131 találat a(z) értékvesztés cimkére

Értékvesztés elszámolása Kérdés

Ügyfelem mikrogazdálkodói beszámolót készít. A 2016. évi mérleg elkészítésekor a törvény szerinti értékvesztést számoltam el vevőkövetelésre. Ugyanezt a vevőkövetelést a 2017. évi mérleg leadásáig (2018-ban) a vevő 85%-ig kifizette, ezt ügyfelem elfogadta, további követelése nincs. Mennyi értékvesztést kell elszámolni a 2017. év végén? Csak a 85%-ig vagy többet is lehet? Köszönöm, ha válaszolnak: CsK

Befektetési jegy Kérdés

Tisztelt Adózóna! Az egyik ügyfelem euróért vásárolt 12137 darab befektetési jegyet. A vásárláskori árfolyam 318,54 forint/euró volt. Átértékelésnél, mérlegfordulónapon az euróárfolyam 310,14 forintra csökkent. A 12137 darab befektetési jegy piaci ára december 31-én darabonként 1,0766 euró, vagyis összesen 13066,31 euró volt. Egyelőre a forgatási célú értékpapírok között szerepelnek a jegyek, de lehet, hogy átminősítjük hosszú lejáratúvá. A kérdésem az lenne, hogy év végi átértékelésnél árfolyam-különbözetet kell-e számolnom és könyvelnem, mert valahol azt olvastam, hogy értékvesztést kell elszámolni és könyvelni? Akkor nem árfolyam-különbözetet?! A másik kérdésem, hogy a piaci értékre kamatot kell számolnom elhatárolással? Illetve, ha átminősítem hosszú lejáratúvá az értékpapírt, akkor árfolyamot kellene a piaci árra számolnom kamat helyett? Előre is nagyon szépen köszönöm a válaszukat! Üdvözlettel: Jáni-Budea Magdolna

Részesedések értékvesztése Kérdés

Tisztelt Cím! Hogyan kell kiszámolni az értékvesztés összegét a befektető cégnél 2016. évre és 2017, évre, ha 1. a részesedések (egy másik kft.-ben 50 százalék tulajdonban) névértéke és bekerülési értéke is 49 milliö Ft, 2. a befektetést élvező társaság évvégi adatai 2015-ben JT 3 millió Ft, mínusz -91, 927 ezer Ft. 2016-ban 90 millió Ft ázsiós tőkeemelést hajtottak végre a tulajdonosok /(tőketartalékba helyeztek 90 millió Ft-ot (de továbbra is ST mínusz 20.003 ezer Ft a jegyzettőke 4 millió Ft. 2017. évre várhatóan javul a ST, de még mínuszban fog maradni. Hogyan kell kiszámolni az értékvesztést, milyen arányokat kell figyelembe venni? Szeretném, ha a választ számokkal levezetné. Nagyon szépen köszönöm a segítségét. Polyák Márta

Elengedett követelés vagy véglegesen átadott pénzeszköz? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Hivatkozva a 2015. 04.12-én Erdős Gabriella adószakértő által megválaszolt kérdésre (http://adozona.hu/tarsasagi_ado_innovacios_jarulek/Elengedte_a_kolcsonadott_osszeget_Igy_kell__E1TVQP ) a szakértői válasszal kapcsolatban az alábbi kérdést szeretném feltenni: Egy társaság másik társaságnak adott kölcsönt, amelyet most üzletpolitikai megfontolásból szeretne elengedni. (A két társaság egymással nem áll kapcsolt vállalkozási viszonyban, mindkettő belföldi. A mi esetünkben értékvesztés elszámolására még nem került sor, behajthatatlanság – egyelőre – nem áll fenn.) A szakértő válaszában kitér arra, hogy – idézem –: "Felhívom arra is a figyelmet, hogy az adóhatóság az ügyleteket valódi tartalmuk szerint minősíti. Az elengedés megfelelő dokumentáltság híján végleges pénzeszközátadásnak fog minősülni." Kérdésem az, hogy mit jelent a megfelelő dokumentáltság? Milyen dokumentumokkal kell rendelkeznie az elengedő félnek ahhoz, hogy az adóhivatal elengedett követelésnek és ne végleges pénzeszköz-átadásnak minősítse az ügyletet? Válaszát köszönöm! Tisztelettel: Máthé Mária

Mikrogazdálkodó értékvesztése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Mikrogazdálkodó kft. készletre adott előleget 2015. évben 13 000 ezer forintot. A beszámolóban a készletek közé sorolta, miután a szállító nem teljesített határidőben, de egyeztetések során ígérte, hogy teljesíteni fog. 2016. évben sem teljesített a szállító, valamint az előleg visszatérítésre sem került. így beszámolókészítéskor 365 napon túli követelés állt fenn. A 398/2012, kormányrendelet az eszközök értékvesztése 10. § (3) fennáll-e, vagyis 100 százalék értékvesztést el kellett volna-e számolni rá? A behajthatatlanság nem bizonyított. Válaszukat köszönöm!

Árukészlet értékének elvesztése eredménytartalékból Kérdés

Tisztelt Szakértő, ügyfelem készletének egy része kereskedelmi okok miatt jelentős értékvesztést szenvedett el, szinte eladhatatlanná vált. A cég eredménye terhére ezen készlet veszteségének elszámolása sok okból elfogadhatatlan, de jelentős eredménytartaléka van, amivel szemben le lehetne írni az értékvesztést. Lehet-e, és ha igen, milyen feltételek mellett és milyen dokumentációval lehet ezt végrehajtani?

Pénztárgép értéke Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft. tevékenységi kör változása miatt a pénztárgépét nem használja tartósan, ezért a tárgyi eszközök közül átsorolásra került a készletek közé nettó értéken. Kérdésem az lenne, hogy év végén szükséges-e, és ha igen, mi alapján kell elvégezni az értékvesztést? Elegendő más ilyen korú pénztárgép piaci értékével összehasonlítani? Köszönöm válaszukat!

Társasági adó megállapítása Kérdés

A társaság egy zártkörűen működő részvénytársaság részvényeinek jelentős részét birtokolja. A részvényeknek tartósan tulajdonosa. A részvénytársaság felszámolás alá került. A számviteli törvény 54. § (1) bekezdése alapján értékvesztést kell elszámolni a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti különbözet összegében. A felszámolás jelenlegi állása szerint a társaság a részvénytársaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés jelentős részét vagy egészét elveszíti. Kérdésem: 1. Az elszámolt értékvesztés összege a társaságiadó-alap megállapításakor módosítja-e az adózás előtti eredményt? 2. A részvények kivezetésekor (ha kiderül, hogy a tulajdoni részesedés jelentő befektetésből semmi nem térül meg) - a korábban elszámolt értékvesztés - a kivezetéskor elszámolt veszteség a társaságiadó-alap megállapításakor módosítja-e (növelő és csökkenő jogcímek) az adózás előtti eredményt? Tisztelettel: Dr Viszoki Gábor

Követelés értékvesztése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretném megkérdezni, hogy egy lejárt vevői követelés esetében, melyre végrehajtást adtak be és a végrehajtási jegyzőkönyv szerint a végrehajtás nem vezetett eredményre, a követelés behajthatatlan, az eljárás a Vht. 52. § d) alapján szünetel, értékvesztést lehet-e elszámolni vagy behajthatatlanként ki kell vezetni. Köszönöm válaszát!

Behajthatatlaság vagy értékvesztés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretném megkérdezni, hogy ha egy 2013-as követelésre végrehajtás ügyében a jegyzőkönyv szerint a végrehajtás nem vezetett eredményre, a követelés behajthatatlan és az eljárás a Vht. 52. § d) pontja alapján szünetel, akkor behajtatatlan a követelés vagy értékvesztést kell elszámolni rá. Köszönöm válaszát!

Értékvesztés csökkentése Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2015-ben elszámoltunk a 365 napon túli követelésekre 25% értékvesztést, amivel a taoalapot megnöveltük. Viszont az elszámolt értékvesztés 20%-ával nem csökkentettük az adóalapot. Pl. 1000 Ft a követelés értéke, elszámolva 250 Ft (25%) értékvesztés, ezzel növelve a taoalap, de mivel nem lett csökkentve a taoalap 20%-kal (200 Ft), így a nyilvántartott értékvesztés most 250 Ft. Kérdéseink: 1. Ha 2016-ban a végrehajtó nyilatkozata alapján a követelés behajthatatlanná vált, akkor 750 Ft összeget elszámolunk egyéb ráfordításra és ez nem növeli az adóalapot. De az adóalapot most csökkenthetjük 250 Ft összeggel, ami a nyilvántartott értékvesztés vagy csak a 250-200= 50 Ft különbözetével, mivel a 200 Ft (20%) összeggel 2015-ben kellett volna az adóalapot csökkenteni? 2. Ha a követelés elévültnek minősülne ugyanezekkel a számokkal számolva, akkor a 750 Ft egyéb ráfordítás adóalapnövelő, de a 250 Ft nyilvántartott értékvesztéssel csökkenthető-e most az adóalap? Válaszukat előre is köszönöm.

Értékvesztés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk termelőcég volt, de megszüntettük a termelést, és ehhez kapcsolódóan az ingatlanok között szereplő üzemünket 2015-ben átsoroltuk a készletek közé. 2016-ban hivatalos értékbecslés alapján elszámoltunk több tízmillió forintot értékvesztésként. Kérdésem az lenne, hogy a társasági adó szempontjából ez adóalap-növelő tételnek minősül-e? Előre is köszönöm a válaszukat! Metszőssy Klára

Követelés értékvesztésének visszaírása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy mikrogazdálkodói beszámolót választó cég 2014-ben a 365 napon túli lejárt fizetési határidejű, egymillió forint összegű követelésére értékvesztést számolt el egyéb ráfordításként. A társaságiadó-alapját pedig megnövelte ezen összeggel, viszont a 20 százalékos adóalap-csökkentéssel nem élt sem 2014-ben, sem 2015-ben. Az adós cég ellen felszámolási eljárás volt folyamatban és esély volt rá, hogy a mikro cég visszakapja követelését. 2016-ban megszületett a felszámolási ügyben a végzés, mely még 2016 novemberében jogerőre is emelkedett. A végzés szerint a mikro cég követelésének 2/3 részére lett fedezet, melyet 2017 év elején a mérlegkészítésig át is utaltak a bankszámlájára. A követelés 1/3 része behajthatatlanná vált. Kérdésem, hogy az értékvesztés visszaírását, és a behajthatatlan követelés elszámolását milyen dátumon kell könyvelni, a felszámolási végzés jogerőre emelkedésének napján? A 2016. évi társaságiadó-bevallásban már megjelennek az értékvesztés visszaírásának és a behajthatatlan követelés elszámolásának adóalapmódosító tételei? Előre is köszönöm válaszát!

Értékvesztés társasági adóalapcsökkentés időszaka Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy vállalkozás vevője ellen felszámolási eljárás indult 2016-ban. Amennyiben ezen vevő 365 napon túli lejárt követelésre értékvesztést számol el a vállalkozás pl. 40 % nagyságrendben a 2016. adóévben, akkor a társasági adóalapot melyik üzleti évben csökkentheti a követelés 20%-ával? Köszönöm a segítségüket.

365 napon túli követelés – az értékvesztés elszámolása Cikk

Kell-e értékvesztést elszámolni egy 365 napon túli követelésre, ha felszámolási eljárás van folyamatban és a hitelezői igény benyújtásra került? Ha most elszámolnak értékvesztést és esetleg behajthatatlanná válik a követelés, akkor hogyan történik a könyvelés? – kérdezte olvasónk. Pölöskei Pálné okleveles könyvvizsgáló válaszolt.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Tárolási díj áfatartalma

Bunna Erika

adótanácsadó

Ingatlanhasznosítás Horvátországban

Bunna Erika

adótanácsadó

Folyamatos szolgáltatás angol adóalanynak

Bunna Erika

adótanácsadó

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 július
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Együttműködő partnereink