739 találat a(z) áfabevallás cimkére

Alanyi adómentes egyéni vállalkozó áfabevallása Kérdés

Tisztelt Szakértők! Technikai jellegű kérdésem lenne. Alanyi adómentességet választó katás egyéni vállalkozó közösségen belül szolgáltatást nyújt. Ebben az esetben, ha jól tudom, ő nem alanyi mentes minőségében jár el, és havi 65-ös bevallást kell beadnia A60-assal együtt. Ő ebben az esetben a speciális adózói körbe tartozik? Ha igen, akkor 65-ös bevallásban mit választ mint adózói státuszt? A kitöltési útmutató alapján az 1-est kellene választani, mert akkor töltheti ki az ide vonatkozó 01-03. lap 92-es sorát. Viszont az egyéni vállalkozóról szóló törvény szerint nem rendelkezik jogi személyiséggel, közösségi adószámmal viszont igen, tehát nem felel meg az 1-es kategóriának, ami "Közösségi adószámmal rendelkező, áfaalanynak nem minősülő adófizetésre kötelezett jogi személy". Más kategória, ahol az illető közösségi adószámmal rendelkezik, nincs. Mit nem veszek észre?

Áfakorrekció könyvelése Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2020. január 1-jétől egy nonprofit kft. kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytat. Az áfaalanyiság változása miatt áfakorrekciót kell végrehajtani az áfatörvény 135. paragrafusa alapján az ingóság és ingatlan tekintetében is. Az ingatlan esetén ez több mint 10 millió forint fizetendő áfát jelent, ami építkezés végett 2016-2018. közötti időszakban került visszaigénylésre. A végleges használatba vételi engedély 2018. novemberi keltezésű, ekkor történt meg az ingatlan aktiválása is. Jól értelmeztük-e, hogy már a 2019. évi utolsó időszaki (negyedéves) '65-ös bevallásban ennek az összegnek az 1/20-ad részét kell a fizetendő oldalon szerepeltetnünk, és a 20 éves követési idő miatt 20 éven keresztül kell soron kívüli áfabevallást benyújtanunk? Ha igen, akkor a korrekció miatt visszafizetendő összeget hogyan kell könyvelnünk? Az építkezés miatt voltak fordítottan adózó munkálatok is, ezeket hogyan kell kezelnünk? Ráfordításként, vagy – mivel tudjuk, hogy melyik eszköz után milyen összegű áfát kell visszafizetnünk – aktiváljuk 2019.12.31-ei dátummal az adott tárgyi eszközre értéknövekedésként? 2019-ben kell a visszafizetendő áfát egyösszegben, ráfordításként elszámolni, vagy van mód elhatárolásra 5, illetve 20 évre, hogy ne vigye ekkora veszteségbe az évet? Válaszukat előre is köszönöm!

Konszignációs raktár 2020. 01. 01-től Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk német partnerénél, Németországban úgynevezett konszignációs raktárt üzemeltetünk 2005 óta a partner kérésére, amelyet ők kezelnek. Napi jelentést kapunk a beérkezett és a kivételezett termékekről, a kivételezett összegről hetente ők állítják ki a számlát, fizetendő 19 százalékos mértékű adótartalommal. A jogszabályoknak megfelelően Németországban bejelentkeztünk, német adószámot kaptunk. Mi kiszállításkor számlát készítünk: a magyar adószámos cégünk a német adószámos cégünk részére (közösségen belüli értékesítés, áfa nélkül). Ezt a számlát a magyar áfabevallásunkban szerepeltettük (1965A-01-01 02 sor), illetve az A60-as nyomtatványon is jelentettük, valamint az intrastat jelentésben mint kiszállítás. Havonta németországi adóbevallást is készítünk a német adószámos cégünk részére: a kiszámlázott összeget a német adóbevallás 81-es sorában , illetve a fizetendő áfa összegét befizetjük a német adóhatóság részére. A kiszállítás összegét a 89-es sorban jelentjük, illetve a német intrastat jelentést is ezen összeggel készítjük el. Kérdésem: 2020 január 1. után hogyan járjunk el a számlázás és a bevallások során?

Unión belüli értékesítés: forgalomba nem helyezett gépjármű az áfabevallásban Cikk

Mi történik, ha egy kft. az Európai Unión belül gépjárművet vásárol, amely megsérül, majd a kft. ezt forgalomba helyezés nélkül továbbértékesíti szintén uniós tagállamba? Az áfa elszámolása ebben az esetben hogy történik szabályszerűen? Olvasói kérdésre Nagy Norbert okleveles adószakértő válaszolt.

M lap adómentes sort is tartalmazó számla Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az áfabevallás részét képező belfödi tételes összesítő jelentés kapcsán szeretnék egy kérdést feltenni, Adott egy telefonszámla, mely után 70%-30% arányban gyakorolok levonási jogot, azonban a számlán a szokásos tételeken felül egy adómentes, biztosításról szóló sor is szerepel. Ebben az esetben a számla teljes adóalapját szükséges feltüntetni az M lapon, vagy csak az áfás rész adóalapját? Köszönettel.

Áfabevallás 2020: nyilatkozati lap a behajthatatlan követelés elszámolásához Cikk

Közzétette honlapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a 2020-as áfabevallás tervezetét, amely kiegészül a behajthatatlan követelés elszámolásával összefüggő nyilatkozati lappal.

Unión belüli forgalomba nem helyezett gépjármű az áfabevallásban Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. EU-n belüli tagországból vásárolt egy gépjárművet. A gépjármű útközben megsérült. Ezt a gépjárművet továbbértékesítette szintén uniós tagországba. Minden partnernek van közösségi adószáma. A gépjárművet nem helyezték forgalomba. Az áfabevallásban ezt melyik sorba kell beállítani? A vásárlásnál is és az eladásról is áfamentes számlákat állítottak ki. Köszönöm a választ.

Külföldi beszerzés egyesületnél Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy alanyi áfamentes egyesület (külföldről, EU-ból) szerez be tárgyi eszközt, melynek értéke nem haladja meg a 10 ezer eurót. Ebben az évben még nem volt külföldi beszerzése. Rendelkezik közösségi adószámmal. Internetes rendelés útján szerzi be az terméket, a rendeléskor meg kell adnia a közösségi adószámát. Ebben az esetben Magyarországon kell áfabevallást készíteni és áfát fizetni? Válaszukat előre is nagyon köszönöm. Üdvözlettel: DM-ADÓ Iroda Kft Czabai Ibolya

Az áfabevallások M lapjainak benyújtása során tapasztalt leggyakoribb hibák Cikk

Az általánosforgalmiadó-bevallások ellenőrzésre történő kiválasztásának egyik jellemző oka az, amikor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) eltérést tapasztal a befogadott számlákról a bevallás részeként benyújtott ’65M-es lapok (Összesítő jelentés) és a számlakibocsátók online számlaadat-szolgáltatása között, olvasható a NAV oldalán.

Családi gazdaság létrehozása, adózása Kérdés

Tisztelt Szakértők! Adott egy főállású őstermelő és egy nem főállású őstermelő, aki egyben nem főállású katás egyéni vállalkozó is. Jelenleg mindketten kompenzációs felár mellett alanyi adómentességet választottak általános forgalmi adó tekintetében. 2020.01.01-től családi gazdaságot kívánnak létrehozni ketten, úgy hogy az eddig főállású őstermelő lesz a családi gazdaság vezetője. A családi gazdaság vezetője január 1-jétől az általános forgalmi adó fizetési kötelezettségét az általános szabályok szerint szeretné meghatározni. Jól gondolom, hogy mindketten kötelesek az áfafizetési kötelezettségüknek azonos módon eleget tenni, tehát január 1-jétől mindkettőjüknek „áfásnak” lenni? Ha mindketten „áfások”, akkor mivel 1-1 „áfás” adószámmal rendelkeznek, és mindkettőjük állít ki számlát a saját nevében, illetve a nem főállású tag egyéni vállalkozó, így mindketten kötelesek áfabevallás tenni? A mezőgazdasági tevékenységből származó bevételeikkel és költségeikkel mindkettő tag az szja-bevallás „12”-es lapján számol el, függetlenül attól, hogy a nem főállású tag egyéni vállalkozóként a kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya? A nem mezőgazdasági tevékenységből származó bevételeikkel és költségeikkel az egyéni vállalkozó a kisadózókra vonatkozó szabályok szerint, a főállású tag pedig önálló tevékenységből származó jövedelemként számol el az szja-bevallásában? Köszönettel, Kiss Zoltán

Osztrák áfabevallás Kérdés

Tisztelt Címzett! Magyar adóalany kft. Ausztriában végzett ingatlanszigetelési munkálatokat magánszemély részére 15 000 euró értékben. Az ügyvezető bejelentkezett az osztrák hatósághoz, kapott is adószámot. A kérdésem, illetve kérésem, hogy részletesen írja le nekem, hova, hogyan kell/lehet beadni erről az osztrák áfabevallást (esetleg kitöltéséről információ)! Köszönettel, RM

Közösségi beszerzés alanyi mentes vállalkozásban Kérdés

Tisztelt Szakértő! Hozzám került egy alanyi mentes katás egyéni vállalkozó, aki közösségen belül szerez be gépkocsi-alkatrészeket. Az éves beszerzéseinek összértéke a 10 ezer eurót nem haladja meg. Közösségi adószámmal rendelkezik, viszont ezt a bejövő külföldi számlákon nem látom feltüntetve, viszont az adott ország adójának a mértékét se, tehát úgy tűnik, hogy nettó számlát kap. Jó ez így? Nekem úgy lenne logikus, hogy kintről bruttó számlát kap, amennyiben az éves határt, a 10 ezer eurót nem haladja meg, és áfabevallás, illetve a 60-as nem kell neki. Bár abban is elbizonytalanodtam, hogy mivel van közösségi adószáma, ezt nem kellene valahol bejelenteni, hogy ő 10 ezer euró alatti elszámolást alkalmaz? Mi a helyes eljárás ilyen esetben? Köszönöm.

Részvétel nemzetközi kiállításon Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk 2020 májusában Münchenben vesz részt kiállítóként egy nemzetközi vásáron. A rendezvényt szervező cég megküldte a számláját (standbérlet, regisztrációs díj, úgynevezett hulladékkezelési díj és szolgáltatások előlege szerepelnek a bizonylaton) november 13-án. A számla dátuma november 11., a fizetési esedékesség 2020. január 31. Pontosabban ez egy olyan lehetőség, hogy költségek felszámolása nélkül egyenlíthetjük ki a számla összegét. A rendezvény 2020. május 4-8. között kerül megrendezésre. Azt szeretném megkérdezni, hogy ebben az esetben mi lesz a számla teljesítési dátuma, illetve az áfabevallásban melyik időszakban (havi áfabevallók vagyunk), és melyik sorban kell szerepeltetni a számlát. Szíves válaszát köszönöm.

Fuvarozás magánszemélynek Kérdés

Tisztelt Szakértő! Fuvarozással foglalkozó vállalkozásunk belföldi magánszemély megrendelőnek teljesít uniós fuvarfeladatot (Ausztriából Magyarországra). Ebben az esetben hogyan alakul a teljesítési hely és a helyes számlázás, illetve az áfabevallásban hol szerepeljen? Mi a helyzet, ha Magyarországról Ausztriába fuvarozunk neki? Ha jól gondolom, és áfa hatályon kívüli a teljesítés, akkor mit tanácsol ilyen belföldi magánszemélyes megrendelések esetén? Válaszát előre is köszönöm!

Áfabevallás Kérdés

A 862208 speciális szakterületen végzett szakorvosi, sebészeti vizsgálat, konzultáció és kezelés (szakorvosi járóbeteg-ellátás) áfa tekintetében tárgyi mentes tevékenységnek számít. A 08-as sorba teszem az áfabevallásban, mint egyéb speciális tevékenységet?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Mikor jár műszakpótlék?

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 január
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close