447 találat a(z) tagi kölcsön cimkére

Egyszerűsített végelszámolás Kérdés

Tisztelt Szakértők! Egy évek óta alvó bt. egyszerűsített végelszámolással kívánt megszűnni, amit el is indítottak. Követelése nincs, viszont van 2 millió forint körüli összegű tulajdonos által nyújtott tagi kölcsön kötelezettsége. Emiatt a végelszámolás nem kivitelezhető, mivel társaságiadó-vonzata és illetékvonzata is van a dolognak, a társaság viszont semmi tőkével nem rendelkezik. Ilyen esetben milyen lépéseket kell tenni a tulajdonosnak, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően tudjon eljárni? Válaszukat előre is megköszönve maradok tisztelettel: Bálizs Lászlóné

Tag kilépése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem a következő: amikor egy kft.-ből (két magánszemély tag, 50-50%) az egyik tag ki akar lépni, és a másik szeretné őt kifizetni, akkor azt hogyan teheti meg? Van a kilépő tagnak tagi kölcsöne és pótbefizetése is a cégben a másik taggal együtt egyenlő összegben, melyeket – gondolom – szintén vissza kell neki fizetni. A saját tőke és a jegyzett tőke közötti különbség nagyobb, mint a tag pótbefizetése, tehát ha kifizetik neki, akkor a saját tőke nem csökkenne a törzstőke alá. Ezekről kellene dönteni egy taggyűlésen, illetve az üzletrész-adásvételi szerződésben ezeket is beírni? Válaszukat előre is köszönöm.

Cég/magánszemély ügylet rögzített árfolyamon Kérdés

Tisztelt Szakértők! Cég külföldön készpénzért gépjárművet vásárolna. Az egyik magánszemély tag rendelkezik a megfelelő összegű euróval, amit kölcsönadna a cégnek rövid időre. Olyan kölcsönszerződést szeretnének kötni, mely szerint forintban is vissza lehet fizetni a tartozást, a kölcsönadás napi MNB-árfolyamon rögzített forintösszegben, elkerülve ezzel az esetleges árfolyamkülönbözetet. Ez így működőképes? Származhat ebből az ügyletből akár a cégnek, akár a magánszemélynek bármilyen plusz fizetési, bevallási kötelezettsége? Köszönöm előre is válaszukat.

Kényszertörlés alatti adótartozás fizetése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kényszertörlés alatt lévő társaság (kft.) adóját a cég ügyvezetője személyesen, készpénzben kifizette a NAV végrehajtói részére, a kifizetésről átvételi elismervényt kapott. A társaság házipénztári egyenlege 0 forint. A kényszertörlési eljárás április 18. napjával indult meg a társaság ellen, az ügyvezető a készpénzes kifizetést 04. 04-én teljesítette. Kérdésem, hogy ebben az esetben a társaság könyveiben milyen módon lehet rendezni a NAV felé az ügyvezető saját pénzéből fizetett tartozás kiegyenlítését? A tagi kölcsön elkerülhető? Amennyiben tagi kölcsönből kerül megfizetésre az adótartozás, akkor a kényszertörlési eljárás alatt a tagi kölcsönnel mi a teendő? Visszafizetni nem tudja a társaság az ügyvezető részére, mivel nincs semmilyen vagyona, csak adótartozása, a saját vagyona is negatív. Válaszukat előre is köszönöm!

Tagi kölcsön elengedése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. 2019.03.01-jétől végelszámolás alá került. Van neki egy nagy összegű fizetendő társasági adója a 2018. évi eredmény alapján. Viszont nincs rá pénzeszköz, így tagi kölcsönt kellene betennie, hogy ki tudja fizetni az adót. A tagi kölcsön elengedése 18 százalékos illetékfizetéssel is járna úgy tudom. Valamint bevételként kell tekinteni, aminek megint társaságiadó-vonzata lenne. Azt szeretném megkérdezni, hogyan lehet megszüntetni így a céget, hogy ne alakuljon ki ördögi kör. Köszönettel: Boruzsné

Tagi hitel Kérdés

X cég 50 százalékban tulajdonosa Y cégnek. X cég tagi kölcsönt szeretne nyújtani Y cègnek. Tudomásom szerint ez magánszemély és társaság között lehetséges.

Részesedésvásárlás tagi kölcsönnel Kérdés

Tisztelt Adózóna! „A” Kft. 10 egységért üzletrészt vásárolt egy „B” Kft.-ben. Az üzletrész adásvételi szerződés azt tartalmazza, hogy a tagsági jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek az új tulajdonosra szállnak át. „B” Kft. tulajdonosa adott tagi kölcsönt „B” Kft. részére 20 egységet, mely tagi kölcsön „B” Kft. könyvelésében nyilván van tartva. Kérdésem, hogy „A” Kft. hogyan mutassa ki a könyveiben a vásárolt részesedést, valamint az ezzel járó tagi kölcsön követelést, mely az adásvétel napjától átszállt rá? 10 egység a 17-es számlaosztályba kerüljön? Hogyan írjuk elő „A” Kft.-ben a „B” Kft.-ben lévő 20 egység tagi kölcsön követelését? Mi történik az esetleges tagi kölcsön visszafizetés esetén? Köszönettel

Magánszemély kölcsöne a cégének Kérdés

T. Szakértő! Egy 3 millió forintos törzstőkével, 40 millió forintnyi saját tőkével rendelkező kivaalany kft. tulajdonosa adózott jövedelméből, 20 millió forintot szeretne kölcsön adni a kft.-jének, 3 évre. A kölcsönre kamatot szeretne kapni. Arra kérnék választ, hogy ez milyen kölcsön lehet? Hosszú lejáratú tagi kölcsön? Hátrasorolt kötelezettséget ajánlottak neki, de tudomásom szerint csak 5 éven túli kölcsönöket lehet kimutatni. Mennyi kamatot kérhet a magánszemély? A megkapott kamat után hogyan adózik? Az adót a cég vonja le? Kinek van bevallási kötelezettsége ezzel kapcsolatban? A cég szempontjából érvényes-e valamilyen alultőkésítési szabály? Köszönettel!

Kft. által adott tagi kölcsön könyvelése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy mezőgazdasági kft. tagja egy tésznek. A kft. tagi kölcsönt ad a tésznek, melyet a tész a támogatás megérkezését követően fizet vissza. Hova kell ezt könyvelni?

Minimumadó-növelő tétel Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kérdésem a minimumadó növelő tételéhez fűződik: a tagi kölcsön nyitó állománya 0 Ft, éven belül magánszemély adott tagi kölcsönt. Lesz-e így növelő tétel, ha előző évből nem hozok nyitó állományt. A 0-hoz kell viszonyítanom a napi átlagos növekményt?

Tagi kölcsön Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdéssel kapcsolatban kérném segítségüket. Egy 7 éve nem működő bt. 2018 áprilisában egyszerűsített végelszámolást kezdeményezett, melyet – az okát nem tudom – nem fejeztek be a törvényi előírásoknak megfelelően, így 2019 februárjában be lett jelentve, hogy a normál végelszámolás szerint szűnik meg. A végelszámolás előtti beszámoló nem lett elkészítve és közzétéve, amit – mivel megkaptam a munkát – most fogok megtenni. Ez után rövid időn belül szeretnénk a végelszámolást lezárni. Ennek egy akadálya van a bennlévő tagi kölcsön. Ezen kölcsön már régen elévült, így azt ki kell vezetnem elévült kötelezettségként, ami után meg kell fizetni a társasági adót. Hogy ezt megfizesse, újabb kölcsönt kell nyújtania a bt.-nek. Hogy ezt is ki tudjam vezetni mi a teendőm? Hogyan tudom bevallani és megfizettetni az illetéket – úgy tudom, csak azt kell megfizetnie. Illetve utána van-e bármely akadálya a lezárásnak? Köszönöm válaszuk. Tisztelettel: Renáta

Befektetések utáni értékvesztés Kérdés

Tisztelt Adózóna! A következőkben szeretném a segítségüket kérni. Egy zártkörű részvénytársaság (zrt.) évek óta veszteséges, a saját tőkéje csak a tagi pótbefizetéseknek köszönhetően tartja a kötelező szintet. 1. A zrt.-ben kisebbségi – 25% vagy az alatti – tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos értékvesztést szeretne képezni a részvények után (illetve kft. esetében az üzletrész után). A képzett értékvesztéssel mindenképp meg kell növelni a taoalapot? 2. A zrt. közgyűlése minden évben úgy határozott, hogy a a társaság hosszú távú veszteséges működését tagi kölcsönökkel finanszírozzák. A kisebbségi tulajdonos(ok) képezhetnek-e az általuk adott tagi kölcsön után értékvesztést? Az adott tagi kölcsön után képzett értékvesztéssel meg kell növelni a társasági adó alapját? 3. Képezhető értékvesztés a tagi pótbefizetések után? Köszönöm! Üdvözlettel: Oszlánszky Gábor

Végelszámolás, ingatlaneladás, tagi kölcsön Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy bt., értékes, tehermentes ingatlannal, jelentős tőketartalékkal és viszonylag nagy összegű tagi kölcsönnel. A beltag nyugdíjba vonulása miatt végelszámolást határozott el. Az ingatlan 1998-ban került a bt. tulajdonába, így a piaci értéke lényegesen több, mint a könyvszerinti érték. Ha a bt. mindent értékesít (ingatlant piaci áron, készleteket árcsökkentéssel), akkor van fedezet a tagi kölcsön visszafizetésére. Kérdésem az, hogy szükséges-e piaci árra felértékeltetni az ingatlant értékesítés előtt vagy lehet eladni felértékelés nélkül, természetesen piaci áron? Köszönöm válaszát!

Tagi kölcsön Kérdés

Tisztelt Adószakértő! A cég, melyet megszüntetnének 15 milliós tagi kölcsönnel működik. A kft. kötött egy életbiztosítást a tulajdonos fiának. Ez idén márciusban lejár, 10 év után 10 milliót fizet a biztosító, amit a kft. kap meg. (Ezért is csak utána szüntetné meg a kft.-t.) Ezzel az életbiztosítással letudhatja a tagi kölcsön ezen összegét? Vagy ebbe be kellene vonni a tulajdonos fiát is? Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!

Saját tőke rendezése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyszemélyes kft. jegyzett tőkéje 3 millió forint, saját tőkéje 2016. évben negatív volt, amely 2017-re már pozitív lett, de még így sem érte el a jegyzett tőke felét. A társaságban 2017. év végével tagi kölcsön is volt, amely a rövid lejáratú kötelezettségek között lett kimutatva. Az alábbi kérdések merültek fel: 1. Abban az esetben, ha a tagi kölcsönnel megemeli a társaság a saját tőkéjét, akkor ehhez milyen dokumentumok kellenek, szükséges-e a cégbírósághoz bejelenteni az emelést, illetve elég-e tőketartalékban kimutatni az emelést, vagy mindenképpen szükséges a jegyzett tőke emelése is? 2. Milyen lehetőségei vannak a társaságnak úgy megemelni a saját tőkéjét, hogy az ne járjon cégbírósági bejegyzéssel? (Ez majd csak a 2018-as beszámolóban lesz kimutatva.) 3. Abban az esetben, ha tagi kölcsön nélkül, pénzbeli hozzájárulás formájában rendezi sajáttőke-helyzetét a tag, akkor tőketartalékba könyvelendő az összeg vagy lekötött tartalékba? Ebben az esetben szükséges-e a cégbírósági bejegyzés? 4. Akkor, ha a 2018-as év akkora pozitív eredménnyel zárul, amelynek következtében a saját tőke/jegyzett tőke aránya a törvényi feltételeknek megfelelően helyre áll, akkor a saját tőke fent említett rendezési lehetőségei elhagyhatóak-e? Elegendő lesz-e így a tőkerendezés és ezáltal nem fog a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezni a 2018. évi beszámoló közzétételéig? Köszönettel!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Termékimport Ukrajnából

Tüske Zsuzsanna

vámszakértő

Egyéni vállalkozó gyes mellett.

Széles Imre

tb-szakértő

Csoportos taoalany fizetési kedvezménye

dr. Juhász Péter

jogász-adószakértő

HÍD Adószakértő és Pénzügyi Tanácsadó Zrt.

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 december
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31