298 találat a(z) árfolyam cimkére

Árfolyamnyereség adózása Kérdés

Munkáltatótól kapott értékpapír értékesítésének árfolyamnyeresége euróban az szja-bevallás melyik sorában, milyen árfolyamon szerepel? Kell-e utána ehót fizetni? Köszönöm.

Devizás bankszámlák FIFO vezetése Kérdés

Tisztelt Szakértő! A számviteli törvény értelmében a devizakészleteknél bekerülési érték a beszerzéskori árfolyamon számított forintérték, vagy az átlagos (súlyozott) beszerzési árfolyamon, vagy a FIFO módszer szerinti árfolyamon számított forintérték. Intézményünk FIFO módszert választott, azonban a készletek vezetésében kétségek merültek fel. A könyvelő program a két euró devizanemű bankszámlát külön kezeli, külön vezeti a FIFO-t rájuk, tehát szélsőséges esetben, ha csak az egyik számlát használnánk, akkor azon 12. 31-én még mindig a megelőző év átértékelésének árfolyamán lenne készlet, míg a másik devizás bankszámlán már az évközben beérkező utalások is kivezetésre kerülhetnek. Kérjük segítsen annak tisztázásában, hogy mi minősül szabályosnak, ha minden azonos devizanemű bankszámlát külön készletként kezelünk vagy, ha az egyes devizanemeket egyben kezeljük attól függetlenül, hogy hány bankszámlát vezet az intézmény abban a devizanemben? Válaszát előre is köszönöm!

Devizás gyűjtőszámla áfaösszege forintban Kérdés

Tisztelt Szakértő! A vállalatunk különböző időszakokra, különböző termékeket ad bérbe, esetenként több hónapra vagy akár egy évet meghaladóan. 30 napot meghaladó bérleti díj esetén mindenképpen számlát kell kiállítania a bérleti díjról, ami esetenként össze van vonva az adott időszakban 30 napnál kevesebb időre bérbeadott eszközök bérleti díjával és egy számlán kerül kiszámlázásra a vevőnek. Hó végén az adott időszakban történt teljesítéseket külön-külön feltüntetjük a számlán, amit általában devizában állítunk ki a megállapodásnak megfelelően. Teljesítés dátumának a hónap utolsó napját tüntetjük fel és a forint összeget is ezen nap után számítjuk, illetve tüntetjük fel a számlán. Helyesen járunk-e el? Válaszát előre is köszönöm.

Napidíj árfolyama Kérdés

Tisztelt Szakértő! Napidíj kapcsán az alábbi kérdést szeretném feltenni. Helyesen jár el cégünk, ha a február havi fizetést a gépkocsivezetőinknek, melyet március 10-én fizetünk ki, a január 15-ei MNB-árfolyam alapján forintosítjuk? Válaszát köszönöm. Üdvözlettel: Norbert

Külföldi vevő, illetve szállító árfolyamkülönbözet II. Kérdés

Nem kaptam a kérdésemre választ. Nem azt kérdeztem, hogy milyen árfolyamon kell értékelni. Azt kérdeztem, hogy a partner devizában és forintban is nyilvántartott év végi egyenlegét kell a választott december 31-ei árfolyamra átértékelni?

Utólagos elszámolás Kérdés

Tisztelt Szakértő kolléga! Arra lennék kíváncsi, hogy, ha egyik dolgozónknak 2016. január 10-én utólagos elszámolásra valutát adok ki a valutapénztárból, és ebből az összegből mondjuk kétszer vásárol (január 12-én és 15-én) és 2016. január 31-én elszámol, az egyes napokon milyen árfolyammal kell azt elszámolni. Az természetes, hogy a kiadás napján érvényes árfolyamon kell nyilvántartásba venni. Viszont kérdéses, hogy a visszavétel napján milyen árfolyamot alkalmazok. A számviteli törvény lehetővé teszi azt is, hogy a valuta felvételének időpontjában (könyv szerinti értéken) számolunk el, de azt is megengedi, hogy a napi árfolyamon számoljunk el. Felmerül az a kérdés is, hogy a felvétel és az elszámolás időszakában vásárolt tételeket milyen árfolyamon kell figyelembe venni? Véleményem szerint nem a vásárlás napján, hanem a visszavétel napján meglévő árfolyamon és a visszavétel dátumával. Várom tisztelt válaszukat Tisztelettel: S.Cs.Gy.

Valutás kiadás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cég rendszeresen EU-n belül vásárol árut, melyet utána Magyarországon értékesít. A vásárlás ellenértékét készpénzben fizeti meg, euróban. Az euróváltásról azonban az esetek többségében nincs bizonylata. Áfához a választott bank árfolyamán számolok. Kérdésem, hogy a tényleges valutaárfolyam ismerete nélkül hogyan szerepeltessem az adott ráfordítást a valutapénztárban, milyen árfolyamon számoljak? Köszönöm válaszát!

Napidíj árfolyama Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk fuvarozással foglalkozik. Gépkocsivezetőink napi 40 eurónak megfelelő napidíjat kapnak forintban. A kérdésem a következő lenne. Megfelelő a számítási módszerünk, ha egy adott hónapban a napidíjat nem az előző hónap 15-ei árfolyam alapján forintosítjuk, hanem az elszámolható napidíj napján érvényes MNB-árfolyamon? Válaszát köszönöm, Norbert.

Kár megtérítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk bérmunkát végez a vevőnek. Az anyagot a vevő biztosítja a munkához. A munkadíjról áfás számlát állítunk ki euróban. Az elvégzett munka során használhatatlanná váltak a megmunkált anyagok. A hibát elismertük. Megállapodás született a közel 10 millió forintos kár megtérítéséről, illetve arról, hogy ez 6 havi részletben lesz megfizetve. Helyesen járunk el, ha a megreklamált munkákról kiállított eredeti számlákat –számlával egy tekintett alá eső okirat formájában – jóváírjuk az eredeti teljesítési időponttal és az eredetileg használt árfolyammal? A kár többi részéről (anyag+vizsgálati díj) a partnerünknek kell számlát kiállítani felénk áfásan? Kérem szíves válaszát!

Euróban fizetés online pénztárgéppel rendelkező helyen Kérdés

Tisztelt Szakértő! Online pénztárgéppel rendelkező kereskedelmi helyeken mi a teendő, ha a vevő euróban szeretne fizetni? Egyre több ilyen eset van, ezért a kereskedő szeretné ezt lehetővé tenni vevői részére. Milyen kötelezettségei vannak ilyenkor a kereskedőnek? A nyugtát forintban tudja elkészíteni. Az üzletben kihelyezett árfolyamon átszámolja az összeget. Visszaadhat forintban? A pénztárgépben lehetősége van az euro értékét rögzíteni? A NAV pénztárban lévő összeg ellenőrzésekor hogyan tud a kasszában lévő forinttal és az euróval elszámolni? A helyszínen milyen nyilvántartást kell vezetni? Köszönettel: Boros Zsanett

Egyéni vállalkozó németországi munkavégzésre Kérdés

Tisztelt Szakértő! Katás egyéni vállalkozást kezdenék. Németországban, családnál ház körüli és házon belüli munkákat végeznék. Kérdésem az lenne, hogy megtehetem-e ezt?Ha igen, hogyan számolom ki a "forintos" bevételemet, mivel euróban számláznék, és úgy is kapnám meg az ellenértéket? Milyen tevékenységi kóddal kezdeményezhetem a vállalkozóit, ami nincs végzettséghez kötve? Kell-e ehhez EU-s adószámot kérnem (alanyi mentes lennék a vállalkozásban)? Változásbejelentőn be kell-e jelentenem, ha az MNB-középárfolyamot szeretném alkalmazni? Válaszát tisztelettel köszönöm!

Harmadik országból importált termék beszerzési ára Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaság harmadik országból importált terméket Németországban helyezteti szabadforgalomba, majd azt Magyarországra szállítja, és felhasználja a termeléséhez. A számla devizában kerül kiállításra, a kapcsolódó fuvarszámlák is devizában keletkeznek. Kérdésem az, hogy amennyiben a szabadforgalomba helyezés Németországban történik meg, úgy a számviteli törvény szerint mely időpontra vonatkozóan kell a beszerzési számla, illetve a Magyarországra történő szállítás és a vámügynök számlájának (amennyiben az is devizában kerül kiállításra) az árfolyamot meghatározni? Amennyiben a szabadforgalomba helyezés Magyarországon történik, úgy a beszerzés és az ahhoz kapcsolódó devizás számlák mely időpontban érvényes devizaárfolyamon számítandók át a termék bekerülési értékének meghatározásához? Segítségüket köszönöm.

Előlegszámla, végszámla Kérdés

Tisztelt Szakértő! Bt. mezőgazdasági gépek értékesítésével foglalkozik, MNB-árfolyam alá be van jelentkezve a NAV felé. Egy belföldi kft.-től előleg érkezett 35 ezer USD értékben. Az előlegszámla ki is lett állítva. Most a végszámla kerül kiállításra, melyen szerepel a teljes összeg, 40 ezer USD értékben, melyből le lett vonva az előleg, így a fizetendő 5 ezer USD lett. Szeretném kérni segítségét a számla helyes könyvelésében, az előlegtől a végszámla kiegyenlítésig. Gondolok itt az árfolyamokra, árfolyamkülönbözetekre (mikor kell árfolyamkülönbözetet elszámolni, mikori árfolyamot kell nézni), illetve az egyéb tudnivalókat is szívesen fogadom az ügylettel kapcsolatban. Köszönettel.

Devizás számla áfatartalma forintban Kérdés

Egyik magyar cégtől magyar ügyfélnek devizában kiállított áfás számlára az árfolyamot tévesen rögzítette a számlázó program. Ennek következtében az áfa forintban feltüntetett összege nem egyezett meg az MNB aznapi deviza-középárfolyamon számolt összeggel. Én mondtam neki, hogy attól még az MNB deviza-középárfolyamon számolt értéket kell könyvelni, hisz mindketten arra vagyunk bejelentkezve, erre az egyik szakmabeli kolléganőmtől ezt a tájékoztatást kaptam: "Az áthárított adót mindig fel kell forintban tüntetni, még akkor is, ha minden egyéb adatot külföldi pénznemben tüntetnek fel a devizában kiállított számlán. Így a fizetendő áfa és az előzetesen felszámított áfa azonos forintösszegben kerül elszámolásra a vevőnél és az eladónál is. Tehát a számlát kibocsátó választása alapján kerül átszámításra a devizában kiállított számla áfatartalma, vagy a választott hitelintézet eladási árfolyamán, vagy az MNB vagy az EKB árfolyamán." Emiatt szerinte sztornózni kéne a számlát, és újat kiállítani. Én viszont a fenti hivatkozást az áfatörvényben nem találom (számlán forintban feltüntetni az áfát). Kérem ebben a segítségüket, hogy mi a helyes eljárás ebben az esetben.

Év végi valutapénztár Kérdés

Tisztelt Szakértő! Éttermi vendéglátással foglalkozó kft. készpénzes bevételének egy része euró, mivel a vendégek részben ezzel a valutával fizetnek. A valuta árfolyama a kft. által meghatározott árfolyam, a valutapénztár tehát ezen az árfolyamon van nyilvántartva. Az lenne a kérdésem, hogy az év végi valutapénztár állományát a mérleg készítésekor milyen árfolyamon kell értékelni? Használni kell-e az MNB hivatalos árfolyamát (12. 31.), vagy ebben az esetben maradhat a kft. által alkalmazott napi árfolyam? (A kft. devizaügyleteihez be van jelentve a NAV felé az MNB-árfolyam használata.)

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Ingyenesen kapott tárgyi eszköz

Nagy Norbert

adószakértő

AM áfába belépés

Kelemen László

adószakértő, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 január
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close