85 találat a(z) beszerzés cimkére

Alanyi mentes tárgyi eszköz értékesítésének áfája Kérdés

Alanyi mentesen vásárolt tárgyi eszköz beszerzési értékét az áfával növelt, bruttó értéken aktiváltuk, ez volt alapja az értékcsökkenés elszámolásunknak. A használt tárgyi eszközt áfásan értesítettük, az értékesítés miatt utólagosan levonható áfát elszámoltuk. Kérdésünk, hogy hogyan kell az értékesítést, az áfa elszámolást számvitelileg könyvelni (kontírozni)?

Így csökkentheti társasági adóját, ha gépeket szerez be Cikk

Mezőgazdasági terményeket előállító zrt. 2017-ben jelentős (közel 100 millió forint) értékben új, nem támogatott gépeket vásárolt (lízingelt) növénytermesztéshez. Alkalmazhatja-e a tao-törvény 7. paragrafus zs) pontja szerinti adóalap-csökkentési lehetőséget az új gépekre és milyen feltétellel? A lízingkamat-kedvezményt is igénybe venné, ha lehetne. Három év távlatában, ha 400 ezer euró alatt marad az összes EMVA-támogatással együtt, akkor mint „csoportmentességi támogatást” beállíthatja adóalap-csökkentő tételnek? – kérdezte olvasónk. Pölöskei Pálné okleveles könyvvizsgáló szakértőnk válaszolt.

Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy szja alatt adózó, áfás egyéni vállalkozó 2017.01.02.-án beszerez az adóköteles tevékenységéhez egy tehergépkocsit, az áfáját jogszerűen levonásba helyezi. 2017.11.30.-tól szünetelteti a vállalkozását. 2018 februárjában benyújtja a 2017. évi szja-bevallását. Mivel a fuvarozáshoz beszerzett tevékenysége nem igazán hozta a korábban tervezett bevételi számokat, így úgy döntött, árulja a 2017-ben beszerzett tehergépkocsiját. Érkezik is áprilisban egy vevő, aki tisztességes árért megvenné. Kérdés 1.: a szünetelés alatt befolyt tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel egyéni vállalkozásból származó jövedelemként, önálló tevékenység jövedelmeként, vagy ingóság értékesítéséből származó jövedelemként lesz adóköteles (a szüneteltetés csak 2018 szeptemberéig fog tartani, azaz nem a teljes adóévben lesz szüneteltető státusza)? Kérdés 2.: a szüneteltetés alatt értékesített tárgyi eszközt számláznia kell-e, kell-e áfát felszámítania (hiszen korábban jogszerű áfa-levonási jog kapcsolódott hozzá) és amennyiben igen, akkor azt milyen időszaki áfa-bevallásban kell szerepeltetnie (hiszen szünetel az áfa alanyisága)? Köszönettel. Pap Attila

Termékdíj 2. Kérdés

Kedves Keitner Lea! 2018.03.30-i ternékdíj kérdésemre adott válaszával kapcsolatosan szeretnék még pontosítani. A fizetendő termékdíj akkor is elszámolható a beszerzési ár részeként, ha az időbelileg nem a beszerzéskor, hanem az így vásárolt termék értékesítésekor merül fel (akár hónapokkal később)? Iparűzési adó számításánál nem mindegy, hogy elábéba könyvelhetem-e?

Tárgyieszköz-beszerzés hitelből – óvadéki betétlekötés Kérdés

Kedves Szakértő! Kérem szépen segítségét: A kft. banki hitelt vett fel tárgyi eszköz uniós országból történő beszerzésére. A bank még a hitelt nem utalta, de megterhelte a számlát "Óvadéki betétlekötés" címen 10 millió forinttal. Hogy kell könyvelni ezt a tételt? A hitelt az eszköz költségszámlái ellenében, a költségszámla összegében jóváírta euróban, valamint azonnal terhelte a számlát – utalta a külföldi szállítónak. Ezeket az ügyleteket hogy könyvelem? Köszönöm segítségét!

Fellépőruha vásárlása, "felhasználása" Kérdés

Betéti társaság rendezvényeken, év végi táncgáláján történő fellépéshez ruhákat, balett cipőket vásárol, amelyek a bt. tulajdonában maradnak, azt több táncos is használhatja. Kérdésem, hogyan kell a vásárlást könyvelni, mennyi lehet az éves értékcsökkenése? Van-e egyéb kötelezettsége a bt.-nek ezzel kapcsolatban?

Önellenőrzés és a tao kapcsolata Kérdés

Tisztelt Adózóna! Magyarországi székhelyű kft. gyártási tevékenységet folytat, 2017-ben önellenőrzést nyújtott be áfa és tao adónemben. Tao-ban jelentősebb adófizetési kötelezettség keletkezett. Az önellenőrzés két esetkörben történt. 1. A kft. tárgyi eszköz beszerzéseihez rendelkezik számlával, szerepelnek a kft. könyveiben, üzembe helyezték. Az áfatörvény előírásai szerint az ellenőrzés ezeket hiteltelennek minősítené. 2. A kft. nem tudná hitelt érdemlő módon igazolni a beszerzések megtörténtét, bár ezek pénzügyi rendezése is megtörtént. 1.1. A kft. könyveiben szerepelnek az eszközök, mert azokat használják, az értékcsökkenést elszámolták. 2.2 A kft. megnövelte a tao-alapot mint nem a vállalkozás érdekében felmerült költséggel. Kérdések: I. A kft. hitelt érdemlően nem tudja igazolni a gazdasági esemény megtörténtét, a tételek pü rendezettek, a költség elszámolható-e, vagy a tao-törvény 8. § szerint adóalap-növelő? II. Ha nem számolható el, milyen módon korrigálható a tao-törvény 8. § alapján történt adóalap-növelés? III. Ha a kifizetett, átutalt számlákat stornírozni kell, ez pénzkészlet-növekedést eredményez, ennek mi a rendezés módja? (Tao-alapot növel, előző évek eredménytartalékát módosítja, vagy osztalékként kell kezelni?) Használható, praktikus válaszukat köszönettel veszem.

EU-beszerzés áfája Kérdés

Anyavállalattól szerzek be tárgyi eszközt, kiállítási mintadarab, olyan termék, amit egyébként értékesítek is. Melyik soron kell feltüntetnem ezt az EU-beszerzést az áfa-bevallásomban?

Levonható-e a felszámított áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő ! Egy társaságot kulturális képzési céllal hoztak létre az alapítók azzal a céllal, hogy a pályázatokon kiválasztottak részére további fejlődésük érdekében oktatást, ösztöndíjat biztosítsanak. Az oktatás, fejlesztés megvalósításához a társaság megteremtette a feltételeket, biztosítja a helyiségeket, a tanárokat, és előírja, hogy milyen képzéseken kell részt venniük a diákoknak, valamint beszámoltatja őket a fejlődésük figyelemmel kísérése érdekében. Ezekkel kapcsolatosan felmerült beszerzésekkor az áfát is tartalmazó számlák esetében azt visszaigényelték. A társaság az áfa hatálya alá bejelentkezett. A fent leírtakon kívül más tevékenységet nem végez a társaság, bevétele így nem keletkezett. Az áfatörvény 120. §-a alapján olyan mértékben jogosult az előzetesen felszámított áfa levonására, amilyen mértékben azt az adóköteles szolgáltatás nyújtása érdekében használja fel. Mivel a társaság tevékenysége nem akkreditált oktatás, ezért annak ellenértéke áfaköteles lenne, azaz a gazdasági tevékenysége adóköteles lenne. De mivel ezt térítésmentesen teszi, jogos-e az a gondolkodás, hogy az előzetesen felszámított adót levonhatja? Keletkezhet-e a fentiek alapján a nyújtott oktatás után fizetendő áfakötelezettsége a társaságnak? Tisztelettel: Gyula

Közösségen belüli beszerzés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. közösségen belül szerez be (például Franciaországból) terméket. Ha a megrendelés során lehetőség van kiválasztani a magyar törvény szerinti áfamértéket, és francia cég rendelkezik magyar közösségi adószámmal, akkor helyesen jár-e el a kft. és ezt az áfamértéket levonásba helyezheti, vagy mindenféleképpen adómentesen kell kérnie a számlát? Ha a kft. megrendelt egy terméket és annak vételárát el is utalta, de a termék nem érkezett meg, a megrendelés törlésre került, de sztornó számlát nem állított ki a külföldi cég, akkor ezzel a költséggel milyen módon lehet elszámolni, hogy a könyvelés rendben lehet? Illetve ha a kft. közösségen belül értékesít, akkor a számlát áfa nélkül kell kiállítania, és az áfafizetési kötelezettséget a vevőre kell áthárítania? Köszönöm válaszát.

Úton lévő készletek Kérdés

Tisztelt Szakértő! Abban az esetben, ha a beszerzésről a számla decemberi teljesítésű, viszont az anyag csak januárban került bevételezésre, az úton lévő készletnek minősül? Ha igen, azt hogyan kell könyvelni? Köszönöm válaszát.

Visszafizetett támogatás miatt kapott kártérítés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy gazdasági társaságnak a pályázatíró cég hibájából vissza kellett fizetnie a fejlesztési célra (tárgyi eszköz beszerzésre) kapott támogatást. Megállapodás alapján ezért a pályázatíró cégtől kártérítésben részesült, mely a 2017. évben be is folyt. Kérdésem az lenne, hogy ez a bevétel 2017. évi bevételnek minősül-e, vagy mivel közvetve tárgyieszköz-beszerzéshez kapcsolódik (a visszafizetett támogatást ellentételezi), ezért időbelileg el kell határolni, és az értékcsökkenés elszámolásakor arányosan feloldani (mint a támogatás esetén tettük volna)?

Pályázatírás költsége Kérdés

Tisztelt Szakértő! A pályázatíró sikerdíját milyen arányban kell aktiválni, ha a pályázathoz több gép beszerzése is kapcsolódik? El lehet-e határolni (illetve értékcsökkenés arányosan bevételként visszaírni) az elnyert pályázat támogatói szerződésében szereplő támogatás összegét, ha még elszámolást nem nyújtottunk be és így a támogatás összegét nem folyósították? Februárban több gép beszerzésére adtunk be pályázatot, ebből márciusban vettünk is egy gépet (saját felelősségre), majd októberben értesítettek bennünket, hogy nyertünk a pályázaton. Mivel a projektek megvalósítására van egy évünk, csak az előleget hívtuk le, így 2017-ben költségelszámolásra nem fog sor kerülni. Válaszát előre is köszönöm!

De minimis és csoportmentességi szabályok fuvarozó cégnél Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy belföldi fuvarozó cég a kamionjaira nem vehet igénybe de minimis támogatást, de csoportmentességit igen. Jól gondolom, hogy az új kamionjainak beszerzési értéke (közvetlen támogatást nem kapott rá) ezen a címen 2017-ben az adózás előtti eredmény összegéig csökkenthető? Vagyis 300 millió forint adózás előtti eredmény és 200 millió forintos új kamion beszerzése esetén az adóalapja 100 millió forint lesz. (Mivel középvállalkozó, így az intenzitási hányada 10 százalék, vagyis 200x0,1=20 millió forint a plafonja, az igénybevett adókedvezmény pedig 200x0,09=18 millió forint, ami alatta van a plafonnak.) A pótkocsi-beszerzésre használható a de minimis, vagy erre is csak a csoportmentességi alapján vehető igénybe A csoportmentességinek mi a maximálisan igénybe vehető értéke? Amennyiben raktárt (közvetlenül a vállalkozást szolgálja) épít, úgy az milyen címen vehető igénybe? Döntés kérdése? Iroda helyiség célú beruházásra jól gondolom, hogy nem vehet igénybe? Tehát a tárgyévi új kamion, az új pótkocsi, a raktár és iroda beruházások érvényesítésnek pontos szabályára és korlátjára tekintetében kérnénk iránymutatásukat. Válaszát előre is köszönöm

Személygépkocsi EU-s beszerzése, áfatörvény 87. § b pont Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy magyar székhelyű kft. idén márciusban személygépkocsit vásárolt EU tagállamból (nem új közlekedési eszköz), a német cég áfát nem számított fel eladáskor. A kft. augusztusban, hogy likviditási problémáit megoldja, ezt a személygépkocsit eladta, majd egyből visszalízingelte nyílt végű szerződés keretében egy lízingcégtől, az eladásról áfát is tartalmazó számla készült a vevő lízingcég felé, majd a lízingcég havi rendszerességgel áfás számlákat állít ki a tőketörlesztésekről. A kft. nem foglalkozik gépjármű-kereskedelemmel. A kérdésem arra vonatkozna, hogy helyesen járok-e el akkor, ha az uniós beszerzés áfáját megállapítom fizetendő adóként, majd egyből levonásba is helyezem, mivel ezen beszerzés továbbértékesítésre került, a személygépkocsit áruként tüntettem fel a könyvelésben és utána áfával növelt értéken számláztuk ki a lízingcég felé az eladást? Ha nem tudom érvényesíteni az EU-s beszerzés levonhatóságát, akkor a belföldi értékesítéskor sem kellett volna áfával növelt számlát kiállítanunk? Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Társas vállalkozó heti 36 órás munkaviszonya lecsökken

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Veszélyhelyzettel összefüggő csökkentett munkaidő

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Egyszemélyes ügyvédi iroda jogviszony

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 június
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close