelep munkavállalóira kiterjedhet-e a hazai cég kollektív szerződése, illetve ki kell hogy terjedjen? Ha külföldi kiküldetésben dolgoznak kint az itthoni munkavállalók, akkor rájuk és a fióktelep munkavállalóira milyen közös szabályok terjednek ki (például legkisebb bér, munkavédelem stb., azonos béren kívüli juttatások)? Köszönettel.

Fióktelep, kereskedelmi képviselet – az áfaalanyiság problematikája Cikk

A fióktelep és a kereskedelmi képviselet áfaalanyisága kapcsán gyakran merülnek fel kérdések. Mindkét esetben az ágazati jogszabályok és az Áfa tv. adóalanyiságot szabályozó értelmező rendelkezései alapján lehet eldönteni, hogy az adott entitás, illetve az általa folytatott tevékenység az Áfa tv. hatálya alá tartozik-e.

Magyarországi fióktelep Kérdés

Tisztelt Szakértő! EU-s székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepének működéséhez szükséges pénzt a létesítő külföldi vállalkozás bocsájtja rendelkezésre, amelyet projektjük megvalósításához befektetők útján szereznek. A fejlesztés Magyarországon történik, amelynek során költségek merülnek fel és áfa-visszaigénylés történik. A fejlesztés eredményeképpen létrehozott termék értékesítését az EU-s tagállamban bejegyzett vállalkozás végzi. Kérdéseim, amelyek megválaszolásában segítséget kérek: - a fióktelep rendelkezésére bocsátott tőkét milyen jogcímen kell nyilvántartani? - a fióktelep által végzett szolgáltatásról, termék előállításáról, szükséges-e számla kibocsátása az alapító külföldi vállalkozás felé és árbevétel-e a fióktelepnél? - hogyan kezelendő áfa szempontjából az egymás közötti tranzakció? - a fióktelep eredménye/vesztesége megjelenik a külföldi vállalkozás beszámolójában? Köszönettel a választ. Nyikos Gyuláné

Fogas kérdések az áfában Cikk

Mi a teljesítés helye a külföldi vállalkozás és fióktelepe, illetve kereskedelmi képviselete közötti szolgáltatásnál, termékértékesítésnél, hogyan kell elszámolni az áfát? Összefoglaltuk.

Magyar munkajog alkalmazása uniós tagállamban Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy magyar cég uniós tagállamban létesített fióktelepet. Ottani munkavállalókat alkalmazna (vagy magyar állampolgárokat is, ha ez lehetséges). A következőket szeretném kérdezni: Egyrészt alkalmazható-e a magyar munkajog, ha a felek ezt kikötik (itt elsősorban a felmondás szabályaira gondolunk, a felek kártérítési kötelezettségére vagy hogy mely tagállam joghatósága köthető ki, de más kérdések is felmerülhetnek). Az 1215/2012 Brüsszel Ia rendelet (18) bek. szerint a munkaszerződések terén a gyengébb félnek kedvezőbb szabályok alkalmazandók. Mennyire kell ezt kiterjesztően értelmezni? A Rendelet 5. szakasza (20-23. cikk) ezen változtat-e, vagy az csak akkor alkalmazandó, ha nem kötnek ki joghatóságot (ha az egyébként lehetséges lenne)? Illetve a fióktelep munkajogilag a cégtől elválik? Értem ez alatt, ha a cégnél például kollektív szerződés van hatályban, annak rendelkezéseit részben vagy egészben kell-e alkalmazni a fióktelep munkavállalóira? Magyar állampolgár munkavállalót alkalmazhat-e a fióktelep? Végül: a cég által alkalmazott, külföldi kiküldetésben lévő munkavállalók jogainak és kötelezettségeinek azonosnak kell-e lennie a fióktelep munkavállalóiéval? Segítségét köszönöm.

Előre kifizetett bérleti díjak visszafizetése Kérdés

Milyen számviteli és adózási konzekvenciái vannak a cég, vagyis a bérlő és a magánszemélyek (bérbeadók) számára annak, ha egy cég által két vezető beosztású magánszemélynek 2014-ben 10 évre előre kifizetett fióktelepi bérleti díjakat 2017-ben úgy módosítják a szerződő felek, hogy a 10 évből még hátralévő időre kifizetett bérleti díjat visszafizettetik a bérbeadókkal, és a továbbiakban havonta kapnák meg a bérbeadók a bérleti díjaikat? (A bérbeadók 2014-ben bevallották, és be is fizették a bérbeadásból származó adóikat.) Kérem, hogy válaszukat az idevágó joghelyekkel együtt szíveskedjenek megadni/elküldeni!

Azerbajdzsán tao fióktelep II. Kérdés

Tisztelt Szakértő! Köszönjük a konkrét jogszabályi hivatkozásokat tartalmazó válaszát. Tehát az egyezmény 13. cikke szerinti "személy jövedelme" magában foglalja a jogi személy által elért eredményt is az Ön értelmezése szerint?! Milyen bizonylatot kell a fióktelep részére szolgáltatni az anyavállalatnál felmerült közvetlen és közvetett költségekről annak érdekében, hogy azokat a külföldi adóalap megállapításánál figyelembe lehessen venni?!

Azerbajdzsán tao fióktelep Kérdés

Tisztelt Szakértők! Egy magyarországi vállalkozás azerbajdzsáni fióktelepet tart fenn. Kérdés, hogy kimutathatja-e költségként a fióktelep az azerbajdzsáni nyereséget terhelő adó adóalap meghatározásánál az ott foglakoztatott munkavállaló bérét, ha azt a magyarországi vállalkozás fizeti ki, és a magyarországi 08-as bevallásban kerül bevallásra, így az a magyar vállalkozás könyveiben már egyszer költségként felmerül? Az egyezmény a kettős adóztatás elkerüléséről a két ország között nem rendelkezik a vállalkozási nyereség tekintetében. Levonható-e az azerbajdzsánban megfizetett nyereségadó a magyarországi társasági adóból?

Külföldi részvénytársaság és alvállalkozóinak építkezése Magyarországon Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy lengyel részvénytársaság Magyarországon építési munkálatokat fog végezni, lengyel alvállalkozók segítségével. A munkálatokat az rt. magyar cége rendelte meg, a lengyel rt. számlázza a munkálatokat a magyar cégének, a lengyel alvállalkozók számláznak a lengyel rt-nek különböző munkafázisokat. A két ország között van egyezmény. Az egyezmény szerint: 3. Az építési terület, vagy a szerelési vagy berendezési munkálatok csak akkor képeznek telephelyet, ha időtartamuk 12 hónapot meghalad, a munka rövidebb ideig fog tartani, tehát társasági adó alá nem tartozna (szerintem). Kérdésem: elég, ha kiváltom a lengyel rt.-nek és külön-külön az alvállalkozóknak a magyar adószámot, és amíg itt dolgoznak a magyar adószámmal számláznak, vagy kell fióktelepet létesíteni, esetleg kft.-t létrehozni ezekre a munkákra? Ide vonatkozik az 1988. évi XXIV. törvény a külföldiek magyarországi befektetéseiről szerint: 3. § 1 bek.? Az alvállalkozó dolgozói lengyelek, akik hosszú kiküldetésben lennének, a lengyel alvállalkozótól kapnák a fizetésüket. Mi a teendő? Adószámot kell kiváltani vagy fióktelepet létesíteni? A dolgozók lehetnek-e kiküldetésben (kb. 8 hónap), Magyarországon nem kell utánuk semmit fizetni? Az ügy nagyon sürgős, nagyon kérem mielőbbi válaszát. Köszönettel: Dominika

Pénzügyi szervezet különadója külföldi fióktelep után Kérdés

Tisztelt Adozona.hu! Bankunk Magyarországon bejegyzett zártkörű részvénytársaság, amely a 2006. évi LIX. törvény 4/A § alapján 2017-ben az adóévet megelőző második adóévi (2015. évi) beszámoló adataiból számított módosított mérlegfőösszeg alapján különadó fizetésre kötelezett. Bankunk 2015-ben külföldi fióktelepeket létesített 2 másik EU tagállamban: Ausztriában és a Cseh Köztársaságban. A fióktelepek az éves beszámolónknak, így mérlegünknek is szerves részét képezik. A kérdésünk arra vonatkozik, hogy a külföldi fióktelepek mérlegfőösszegét levonhatjuk-e a módosított mérlegfőösszeg kalkulációjakor. És ha nem, akkor van-e arra lehetőség, hogy az Ausztriában és Cseh Köztársaságban ugyanazon mérlegfőösszegek után megfizetett bankadót valamilyen módon figyelembe vegyük a Magyarországon fizetendő bankadó megállapításakor. Előre is köszönöm a segítségüket.

Osztrák fióktelep Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi adójogi kérdésben szeretném a véleményét, segítségét kérni. Egy magyarországi gazdasági társaság Ausztriában most építtet fel kettő apartmanházat. A házak üzemeltetését egy osztrák cég fogja végezni, ő fogja beszedni az árbevételt a saját nevében, ebből fizet bizonyos költségeket, valamint fedezi a saját díját, a különbséggel pedig évente kétszer elszámol a magyar céggel. A magyar cég állja az ingatlan közüzemi költségeit. Számomra az lenne a logikus, hogy a magyar cég osztrák fióktelepet hoz létre, kint az osztrák telephelyként kapott adószámmal végzi a tevékenységét, és az osztrák szabályok szerint teljesíti adókötelezettségeit, itthon pedig magyar szabályok szerint beépül a fióktelep adata majd a beszámolóba és a tao-bevallásba. Az osztrák könyvelő viszont azt mondja, hogy ezen tevékenység esetében nem szükséges telephelyet létesíteni, elegendő egy osztrák adószámot igényelni. Bennem kétséget ébresztett ez a mondat, és nem szeretném, ha a későbbiekben ebből a magyar cégnek problémája lenne, csakúgy, mint abból, hogy a bevétel miért az üzemeltető nevében és javára kerül beszedésre. Az osztrákoknál nem kell érvényesülnie a bruttó elszámolás elvének? Várom megtisztelő válaszát, tisztelettel Bakó István ügyvezető

Anyavállalat – fióktelep közötti költségek átterhelése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk egy németországi anyavállalat magyarországi fióktelepeként működik filmes területen. Az anyavállalat eszközeit adjuk bérbe magyarországi filmforgatásokra, illetve ritkán terméket is értékesítünk. A fióktelep az anyavállalat készletező programját használja, a könyvelés részben Németországban történik. A bérbeadott eszközök folyamatosan jönnek-mennek az országok között, a keresletnek megfelelően. Év végén az anyavállalat kiszámolja, hogy mennyibe került a bérelt eszközök önköltsége és az egyéb szolgáltatások (pénzügy, logisztika, szállítás, IT-támogatás stb.), és ez bekerül a magyar társaságiadó-számításba, mint adóalap-csökkentő tétel. Könyvelés tehát nem történik. A kérdés, hogy helyesen járunk-e el a fenti módon, és elegendő-e a transzferár-dokumentáció, illetve egy számítási levezetés, hogy az anyavállalat az adott összegben nyújt szolgáltatást a fióktelepnek? Előre is köszönöm a választ.

Fióktelep kapcsolt vállalkozással szembeni évvégi elszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Németországi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepénél az évzáráshoz kapcsolódóan az ugyanazon cégcsoporthoz tartozó vállalkozásokkal szembeni követelések, kötelezettségek elszámolását szeretném megtudni (csak az anyavállalat közös). A kérdés, hogy ugyanazzal a vállalkozással szemben meglévő vevőkövetelést és szállító tartozást külön-külön mutatom-e ki év végén a mérlegben avagy a vevőkövetelést a vevőkövetelések között, a szállító tartozást pedig a szállító tartozások között? Avagy egyik felvetés sem helyes, mert ezen tételeket egymással szemben össze kell vezetni és a különbözetet pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, illetve pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként kell elszámolni? Előre is köszönöm a választ.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Átalányadózásba való visszalépés

Lepsényi Mária

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 július
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Együttműködő partnereink