T/4001. számú törvényjavaslat indokolással - a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvénynek, az 1990-es években hozott korlátozások miatt hátrányt szenvedettek jogorvoslata céljából történő módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 47. §-a új (9) bekezdéssel egészül ki:
"(9) A vételár egy összegben való megfizetése esetén a jogosultat az ingatlan forgalmi értékéből levont további 5 százalék árengedmény illeti meg, amennyiben a vételi jog szempontjából alapul vett bérleti jogviszony időtartama az egyoldalú nyilatkozat közlésének időpontjában eléri vagy meghaladja a 25 évet és a bérlő életvit...

T/4001. számú törvényjavaslat indokolással - a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvénynek, az 1990-es években hozott korlátozások miatt hátrányt szenvedettek jogorvoslata céljából történő módosításáról
2023. évi ... törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvénynek, az 1990-es években hozott korlátozások miatt hátrányt szenvedettek jogorvoslata céljából történő módosításáról
1. §
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 47. §-a új (9) bekezdéssel egészül ki:
"(9) A vételár egy összegben való megfizetése esetén a jogosultat az ingatlan forgalmi értékéből levont további 5 százalék árengedmény illeti meg, amennyiben a vételi jog szempontjából alapul vett bérleti jogviszony időtartama az egyoldalú nyilatkozat közlésének időpontjában eléri vagy meghaladja a 25 évet és a bérlő életvitelszerűen tartózkodik az ingatlanban"
2. §
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 48. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"e) a vételár megfizetésének ütemezését, azzal, hogy legfeljebb huszonöt évi havonkénti egyenletes, fix összegű, 3 százalék kamattal megnövelt összegű részletfizetés határozható meg és a vételi jogot gyakorló nyilatkozat közlésétől számított nyolc napon belül legalább a vételár tíz százaléka egy összegben megfizetendő, amennyiben a vételi jog szempontjából alapul vett bérleti jogviszony időtartama az egyoldalú nyilatkozat közlésének időpontjában eléri vagy meghaladja a 25 évet és a bérlő életvitelszerűen tartózkodik az ingatlanban"
3. §
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 18. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki:
"(5) Nem tárgya a visszterhes vagyonátruházási illetéknek az ingatlan tulajdonosának a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 45. § - 61/D. § szerinti vagyonszerzés"
4. §
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Általános indokolás
A módosítás célja, hogy közelítse a jelenleg futó bérlakások értékesítésének feltételeit az 1994-es tömeges bérlakás értékesítések feltétel-rendszeréhez. A jelenleg hatályos szabályozás, érdemi hátrányt keletkeztet a 90-es években megtörtént lakásvásárlások feltételeihez képest. Fontos, hogy a törvény eredeti céljai között nevesítetten szerepelt: "A törvényjavaslattal a jogalkotó egy történetileg előállt helyzetet is orvosolni kíván. A rendszerváltozást követő szabályozás alapján az önkormányzati és állami tulajdonú lakások bérlőinek egy szűk köre nem vehette meg az általa lakott bérleményt. A módosítás által bevezetett szabályok azt kívánják többek között biztosítani, hogy azok, akik az 1990-es években hozott korlátozások miatt nem élhettek vételi jogukkal, most hasonló feltételekkel tehessék ezt meg, mint korábban a velük hasonló helyzetben lévő bérlők országszerte." Így a módosítással lehet elérni az eredeti jogalkotói szándékot.
Részletes indokolás
1. §
A 90-es évek bérlakás értékesítések feltételeihez közelíti a jelenlegi szabályozást, ezzel is megfelelve a célként megnevezett kárpótlásnak.
2. §
A 90-es évek bérlakás értékesítések feltételeihez közelíti a jelenlegi szabályozást, ezzel is megfelelve a célként megnevezett kárpótlásnak. Ez a § korrigálja az eredeti javaslat azon hatását, ami sokakat kizárt a vásárlásból, a jelenlegi kamatkörnyezetben.
3. §
Biztosítja az illetékmentességet, hasonlóan a 90-es évek bérlakás értékesítési időszakához.
4. §
Hatályba léptető rendelkezés.
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.