246 találat a(z) társas vállalkozó cimkére

Kata, többes jogviszony Kérdés

Tisztelt Szakértő! Több hasonló kérdés-választ láttam az oldalukon, de kényes kérdés lévén, és mert a saját cégünkről van szó, mégis megírom a kérdésem. Egy bt. beltagja jelenleg főállású katás vállalkozó 50 ezer forint fizetése mellett. Ezzel egyidejűleg tulajdonosa egy kft.-nek, ahol ő az egyedüli ügyvezető. A társasági szerződés szerint munkaviszonyban látja el az ügyvezetést. Egyéb tevékenységet a cégben nem végez, csak ügyvezető. Megítélésem szerint lehet részmunkaidős ügyvezető munkaviszonyban (napi 1 órába belefér a tevékenysége, mert könyvelőirodáról beszélünk, és ő nem szakmabeli, valóban nem tevékenykedik a cégben), és emellett marad főállású katás. Más nézet szerint, azt mondják, hogy nem lehet részmunkaidős, csak teljes, napi 8 órában, és így nem főállású katás lesz, 25 ezer forint fizetésével. Ha ez utóbbi a helyes, akkor még azt kérdezném, hogy maradhat-e a munkaviszony, vagy társas vállalkozónak minősül az emelt járulékok fizetésével?

Társas vállalkozó kata mellett Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következő témában kérném a megerősítését: Egy kft.-nek két tagja és két ügyvezetője van. Az egyik tag kata adózásban egyéni vállalkozó, aki 50 ezer forint adót fizet katában. Máshol munkaviszonya nincs. 2019.07. hónaptól a kft.-ben ügyvezető és személyesen közreműködő tag. Az ügyvezetést megbízási jogviszonyban látja el. Megbízási díja nincs. Véleményem szerint a kft.-ben a jogviszonya alapján társas vállalkozónak minősül, így mivel szakképzett legalább a szakképzett minimálbér után a járulékokat meg kell fizetnie, akkor is, ha nem vesz ki bért. Katában ettől az időponttól nem minősül főállásúnak, így a 25 ezer Ft/hó adót kell fizetnie. Kérem a fentiekben a véleményét! Köszönettel: Krisztina

Nyugdíjas társas vállalkozó Kérdés

Tisztelt Szakértő! Könyvelőiroda bt. nyugdíjas beltagja egy személyben látja el az alaptevékenységi feladatokat és a cégvezetői teendőket. Ez megoldható napi 2-3 órás munkavégzéssel. Elláthatja-e munkaszerződés keretében részmunkaidőben nyugdíjas foglalkoztatottként mindkét feladatát? Köszönöm szépen válaszát.

Evas bt. beltagja Kérdés

Tisztelt Szakértő! Eva adózású bt. beltagja rokkantsági ellátást kap, mellette 4 órában munkaviszonyban dolgozik egy cégnél. Sajnos a bt.-ben eddig rosszul fizettük utána a járulékokat (kiegészítő tevékenység után, most kérte a nyugdíjazását és ott derült ki). Az a kérdésem, hogy ha nem társas vállalkozóként, hanem munkaviszonyba jelentem be visszamenőlegesen a bt.-be, akkor bejelenthetem-e 4 órás munkaviszonyba, vagy kötelező társas vállalkozóként bejelenteni, illetve hogyan módosul ennek járuléka a 4 órás munkaviszonya miatt?

Katás egyéni vállalkozás - kft. társas jogviszony Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérem szíves állásfoglalást a következő esettel kapcsolatban: Átvettem egy egyszemélyes kft. könyvelését, ahol az ügyvezetőre nullás 1908 bevallást adtak be, tehát járulékfizetést nem jelöltek. A könyvelő elmondása szerint azért, mert főállású katas egyéni vállalkozó és az 50 ezer forintot megfizeti. Véleményem szerint főállású társas vállalkozónak minősül és a kft-ben kell megfizetnie a járulékokat, ott biztosított. Egyéni vállalkozásban 25 ezer forint kata megfizetésére kötelezett. Kérem az Önök megerősítését!

Ügyvezetés megbízásos jogviszonyban Kérdés

Kft. tagja társasági szerződés alapján az ügyvezetést megbízási jogviszonyban látja el. Adóhatósági ellenőrzésnél felhívták a figyelmünket, hogy tag az ügyvezetést csak munkaviszony vagy tagi jogviszony alapján láthatja el. Tag személyesen nem működik közre a vállalkozásban. Valóban át kell jelenteni a megbízásos jogviszonyt társas vállalkozóra vagy munkaviszonyra?

Társas vállalkozó osztalék utáni szochofizetése Kérdés

Az Adózónán megjelent cikk (https://adozona.hu/tb_jarulekok_nyugdij/Osztalek_utani_szocho_mennyi_lesz_a_maximum_DBN2PX) a következőt írja arra a kérdésre, hogy 2019-től mennyi az osztalék utáni fizetendő maximum szociális hozzájárulási adó. A maximum összegről a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (szochotörvény) előírásából lehet következtetni. A 2019. évtől hatályos előírás nem a fizetendő összeg maximumát, hanem a jövedelem maximumát határozza meg. Ez pedig a minimálbér 24-szerese. A minimálbér pedig a szochotörvény szerint az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege, kivéve a szochotörvény szerinti egyéni és társas vállalkozókra vonatkozó rendelkezéseiben említett minimálbért. Kérdésem a következő: Aki osztalékot kap, az a társaság tagja, tulajdonosa? A szochotörvény 2. § (2) bekezdés, 34. § 10. pontja szerint: „10. minimálbér: az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege, kivéve az e törvény egyéni és társas vállalkozókra vonatkozó rendelkezéseiben említett minimálbért, amely a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel, ennek hiányában az előzőek szerint meghatározott minimálbér... Kit nevezünk társas vállalkozónak? 1.) Azon tagok, akik nem ügyvezetők, minden esetben társas vállalkozónak minősülnek? 2.) Azon tagoknál, akik ügyvezetők, a foglalkoztatás jellege határozza ezt meg (munkaviszony, megbízási vagy tagi jogviszony), vagy minden ügyvezető tulajdonos tag is társas vállalkozó?

Társas vállalkozó katás egyéni vállalkozás mellett Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérem szíves segítéségét. Ügyfelem főállású katás egyéni vállalkozó. A közeljövőben orvosi praxis átvétele történik, így erre a célra egyszemélyes kft.-t alapít. Az egyszemélyes kft. társasági szerződésében a vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el – leírás szerepel/ne. Háziorvosként látja el teendőit és a NEAK-kal is erre köt szerződést. Kérdésem az lenne, ha itt megállapít megbízási díjként 40 ezer forint (a minimálbér 30 százaléka alatt) összeget kap, és havonta ezt számfejti, e mellett főállású egyéni vállalkozó marad, akkor ez így lehetséges lehet? Az ügyvezető lakcíme és a telephely között jelentős a távolság, a megbízási díj számfejtése mellett lehetséges, hogy saját gépkocsira térítést is fizet, útnyilvántartás alapján a tisztségviselőnek a kft.? Ha a társasági szerződésben az szerepelne, hogy munkaviszonyban látja el a tevékenységet az lehet 4 órás is és akkor az emelt összegű járulékfizetés vonatkozik rá? Köszönöm!

Társas vállalkozó egyben katás egyéni vállalkozó is Kérdés

Tisztelt Szakértők! Az alábbi esetben kérnék szépen eligazítást: adott egy társas vállalkozó, akinek heti 40 órás munkaviszonya volt egy másik cégben, így a saját cégében mint társas vállalkozó, nem vett ki jövedelmet, és nem fizetett járulékokat sem. De január 31-ével megszüntette a munkaviszonyát a másik cégben, és február 1-jétől főállású katás egyéni vállalkozó lett. De a társas vállalkozásban továbbra sem vesz fel jövedelmet, és nem is fizet járulékokat. Kérdésem az lenne, hogyan alakul ebben az esetben a jogviszonya? Rendben van-e így, hogy a katás egyéni vállalkozásban főállású, és a társas vállalkozásban nem fizet semmit? Válaszukat előre is köszönöm!

Kiegészítő tevékenységű társas vállalkozó jogviszonya 2019-ben Kérdés

Tisztelt Szakértő! A 2002. évben alakult társaságnál a társasági szerződésben az ügyvezető tag jogviszonya társas vállalkozó. Három éve nyugdíjas, és ellátja az ügyvezetői teendőket, fizeti a havi egészségügyi szolgáltatási járulékot, jövedelme utána 10 százalék nyugdíjjárulékot. A kérdésem az lenne, hogy mi a teendő, ha az idén a továbbiakban munkaviszonyosként látná el teendőit, kell-e társasági szerződést módosítani?

Társas vállalkozó járulékfizetése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretném megkérdezni, hogy abban az esetben ha egy társas vállalkozó 20 órás munkaviszonnyal rendelkezik más társaságnál, be lehet-e jelenteni a saját vállalkozásába 20 órás munkaviszonnyal "x" FEOR-orra, s ezáltal nulla járulékfizetési kötelezettsége keletkezik ügyvezetőként, s nem számít főfoglalkozású társas vállalkozónak?

Társas vállalkozók jogviszonya és a minimumjárulék-fizetés Kérdés

Kérdésem a következő. Aktív korú (nem nyugdíjas) társas vállalkozó a cég ügyvezetője és egyben személyesen közreműködő is. Az ügyvezetést a társasági szerződés szerint munkaviszonyban látja el. A munkaszerződés szerint az ügyvezetésen kívül a személyi közreműködésre is kiterjed a megbízatása. A munkaszerződés heti 20 órára szól. Hogyan értelmezendő ez esetben a társas vállalkozók kötelező járulékfizetése szabály? Mint említettem, nem nyugdíjas, és máshol sem rendelkezik semmilyen jogviszonnyal.

Társas vállalkozó jogviszonyának rendezése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Könyvelek egy kft.-t, ahol az egyik tag tulajdonos és személyesen közreműködő is a cégben, és eddig máshol főállással rendelkező tagi jogviszonyosként volt számfejtve, mert rendelkezett főállással. Azzal a céggel szemben, ahol alkalmazták, felszámolást kezdeményeztek, a kft.-m tulajdonosát kijelentették, visszamenőlegesen, nem a felszámolást megelőző napra (2018.09.27.), hanem 2017.09.27-re. Ezt a bejelentést 2019. elején tette a felszámolóbiztos. A cégvezetőm vitatja a kijelentést, emiatt, és a ki nem fizetett bérkövetelés miatt jelenleg munkaügyi per van folyamatban. Viszont az általam könyvelt kft.-ben szeretném rendezni a jogviszonyát: Ön szerint melyik nappal jelentsem a NAV felé a saját cégében a jogviszonyának változását, 2017.09.27-étől vagy 2018.09.27-étől? Ha a bejelentést 2017.09.27-étől teszem meg, elkezdem kijavítani 2017 szeptemberétől a járulékbevallásokat, és utóbb kiderül, hogy a kijelentésénél tényleg elírás történt, és nem 2017-ben, hanem 2018-ban akarták kijelenteni, akkor megint új változásbejelentőt kell benyújtani, és az addig javított járulékbevallásokat újból önellenőrizni? Iyen kavarodás miatt a NAV nem fogja a cégemet behívni ellenőrzésre? Ilyen esetben hogyan célszerű eljárni, meg kell várni a munkaügyi per kimenetelét vagy el kell kezdeni a saját cégben a javításokat? A könyvelt kft. kivás is, így az eljárás – egyebek mellett – a kivabevallásokat is érinteni fogja. Köszönöm a válaszukat. Slága Andrea

Társas vállalkozó járuléka Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ha egy kft. tagja – nem ügyvezető – főállású katás, úgy döntött, hogy a katát szünetelteti, ebben az esetben meg kellene után a fizetni a társas vállalkozásban a járulékokat? Köszönöm: Szilvia

Nők40 – 2019 Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy betéti társaság beltagja, aki munkaviszonyban látja el ügyvezetői feladatait, 2019 júniusában nyugdíjba mehet. Azzal tisztában vagyok, hogy ki kell jelenteni a 19T1041-es nyomtatványon az érintettet, csak azzal nem, hogy milyen dátummal. A nyugdíjba vonulást megelőző nappal? Valamint a beltag marad továbbra is a társaságnál ügyvezető és maradhat "munkaviszonyban"? Nem fog társas vállalkozónak minősülni? Válaszát előre is nagyon szépen köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Mezőgazdasági támogatás elszámolása

Szarvas Imréné

könyvvizsgáló, adószakértő, könyvelő

Angliai munkabér adózása Magyarországon

Horváthné Szabó Beáta

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 május
H K Sze Cs P Sz V
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close