465 találat a(z) önellenőrzés cimkére

Befejezetlen beruházás selejtezése Kérdés

Egy társaság 2015-ben úgy határozott, hogy egy lakást épít, amelyet bérbeadás útján fog hasznosítani. Bérbeadási tevékenységet – adókötelesen – már folytat a társaság, tehát ez nem jelent tevékenyégikör-bővítést. A beruházáshoz elkészültek a szükséges tervek még 2015-ben, amelyet a könyveiben a befejezetlen beruházások számlán tart nyilván a cég. Bevallásában ezeknek a számláknak az áfáját levonta. A beruházás megkezdése előtt az Önkormányzat megállapította, hogy a terület geológiai feltárás alatt áll, ezért az építkezést nem lehet elkezdeni. A folyamatos tárgyalások és fellebbezések 2017. év elejére lezárultak, az építkezést nem kezdődött meg, világossá vált, hogy a beruházás nem valósulhat meg, ezért a társaság ki akarja selejtezni a beruházást, amihez a döntés 2017-ben megtörtént. Az egyértelmű, hogy a tervek költségeit ki kell vezetni, de mi a sorsa a 2015-ben jogszerűen a levont áfának? Vissza kell fizetni teljes mértékben, és ha igen, kell-e önellenőrzéssel módosítani a 2015. évet, vagy 2017 decemberéről szóló bevallásában is szerepeltetheti? Várom szíves válaszukat.

Szerződés számviteli bizonylatként Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyik partnerünkkel – akivel társaságunknak huzamosabb ideje fennálló ingatlan bérleti szerződése van –, társaságunk a bérbevevő- megállapodást szeretnénk kötni, amelyben a partner konkrét szolgáltatáshoz nem kötött, utólagos számviteli engedményt nyújtana nyújtana társaságunknak (a hosszabb ideje fennálló bérleti jogviszonyra tekintettel). A számviteli engedmény 2016. és 2017. üzleti évet is érintené. Kérdéseink: - hogyan kell könyvelni a 2016. és 2017. üzleti évet is érintő, utólagosan kapott/ járó számviteli engedményt? - a kapott/járó számviteli engedmény elszámolásának bizonylataként elegendő a partnerrel kötött megállapodás, vagy szükség lenne külön számviteli bizonylatra is? - szükséges-e társasági adóra önellenőrzést végeznünk a 2016. üzleti évet érintő, társaságunknak járó számviteli engedmény elszámolása miatt? Köszönettel a válaszért!

Fizetendő áfa csökkenése esetén önellenőrzés Kérdés

Egy kft. 2. negyedéves áfabevallásában 2 db olyan, fizetendő áfát tartalmazó számla került bevallásra, melyeket storníroztak. A kft. szerint a stornírozás még a 2. negyedévben megtörtént. Ez a tény december hónapban jutott a könyvelő tudomására. A helyzetet bonyolítja, hogy a 2. negyedévi bevallás visszaigényelhető áfát tartalmazott, mely összeg kiutalásra is került. Kérdésem, hogy a 2. negydévi áfa önellenőrzését kell elvégezni, vagy a 4. negyedévi bevallásban lehet rendezni a stornírozást. Ha a 2. negyedévet kell önellenőrizni, a kiutalandó összeget is érinti a változás. Ezt miként lehet szabályosan elvégezni, tekintettel a kiutalt összegre? Válaszát köszönöm!

Biztosítási jogviszony rendezése Kérdés

Egyazon személynek van egy kft.-je 98 százalékos tulajdonjoggal, és van egy katás bt.-je 2013-tól. Ez idő óta a bt.-ben szerepelt (szerintem rosszul) főállásúként, itt fizette 2013-2016 időszak alatt a havi 50 ezer forintot, majd 2017-ben a 75 ezer forintot választás alapján. A kft.-ben nem vett ki jövedelmet, és nem is fizetett semmit. Most sikerült "meggyőzni" a téves választásról és 2018-tól a kft.-ben főállású és a bt.-ben mellékfoglalkozású lesz. Hogyan lehet az előző időszak katás viszonyát rendezni önellenőrzéssel?

Áfalevonás Kérdés

T. Szakértő! Havi áfabevalló vagyok. Jól tudom, hogy a költségszámlát nemcsak a tárgyhót követő bevallásba tehetem be, hanem elévülési időn belül (5 év) bármikor? Illetve ebben az esetben sem kell önellenőrzés? A könyvelő azt mondja, hogy a júniusi bejövő számla áfáját csak akkor vonhatjuk le, ha önellenőrzést csinálunk. Ez igaz lenne? Köszönöm!

Fizetendő áfát csökkentő önellenőrzés összevonhatóságának lehetősége Kérdés

Egy havi áfabevalló szolgáltató kft. – elszámolási hibából eredően – több évre visszamenőleg (kb.50 hónap), tévesen több befizetendő áfát vallott és fizetett be, ezért szeretné ezt önellenőrzéssel helyesbíteni. Enged-e a jogszabály bármilyen olyan lehetőséget, hogy az így keletkező kötelezettségcsökkenést ne havonta, hanem éves szinten összevontan önellenőrizhesse a kft. A havi helyesbítendő adó összege töredéke az egyébként felmerült fizetendő áfának. Köszönöm.

Adóelőleg-kiegészítés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy társaság a 2016. évi társaságiadó-bevallása alapján nem lett volna idén kötelezett társaságiadó-feltöltésre. Önellenőrzés keretében módosította a bevallását még a nyár folyamán, amivel 100 millió forint fölé került az árbevétele. Az adófolyószámla szerint az utolsó előlegét nem decemberre, hanem januárra írták elő. Ezek alapján nem lesz kötelezett társaságiadó-feltöltésre? Köszönöm a segítségét előre is!

Fiatal gazdák pácban: így adóznak, akiknek vissza kell fizetniük a pénzt Cikk

Nemrégiben sokkolt a hír sok fiatal gazdát, hogy vissza kell fizetniük a támogatást, mivel nem érték el a pályázatukban vállalt üzemméretet. Feltételezhetően azért tévedtek sokan a gazdák közül, mivel a támogatás összege költségek fedezetére szolgáló támogatásnak minősül ugyan, de annak célszerinti felhasználása még nem jelenti az üzemméret elérését.

Ingatlanértékesítési számla javítása Kérdés

Egyik ügyfelünk ingatlanértékesítésére áfakötelezettséget választott. Július hónapban értékesített egy két évnél régebbi ingatlant, de a számlát fordított adózás helyett egyenes adóval állította ki. A vevő adóalany, kifizette a számlát, levonásba helyezte az áfát, az eladó bevallotta és befizette az áfát. Ki kell-e javítani a számlát, illetve kell-e önellenőrzést benyújtani?

Figyeljen az áfára! Év végéig vonható le a 2016-os önellenőrzés nélkül Cikk

Az áfatörvény két évben maximálja azt az időszakot, amelyen belül az előzetesen felszámított adó önellenőrzés nélkül levonható. A 2016-ban keletkezett áfalevonási jogot legkésőbb a 2017. decemberről benyújtandó havi, vagy 2017. negyedik negyedévről benyújtandó negyedéves, esetleg a 2017-ről benyújtandó éves áfabevallásban lehet önellenőrzés nélkül érvényesíteni – hívja fel figyelmet blogbejegyzésében Vizer József, az RSM adóigazgatója.

Számlakiállítás Kérdés

Ügyfelünknek banki tételeiben van egy bevételi tétel, amelyhez nem tartozik számla, sem a számlatömbben, sem a NAV-hoz bejelentett számlázó rendszerben. A számlakibocsátás törvényben meghatározott "határideje" letelt. Kérdésem, hogy ezt a problémát hogyan lehet orvosolni, van-e lehetőség esetleg a NAV-hoz történő önfeljelentéssel ezt orvosolni? Vagy utólagos számlakibocsátással, illetve ennek következményeként önrevízióval helyrehozni ezt a mulasztást?

Minimumadó Kérdés

Tisztelt Adózóna! 2012. évtöl új tulajdonosunk belépésével, az addig alacsony forgalmú vállalkozás (2010. évben 93 millió forint, 2014. évre elérte az évi 3,5 milliárd forint éves forgalmat. A forgalom-növekedés azonban áldozatokkal járt, a vállalkozás jövedelemtermelö képessége 2012-2016 évek között alacsony volt. A vállalkozás könyvelését végzö könyvelőiroda helytelen helyzetértékelése alapján sajnos 2012-töl kezdödöen a társasági adóbevallásban a Nyilatkozat a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazásáról a 3-ast (3-as jelentése:Jövedelem (nyereség) minimum szerint állapítja meg az adókötelezettséget) jelölte be. Kérdésem: lehetséges-e a társaságiadó-bevallásban a választási lehetöséget módosítani (tényleges adóalap után adózni), az állami adóhatóság által rendszeresített bevallást kiegészítö nyomtatványt kitöltésével a 2012-2016 évek vonatkozásában? Fáradozásukat elöre is köszönöm. Tisztelettel: Oroszné Stubenvoll Éva

Nyílt végű pénzügyi lízing teljes előtörlesztés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy társaság személygépkocsit lízingelt nyílt végű konstrukcióban, az áfát levonta. Kb. a futamidő felénél úgy döntött, hogy nem fizeti tovább a lízingdíjat, hanem megveszi az autót. A lízing cég kiállított az értékesítésről egy áfás számlát, a gépjármű jelenlegi piaci értékén. Majd egy helyesbítő (mínuszos) számlát, lízingdíj korrekcióként, amely a teljes hátralévő lízingtőke és a vételár különbözete. Így tulajdonképpen csak a hátralévő lízingtőkét fizeti meg a társaság. A helyesbítő számláról viszont azt írja a lízing cég, hogy a lízingdíj befizetéseit a lízingbevevő ez alapján könyveiben és saját nyilvántartásaiban, az utolsó befizetésektől időrendben visszafelé korrigálni köteles, és köteles az esetlegesen felmerülő adózási korrekciókat is végrehajtani. Úgy tűnik, mintha azt írná, hogy a helyesbített tőke összegéig visszafelé az összes lízingdíjat tartalmazó bevallást önellenőrizni kellene, holott csak egy helyesbítő számla van kiállítva. Mivel az áfa fizetendő áfa, nem mindegy, hogy milyen időszakra valljuk be. Én úgy gondolnám, hogy a számla szerinti teljesítési idő alapján kell bevallani, és nem visszamenőleg az összes bevallást, amíg el nem fogy a tőkerész, mert ebben az esetben nekik is egyesével kellett volna az összes számlát helyesbíteni. Mi a helyes eljárás? A helyesbítő számla fizetendő áfáját milyen időszakkal kell bevallani? Kell -e valóban önellenőrizni a korábbi időszakokat? Válaszát előre is köszönöm. Tisztelettel Bodnár Ildikó

Pályázati díj visszafizetése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbiakban kérném a segítségét. Az egyik kft., amelynek könyvelek, pályázatírással foglalkozik, és benne van a szerződésben, hogy garanciát vállalnak arra az estere, ha a benyújtott anyagot azért utasítják vissza, mert a formai követelményeknek nem felel meg. Van egy ilyen esetünk, miszerint a pályázati díjat (50 ezer forint plusz áfa) kiszámlázták, a számla teljesítése két hónappal ezelőtti, most vissza kellene fizetniük a pályázati díjat, mert a kft. hibája miatt nem fogadták el a pályázatot. A kérdésem az lenne, hogy ilyen esetben a visszafizetést hogyan számlázzák ki? Az eredeti számlát sztornózzák le? Ebben az esetben önellenőriznem kell az áfát vagy a sztornó számlát berakhatom később? Vagy ez kártérítésnek minősül és áfa nélkül számlázom? Előre is köszönöm a segítségét!

Szerb állampolgár magyar belföldi jövedelme utáni családi kedvezmény Kérdés

Tisztelt Adózóna! Szerb állampolgár munkaviszonyban Magyarországon dolgozott 2016-ban, jövedelme Magyarországról származott, belföldi illetőségű volt. Három gyermeke van, akikre érvényesíthetné a családi adókedvezményt, akik Szerbiában élnek/éltek. 2016-ban már csak adóazonosítóval lehet családi kedvezményt érvényesíteni, hogyan tudjuk a 1653-as bevallást önellenőrizni és érvényesíteni a családi adókedvezményt? Köszönettel: Nagy Katalin

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Kivás társaság hipabevallása

Szipszer Tamás

adószakértő

Katás táppénzen

Szipszer Tamás

adószakértő

Magánokirat felülhitelesítése

Tüske Zsuzsanna

vámszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close