160 találat a(z) aktiválás cimkére

Kazáncserét hogyan aktiváljam? Kérdés

A társaság meglévő ingatlanján energetikai fejlesztést valósít meg. Ennek keretében – szigeteli az épületet, – a régi kazánt energiatakarékosra cseréli, – napelemeket szerel fel. Kérdés: a fejlesztés keretében megvalósított eszközöket hogyan kell aktiválni: – a szigetelést a meglévő épületre aktiváljuk, – az új kazánt (a régi benne volt az épület értékében) önálló tárgyi eszközként vagy az épületre aktiváljuk, – a napelemet önálló eszközként vagy az épületre aktiváljuk? A helyes döntés a következő évek értékcsökkenési leírását alapvetően meghatározza, ehhez kérem szakmai segítségüket. Tisztelettel: Dr. Viszoki Gábor

Pályázati eszköznyilvántartás Kérdés

Tisztelt Szakértő! A számviteli törvény szerint a tárgyi eszköz beszerzésekor az aktiválásig felmerült költségek a bekerülési érték részét képezik. A pályázatok alkalmával a pályázati sikerdíj még a gép beszerzése előtt felmerülő költség, ha a támogatás elbírálása után kerül beszerzésre az eszköz. A pályázat keretében beszerzett eszközöket külön kell nyilvántartani a könyvelésben, ezért ezeknek a gépeknek külön főkönyvi számot nyitunk. Ezt a tematikát követtük a befejezetlen beruházások esetében is. Viszont a pályázati ellenőrzés alkalmával az ellenőrök azt kifogásolták, hogy a pályázati sikerdíj miért van az elkülönített főkönyvi számon. Mivel ez a tétel nem támogatott költség így nem szerepelhetne ott. Viszont a gép aktiválásakor ez az érték növelni fogja a bekerülési összeget. Hogyan kezeljem ezt a helyzetet, hogy a további ellenőrzések során ne okozzon gondot a nyilvántartás, de a pályázati sikerdíj is aktiválásra kerüljön? Tartok attól, hogy a tárgyi eszköz kartonon is megjelenő plusz érték sem fog megfelelni az ellenőröknek. A támogatási összeg feloldása a gép éves értékcsökkenésével megegyezően kerül feloldásra, ennek kapcsán is probléma lehet a plusz tétel ráaktiválása? Válaszát előre is köszönöm!

Ingatlan apportálása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. tulajdonosa tőkeemelést hajtana végre, ingatlant apportál. Ezt az ingatlant mint bérlő most is a kft. használja, 2017-ben nagyértékű (teljeskörű) felújítást történt, melynek értékét aktiválta a tárgyi eszközei közé és 6 százalék értékcsökkenést számol el. Az apport értékének meghatározásához értékbecslőt kérnek fel, aki megállapítja a piaci értéket, de ez az érték tartalmazza a felújítás miatti értéknövekedést. Amennyiben ezt az értékbecslést egy évvel korábban készítették volna el, az értéke jelentősen kevesebb lenne. Kérdésem, hogy milyen értéken történik az apportálás, mivel így a felújítás költsége kétszer is szerepel/szerepelhet a befektetett eszközök értékében? Össze kell-e vezetni majd az ingatlanaktiválás értékét és a felújítás korábban aktivált értékét? Jövőben egy tárgyi eszköz szerepel könyveiben? Esetleg terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni a felújítás értékére? Mi a helyes számviteli, adózási elszámolás? Válaszát előre is köszönöm!

Beruházáshoz kapcsolódó devizaszámlák, átértékelés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Amennyiben egy beruházáshoz (2017. évben kezdődő) devizaszámlák kapcsolódnak (kivitelező számlák EUR-ban kerültek benyújtásra és kiegyenlítésre), akkor a kiegyenlítés során keletkezett árfolyamkülönbözet a beruházás bekerülési értékét képezi (az aktiválásig terjedő időszakra)? 2017. 12. 31-én nyitott devizaszámlák esetében az év végi átértékeléshez kapcsolódó árfolyamkülönbözet, illetve a beruházási hitelszámla átértékelése is a bekerülési értéket növeli/csökkenti? A beruházás 2018-ban került aktiválásra. Köszönettel: L.K inga

Számlázóprogram Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy vállalkozás, javarészt közvetített szolgáltatást számláz, havi szinten mintegy kétezer számlája van, mely számlákhoz az adatokat egy az egyben átveszik adatimporttal a szolgáltatás közvetítőjétől, és ehhez egy megvásárolt számlázóprogramban további egyedi fejlesztéseket kellett végrehajtani több ütemben. A számlázóprogram tulajdonosa ezeket az egyedi szoftver-fejlesztéseket részletekben kiszámlázta a cég részére. Kérdésem a következő: ráaktiválhatom-e a szoftver nettó értékére, folytatva az értékcsökkenés eredeti mértékével, vagy egyéb igénybe vett szolgáltatásként szabad csak könyvelni? A fejlesztések többfélék, kisebb funkciókat bővítettek, ellenőrző funkciókat raktak bele a hibalehetőségek csökkentésére az adatimport beállításoknál, kézzel történő beírás helyett a dátumokhoz naptárat ajánl fel a program, illetve a törvényi változásokhoz való igazodás, megfeleltetés is benne van a fejlesztésben. Válaszukat köszönöm!

Aktiválás dátuma Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk dolgozója elszámolásra felvett előlegből készpénzes számla ellenében vásárolt tárgyi eszközt. A dolgozó a pénztárral csak két hónappal később számolt el, ekkor került be a számla a könyvelésbe is. Kérdésem: az aktiválásnak mi a helyes dátuma? A számlán lévő teljesítési dátum vagy a pénztári kifizetés dátuma? Köszönettel: Hajdu Anna

Szoftver aktiválása Kérdés

Tisztelt Szakértő! A cégnél 3 éve fejlesztenek egy szoftvert, amit tavaly adtak ki a felhasználóknak. A fejlesztési költségek T51-57K1-4 lettek elszámolva a 112K+F számla nem volt használva, ilyenkor milyen értéken aktiválom a szoftvert? A T114-K582 -vel ? Az 582-re ilyenkor mi kerül? A megelőző 3 év közvetlen fejlesztési költségét felkönyvelhetem? Ilyenkor ez nem lesz bevételnövelő? Valamint, időközben még folyik a fejlesztés, csak van, aki már használja a szoftvert. Ezeket ráaktiválhatom a költség felmerülésének időpontjában? Köszönöm.

Bérelt ingatlan megvásárlása Kérdés

Cégünk ingatlant bérelt, melyen értéknövelő felújítást végeztünk a bérleti időszak alatt, melynek ráfordításait aktiváltuk (122/161), illetve megkezdtük az értékcsökkenés elszámolását évi 6%-on. 2017 decemberében ezt az ingatlant megvásároltuk. Ennek értékcsökkenése évi 2% lesz. Kérdésem: 1. A megvásárolt ingatlant üzembe helyezem 2017 decemberében és megkezdem az értékcsökkenés elszámolását (2%), de mit kell csinálnom az ugyanezen épület csak más leltárszámon nyilvántartott bruttó és értékcsökkenés elszámolásával? Úgy gondolom, egy épületet csak egy leltárszámon tartunk nyilván. Ha esetleg rá kell aktiválnom a nettó értéket, akkor milyen főkönyvi számmal vezetem ki a bérelt ingatlan bruttó értékét és az elszámolt értékcsökkenést? 2. Vagy a meglévő bérelt épületre kell aktiválnom a decemberi megvásárlást, és ettől az időponttól kell az értékcsökkenés %-ot is megváltoztatnom 2%-ra?

Tárgyi eszköz aktíváláskor figyelembe veendő Kérdés

Tisztelt Cím! Számítógépes könyvelési és bérszámfejtési program használati jogának vásárlásakor a számlában megjelenő oktatás és beüzemelés költsége a program aktiválási értékébe beszámít-e, vagy külön mint oktatási költség kerüljön rögzítésre? Válaszukat előre is köszönöm

Saját dolgozóval végzett beruházás áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelünk a telephelyén átalakítást végez, új bútorokat vásárolt, amelyeket az ügyvezető személyesen szerelt össze. Az ügyvezető a cégnél rendes alkalmazott. Kérdésem, hogy az ügyvezető bérköltsége és járulékai, amelyek a bútorszerelési időre estek, aktiválhatóak-e a bútorral, és milyen módon kell áfa szempontjából leadózni? Segítségét nagyon szépen köszönöm.

Szabadalom – magánszemély vs. cég Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. személyesen közreműködő tagja kifejlesztett egy új terméket, melynek költségeit a cégben számolták el. A költségek év végén befejezetlenként kerültek kimutatásra. Aktiválásra még nem került sehogy sem. Elkészült egy prototípus, mellyel kapcsolatosan a magánszemély tag szeretné elindítani a szabadalmaztatást. Ennek költségeit a cégből szeretné finanszírozni, de magánszemélyként ő szeretne a szabadalom tulajdonosa lenni. Kérdéseink: 1.) Van-e erre lehetőség? 2.) Mi történik ebben az esetben a már elszámolt költségekkel (amelyek befejezetlenként vannak kimutatva)? 3.) Kell-e aktiválni tárgyi eszközként a prototípust? Ha igen, akkor az eddig elszámolt költségek értékén, ami így nem K+F lesz, hanem eszköz? 4.) Hogy fog adózni a feleknél, ha a szabadalommal kapcsolatosan a magánszemély felhasználási jogot értékesít a cégnek annak érdekében, hogy a cég gyárthassa és értékesíthesse a terméket? Várom segítő válaszukat minden érintett terület és adózási kötelezettség tekintetében!

Tehergépjámű aktiválási időpontja Kérdés

Tisztelt Szakértő! Vállalkozás gépjárművet vásárolt euróban Ausztriából. Haza szállítás közben dízelgázolaj és autópálya matrica költségek keletkeztek. A társaság saját használatra szeretné a gépjárművet használni. Kérdésem a számlák a bekerülési érték részét képezik? A kocsit csak az átíratáskor szabad aktiválni vagy bármikor megtehetem? Mivel dobozos a jármű, értékesítenék a dobozát és átalakítanák, tárgyi eszközként lenne nyilvántartva. Hogyan lehet helyesen könyvelni, ha az doboz értékesítése még az aktiválás előtt lenne, valamint ha már az aktiválás után kerül át alakításra? Köszönettel

Családi gazdaság – beruházás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Családi gazdaság gépek tárolására színt épít. Ebben az évben a betonozással készültek el. A munkáról számlát kapott, melyet ki is fizetett. Elszámolhatja-e költségként ebben az évben a számlát, vagy csak a beruházás elkészültekor, annak aktiválásakor? Köszönöm.

Halastó számviteli elszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2013 óta a halastó a földtörvényben nincs besorolva a mezőgazdasági hasznosítású földterület kategóriába. Ebben az esetben aktiválhatom külön a földterületet és külön a halastavat, mint felépítményt? Ebben az esetben lehet egy tulajdonosa a földnek, amin a halastó van, és külön tulajdonosa, a halastónak? 2013 előtt a földtörvény szerint a halastó mezőgazdasági hasznosítási földterület volt. Ebben az esetben meg lehetett bontani földterületre és külön halastóra az aktiváláskor? Lehetett ebben az esetben is külön tulajdonosa a földterületnek, és külön tulajdonosa a halastónak? Köszönöm a válaszát.

Ingatlan üzembe helyezésének dátuma Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk a megnövekedett gyártás miatt bérbe vette a szomszédban lévő gyártócsarnok egy részét. 2017. február 7-én kelt adásvételi szerződésben megvásároltuk az említett csarnokot. A fizetés 4 ütemben volt a szerződésben, a csarnok birtokbavételével arányosan. Társaságunk a beruházásra hitelt vett fel számlavezető bankjától. A hitelszerződés egyik kritériuma volt a jelzálogjog-bejegyzés. Az eladó elcsúszott a kiköltözéssel, a banknak már kellett a jelzálog, így megállapodtunk az eladóval, hogy bejegyezhetjük tulajdonjogunkat. A földhivatal 2017.02.13-ai dátummal jegyezte be cégünket mint tulajdonost. A tényleges átadás 2017 októberében történt meg, addig mi fizettük a használt terület után a bérleti díjat. Közben már elkezdtük a mi igényeinknek megfelelően átalakítani a csarnokot (elektromos vezetékelés a gépeinknek, takarítás). Kérdésem: mikor kell üzembehelyezni a csarnokot? Meddig beruházás és mikortól felújítás? A takarítás, amennyiben az üzembehelyezés előtt történik meg, ráaktiválható-e? Köszönöm

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Adománygyűjtés Facebookon

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Választott tisztségviselő menedzserszűrése

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 június
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Együttműködő partnereink