94 találat a(z) sportegyesület cimkére

Sportegyesület támogatása társasági adóból Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretném megkérdezni, hogy sportegyesület hogyan tudja a tao-támogatást igénybe venni? Mi szükséges hozzá? Köszönettel: Kovács Edit

Versenybírói elszámolás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Megyei diáksport-egyesület több sportágban versenyezteti a diákokat. Az esetek jelentős részében a versenybírókat bejelentett igény alapján az illetékes sportszövetség (kézilabda, kosárlabda stb.) jelöli ki, és küldi a versenyre a bírói feladatok ellátása érdekében. Néhány versenybíró maga állít ki egy sorszámozott versenybírói (ellenőri) költségelszámolási nyomtatványt személyi adatokkal és költségek feltüntetésével. A küldött bírók jelentős része azonban semminemű számlát, elszámolást nem állít ki. A megyei sportegyesület nyilatkoztatja őket a költséghányad alkalmazásáról, és egy táblázatban felvezeti az adatokat, valamint a kifizetett összegeket. Semminemű szerződés és hivatalos elszámolás nem készül a feladat elvégzéséről. A kimutatás alapján kerül a NAV felé bevallásra a kifizetés mint önálló tevékenység alapján kifizetett jövedelem. Az a kérdésem, helyénvaló-e ez a megoldás, vagy a megyei egyesületnek megbízási szerződést kellene kötnie a versenybírókkal? Elvárható-e hogy a versenybírók maguk készítsék el a sorszámozott elszámolást, mi a helyes és jogszerű eljárás ez esetben? Válaszukat köszönöm.

Sportegyesületnek felajánlás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy egyéni vállalkozó saját készítésű terméket szeretne felajánlani egy nem közhasznú sportegyesületnek, mely beteg gyerekekért rendez versenyeket. A kérdésem az lenne, hogy ezt milyen módon tudja szolgáltatni, milyen kötelezettségei vannak az egyéni vállalkozónak ezzel kapcsolatban, és milyen esetleges adóvonzata van? Válaszát előre is köszönöm

Ismét: sportegyesület által fizetett átigazolási és ügynöki díj áfa és szja kérdése Kérdés

Tisztelt Adozona.hu! A szakértőjük kérésére ismételten felteszem önöknek a kérdést, mert más előfizetésem, valamint az adóhatóság írásos válasza alapján nem egyértelmű az egyesület számára az, hogy helyesen végzi-e a kérdésben érintett ügyletek adózását. Amennyiben van a kérdéskörben megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező szakértőjük, megköszönöm, ha segítségünkre lennének a kérdéses téma teljeskörű, szakszerű megoldásában. Tehát a kérdésünk: Tisztelt Szakértő! 1. Magyar sportegyesület átigazolási díjat és ügynöki díjat fizet külföldi, zömében uniós sportszövetségeknek. A külföldi sportszövetség által leszámlázott átigazolási díj és ügynöki díj után a magyar sportegyesületnek keletkezik-e Magyarországon áfafizetési kötelezettsége? Egy esetleges áfafizetési kötelezettségnél hogyan kell eljárni akkor, ha a külföldi sportszövetségnek nincs közösségi adószáma, és a számláján sincs ez feltüntetve? 2. Magyar sportegyesület ügynöki díjat fizet ki német letelepedettségű magánszemélynek, a fentiek szerinti külföldi sportoló magyarországi leigazolásával kapcsolatban. Milyen adózási és bejelentési kötelezettség terheli a magyar sportegyesületet ezen kifizetéssel kapcsolatban? 3. A magyar sportegyesület az ügynöki díjat harmadik országban letelepedett magánszemély részére fizeti ki. Van-e ezzel kapcsolatban valamilyen adózási, és bejelentési kötelezettsége? Milyen adatokat, nyilatkozatot kell beszerezni a kifizetés alapjául? Köszönöm a segítségüket.

Sportegyesület által fizetett átigazolási és ügynöki díj Kérdés

Tisztelt Szakértő! 1. Magyar sportegyesület átigazolási díjat és ügynöki díjat fizet külföldi, zömében uniós sportszövetségeknek. A külföldi sportszövetség által leszámlázott átigazolási díj és ügynöki díj után a magyar sportegyesületnek keletkezik-e Magyarországon áfafizetési kötelezettsége? Egy esetleges áfafizetési kötelezettségnél hogyan kell eljárni akkor, ha a külföldi sportszövetségnek nincs közösségi adószáma, és a számláján sincs ez feltüntetve? 2. Magyar sportegyesület ügynöki díjat fizet ki német letelepedettségű magánszemélynek, a fentiek szerinti külföldi sportoló magyarországi leigazolásával kapcsolatban. Milyen adózási és bejelentési kötelezettség terheli a magyar sportegyesületet ezen kifizetéssel kapcsolatban? 3. A magyar sportegyesület az ügynöki díjat harmadik országban letelepedett magánszemély részére fizeti ki. Van-e ezzel kapcsolatban valamilyen adózási, és bejelentési kötelezettsége? Milyen adatokat, nyilatkozatot kell beszerezni a kifizetés alapjául? Köszönöm a segítségüket.

Sportegyesületnél alkalmazásban állók és tagok útiköltség-térítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Amatőr labdarúgó sportegyesületünknél az edzőknek, illetve néhány igazolt játékosnak kiküldetési rendelvény alapján fizetjük az edzésekre és a bajnoki meccsekre való járással kapcsolatosan az útiköltséget. Az utazás saját gépkocsijukkal történik. A költségeket a hivatalos NAV üzemanyagár alapján számoljuk ki, a 60/1992. Korm. rendeletet alkalmazva az üzemanyagköltségre, illetve ezen túl még 9 Ft/km (illetve idéntől 15 Ft/km) kocsifutást is fizetünk. Ezzel kapcsolatosan a kérdéseim: 1. Fizethetjük-e annak az edzőnek a fentiek alapján a kocsifutást adómentesen, akit munkaviszony keretében alkalmazunk? Az edző egyben az egyesület igazolt játékosa is (viszont nem tagja a sportegyesületnek). 2. Fizethetünk-e annak az edzőnek a fentiek alapján kocsifutást adómentesen, akit munkaviszony keretében alkalmazunk, de nem igazolt játékosa és nem is tagja az egyesületnek? 3. Fizethetjük-e annak az igazolt játékosnak a fentiek alapján a kocsifutást adómentesen, aki nem tagja a sportegyesületnek (csak MLSZ játékengedélye van nálunk)? 4. Fizethetjük-e az egyesületünk tagjainak, vezetőségi tagjainak a kocsifutást a fentiek alapján, akik tagjai a sportegyesületnek (de nincsenek alkalmazásban)? Válaszát előre is köszönöm.

Tao-felajánlás, sportbej nyomtatvány Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk szeretne a 1601-es adóelőleg-kiegészítésről szóló bevallásában tao-felajánlást tenni. A rendelkező nyilatkozat kitöltésekor a "kiegészítő sportfejlesztési támogatás" alanya (támogatási szerződés alapján) ugyanaz a sportegyesület kell, hogy legyen, mint aki az adófelajánlás alanya (87,5%), amennyiben nem a sportági szövetséget és nem a MOB-ot kívánjuk támogatni? Kérdésem továbbá, hogy a SPORTBEJ nyomtatványt ki kell-e tölteni ebben az esetben, hiszen – tudtommal – a NAV teljesíti a rendelkező nyilatkozatok szerinti átutalást a kedvezményezettek felé (az 1 százalékot is?!). (Vagy a sportbej csak akkor értelmezhető, ha a támogatási igazolás alapján közvetlenül az egyesületnek történik az utalás?) Köszönettel.

Tánc sportegyesület – kötelező pénztárgép Kérdés

Sport egyesület tagjai, illetve kívülállók részére végez táncoktatást, időnként a nagyközönség részére rendeznek zenés, táncos összejöveteleket, melyen természetesen belépő díj ellenében lehet részt venni. Kérdésünk: az egyesület részére kötelező lesz-e 2017.01.01-től a pénztárgép használata? Ha igen, akkor a táncoktatási tevékenység esetén szükséges-e a pénztárgép használata? Köszönettel.

Sportegyesület vállalkozási tevékenysége Kérdés

Sportegyesület nemzetközi utánpótlás verseny szervezésére kapott megbízást a sportág európai szövetségétől. A sportegyesület alapszabályában az egyesületi célok között rögzítve van, hogy "versenyek szervezése gyermekkorú sportolók számára", az alapszabály egyéb részeiben az is, hogy "gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez". A versenyt nem profitszerzés céljával vállalta el a sportegyesület, hanem azért, hogy saját és a környező országok sportolói számára nyújtson versenyzési lehetőséget, de előfordulhat, hogy eredménye keletkezik a szervezésből. A kérdésem az, hogy ebben a helyzetben egy verseny szervezése gazdálkodási-vállalkozási tevékenységnek minősül-e, és szükséges-e társasági adót fizetni e tevékenység után?

Átigazolás díja Kérdés

Közhasznú sportegyesület cél szerinti tevékenysége foci iskola nyitása óvodásoknak, alsó tagozatos iskolásoknak utánpótlás képzés, rendszeres iskolai kereteken belül és kívül sporttevékenység biztosítása alapvetően futball szakágban, tömegsport felkarolása. Kérdésem: utánpótlás-nevelés keretében korábban edzett gyermekeket átigazol más sportszervezethez, és átigazolási költséget számláz ki a másik sportegyesület részére (MLSZ szerint kötelezően), az cél szerinti bevételnek tekinthető-e, vagy vállalkozási jellegű bevételnek minősül?

Továbbszámlázás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Sportegyesület szeretné továbbszámlázni a szövetség részére a sportolók utazási, étkezési és szállásköltségeit. Az utazási költségszámlát egy magyar kft. állította ki, megbontva a nemzetközi személyszállítást belföldi és külföldi szakaszra, áfatörvény hatályon kivüli megjegyzéssel. Romániába történt az utazás. Az étkezési és szállodai számlát román cég állította ki, mely tartalmazza az áfát. Kérdésem, kell-e áfát felszámítania a továbbszámlázó sportegyesületnek? Köszönettel GG

Sportszolgáltatás áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy sportegyesület – vállalkozói tevékenysége kapcsán – áfakörbe tartozik. Az alaptevékenységéhez harmadik országból igazol játékost. Számlát nem kap erről, csak értesítést a fizetés feltételeiről. A harmadik országbeli szolgáltató Magyarországon nincs letelepedve. Kérdésem: kell-e a sportszervezetnek a játékosigazolás kapcsán áfát bevallania és fizetnie? Válaszát köszönöm.

Versenybírói dij utáni eho Kérdés

Tisztelt Szakértő! Falusi tekeegyesület versenyeire a megyei tekézők szövetsége küldi ki a versenybírót (játékvezetőt), akinek a díját, esetenként 5 ezer forintot a falusi egyesület fizeti ki. Az egyesület a kifizetett díjból a bíró nyilatkozata alapján levonja az szja-előleget. Kérdésem, hogy a kifizetett játékvezetői dijat terheli-e járulékfizetési kötelezettség, kell-e utána egészségügyi hozzájárulást fizetnie az egyesületnek? Kérném, hogy válaszában a 2015. és a 2016. évre is szíveskedjen kitérni. Köszönettel.

Munkavégzésre irányuló jogviszony II. Kérdés

Tisztelt Szakértő! Köszönöm a tájékoztatást: Az azonos című kérdésre adott válaszhoz kapcsolódóan szeretném megkérdezni, hogy véleménye szerint a sportegyesületben közérdekű önkéntes tevékenységként ellátott elnöki funkció munkavégzésre irányuló tevékenységnek minősíthető-e? Sem a Kttv., sem az egyenlő bánásmódról szóló törvény nem nevesíti a közérdekű önkéntes tevékenységet. Köszönöm!

Adomány Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy sportegyesület társaságiadó-alanytól részesül támogatásban. A sportegyesület azonban nem minősül közhasznú szervezetnek. Milyen igazolást adhat, köteles adni az egyesület a forprofit gazdasági társaság részére? A gazdasági társaság elismert ráfordításként érvényesítheti-e társaságiadó-bevallásában a véglegesen átadott pénzeszközként elszámolt ráfordítást, illetve élhet-e a társaságiadóalap-csökkentő tételek igénybevételével? Válaszát előre is köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Egyszerűsítetett foglalkoztatás hétvégén

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Foglalkoztatási bejelentés elmulasztása

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
hirdetÉs