325 találat a(z) előleg cimkére

Új lakás, áfatörvény Kérdés

Tisztelet Szakértő! Egymásnak teljesen ellentmondó véleményeket olvastam a törvény végrehajtásával kapcsolatosan. Esetünkben már 2015-ben megkezdett és 2x10 százalékkal leelőlegezett 2016 októberében átadásra és kifizetésre kerülő ingatlanfejlesztő cég által épített lakásról van szó. A törvény bár deklaráltan az építtetőket kívánja kedvezőbb helyzetbe hozni az 5 százalékos áfával, az építő cég erről a 22 százalék extra profitról sem kíván lemondani, és a törvényre való hivatkozással úgy nyilatkozik, hogy az nem teszi lehetővé számára a korábbi vételár csökkentését. „Nem akarnak a NAV álláspontjával szembe kerülni.” Tehát a szerződést úgy kívánja módosítani, hogy a korábban megállapított bruttó árat érvényesíti olyan módon hogy a nettó árat megemeli. Esetünkben konkrétan: a szerződésben szó szerint úgy szerepel, hogy az összeg bruttó vételár….ami tartalmazza a („ jelenleg 27% áfát”). Arra hivatkoznak, hogy a NAV állásfoglalására várnak, de mint tudjuk konkrét szerződések esetén a NAV nem foglal állást. Hozzáteszem több száz áthúzódó szerződésről van szó milliárdos nagyságrendben! Az utóbbi időben honlapjukról már töröltek is minden a témával kapcsolatos kérdést, véleményt. (Közben bruttó eladási árakat is emeltek 20 százalékot, és a 2016-ban megkötött szerződéseikben már a megemelt nettó árat hozták ki.) Azzal fenyegetnek, hogy felbontják a szerződésünket visszafizetik a foglaló kétszeresét, mert még így is kedvezőbben – magasabb áron tudják értékesíteni a lakásaikat, ha mi bírósághoz fordulunk.

Számlázás 2016. II. Kérdés

Dr. Bartha László adójogi szakjogász úr! A fenti című kérdéseimre a válaszát köszönöm, de nem kaptam választ arra az esetre, amikor előre átutalással ki akarják fizetni az egész számlát, nem előleget fizetnek! Vendég érkezik 03. 30-án, de az egész számlát ki akarják fizetni 01. 20-án. Csak egy esetről van szó, nem időszaki elszámolásról! Válaszát köszönöm: Zsuzsa

100 százalék előleg Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ha egy szálláshelyen (vagy másutt) a fizetett előleg 100 százalékos, azaz, amikor a vendég megérkezik, már nem kell semmit sem fizetnie, lehetséges-e, hogy az előlegszámla egyben végszámla is legyen? Technikailag hogyan kellene egy ilyen számlát kiállítani? Köszönöm!

Időszakos elszámolású ügyletek: új szabályok az áfatörvényben Cikk

A korábbiaktól eltérően értelmezendő fogalmak, a fő- és mellékszolgáltatások meghatározása, részlet- és előlegfizetés: ismertetjük az áfatörvény néhány fontos változását.

Ismét a lakás áfájáról – milliók forognak kockán Cikk

Az új lakás módosított áfakulcsa továbbra is sok olvasónkat foglalkoztatja. Ezúttal Bartha László adójogi szakjogász kérdésekre adott válaszait ismertetjük.

Előleg és az ajándékutalvány Kérdés

Tisztelt Szakértő! Milyen esetben kell áfaelőleget fizetni ajándékutalvány értékesítésekor? Az világos, hogy az értékesítése áfakörön kívüli. Számlaadás nem kötelező. Előleg azonban bizonyos esetekben fizetetendő. Jól tudom, hogy attól függ, egycélú vagy többcélú az ajándékutalvány? Ha igen, mi a pontos meghatározása ezeknek a fogalmaknak? Ugyanez a helyzet egy feltölthető ajándékkártya esetében? Válaszát előre is köszönöm!

Határozott időszaki elszámolás Kérdés

Tisztelt Cím! Az alábbi – határozott időszaki elszámolású – témában kérném szíves tájékoztatásukat: Felek határozatlan idejű ingatlan-bérbeadási szerződésben éves díjfizetésben állapodnak meg. Elszámolási időszak: 01. 01-12. 31. Szabályozzák, hogy az éves díjról kiállításra kerülő számla kibocsátásának időpontja tárgyév 02. 28. napja, fizetési határidő az elszámolási időszak/tárgyév utolsó napja (12. 31.). Kérdés: Amennyiben az ellenértéket megfizető fél (bérlő) év közben a számla kibocsátását követően, de a fizetési határidőt megelőzően saját döntése alapján előbb fizet, az előlegfizetésnek minősül-e adófizetési kötelezettséget keletkeztetve? Előre is köszönöm válaszukat! Tisztelettel: Bodrogi Klaudia

Lakás: előleg, foglaló visszafizetése esetén az áfa mértéke Kérdés

Tisztelt Szakértő! A 2013. évben új lakás építésére kötött szerződést a felek közös megegyezéssel 2016. évben felbontják. A 2015 év végéig megfizetett előleg és foglaló összegeit a megbízott visszautalja a megbízó részére. Kérdésem: a benne foglalt áfaösszegek elszámolása (a helyesbítő, vagy stornó számlában) szintén 27 százalékos mértékűek-e, mint a megfizetéskor voltak? Köszönöm segítő válaszát.

Cégnél maradt előleg sorsa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbiakban szeretném a segítségüket kérni. Adott egy cég, amely évekkel ezelőtt több ügyfélnek leszámlázott előleget pályázatírásra. Majd a pályázaton való részvétel meghiúsult, de az előleg a cégnél maradt, csak mivel nem volt újabb pályázat, nem lett végül semmibe levégszámlázva. Ezek az előlegek tehát a cégnél vannak több éve, és az előlegen "lógnak". A cég visszautalni nem tudja az előlegeket, de nagyon sok partner nem is kérte vissza, illetőleg olyan partner is van, amely időközben megszűnt már. Mit lehet tenni ezekkel az előlegekkel, hogy a főkönyvből eltűnjenek mint "lógó" tételek? Köszönjük szépen a segítségüket!

Ingatlanértékesítés jövedelme Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy magánszemély 2015. 12. 23-án kelt adásvételi szerződés alapján ingatlant értékesít. 2015-ben a szerződés alapján 500 ezer forint foglalót kap, a vételár fennmaradó részét 2016-ban kapja meg, és ekkor történik meg a tulajdonjog-átruházás is. Kérdésem, hogy ebben az esetben a jövedelemszerzés időpontja a foglalótól függetlenül 2016 lesz-e, és így a teljes jövedelem után majd csak 2017. május 20-áig kell bevallást készíteni, és a 15 százalékos szja-t megfizetni? Segítségét előre is köszönöm! Tisztelettel: Erdélyi Andrea

Időszaki elszámolás előleg Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk által nyújtott szolgáltatások elszámolása tekintetében az igénybe vevő partnereivel úgy állapodott meg, hogy meghatározott időszakonként számolnak el egymással, és az ellenértéket negyedéves időszakokban, a tárgy negyedévet követő hónap utolsó napjáig rendezik egymással. Megállapodás szerint az igénybe vevő díjelőleget fizet társaságunknak, mely előleg esedékessége február 15-e. Ezen díjelőleg a tárgyévi utolsó elszámolásakor lesz rendezve. Ha több az előleg értéke, mint a negyedik negyedévi díj, akkor negatív lesz a számla értéke, ha magasabb a negyedik negyedévi díj, akkor a különbözetet számoljuk el egymással. Kérdés: hogyan helyes az előleg számlázása a 2016. évtől hatályos áfatörvény szerint? – Kiállítjuk a számlát a 2016. évi díjelőlegről – díjrészletről – 2016. január 31-éig, melynek a teljesítési időpontja és a fizetési határideje 2016. február 15., vagy – előlegbekérő levelet küldünk 2016. január 31-éig, majd a befolyt (kiegyenlített, beszámított) előleg pénzügyi rendezés (beszámítás) napi teljesítési napra kiállítjuk a számlát a díjelőlegről? Segítségüket köszönöm.

Közösségi termékértékesítés Kérdés

Egy kft. egy külföldi EU-s partner megbízásából különböző termékeket gyárt. A gyártáshoz szükséges gyártóeszközöket a belföldi kft. saját részére beszerzi, majd továbbszámlázza azt az EU-s partner részére. A számlán eszközértékesítés van. Kiállítható-e számla vagy csak előlegnek minősül, ha tényleges birtokbaadás nem valósul meg? Ezen eszközöket nem adja át a partner részére, mert a termékgyártáshoz szükségesek, a gyártás ideje alatt továbbra is belföldön marad. A birtokbaadásra vélhetően csak a teljes projekt után kerül sor az EU-s partner részére, de ez akár 5-10 év is lehet. 1. Áfa szempontjából termékértékesítésről beszélhetünk-e, hiszen a birtokba vehető dolog átengedésére nem kerül sor, ugyanakkor a két fél megállapodása alapján a számla/előleg teljes kiegyenlítésekor a tulajdonjog átszáll az EU-s partner részére. 2. Ha a megállapodás úgy szól, hogy a tulajdonszerzés ténye a birtokbaadás időpontjában áll be, megvalósul a termékértékesítés vagy addig a kifizetett összeg előlegként kezelendő? 3. Mivel nem teljesül a 89. § azon kitétele,hogy igazoltan más EU-s országba kerüljön a termék, ezen értékesítés nem lehet közösségi adómentes értékesítés, így 27 százalékos áfatartalommal kell kiállítani a számlát? 4. Ha 5 év múlva megtörténik a birtokbaadás is, és így másik EU-s tagországba kerül a termék, az eredeti áfás számlát helyesbíteni lehet, hiszen már teljesül az adómentes közösségi értékesítés? Ilyen esetben mindig áfa-önrevíziót, illetve számviteli/könyvelési helyesbítést kell végezni?

Húzd meg, ereszd meg a lakásáfában Cikk

Az új lakásokra már kifizetett, 27 százalékos áfával számított előlegeket nem érinti az áfacsökkentés, aki már idén leszerződött az új lakására és előleget is fizetett korábban, az csak a vételár maradék, jövőre esedékes részére érvényesítheti a kedvezményes, 5 százalékos áfát – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) csütörtökön az MTI kérdésére. Az új lakások áfájának csökkentését energiahatékonysághoz kötné a MEHI.

Ingatlanértékesítés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy gazdasági társaság ingatlanát értékesíteni szeretné.Talált egy vevőt, és szerződést kötnek decemberben, a vevő előleget is fizet az értékesítőnek, még ebben a hónapban. Az adásvételi szerződést decemberben kötik meg, viszont a földhivatali bejegyzés dátuma már januári. Kérdésem az lenne, hogy ebben az esetben – számviteli szempontból az értékesítőnek a szerződéskötés időpontja vagy a bejegyzés kelte számít bevételnek; – áfa szempontjából mi minősül a teljesítés időpontjának? Válaszát előre is köszönöm.

Ingatlanvásárlás Kérdés

A kft. (áfalevonásra jogosult ingatlanvásárlás esetén) ingatlant vásárolt egy ingatlanforgalmazó cégtől. A szerződéskötés után az eladó cég foglalót kért, és kiállított egy számlát az összegről, fordított adózás megjelöléssel az áfára vonatkozólag. A vevő adószáma nem szerepel a számlán. Kérdésem, hogy ezt a foglalót, ami előlegnek számít a számvitel szerint, fordított áfásan könyvelhetem-e, vagy számlahelyesbítést kell kérnem az eladótól? Köteles lett volna-e a számlán a vevő adószámát is feltüntetni? A fordított áfás értékesítés előlegét (foglaló) szerepeltetni kell-e az áfabevalláson?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Egyesület – könyvelés

Pölöskei Pálné

adószakértő

Számlázás

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Pénztárgép, számlázás

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 július
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close