215 találat a(z) továbbszámlázás cimkére

Internet áfája továbbszámlázás esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Több kft. bérel irodákat egy társasházban. Az egyikük beköttette az internetet, és – megállapodásuk alapján –"wifihálózaton keresztül" a szomszédban lévő vállalkozó is ezt az internetet használja. Helyesen járnak el, ha közvetített szolgáltatásként a költség egy részét – 5 százalékos áfakulccsal – továbbszámlázzák? Köszönettel!

Üzemanyag továbbszámlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégcsoport egyik cége (AA Kft.) rendelkezik belföldi telephelyén üzemanyag-tárolásra rendszeresített, üzemanyag-tankoló automatával ellátott tartállyal, amelyből elektronikus mérőeszközön keresztül, üzemanyagkártyás azonosítással tankolnak gázolajat a cég járművei. (A Jöv tv. 113. § (5) bekezdés b)-nek megfelelően, a közlekedéshez kapcsolódó jövedéki adó visszaigénylése miatt.) A cégcsoport másik cégének (BB Kft.) mezőgazdasági járművei más telephelyeken tankolnának, olyan módon, hogy az előbb említett, üzemanyag-tárolásra rendszeresített tartályból megtöltenének kisebb (1000 liter alatti) tartályt üzemanyagkártyás azonosítással, s azt szállítanák el a másik cég (BB Kft.) telephelyére. Az AA Kft. továbbszámlázná az elszállított gázolajat BB Kft.-nek az elszámolásról szóló írásos megállapodás alapján. Kérdés: nem minősül-e az ügylet üzemanyag-forgalmazásnak, és mivel jövedéki adót tartalmaz, engedélyköteles tevékenységnek? Jól értelmezem, hogy a fenti ügyletre alkalmazható a Jöt. 67. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti kivétel: „Az állami adó- és vámhatóság engedélyével folytatható a szabadforgalomba bocsátott ellenőrzött energiatermékkel (…) a kereskedelemről szóló törvény szerinti nagykereskedelmi tevékenység – ide nem értve az üzemanyagkártyával értékesített (beszerzett), felhasznált üzemanyag utólagos, pénzügyi-technikai jellegű elszámolását, ha az elszámolásról a felek írásban megállapodtak”? Köszönöm válaszát.

Bérbeadás Kérdés

Tisztelt Szakértő, Egy kft. üzlethelyiséget bérel, a bérbeadó áfával számlázza a bérleti díjat. A bérbevevő alkalmanként 1-1 napra, továbbadja a bérelt helyiséget, a bérbeadó engedélyével. Kérdésem, ha bérbevevő nincs bejelentkezve a bérbeadásra az áfa körbe, egyébként áfakörbe tartozik, akkor ebben az esetben, kell-e áfát felszámítania mint tovább számlázott szolgáltatást? Köszönettel

Továbbszámlázás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Költségek továbbterhelése esetén a továbbszámlázott költséget :81-ben vagy 86-ban, a bevételt 92-ben, vagy 96-ban kell könyvelni? Köszönettel.

Üzemanyagköltség továbbszámlázása harmadik országbelinek Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk csoportszinten (csak magyar cégek) szerződésben áll üzemanyagkártyák használatára. Az egyik – harmadik országbeli – kapcsolt vállalkozásunk a jövőben szintén használná ezeket a magyar üzemanyagkártyákat Magyarországon, tehergépjárművek tankolására. A magyar kapcsolt vállalkozás az felhasznált üzemanyagok költségét továbbszámlázná a harmadik országbeli kapcsolt vállalkozásának. Jól gondolom, hogy ebben az esetben az üzemanyagszámlák áfatartalma visszaigényelhető, és a harmadik országbeli vállalkozásnak áfatartalom nélkül kell továbbszámláznunk? Továbbá jól gondolom, hogy ebben az esetben nem jövedéki termék értékesítéséről van szó, így ehhez kacsolódó engedély nem szükséges? Természetesen a szükséges megállapodást megkötik a cégek egymással az üzemanyag továbbszámlázásáról. Szíves válaszát előre is köszönöm!

Továbbszámlázott költségek – hipa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Multinacionális cég vagyunk, a nálunk lévő külföldi munkavállalók, projektek költségét megfelelő haszonnal továbbszámlázzuk. Az értékesítés minden esetben export, mert az anyacég küldföldi. A kérdésem a helyi adóra vonatkozik, hogy a felmerült költségeket kezelhetem-e közvetített szolgáltatásként? A felmerült költség legtöbb esetben utazási költség, bér, rendezvényszervezés és egyéb. A számla mögött minden esetben ott van, hogy mit számlázunk ki. Válaszát, segítségét köszönöm.

Időszaki elszámolású számla továbbszámlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérem a segítségét abban a kérdésben, hogy cégünk hogyan jár el szabályosan a továbbszámlázást (teljesítési dátum) illetően, ha egy beszállítótól terméket vásárolunk, ami több szállítólevélen, több időpontban érkezik meg, és időszaki elszámolással kapjuk a számlát? Például: a szállítólevelek dátuma: 2019.04.16., 2019.04.17., 2019.04.25. (Közvetlenül a vevőnkhöz szállítják az árut.) A befogadott számla kelte: 2019.04.26. A teljesítési dátum és esedékesség: 2019.05.11. Előre is köszönöm válaszát!

Egyéni vállalkozó kiküldetésen Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó egy multinacionális cégnek dolgozik. Havonta kétszer-háromszor kiküldik külföldre. Ilyenkor autót bérel, üzemanyagot tankol a bérelt autóba és szállásdíjat fizet. Ezekről a saját vállalkozása nevére hoz számlát. Ezeket a költségeket továbbszámlázza áfával növelten a multicég felé, aki ez alapján megtéríti neki. Kérdésem, hogy az egynapos autóbérlés áfáját levonhatja-e a vállalkozó? Levonhatja-e a belföldi szállásdíj áfáját? Válaszát előre is köszönöm.

Portáskiadás elszámolása II. Kérdés

Tisztelt Kelemen László! A portáskiadásra adott válaszához kapcsolódóan további kérdésem merült fel. Abban az esetben, ha a vendég "ráterhelteti" a szobaszámlájára ezt az összeget, úgy közvetített szolgáltatásként ki kell számlázni, és mivel az nem az alapcsomag része, ezért 27% áfával. Kiegészítve, hogy ebben az esetben a szolgáltató számlája a szálloda nevére szól, és így ezen szolgáltatás közvetítése történik. Továbbá van olyan eset, hogy a taxiszolgáltató alanyi mentes, és a továbbszámlázandó szolgáltatás 27%-os áfa felszámításával kerül továbbterhelésre. Helyes-e ez a gyakorlat, vagy ez is a 71. § (1) bekezdés c) pontja alá tartozhat? Válaszát köszönöm.

Fuvar továbbszámlázása – áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magyarországi kiállításra hoztunk el gépet német beszállítótól, majd fuvarozó céggel vitettük vissza. A beszállító utólag átvállalja a fuvarköltség felét. Hogyan számlázzuk ezt, van-e áfavonzata?

Felhasznált anyagok továbbszámlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Megerősítést szeretnék kérni, hogy jól járunk-e el az alábbi ügyben: gumijavítást végző egyéni vállalkozóhoz az ügyfél beviszi az autóját gumicsere céljából. A vállalkozó javaslatára a gumik cseréje indokolt lenne, ezért az ügyfél kérésére a vállalkozó megrendeli a gumikat, melyeket a vállalkozó nevére, telephelyére szállítanak le, a vállalkozó nevére szóló számlával. Ezt követően felszereli őket, és kiszámlázza az ügyfélnek, továbbszámlázva a gumik árát és a szerelési költséget. Véleményünk szerint ez nem minősül kereskedelmi tevékenységnek, inkább az általa nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez kacsolódó "járulékos" költségnek. Ha helyes ez így, akkor megfelelő-e az, ha a számlán a fentiek szerinti módon, azaz külön sorban feltüntetjük a gumikat, és külön sorban a szerelési költséget? Előre is köszönöm megtisztelő válaszát! Dézsenyiné

Szállás továbbszámlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk rendezvényszervezés keretében külföldi szállást biztosít a résztvevőknek. Továbbszámlázás esetén a számlára ráírhatjuk, hogy szállás továbbszámlázása, megjelölve, hogy közvetített szolgáltatás és ebben az esetben mi áfát kell hogy számoljunk rá, mert mi áfakötelesek vagyunk, de a külföldi hotel áfamentes számlát ad nekünk? Illetve jól tudom, hogy ebben az esetben jutalékot nem számolhatok el? Köszönöm.

EU-s konferencia számlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magyar kft. szervez Belgiumban egy konferenciát, melyre magyar résztvevők is érkeznek. Kérdésem arra irányul, hogy hogyan kell kiállítania a számlát a konferenciáról partnerének, aki szintén egy magyar kft., és ezt az értékesítését az áfabevallásban hol kell szerepeltetni? Amennyiben szállást is továbbszámláznak külön számlán, ez változtat-e a számlázás módján? Válaszát előre is köszönöm.

Rezsiszámla továbbszámlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kérdésem önkormányzati idősek bentlakásos otthonára vonatkozik. Az intézmény áfafizetésre kötelezett adóalany, bár a bentlakásos intézményi ellátás törvényi szabályozás által mentes tevékenységnek minősül. Van egy konyhája az intézetnek, melyet külső vállalkozó üzemeltet. Almérőkkel felszerelve. A vállalkozó bérleti díjat fizet, valamint az elhasznált víz, gáz, áram továbbszámlázásra kerül a vállalkozó felé. Eddigi gyakorlat az volt, hogy a bérleti díj áfamentes, mivel az intézet nem jelentkezett be bérbeadás kapcsán az áfakörbe, a rezsidíjakat pedig áfásan számláztuk, közvetített szolgáltatásként. Most ezt a számlát a vállalkozó visszadobta, miszerint neki a rezsiköltség is áfamentesen kell. Jogszerű ez így? A kérdésem még az is, hogy ha valóban így kell számlázni, abban az esetben az intézet által kifizetett bruttó összeg az áfás, vagy csak a nettó összeget számlázhatom tovább? Holott ezeket az összegeket az intézet bruttóban fizeti ki és nem illeti meg utánuk az áfalevonási jog. Eddigi gyakorlat szerint, mivel elkülönítetten nyilván volt tartva a rezsiköltség, a kiszámlázott áfát befizettük és ugyanazt az összeget vissza is igényeltük. Válaszát előre is köszönöm.

Biztosítási díj továbbszámlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Áfakörös telefonüzlet a készülék eladásakor biztosítást is köt az ügyféllel. A biztosítás választható, igénybe vehető szolgáltatás, nem kötelező elem. Készülékvásárlás nélkül nem elérhető a biztosítási szolgáltatás. A biztosító a telefonos bolt felé számláz, a telefonos bolt pedig továbbhárítja a biztosítási díj összegét. A biztosítási díjat mentesen vagy áfásan kell továbbszámlázni? Köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

hirdetés
NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Osztalékfizetési határozat megszűntetése

Pölöskei Pálné

adószakértő

Honkongi szoftverszámla

Tüske Zsuzsanna

vámszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 október
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close