290 találat a(z) átalakulás cimkére

Új EU-irányelv a vállalatok országhatárokon átnyúló átalakulásáról Cikk

Január 1-jén új európai uniós irányelv lépett hatályba a vállalatok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről és szétválásáról. Magyarországnak 2023. január 31-éig kell megalkotnia az irányelv nemzeti végrehajtásához szükséges jogszabályokat, amelyek jelentős változást eredményeznek a jelenleg hatályos társasági, munka- és adójogi szabályozásban is.

Átalakulás – partneri szerződések Kérdés

Tisztelt Szakértő! Átalakulás esetén (összeolvadás) szükséges-e a szállítói, vevői partnerekkel szerződést módosítani, átszerződni az új cégre? A cég neve és adószáma is változik, viszont jogutódlással szűnik meg a cég. Válaszukat előre is köszönöm.

Egyéni vállalkozó kft.-vé alakulása Kérdés

Ha az egyéni vállalkozó viszonylag sok ingatlannal rendelkezik, megéri-e kft.-vé alakulnia, vagy mi a legokosabb megoldás? Jelenleg apa az egyéni vállalkozó, a fiai munkaszerződéssel vannak foglalkoztatva. 100 millió forint az árbevétel, de főleg a fiúk folytatják a tevékenységet. Pályázási lehetőség alig van. Kérdés: megéri-e átalakulni?

Tao-s kft.-ből katás bt. Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kedvezőbb adózás miatt egy jelenleg áfás, társasági adózás alá tartozó kft. szeretne áfamentes katás adózású bt.-vé alakulni. Korábban a 3 millió forintos törzstőkeemelés egy részét pozitív eredménytartalékból oldotta meg. Ezt a törzstőkecsökkentéskor vissza lehet vezetni az eredménytartalékba, ugye? A cégnek több millió forintos pozitív eredménytartaléka van, emellett van pár millió kifizetetlen osztaléka, vannak tárgyi eszközök, melyek nagyobb részét áfamentesen szerezte be, és amelyek értékcsökkenése még folyamatban van. Van pénz a pénztárában és a bankszámláján is. Az lenne a kérdésem, hogy ilyenkor mire kell odafigyelni, milyen hátulütői lehetnek az átalakulásnak és az adózás megváltoztatásának? Válaszát előre is köszönöm!

Egyéni vállalkozó kft.-vé alakulása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy tüzéptelepet üzemeltető egyéni vállalkozás egyszemélyes kft.-vé szeretne átalakulni. A jelenlegi állapot szerint a nyitó mérleg: Eszközök: Épület 8500 ezer Ft (a tulajdoni lap szerint az ingatlan nem az egyéni vállalkozó tulajdonában van, de beruházást végzett rajta, ennek könyv szerinti értéke most 8500 ezer Ft. Átalakuláskor ezt az egyéni vállalkozásból kivezetem, vagy továbbszámlázom a tulajdoni lap szerinti tulajdonosnak és akkor a nyitó mérlegben sem szerepel? A beruházáskor az áfát levonták, de nincs bejelentkezve az ingatlanértékesítéskor az áfakörbe. Hogyan kell ezt kezelni? Egyéb tárgyi eszköz 3500 ezer Ft – ebben van egy tehergépkocsi, kell-e utána a jogutódnak illetéket fizetni? Készlet 65 500 ezer Ft – a készlet átadása miatt keletkezik-e az egyéni vállalkozónak adófizetési kötelezettsége? Követelések 4432 ezer Ft Pénzeszközök 1751 ezer Ft Eszközök összesen: 83 683 ezer Ft Eszközök összesen épület nélkül 75 183 ezer Ft Források Saját tőke? (Eszköz-kötelezettség?) 71 163 ezer Ft Kötelezettségek 4020 ezer Ft Források összesen épület nélkül 75 183 ezer Ft Ha az átalakulás megtörténik, van-e tiltó rendlelkezés a cég eladására vonatkozóan? Köszönettel: MZNÉ

Átalakulás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ha egy katás bt. (ami ugye nem tartozik az Sztv. hatálya alá) átalakul kft.-vé, jogelődje lesz a bt.-nek? A kata hatálya alá nem fog tartozni, hiszen kft. nem lehet katás. Ha jogelőd, mi alapján határozzuk meg a nyitó mérleget? Válaszát köszönöm.

Egyéni vállakozó kft.-vé alakul Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó kft.-vé átalakulást tervez az új szabályok szerint. Ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni: 1. Az alapítói vagyonba bekerülő eszközökön felül, a többi eszköz hogyan kerül át a kft.-be? Egyszerűen egy átadással a nyitó mérlegben feltüntetem? 2. A kimenő számlák fizetendő áfája 45 napos halasztással lett figyelembevéve az egyéni vállalkozásban. Ezek meg nem fizetett áfáját a kft. fizeti az átalakulás időpontjában? 3. Az alapítói okiratban a vállalkozó megadhatja az átalakulás dátumát, vagy mindenképpen a cégbírósági bejegyzés időpontja (ami nem tervezhetö) lesz az átalakulás napja? Köszönöm.

Kedvezményzett átalakulás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kiválás esetén, ha eredetileg 3 millió forint jegyzett tőkével egy kft.-ben 50-50 százalékban van két tulajdonos, melynek a megosztandó vagyona 200 millió forint, és a kiválás után egyik tulajdonos marad 3 millió forint jegyzett tőkével és 150 millió forint vagyonnal, plusz a kiváló (új) cégbe a másik tulajdonos kerül 3 millió forint jegyzett tőkével és 50 millió forint vagyonnal (ez egy ingatlan) – ezt a kiváló tulajdonos elfogadja egyéb pénzbeli ellentételezés nélkül –, az lehet-e kedvezményezett átalakulás az illetékmentességi szempontok szerint? Szja-fizetési kötelezettség keletkezik-e a kiválás kapcsán?

Befogadó kft. zrt.-vé alakulása esetén mi lehet a vagyonmérleg alapja? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy "A" Kft.-be beolvad egy "B" Zrt. A végleges átalakulási választott időpont 2019. december 31., mert amúgy is kell gazdasági évet záró beszámolót készíteni, közzétenni. Az "A" Kft., ami a továbbműködő jogutód társaság, rögtön zrt.-vé kíván átalakulni (formaváltás). Sajnos beolvadás esetén a befogadó formaváltást nem végezhet, így két egymás utáni átalakulással tudja megoldani. Kérdés: a 2019. december 31-ére összeállított és közzéteendő éves beszámoló, ami alapján az 1. átalakulási vagyonmérleg készül, lehet-e alapja a 2. átalakulás vagyonmérleg tervezetének? A számviteli törvény 141. § (3) bekezdés alapján idézem: ".. Az az átalakuló gazdasági társaság, amely az átalakulás során nem szűnik meg (beolvadásnál az átvevő, kiválásnál a változatlan társasági formában továbbműködő gazdasági társaság), a végleges vagyonmérlegét a folyamatos könyvelés adatai alapján készíti el, analitikus és főkönyvi nyilvántartásait nem zárja le, azokat folyamatosan köteles vezetni, az átvett-átadott eszközöket-kötelezettségeket (ideértve a céltartalékokat és az időbeli elhatárolási, ezek különbözeteként a saját tőkét a folyamatos könyvelés keretében – az átalakulás időpontjával – rendezi…” vagyis az évet az „A” kKt. eleve úgy zárja, hogy a beolvadás adatait is tartalmazza. Köszönöm jogszabályra hivatkozó egyértelmű válaszukat.

Egyéni vállalkozásból egyszemélyes kft.: mi lesz a tárgyi eszközökkel? Cikk

Egyéni vállalkozás egyszemélyes kft.-vé kíván alakulni, jogutódlással. Tárgyieszköz-állományát teljes mértékben át kívánja vinni a kft.-be. Adójogi szempontból (kiváltképp áfa tekintetében) jár-e ez a művelet adókötelezettséggel, vagy képezheti a tárgyieszköz-állomány az egyéni vállalkozás vagyoni hozzájárulását az új kft.-nek? Ha nem kívánja a teljes tárgyieszköz-állománnyal az alapítói vagyont növelni, a fennmaradó tárgyi eszközök hogyan kerülhetnek a jogutód kft. könyveibe? – kérdezte olvasónk. Hunyadné Szűts Veronika igazságügyi adó- és járulékszakértő válaszolt.

Kft. átalakulása zrt.-vé, tervezett fordulónap Kérdés

Tisztelt Adózóna! Egy kft.-be egy zrt. beolvad (a tulajdonosok azonosak, nem lesz se be-, se kilépő tag) és a cégbíróságon kért átalakulási fordulónap 2019.12.31. Azért kérik, mert amúgy is beszámolókészítési fordulónap lenne, és így többletmunkát nem okozna. De a kft. utána cégformaváltást, zrt.-vé alakulást tervez rögtön. Mivel a gazdasági év fordulónapja 2019.12.31., így, amelyre amúgy is beszámolási kötelezettsége van. Ezt a beküldendő beszámolót a kft. használhatja-e a vagyonmérleg-tervezet alapjaként, vagy amiatt, hogy a beolvadással létrejövő, vagyis továbbműködő kft. nyitómérlege a beolvadás tényleges elfogadott és cégbíróságon bejegyzett fordulónap utáni nap, így csak egy akár 2020.01.01-re összeállított közbenső mérleg lehet felhasználható? Legyenek kedvesek jogszabályi részekre való hivatkozásos részletesebb választ adni, amit előre is köszönök.

Beolvadás 2019 Kérdés

Tisztelt Szakértő! B Kft. (társaság) tagja 4 természetes személy 97-1-1-1 % tulajdoni aránnyal. C társaság egyszemélyes kft. természetes személy taggal. C társaságot a B társaságba kivánjuk beolvasztani. B társaság saját tőkéje 354 000 millió Ft, jegyzett tőkéje 6100 millió Ft, C társaság sajár tőkéje 143 000 millió Ft, jegyzett tőkéje 3900 millió Ft. C társaságnak ingatlanai, járművei vannak. Hogyan felelhetünk meg a kedvezményezett átalakulás előírásainak a beolvasztásnál? Köszönöm a választ.

Átalakulás egyéni vállalkozóból kft.-vé Kérdés

Tisztelt Szakértő! Érdeklődöm, hogy a nyári adócsomagban elfogadták-e az egyéni vállalkozók átalakulásának tervét egyszemélyes kft.-vé? Ha ez megtörtént, mikortól lehet elindítani a folyamatot? Mi a pontos menetrendje ennek? 1. A létrehozott egyszemélyes kft. mikortól működhet? 2. Milyen anyagi költsége van az átalakulásnak (kivás kft. lenne az új cég)? 3. Az átalakulás érint-e áfát (több milliós készlet---tgk---gépek)? 4. Az átalakuláskor az engedélyek tovább vihetők? (lényeges kérdés)/ 5. Az adószám változik? Új bankszámla kell? 6. A korábbi kereskedelmi szerződéseket jogutódlás miatt tovább vihetem? 7. Az átalakulást milyen hatóságnak kell bejelenteni? 8. A munkavállalókkal új munkaszerződést kell kötni? 9. A pénztárgéppel mi a teendő? Az átalakulás "kivás" -s jellegét már az alapítóokiratban meg kell jeleníteni? Válaszát várva .. Köszönettel..

Nonprofit jelleg megszűntethető-e kft. esetében? Kérdés

Nonprofit kft. üzletrészét megszerezte egy gazdasági társaság. Nem közhasznú a nonprofit kft. Nem rendelkezik közcélú tevékenység felvállalására szerződéssel. Dönthet-e az alapító arról, hogy nem nonprofit, hanem profitorientált gazdasági társaságként folytatja a tevékenységét, vagy csak a jogutód nélküli megszüntetésre van lehetőség? Köszönöm előre is a választ!

Átalakulás Kérdés

Tisztelt szakértő! Ismerhető már az egyéni vállalkozók átalakulásának kft-vé alakulásának pontos dátuma? Ennek hogyan alakulna a menete?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Adómentes vagy áfás?

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Nem új lakóingatlan – beszerzések adólevonási joga

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 június
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Együttműködő partnereink