173 találat a(z) előlegszámla cimkére

Előleg alanyi mentesként, végszámla áfásként Kérdés

Tisztelt Szakértő! Van egy cég, amely előleget fizetetett tavaly, amikor még alanyi mentes volt. Idén már áfakörös lett, a végszámlát most kaptuk meg idei teljesítéssel, a teljesítésre is idén kerül sor. Kérdésem: az áfát ilyen esetben visszaigényelhetjük?

Előlegszámla vagy számla 2. Kérdés

Köszönöm a választ! Az első számla kiállítása akár 10 hónappal az utazás megkezdése előtt történik. A második számla az utazás előtt 30 nappal készül. Minden esetben a számla kiállítása után történik a pénzügyi teljesítés. Az áfa megfizetése a pénzügyi teljesítés hónapjában történik, annak ellenére, hogy a számlák nem előlegszámlaként készülnek. Tudtommal előlegszámla csak a pénzügyi teljesítés után készülhet, így csak fizetésbekérő lehetne a megoldás, ebben az esetben viszont nagyon megnő az adminisztráció, mivel 2 fizetésbekérőt, 2 előlegszámlát és 1 végszámlát kellene kiállítani, a módosításokról nem is beszélve. A vállalkozás gyakorlata ezt leegyszerűsíti. A fentieket figyelembe véve adókockázat nincs, mivel az áfa megfizetése szabályos. Helyesen teszi-e az utazásszervező, hogy „számlát” állít ki? Tudomásom szerint az utazásszervezőknél ez bevett gyakorlat. Köszönöm a segítséget!

Előlegszámla vagy számla Kérdés

Tisztelt Szakértő! Utazásszervező ügyfelem gyakorlata a részvételi díj kiszámlázására az alábbi: az út megrendelésekor számlát (nem előlegszámlát, hiszen az összeg még nem került kiegyenlítésre) állít ki a részvételi díj 40 százalékáról, majd egy hónappal az indulás előtt szintén számlát állít ki a maradék 60 százalékról, illetve módosítás esetén a fennmaradó összegről. Helyes-e ez így? Más utazási irodáktól azt az információt kaptam, hogy ez a bevett, elfogadott gyakorlat ebben a szektorban. Igaz lehet ez? A számlán teljesítésként az utas visszaérkezésének napja szerepel. Köszönöm a segítséget!

Előlegszámla év végén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy mikrogazdálkodói beszámolót készítő kft. Konferenciaszervezéssel foglalkozik, és előlegbekérőt küld a partnereinek. A partnerek kifizetik előre a konferencia részvételi díjának a 100%-át, még a konferencia megtartása előtt. A cég él azzal a lehetőséggel, hogy az összeg beérkezésekor kiállítja a számlát, azzal a megjegyzéssel, hogy mivel az előleget 100%-ban megfizette a vevő, a számla végszámlának minősül. Feltünteti a számlán, hogy melyik időpontú konferenciára vonatkozik a befizetés. Ezzel a dupla bizonylatolást küszöbölik ki. Decemberben egy 2018. januári konferenciára érkeztek befizetések. A számla ki is lett állítva, amin fel van tüntetve a majdani teljesítés és a fent említett szöveg is. Úgy gondolom, hogy a 2018-ra beérkezett előleg majd 2018-ban lesz árbevétel. Az világos, hogy a fizetendő áfa decemberi lesz. Hogyan kellene ezeket a számlákat könyvelni, hogy megfeleljünk a jogszabályoknak? 1. A kapott előleg bruttó összege szerepeljen a 453 vevőktől kapott előleg számlán. 2. A bevételek elhatárolása valamilyen formában megtörténhessen (elhatárolásokat csak meghatározott dolgokra enged a jogszabály). Mik lennének a konkrét könyvelési lépések például 10 000 forint plusz 2700 forint áfa összegű számla esetén, ha a pénz 12.20-án érkezett be, számlázva is ekkor lett, és az esemény 2018.01.15-én lenne? Köszönettel.

Áfa értékhatár túllépése előlegszámla kiállítása után Kérdés

Alanyi mentes egyéni vállalkozó előleg számlát ad ki áruértékesítésről. Még a teljesítés előtt átlépi az áfa értékhatárt, így a végszámlát már áfaalanyként kell kiállítania. Kérdésem, hogy az előleg beleszámít-e az értékhatárba, illetve hogy a végszámla teljes összegére fel kell-e számolni az áfát?

Előlegszámla Kérdés

Tisztelt Szakértő! Tavaly decemberben kiállított proformához, majd előlegszámlához (az átutalt pénzről) tartozóan a mai napig nem történt teljesítés. Kérdéseim: van-e időbeli korlát arra vonatkozóan, hogy meddig "lóghat" előlegként? Mi a helyzet akkor, ha szerződésben nincs szabályozva, hogy meddig kell megtörténnie a teljesítésnek, vagy meg van határozva, de az előleget nyújtó fél nem kéri csak két év múlva a teljesítést. Akár évekbe is telhet, hogy lesz hozzá teljesítés, és majd csak akkor készül el a végszámla?

Előleg – fordított áfa Kérdés

Egy társaság használtingatlan-értékesítési tevékenységét adókötelessé tette. A vételárat két részletben fizeti meg a vevő a tulajdonjog megszerzése, illetve a birtokba adás előtt. A társaság áfafizetési kötelezettsége a teljes vételár megfizetésekor beáll. Ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy az ügyletről két előlegszámlát és egy végszámlát kell-e kiállítani? A kérdés azért merült fel, mert a vevő szerint elégséges csak két számla kiállítása, mely esetben a második részlettel a teljes vételár kiegyenlítése már a teljesítést is igazolja. A számviteli nyilvántartásokban pedig a birtokbaadási jegyzőkönyv vagy a tulajdonjog-átszállást igazoló tulajdoni lap alapján kell a bevételt elszámolni és az eszközt kivezetni. Köszönettel.

Díjbekérő/előlegszámla/végszámla Kérdés

Tisztelt Szakértők! Az előlegszámlák kiállításával kapcsolatban kérnénk a segítségünket. Partnereink rendezvényszervezés esetén minden esetben előleget kérnek tőlünk, melyet a díjbekérő/előlegbekérő dokumentumra fizetünk meg a részükre, természetesen áfa levonása nélkül. A partnereink számtalan módon küldték már az előleg- és végszámlákat. Így látszik, hogy náluk sincs jól bevált gyakorlat. A kérdésünk az, hogy minden esetben kötelező-e az előlegszámla kiállítása? Ha a partnerek nem állítanak ki előlegszámlát, csupán a végszámlán jelzik, hogy pénzügyi teljesítést nem igényel (mínuszos előleg sor helyett), az így elfogadható, vagy küldjük vissza részükre a számlát? Egy-két esetben van hivatkozás a díjbekérőre, de ez sem mindig történik meg. Küldenének kérem jogszabály-hivatkozásokat is, hogy mely paragrafusok alapján történjen a számlázás? Akkor hogyan alakul a számlázás, ha mi egy díjbekérőre fizetünk, de a pénz utalása épp a rendezvény napján, vagy előtte egy nappal történik meg? Sztornózzuk a számlát, amelyre az előleget fizettük, és kérjünk normál számlát az adott rendezvény költségeire? Köszönöm előre is a válaszukat!

Előlegszámla Kérdés

Tisztelt Szakértő! Abban kérném a segítségét, hogy amennyiben magánszemély a saját bankszámlájáról utal részünkre előleget, és kéri az előlegszámla kiállítását egy cég (kft.) nevére, melynek 100 százalékos tulajdonosa, kiállíthatjuk-e a kft. nevére az előlegszámlát? Előre is köszönöm a választ!

Egyéb szálláshely szolgáltatás előleg-számla Kérdés

Tisztelt Szakértő! Vendégházat üzemeltető, áfamentes adószámos magánszemély a hozzá beérkezett foglalásokra átutalt előlegekről köteles-e előlegszámlát kiállítani, vagy elegendő a szolgáltatás igénybevételekor egyetlen számlát megírni, amely tartalmazza a teljes árat és a levont, már előre megfizetett előleg különbözetét? Illetve az idegenforgalmi adó a vendégektől átvehető-e nyugtán, vagy a számlán kell feltüntetni? Válaszát előre is köszönöm! Gy. F.

Előleg áfája Kérdés

Üdvözlöm! Érdeklődnék, hogy havi áfás egyéni vállalkozó esetében az előlegszámla (eszközbeszerzés) áfája levonható-e? Előre is köszönöm a választ!

Ingatlanvásárlás esetén áfa levonása arányosítással Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szállodai tevékenységgel foglalkozó kft. ingatlant (szállodát) kíván vásárolni. Előszerződést kötöttek 2016. évben az ingatlan vásárlására az eladóval, amely alapján előlegszámlák kibocsátására sor került. Az előlegszámlákat fordított áfásan állították ki. A végszámlát – amely szintén fordított áfás lesz – előreláthatólag ez év októberében állítja ki az eladó kft. Az adásvételi szerződés szerint az ingatlan berendezési tárgyai is az adásvétel tárgyát képezik. Ezeket külön számlában, áfásan számlázzák ki. Az adásvétel tárgyát képező szállodát a vásárló már 3 éve működteti bérleti jogviszonyban. A vásárló kft. az adóköteles tevékenység mellett adómentes tevékenységként ezen ingatlanban ingatlan-bérbeadási tevékenységet (például konferenciatermek bérbeadása) is végez A fentiek alapján az alábbi kérdéseim lennének: 1. A már kiállított, fordított áfás előlegszámlákat az esedékes (havi) áfabevallásokban szerepeltetni kell-e, illetve kellett-e? 2. Mivel az adóköteles tevékenység mellett végez adómentes tevékenységet is, így a levonható áfát arányosítani kell. Ezt az előlegszámlák esetében meg kell-e tenni, vagy csak a teljes vételárat tartalmazó számla kiállításakor? 3. A megvásárolt berendezési tárgyakról szóló számlában azok tételes felsorolása szükséges-e, és ezen eszközöket is be kell-e vonni az arányosításba? Köszönöm válaszukat. KuzsellánéTóth Zsuzsanna

Előleg áfája Kérdés

Kedves Szakértők! Most veszem át egy cég könyvelését, mely nem választotta a pénzforgalmi szemléletű áfaelszámolást. Kérdésként merült fel bennem, előfordulhat-e az az eset, hogy a beszállítók kiállítják ugyan az előlegszámlát – annak előre megfizetése nélkül –, de a cég elfelejti azt megfizetni, vagy csak a teljesítési időpontot követő hónapban fizeti meg, mikor lehet levonni az előlegszámla áfaértékét? Tudomásom szerint csak a kifizetés időpontjában. Köszönettel.

Előlegszámla fordított áfa esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Mezőgazdasági tárolót épített egy áfakörös adózó. Előlegszámlát kapott, fordított adózás szabályai szerint. Jól gondolom-e, hogy folyamatban lévő beruházásnál ez esetben majd csak a végszámlát kell szerepeltetni az áfabevallásban? Két év alatt három előlegszámla lesz, és majd a kivitelezés végén lesz a végszámla. Köszönöm megtisztelő válaszát! Balogné Csóti Anikó

Utazási iroda – előleg számlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem egy utazási iroda, amely túlnyomórészt harmadik országba szervez utazásokat. Az utazási iroda a harmadik országba szervezett utakra mentesül az áfafizetés alól. A teljesítés időpontja az utas visszaérkezésének időpontja. Az utazási iroda részére az utas előre fizet, általában két részletben, az utazás megkezdése előtt. Ez esetben köteles-e az utazási iroda előlegszámla kiállítására? Jelenleg is van számlakiállítás az utasok részére, csak nem előlegszámla. Pl. számla kelte: 2017. 06. 27., számla teljesítése: 2017. 12. 27., számlafizetési határidő: 2017. 07. 05. A teljesítés időpontjára vonatkozóan az áfabevallásba nem kerül fizetendő áfa, mivel harmadik országba szervezett az utazás. Amennyiben nem harmadik országba szervezett, hanem belföldi, illetve közösségi utazásszervezés számlázásáról van szó belföldi utasnak, akkor ott kötelező-e az előlegszámla kiállítása?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Kiküldetés?

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Áfa levonhatósága

Bunna Erika

adótanácsadó

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close