723 találat a(z) költség cimkére

Kamarai tagdíj juttatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! A társaság mérnök munkavállalóinak az éves mérnöki kamarai tagdíjait megtéríti. Juttatásként kell-e elszámolni a kifizetett tagdíjakat, illetve terheli-e adófizetési kötelezettség a munkáltatót? Elszámolható a kifizetésre kerülő kamarai tagdíj a vállalkozás érdekében felmerülő költségként?

Mikrovállalkozás, költségszámla visszamenőleg Kérdés

Tisztelt Szakértő ! Mikrobeszámolót készítő vállalkozás 2019. 01. 15-én számlát kapott 2017–2018. év közvetítői jutalék címén. Ebben az esetben két évet érint a számla számvitelileg így el lehetne számolni 2018-évben, viszont a számla kiállítási és teljesítési dátuma 2019. év. Mi a helyes eljárás ebben az esetben? Köszönettel: Tislérné

Őstermelő termőföld értékesítésének adózósa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Őstermelő termőföld értékesítésének adózásával kapcsolatban szeretnék érdeklődni. 2011-ben magánszemélyként szülőktől ajándékozás útján kapott osztatlan két termőföldet testvérével együtt a későbbiekben őstermelő adózó. Az ajándékozási szerződésben egyösszegben került meghatározásra az ajándék értéke. A magánszemély még 2011-ben őstermelő lett, és használati szerződést kötött a fél-fél termőföldre. 2018-ban a testvérének szüksége volt pénzre, ezért a kisebb termőföldet értékesítették, de az őstermelő továbbra is folytatja tevékenységét a másik földterületen. Kérdésem, hogy a termőföld-értékesítés őstermelői bevételnek számít-e az őstermelőnél? Ha igen, azzal szemben lehet-e költséget elszámolni, valamint a 2019. évi tb-alapba beszámít-e? Köszönettel: Somogyi Katalin

Katás bt. osztalékfizetése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy katás bt. bevételi nyilvántartást vezet, beltagja nem végez munkát, csak a kültag, aki katásként be van jelentve. 1. A tulajdoni arány lehet 99-1% is a kültag javára? 2. Ha a tulajdoni hányad arányában a beltagot osztalék illeti meg, milyen módon kell ezt kifizetni? Levonhatók az igazolható költségek (adók, reklámköltség stb.)? 3. A bt. itt kifizetőnek minősül, vagy a beltagnak kell majd a jövedelmét bevallania? Köszönöm szépen.

Kiva, költségelszámolás Kérdés

A kérdésem a következő lenne: kft. 2018-ban jelentkezett be a kiva alá. A törvényben azt olvastam , hogy kivás vállalkozás nem alkalmazhat időbeli elhatárolást, csak ha 2 évnél több évet érint. Most egy kicsit meg vagyok zavarodva, hogy mit kezdejek azokkal a számlákkal, amelyek 2019. január–februári keltezésűek, de a számlán belül látható, hogy 2018. évi költségeket tartalmaz. Ha jól értelmezem, az áfát mindenképpen 2019. január, illetve február hóban vonhatom le, mert 2019. évi kibocsátásúak, de a költségek elszámolásában bizonytalan vagyok. Kérem szépen a segítséget, melyik évben számolhatom el a költségeket. Válaszukat előre nagyon megköszönve: Hável Györgyné Erika

Egyetemi továbbképzés elszámolható költsége Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft.-ben az egyik tag egyetemi továbbképzést szeretne folytatni és elszámolni a cég költségei között. A továbbképzés témája a cég tevékenységi körében bele is tartoznak. A kérdésem, hogy a tandíj összege elszámolható-e, jár-e valamilyen egyéb adófizetéssel? Akár a tag, akár a kft. részéről? Válaszukat várom. Kisfaludyné

Munkásszállás és adózás 2019 Kérdés

Tisztelt Szakértő ! Ügyfelem az építőiparban végzi tevékenységét. Az Ukrajnából származó dolgozóinak lakhatását szeretné megoldani! Ezért egy magánszemélytől családi házat vásárolt. Az ukrán dolgozókat ebben a családi házban szeretné elszállásolni, amit terv szerint a dolgozók térítés nélkül munkásszállásként használhatnának! A közüzemi díjakat és a fenntartással kapcsolatos számlákat a munkáltató fizetné. Kérésem: A fentiek alapján kérem, hogy szíveskedjenek bemutatni, hogy mire kell figyelni az adótörvények alkalmazásakor különösen a személyi jövedelemadó, a társasági adó és az általános forgalmi adóra vonatkozóan! Köszönettel várom válaszukat ! Üdvözlettel:W.Andrea

Jogdíj kedvezménye Kérdés

Egy kft. megrendelésre végez szoftverfejlesztéseket, ezen szerzői jogvédelemben részesülő szoftverek felhasználási engedélyéből származó eredményének kiszámítása során a teljes bevételt kell alapul venni, vagy a bevétel nem minősülhet teljes mértékig jogdíjnak, hiszen az a szerzői jogi joggyakorlat szerint munkadíjat is tartalmaz. Hasonlóan a régi gyakorlathoz, az ilyen jellegű bevételeket továbbra is meg kell osztani a kedvezményre jogosító jogdíj, illetve az arra nem jogosító munkadíj között ( 70 és 30 százalékos arányban)? Ha a bevételt meg kell osztani, akkor a vele szemben elszámolható költségeket (alvállalkozók, értékcsökkenés) is a teljes költség 70 százalékában kell figyelembe venni?

Önálló tevékenységből származó jövedelem Kérdés

Tisztelt Szakértő! Önálló tevékenységből származó jövedelem esetében – megbízási szerződés alapján – év közben két alkalommal kifizetés történt, mely esetében 50% költséghányadot vettek figyelembe. (Valószínűleg így nyilatkozott a magánszemély.) Így elkészült az szja-bevallás. Majd kiderült, hogy az év első felében is történt egy megbízásos kifizetés 10% költséghányad figyelembe vételével. Önellenőriznem kell a bevallást, hogyan kell helyesen elszámolni az összegeket? Elszámolható mind a három kifizetés a meglévő költségszámlák figyelembevételével, abban az esetben is, ha a költségszámlák összesen nem érik el a három alkalommal kapott jövedelem 50%-át? Vagy a meglévő költségszámlákat figyelmen kívül kell hagyni, és a mindösszesen bevételt – jövedelmet – csak a 10% költséghányaddal lehet elszámolni? Ebben az esetben a már bevallott 50%-os költség figyelembevételének összegével (-10%) szemben el kell számolni a 39% különbözeti bírságot?

Megbízási díj mikor lesz költség? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy cégnél 2018 decemberre megbízási szerződés alapján megbízási díjat számfejtettünk több magánszemélynek, azonban pénzhiány miatt két főnek csak január 11-én lett kifizetve. A 08-as bevallásban viszont mindenki szerepel, azok is, akik csak januárban lettek kifizetve. A levont és a céget terhelő járulékok rendezve lettek, a magánszemély M30-as igazolásában is szerepel a jövedelem. Az a kérdésem, hogy helyesen járt-e el a cég? Melyik időszakban lehet a megbízási díjat elszámolni az adóalapnál: 2018-ban vagy 2019-ben?

Telefon utáni szja Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó telefonszámlája után szeretné elszámolni az áfát, ezt 70-30 százalékos arányban lehet alkalmazni? S ilyenkor kell a telefonköltség 20 százalék része után szja-t és szochót fizetni, kivás cég esetén pedig csak kivát szocho helyett? Egyéni vállalkozó nem dönthet úgy ugye, hogy csak a telefonköltséget számolja el, és nem fizet szja-t, szochót, és áfát sem igényel vissza?

Fontos tudnivalók az ingatlan-bérbeadás szabályainak januári változásairól Cikk

Ingatlan bérbeadásánál mikor nem kell a bevételbe beszámítani az áthárított közüzemi díjat, és mikor muszáj? Mi a feltétele annak, hogy az ingatlankiadásból származó bevételből levonható legyen a bérelt lakás költsége? A NAV tájékoztatót közölt a legfontosabb tudnivalókról.

Informatikai karbantartás költségének elszámolása Kérdés

Informatikai karbantartás költségét egyéb igénybe vett szolgáltatások közt (529..) vagy javítás-karbantartás költségei közt (524..) kell elszámolni? Válaszukat előre is köszönöm!

Üzemanyag-elszámolás kiszámítása Kérdés

Mivel egyedi erdészeti munkákat végzek egyéni vállalkozóként, így speciális számítást igényel a költségelszámolásban szereplő üzemanyag mennyisége. Nagy teljesítményű traktorokkal végzünk tuskófúrást, talajmarást, tuskómarást. Így szeretném megerősíteni magamat abban, hogy a 60/1992. (IV. 1.) kormányrendelet 4. mellékletben foglaltakat jól értelmezem és megfelelően számítom-e ki az elszámolható üzemanyag (gázolaj) maximálisan elszámolható mennyiségét. Tuskófúrás: 240 LE-s 174KW teljesítményű traktorral dolgozunk. 1. 1 üzemóra x 174 Kw (traktor teljesítménye) x 0,29 (4. mellékletben a szállíitási és egyéb munkák megnevezés alatti 55. sorban I. területi kategórában közepes terhelés esetén) = 50,46 Kwh, és itt nem tudom, akkor hány liter gázolaj számolható el maximálisan? VAGY 2. 0,42 l/Kwh (a 3. sz mellékletben a gép és korcsoport szerinti 0-2 éves traktor) x 174 Kw (traktor teljesítménye) = 73,08 liter gázolaj számolható el maximálisan 1 üzemóra alatt? VAGY 3. A 174 Kw traktor teljesítményt a 4. sz melléklet elején feltüntetett tapasztalati számok alapján 2,77 Kw-tal állítható elő 1 l gázolaj, azaz 174 Kw/2,77 Kwh = 62,82 liter gázolaj számolható el maximálisan 1 üzemórára? VALAMINT a szántási műveletekhez az üzemanyag számítása 4. 1 ha mélyszántást végzünk 60 cm mélyen I. területi kategóránál, akkor 159,2 Kwh x 1 ha x 0,42 l/Kwh (a 3. sz mellékletben a gép és korcsoport szerinti 0-2 éves traktor) = 66,86 l gázolajat lehet elszámolni? Válaszát várva, Köszönettel

Lakás céljára szolgáló ingatlan átminősítése Kérdés

A vállalkozás vásárolt egy lakás céljára szolgáló ingatlant, melyet iroda céljára fognak használni, ennek tulajdonba kerülése február 10-e. Az adásvételi szerződést december hónapban kötötték. Azóta felújítások történtek. Az átminősítés majd csak ezután történik meg. Kérdés: az átminősítésig felmerült felújítási ráfordítások, illetve költségek áfája elszámolható-e?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST / VIDEÓ

Kérdések és válaszok

Iratselejtezés

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Átalányadó teszor

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Egyéni vállalkozás megszüntetése

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
hirdetÉs