3312 találat a(z) indokolás cimkére

T/583. számú törvényjavaslat indokolással - a kisadózó vállalkozók tételes adójáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása az értékteremtő munka, ugyanakkor elismerve annak fontosságát, hogy indokolt a legkisebb gazdasági teljesítményű, saját termékeikkel, szolgáltatásaikkal közvetlenül a lakosságot kiszolgáló egyéni vállalkozások adózási feltételeinek javítása az igazságos közteherviselés követelményeinek megfelelően, a következő törvényt alkotja:
(1) A főfoglalkozású egyéni ...

Végső előterjesztői indokolás a PENTAFROST Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" egységesített eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 233/2022. (VI. 28.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2022/67. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján közzétételre kerül az Indokolások Tárában.
A PENTAFROST Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (a továbbiakban: Társaság) hivatalos adatok szerinti...

Végső előterjesztői indokolás az ÖKO-FUTURA Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" egységesített eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 234/2022. (VI. 28.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2022/67. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján közzétételre kerül az Indokolások Tárában.
Az ÖKO-FUTURA Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" (a továbbiakban: Társaság) hivatalo...

Végső előterjesztői indokolás a "GenerorG" Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" egységesített eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 232/2022. (VI. 28.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2022/67. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján közzétételre kerül az Indokolások Tárában.
A "GenerorG" Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (a továbbiakban: Társaság) hi...

Végső előterjesztői indokolás az Ital Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "csődeljárás alatt" egységesített eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 235/2022. (VI. 28.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2022/67. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján közzétételre kerül az Indokolások Tárában.
Az Ital Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "csődeljárás alatt" (a továbbiakban: Társaság) hivatalos adatok sze...

Végső előterjesztői indokolás az egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő módosításáról szóló 2022. évi VII. törvényhez - Indokolások Tára 2022/64. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
Az Alaptörvény kilencedik módosítása, valamint a védelmi és biztonsági tevékenysé...

T/362. számú törvényjavaslat indokolással - a közérdekű nyugdíjas szövetkezet és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tagjai védelméről Jogszabályok és jogi tartalmak

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 57. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felszámolási költségek a következők:
az adóst terhelő munkabér és egyéb bérjellegű juttatások, ideértve)
"ac) az adós által az iskolaszövetkezettel, a közérdekű nyugdíjas szövetkezettel és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetével megkötött szerződésben foglalt, az adóst mint az iskolaszövetkezet, a közérdekű nyugdíjas szövetkez...

Végső előterjesztői indokolás a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálya alá tartozó árvák kiegészítő támogatásával és a kiegészítő hozzátartozói támogatás megállapításához kapcsolódó kiegészítő eljárási rendelkezésekről szóló 207/2022. (VI. 14.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2022/63. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezt az indokolást a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján az Indokolások Tára közzéteszi.
A kormányrendelet a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 261. §-ában, valamint 261/A. §-ában f...

T/336. számú törvényjavaslat indokolással - Az apaszabadság időtartamának emeléséről Jogszabályok és jogi tartalmak

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 118. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(4) Az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig, tíz, ikergyermekek születése esetén tizennégy munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A szabadság akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal."
Ez a törvény a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
Tekintettel az Európai Parlamen...

Végső előterjesztői indokolás a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvényhez - Indokolások Tára 2022/58. Jogszabályok és jogi tartalmak

Magyarország Európa egyik legeredményesebb oltási programjával sikeresen küzdött a koronavírus-világjárvány ellen, amely lehetővé teszi, hogy a Kormánya veszélyhelyzetet megszüntesse.
A Kormány elsődleges célja - csakúgy, mint eddig -, hogy megvédje a magyar emberek életét és egészségét, valamint mérsékelje a gazdasági károkat és megőrizze a munkahelyeket. A világjárvány elleni védekezés elmúlt két éve bebizonyította, hogy a korábban elfogadott rendkívüli és átmeneti jogi keretek jól szolgál...

Végső előterjesztői indokolás a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 195/2022. (V. 27.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2022/59. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, továbbá a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló törvényjava...

Végső előterjesztői indokolás az egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról szóló 2022. évi IV. törvényhez - Indokolások Tára 2022/56. Jogszabályok és jogi tartalmak

A polgári oldal korábbi hagyományainak megfelelően most is úgy alakít kormányt, hogy annak összetételét és szerkezetét az előttünk álló négy év feladataiból vezeti le.
Magyarországnak olyan kormányra van szüksége, amely a leginkább alkalmas arra, hogy az ország előtt álló kihívásokra jó válaszokat adjon.
A veszélyek évtizede áll előttünk, háború van a szomszédunkban, ami egész Európára nézve komoly következményekkel jár. Az április 3-ai választáson a magyar emberek világos döntést hoztak ar...

T/27. számú törvényjavaslat indokolással - a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a Kormány a SARS-CoV-2 koronavírus okozta tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítására a veszélyhelyzet idején tett rendkívüli intézkedésekkel összefüggő szabályozási környezetet biztosítsa, szem előtt tartva különösen a jogbiztonság érvényesülésének követelményét, a következő törvényt alkotja:
E törvény alkalmazásában veszélyhelyzet:
a) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rende...

Végső előterjesztői indokolás az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 152/2022. (IV. 14.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2022/48. Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogszabályhoz tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A módosítás célja az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő be...

Végső előterjesztői indokolás az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 153/2022. (IV. 14.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2022/48. Jogszabályok és jogi tartalmak

Jelen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül közzétételre.
A budai várnegyed egyik meghatározó, központi részén elhelyezkedő, a Budapest I. kerület, Szentháromság tér 7. szám alatti ingatlan területén fő funkciójá...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Fogorvos NEAK finanszírozás

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Könyvelő cég feltételei

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 július
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Együttműködő partnereink