642 találat a(z) önellenőrzés cimkére

Bérpótlék Kérdés

Számviteli elszámolás pontos ideje áfa-önellenőrzés esetén Kérdés

Egy eredetileg nem helyesen dokumentált gazdasági esemény számviteli elszámolásához kérek segítséget. • Termékértékesítés dátuma 2019. 10. 03. Bizonylatokkal alátámasztva. • A megrendelő a szállítást eredetileg 2019. 09. 30. napjára kérte, ténylegesen 2019. 10. 03. napján jött érte a szállítójármű. • A számlát készítő 2019. 09. 30. napján ezzel a teljesítési dátummal a ténylegesen nem teljesített szállításról a számlát kiállította. • A gazdasági esemény felülvizsgálatra került, ahol kiderült, hogy a gazdasági esemény helyes dokumentációja eddig nem, csak a mai napon készült el. o Az eredeti bizonylat 2019. 09. 30-án könyvelésre került. o Mivel ezen a napon gazdasági esemény nem történt, ezért 2020. május hónapban a 2019. 09. 30-ai számla sztornózásra került 2019/09 sorszámmal. o Majd szintén 2020. májusban kiállításra került egy 2019. 10. 03-ai teljesítésű számla 2019/10 sorszámmal. o Az Áfa tv. 153/B (1) a) pontja alapján a számlát kiállító (szállító) 2019. szeptember havi áfabevallása nem önellenőrizhető, mivel az áfacsökkenésről szóló bizonylat 2020. 05. hónapban áll rendelkezésre. o A 2019 októberi áfa azonban önellenőrzéssel helyesbítendő. o A szállító cég a 2019 évi beszámolójának készítési időpontját 2020. 05. 31-ére tette. Kérdés, hogy a szeptemberi időszakot érintő sztornó bizonylat és az októberi időszakot érintő utólagos áfanövekményt eredményező bizonylat árbevétel- és áfatételei számvitelileg melyik időszakban könyvelendők a kiállított bizonylatok alapján helyesen?

2019. évi szja módosítása önellenőrzéssel Kérdés

A már 2020. március hóban benyújtott 2019. évi szja-bevallást még a benyújtási határidő előtt (2020. 05. 20.) önellenőrzéssel kívánom módosítani. A módosítás lényege: ingatlan-bérbeadásból származó bevételből korábban kihagytam egy összeget, ezzel szeretném a 2019. évi bevételt módosítani (növelni). A 2020. márciusi bevallásban a bevétel elszámolásakor a 10%-os költségátalányt választottam, azaz a bevétel 90%-át vettem jövedelemnek. A 2019. évi bevétel módosítása (több bevétel) miatti önellenőrzés során a jövedelem számításánál áttérhetek-e a 10%-os átalányról a tételes költségelszámolásra? Tehát nem a költségelszámolás változtatása céljából kívánok önellenőrzést benyújtani, hanem a bevétel módosítása miatt, de ha van lehetőség, ezzel egyidejűleg változtatnám a költségelszámolás módját is. Köszönettel: Jurenka Csaba

Önellenőrzések nyilvántartása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Milyen rendelkezés vonatkozik a NAV részére benyújtott önellenőrzések nyilvántartására? Válaszát előre is köszönöm!

Személyi jövedelemadó – önellenőrzés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy magánszemély megkeresett bennünket, hogy ingatlant értékesített (4 évig volt a tulajdonában), és az adóbevallását elkészítő személy azt mondta, hogy nem keletkezett befizetendő adója. Megnéztük a bevallást (2018SZJA) és láttuk, hogy cél szerinti felhasználásba írta be a fizetendő adó összegét. Megnéztük ezt a sort, kérdeztük, hogy olyan ingatlanba fektette, mint például öregek otthona? Mondta, hogy nem, egy nagyobb ingatlant vett még ugyanabban az évben, mert nősül, gyerekeket szeretnének és kellett a nagyobb lakás. Azt szeretnénk kérdezni, hogy megvárjuk, míg esetleg 5 év alatt ellenőrzik és nem tud bemutatni ilyen szerződést (öregek otthoni lakás/szoba vásárlás saját vagy rokona részére), vagy elvégezzük az önellenőrzést. Köszönjük válaszát előre is.

Áfa önellenőrzés Kérdés

https://adozona.hu/kerdesek/2020_4_19_Berelt_ingatlanon_vegzett_beruhaz_vfn Tisztelt Szakértő! Köszönet a fenti hivatkozásra adott gyors és pontos válaszért! Már csak az a kérdés merült fel benenm, hogy mivel kezdő vállalkozásról van szó, amely havi áfabevalló, így az első áfabevallás már április 20-áig beadásra került a fent említett számlák áfatartalmának levonása nélkül. Van -e lehetőségem az áfabevallás önellelnőrzésére, vagy jogot vesztettem a márciusi áfa beadásakor. Köszönettel: Móricz Hajnalka

Nullás bevallás Kérdés

Egy vállalkozó (kft) időszaki áfa- és járulékbevallását is "nullás" adótartalommal, de határidőben benyújtja, miközben működött, volt folyamatosan bevétele, ráadásul online pénztárgépe is van, és alkalmazottjai is (vendéglátás). Később ezt "önellenőrzéssel pótolja". Ez a vállalkozói magatartás miként minősíthető? Mit szeg meg az, aki azért nyújt be "nullás" adattartalommal egy bevallást, mert nem tud adót fizetni, vagy nincs naprakész könyvelése?

Szja-bevallásból kimaradt önkéntes pénztári jóváírás Kérdés

Tisztelt Lepsényi Mária! 2020.04.23-án beadásra került a 2019. évi szja-bevallás, amiből kimaradt az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári befizetett összeg 20 százaléka (131-es sor). Kérdésem: ez önellenőrzés vagy adózói javítás és május 20-a előtt is beadható-e? Válaszát előre is köszönöm

Katás bt. – Covid-19 miatti kedvezmény Kérdés

Adott egy katás bt., akinek az adófolyószámláján megjelent COVID-19 nemzetgazdasági enyhítés címszóval a 3. havi havi kata törlése. Gondolom, ez azért történhetett, mert a tevékenységi körei között szerepelt olyan, ami miatt mentességet kapott. Viszont a rendelet szerinti főtevékenysége (vagyis amiből az elmúlt 6 hónapban a legtöbb bevétele keletkezett) nem tartozik a mentesített tevékenységi körök közé. Ebben az esetben mi a teendő? A bt.-nek kellene külön kérni, hogy ne törölje a NAV a katakötelezettségét? Gondolom, ez egy utólagos ellenőrzésnél derülhetne ki, ahol igazolni kellene a tényleges főtevékenységet? A cég befizette a havi katát, így most túlfizetése van a folyószámla szerint.

MKB SZÉP-kártya, áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérném szíves segítségét az alábbi esetben: Áfás kft. részére 2019. évben az MKB SZÉP-kártya forgalmáról az MKB Nyrt. áfás számlát állított ki a forgalmi jutalékról, most ezt egy könyvvizsgáló kifogásolta és 2020. 02.hónapban: számla kelte 2020.02.05 teljesítés pl.2019.06.30, 2019.07.31. és 2019.08.31 számlával egy tekintet alá eső okiraton visszastornózta és új számlát kapott a kft. áfa nélkül. Ebben az esetben a számlával egy tekintet alá eső okiraton lévő áfát 2019. évben II. és III. negyedévben önellenőrizni kell? A II. negyedév csak 103 forint, a III. negyedév visszastornózott áfa 5224 forint. 2020.02.05-én a kft. részére a 103 és az 5224 forintot visszautalták a bankszámlára, ezek a tételek még 2019. évi bevételek, hogyan kell kettős könyvelésben könyvelni ebben az esetben? Köszönöm segítséget.

Áfás önellenőrzés során tévesen fizetett összeg visszatérítésének rendezéséről döntött a Kúria Cikk

Az elévült adómegállapítási időszak adófizetési kötelezettségének rendezése során bizonyítási eljárás nem folytatható le, a rendezésnek számviteli eszközökkel kell megtörténni – mondta ki a Kfv.I.35.160/2019/8. számú ügyben hozott határozatában a Kúria illetékes tanácsa. A Kúria sajtótitkárságának összefoglalóját az alábbiakban olvashatják.

Elévülés Kérdés

A vállalkozás a 2013. 04. negyedévi, határidőben leadott áfabevallásában 337 ezer forint fizetendő áfát vallott be. Ezt a bevallást a cég 2015. január 19-én önellenőrizte, melynek során 3 millió 526 ezer forinta módosította a fizetendő áfát. Kérdésem az, hogy az önellenőrzéssel pótlólag bevallott 3 millió 189 ezer forint áfa elévülésének kezdete az alapbevallást követő év, vagy az önellenőrzést követő év január 1-je? Ugyanis a később bevallott áfát is 2014. január 20-án kellett volna bevallani. Az önellenőrzés ugyanis ez esetben nem az elévülést megelőző 6 hónapban történt. Válaszukat előre is köszönve, tisztelettel: Bíró Albin

Egyéni vállalkozó – fejlesztési tartalék Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem az lenne, hogy egyéni vállalkozás esetén önellenőrzéssel kell helyesbíteni a 2017. adóévet? Utólagosan önellenőrzés keretein belül képezhető fejlesztési tartalék a 2017. évben?

Vállalkozói osztalékalap önellenőrzése Kérdés

A 2017. évi jövedelemadó bevallást szeretném önellenőrízni. Az önellenőrzés a következők miatt lenne indokolt. A bevallásban nem szerepeltettem bevételcsökkentő tételként a kisvállalkozói kedvezmény elszámolható összegét (17SZJA-13-13 lap 36. sor). Továbbá szintén kimaradt az adózás utáni vállalkozói jövedelmet csökkentő, 2017-ben értékcsökkenési leírás alá vont tárgyi eszközök nettó értéke (17SZJA -13-05 lap 97 sor). Vagyis a fenti tételek figyelembevételével a vállalkozói osztalékalapot érintő tételeket lehet-e önellenőrizni? Várom megtisztelő válaszukat. Üdvözlettel: Gaál Károly

Szja-bevallás önellenőrzése súlyos fogyatékosság miatt. Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy magánszemély 2019. évben 10 évre visszamenőleg súlyos fogyatékosság minősítéséről szóló végleges állapotú orvosi igazolást kapott. Öt évre visszamenőleg elkészítettük az szja-bevallások önrevízióját, melyekből egy évben problémánk merült fel, mellyel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy mi a helyes megoldás. 2017. évben csak mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származott jövedelme. A bevallásban igénybe vette a 100 ezer forint mezőgazdasági őstermelői adókedvezményt, melyen felüli összeget befizette. A kérdésem az lenne, hogy a személyi kedvezmény teljes összegű igénybevételéhez a 100 ezer forint őstermelői adókedvezmény csökkenthető-e, vagy személyi kedvezményként csak a befizetett összeg vehető igénybe? Köszönöm válaszát.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Osztalékfizetés euróban

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Szállásadó általi étkeztetés áfája

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Egyesület által fizetett nevezési díj

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 június
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
hirdetÉs