701 találat a(z) áfabevallás cimkére

Az áfabevallások M lapjainak benyújtása során tapasztalt leggyakoribb hibák Cikk

Az általánosforgalmiadó-bevallások ellenőrzésre történő kiválasztásának egyik jellemző oka az, amikor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) eltérést tapasztal a befogadott számlákról a bevallás részeként benyújtott ’65M-es lapok (Összesítő jelentés) és a számlakibocsátók online számlaadat-szolgáltatása között, olvasható a NAV oldalán.

Családi gazdaság létrehozása, adózása Kérdés

Tisztelt Szakértők! Adott egy főállású őstermelő és egy nem főállású őstermelő, aki egyben nem főállású katás egyéni vállalkozó is. Jelenleg mindketten kompenzációs felár mellett alanyi adómentességet választottak általános forgalmi adó tekintetében. 2020.01.01-től családi gazdaságot kívánnak létrehozni ketten, úgy hogy az eddig főállású őstermelő lesz a családi gazdaság vezetője. A családi gazdaság vezetője január 1-jétől az általános forgalmi adó fizetési kötelezettségét az általános szabályok szerint szeretné meghatározni. Jól gondolom, hogy mindketten kötelesek az áfafizetési kötelezettségüknek azonos módon eleget tenni, tehát január 1-jétől mindkettőjüknek „áfásnak” lenni? Ha mindketten „áfások”, akkor mivel 1-1 „áfás” adószámmal rendelkeznek, és mindkettőjük állít ki számlát a saját nevében, illetve a nem főállású tag egyéni vállalkozó, így mindketten kötelesek áfabevallás tenni? A mezőgazdasági tevékenységből származó bevételeikkel és költségeikkel mindkettő tag az szja-bevallás „12”-es lapján számol el, függetlenül attól, hogy a nem főállású tag egyéni vállalkozóként a kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya? A nem mezőgazdasági tevékenységből származó bevételeikkel és költségeikkel az egyéni vállalkozó a kisadózókra vonatkozó szabályok szerint, a főállású tag pedig önálló tevékenységből származó jövedelemként számol el az szja-bevallásában? Köszönettel, Kiss Zoltán

Osztrák áfabevallás Kérdés

Tisztelt Címzett! Magyar adóalany kft. Ausztriában végzett ingatlanszigetelési munkálatokat magánszemély részére 15 000 euró értékben. Az ügyvezető bejelentkezett az osztrák hatósághoz, kapott is adószámot. A kérdésem, illetve kérésem, hogy részletesen írja le nekem, hova, hogyan kell/lehet beadni erről az osztrák áfabevallást (esetleg kitöltéséről információ)! Köszönettel, RM

Közösségi beszerzés alanyi mentes vállalkozásban Kérdés

Tisztelt Szakértő! Hozzám került egy alanyi mentes katás egyéni vállalkozó, aki közösségen belül szerez be gépkocsi-alkatrészeket. Az éves beszerzéseinek összértéke a 10 ezer eurót nem haladja meg. Közösségi adószámmal rendelkezik, viszont ezt a bejövő külföldi számlákon nem látom feltüntetve, viszont az adott ország adójának a mértékét se, tehát úgy tűnik, hogy nettó számlát kap. Jó ez így? Nekem úgy lenne logikus, hogy kintről bruttó számlát kap, amennyiben az éves határt, a 10 ezer eurót nem haladja meg, és áfabevallás, illetve a 60-as nem kell neki. Bár abban is elbizonytalanodtam, hogy mivel van közösségi adószáma, ezt nem kellene valahol bejelenteni, hogy ő 10 ezer euró alatti elszámolást alkalmaz? Mi a helyes eljárás ilyen esetben? Köszönöm.

Részvétel nemzetközi kiállításon Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk 2020 májusában Münchenben vesz részt kiállítóként egy nemzetközi vásáron. A rendezvényt szervező cég megküldte a számláját (standbérlet, regisztrációs díj, úgynevezett hulladékkezelési díj és szolgáltatások előlege szerepelnek a bizonylaton) november 13-án. A számla dátuma november 11., a fizetési esedékesség 2020. január 31. Pontosabban ez egy olyan lehetőség, hogy költségek felszámolása nélkül egyenlíthetjük ki a számla összegét. A rendezvény 2020. május 4-8. között kerül megrendezésre. Azt szeretném megkérdezni, hogy ebben az esetben mi lesz a számla teljesítési dátuma, illetve az áfabevallásban melyik időszakban (havi áfabevallók vagyunk), és melyik sorban kell szerepeltetni a számlát. Szíves válaszát köszönöm.

Fuvarozás magánszemélynek Kérdés

Tisztelt Szakértő! Fuvarozással foglalkozó vállalkozásunk belföldi magánszemély megrendelőnek teljesít uniós fuvarfeladatot (Ausztriából Magyarországra). Ebben az esetben hogyan alakul a teljesítési hely és a helyes számlázás, illetve az áfabevallásban hol szerepeljen? Mi a helyzet, ha Magyarországról Ausztriába fuvarozunk neki? Ha jól gondolom, és áfa hatályon kívüli a teljesítés, akkor mit tanácsol ilyen belföldi magánszemélyes megrendelések esetén? Válaszát előre is köszönöm!

Áfabevallás Kérdés

A 862208 speciális szakterületen végzett szakorvosi, sebészeti vizsgálat, konzultáció és kezelés (szakorvosi járóbeteg-ellátás) áfa tekintetében tárgyi mentes tevékenységnek számít. A 08-as sorba teszem az áfabevallásban, mint egyéb speciális tevékenységet?

Áfabevallási sor Kérdés

Áfa-regisztrált osztrák cég ügyfelünk az áfatörvény 39. §-a szerinti ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatást végez magyar cégnek, amely az áfatörvény 140. § b) pontja szerint fordítottan adózik (az osztrák cégnek nincs telephelye Magyarországon). Az áfabevallás melyik sorában kell a magyar adószámú osztrák cégnek a kiszámlázott szolgáltatás díját beállítani? (A kitöltési útmutatóban nem találtam hivatkozást a 140. §-ra, a 04. sorba állítottam be az összeget.)

Harmadik országba szolgáltatás nyújtása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft. autómentést végez harmadik országba cégnek (például Norvégia), ebben az esetben a számlát áfamentesen állítja ki, viszont Szerbiába áfásan. Helyes ez az eljárás? Kell az áfabevallásban feltüntetni például a 91. sorban vagy nem bármelyik tételt? Köszönettel

Harmadik országba nyújtott szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Korábban tettem fel kérdést harmadik országba nyújtott szolgáltatással kapcsolatban. Az adott szolgáltatás szállításra előkészítő szolgáltatás, magyar kft. nyújtotta amerikai társaságnak. A teljesítés helye a partner székhelye, jelen esetben Amerika, és ebben az esetben a számlát a magyar kft. áfamentesen állítja ki, megjelölve rajta, hogy az áfatörvény területi hatályán kívüli. A magyar cég áfabevallásában feltünteti a kiállított összeget a bevallás 91. sorában. Eddig rendben is van. De felvetődött bennem a kérdés, hogy ezen kívül a magyar cégnek van-e egyéb kötelezettsége? Bejelentési, bevallási, adófizetési? (Erre sajnos a választ adó nem tért ki, így elbizonytalanodtam.) Segítségét köszönöm!

Közösségi személygépkocsi beszerzése és eladása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy cég személygépkocsikat vásárol közösségi tagállamból. A cég ezeket Magyarországon, különbözeti áfával szeretné értékesíteni. A különbözeti áfára a bejelentkezés megtörtént. A vásárlás háromszögügylet révén bonyolódik le. A megvásárolt gépkocsi számlájának mellékleteként kiállítottak egy dokumentumot, amin az szerepel, hogy a gépkocsit az eladó cég megvásárolta egy másik cégtől, és rögtön értékesítette a magyar kft.-nek. Ez a kft. szerint a háromszögügylet megjelölése. A számlán ezen kívül szerepel a 2006/112/EK, 138.cikk, és " a használt árukra vonatkozik" megjelölés is. A kérdésem, hogy a háromszögügyletnél a magyar kft. ebben az esetben különbözeti áfásan értékesítheti-e a gépkocsikat? A gépkocsi-kereskedésnél a háromszögügylet hogyan befolyásolja az áfabevallást? Be kell-e állítani ezeket a gépkocsikat a közösségi árubeszerzésekhez az áfabevallásban? Kell-e A60-as bevallást készíteni ezekről? A kft. szerint állítsam be az A60-as bevallásba mint közösségi beszerzést, de különbözeti áfásan értékesítené őket. Majd amikor értékesíti, akkor az áfabevallás 4. sorába be kellene állítani az értékesítésnél az áfa nélküli részt? Én ezzel nem értek egyet, ezért kérném, hogy a háromszögügyletnél fennálló esetleges külön szabály van-e erre? Előre is köszönöm a válaszukat.

A NAV átvehetné a cégektől az áfabevallást Cikk

Magyarországon hatalmas adminisztrációs teher sújtja a vállalkozásokat. A PM szerint egy kisvállalkozás akár az árbevételének 2,5 százalékát is kénytelen az adózáshoz kapcsolódó költségekre fordítani. Ennél még az iparűzési adó is kisebb kiadás. A PM terve, hogy ezt 2021-re gyökeresen megváltoztassa, olvasható a Niveus Consulting Group a kormány kkv-stratégiájára kiadott kommentárjában.

Teljesítés időpontja közösségi szolgáltatásnyújtás esetén az áfabevallásban Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem közösségi adószámmal rendelkező egyéni vállalkozó. Fuvarozói tevékenységet végez, amely az esetek nagy többségében Németországban történik, német cégek közötti szállítást végez. Számláját közösségi szolgáltatásnyújtás miatt áfa nélkül állítja ki, a számlán mindig feltünteti a német partner közösségi adószámát is. Ez helyes így? Másik kérdésem az lenne, hogy a teljesítés időpontja, a számla kelte vagy pedig a 45 napos halasztási korlátot figyelembe véve a számla kiegyenlítésének kelte alapján készüljön a közösségi adóbevallás. Melyik havi bevallásban legyen bevallva: - teljesülés időpontjával megegyezővel, - vagy abban az időszakiban, amikor kiegyenlítésre került a számla figyelembe véve a 45 napos korlátot? Köszönettel: Szűcsné

Áfa – vámjogi képviselet mellett Kérdés

T. Adózóna! A következő kérdésem lenne: Egy magyar kft. harmadik országból hoz elektronikai berendezéseket, eszközöket, majd ezeket továbbértékesíti szintén egy EU-n kívüli (harmadik) országba. Az áru vámudvarba kerül, és innen megy tovább a vevőhöz. Vámjogi képviselő látja el az ide vonatkozó feladatokat. A vámjogi képviselőtől megkapjuk a kiviteli értesítőket és kiléptetési igazolást, hogy az áru elhagyta az EU-t. (Tudomásunk szerint, a vámjogi képviselő bevallásokat küld a NAV-nak, az adott tranzakciókról.) Kérdések: 1. Számla érkezik harmadik országból és a magyar beszerző egy másik EU-n kívüli országba számláz és oda is megy az áru. Magyar fél a fuvarozó! Az áfabevallásban hol kell ezt feltüntetni, ha egyáltalán kell? (A vámjogi képviselő által megtett bevallás elegendő?) 2. Számla érkezik harmadik országból, a magyar beszerző egy másik EU-s országba számláz, aki továbbszámláz egy EU-n kívüli országba és az áru egyenesen a harmadik országba megy. Magyar fél a fuvarozó! A kérdés ugyanaz: Az áfabevallásban hol kell ezt feltüntetni, ha egyáltalán kell? (A vámjogi képviselő által megtett bevallás elegendő?) Köszönettel

Lakáskiadás airbnb-n: kell-e áfabevallást benyújtani? Cikk

Kell-e áfabevallást benyújtania a magánszemélynek, ha az airbnb-n keresztül adja ki az ingatlanát? – kérdezte az Adózóna olvasója. Kelemen László adószakértő, jogász válaszolt.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Kötelező bankkártyaterminál

Szolnoki Béla

adószakértő, könyvvizsgáló

Beolvadás – sajáttőke-elemek

Szolnoki Béla

adószakértő, könyvvizsgáló

Vadásztársaság áfakötelezettsége

Dr. Császár Zoltán

adótanácsadó, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 október
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close