90 találat a(z) időszakos elszámolás cimkére

Online számlázás – költség-továbbszámlázás teljesítési időpontja Kérdés

Időszakos elszámolás Kérdés

Időszakos elszámolás – előleg Kérdés

Tisztelt Szakértő! Tejfelvásárlóval időszakos elszámolásban állapodtunk meg. Tárgyhónapban 25-éig előleget köteles fizetni a felvásárló. Tárgyhót követően számolunk el egymással, tárgyhót követő 20-ika a végső fizetési határidő. Februárban a felvásárlótól nem érkezett előleg. Március 2-án előleg megnevezéssel érkezett összeg bankszámlánkra (saját bevallásuk szerint elfelejtették utalni, megkésve fizettek.) Keletkezik-e áfafizetési kötelezettségünk a késve érkezett előleg kapcsán? Kell számlát kiállítanunk? Egyáltalán februári időszak kapcsán lehet márciusban előlegről beszélni? Köszönjük válaszukat!

Időszakos elszámolás Kérdés

Tisztelt Szakértők! Cégünk élelmiszergyártással foglalkozik, nagy- és kiskereskedelmi partnereinknek értékesítünk, akik eljuttatják a fogyasztóhoz a termékeinket. Időről időre akciózunk, melynek keretében egy-egy termékünket akciós áron lehet elérni a boltokban. Az akció ideje alatt olcsóbban értékesítjük a kiválasztott terméket, illetve a kereskedelmi céggel külön megállapodást kötünk az akciós termékkel kapcsolatos reklám-marketing szolgáltatásra. Az akciós időszak végén a partnerünk a reklám-marketing költségeket kiszámlázza felénk, de a teljesítés dátumához jellemzően az akció kezdő napját írják, amivel nem értünk egyet, tekintettel arra, hogy az akciós időszak meghatározott, előre rögzített, tehát úgy gondoljuk az időszakos elszámolás szabályait kellene alkalmazni számlázáskor. A szerződésben viszont a partner rögzíti, hogy felek megállapodása szerint a teljesítés dátuma az akció kezdő napja. Kérdésem: helyesen jár el a kereskedelmi partner és felek megállapodhatnak-e abban, hogy mi legyen a teljesítés dátuma, illetve ha nem, akkor a vázolt ügyletet miként kell számlázni, főleg akkor, ha időszakos elszámolásra vonatkozó szabály alkalmazása nincs kikötve a szerződésben. Válaszukat előre is köszönöm!

Többnapos munkavégzés időszakos elszámolás alá esik? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk emelőgéppel történő munkát végez, kezelő biztosításával. A szerződésben kétnapos időtartamú munkavégzés van rögzítve, és azon belül óradíj van megállapítva. Az elszámolás alapját a munkavégzés végével leigazolt gépüzemnaplóban szereplő óraszám szolgálja. Kérdésem, hogy jelen ügylet időszaki elszámolásúnak minősül-e? A szerződésben nem történt utalás erre való tekintettel. Változtat-e az ügylet megítélésén, hogy konkrét feladatot végez, vagy az adott, kétnapos időszakban több egymástól elkülönülő emelési feladatot? Válaszát előre is köszönöm.

Időszakos elszámolású termékértékesítés? Cikk

Időszakos elszámolású termékértékesítésnek minősül-e, ha a szállító az egyedi megrendelésben megrendelt termékek adott tárgyhónapon belüli részszállításait havonta egy alkalommal számlázza a megrendelő felé, minden hónap utolsó napját tekintve teljesítési időpontnak? – kérdezte az Adózóna olvasója. Dr. Bartha László adójogi szakjogász válaszolt.

Időszakos elszámolású termékértékesítés Kérdés

Tisztelt Címzett! Társaságunk alábbi feltételekkel megkötött szállítási szerződés szerinti egyedi lehívásokon alapuló teljesítései időszakos elszámolású termékértékesítésnek minősülnek-e? Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő az egyedi megrendelésben megrendelt Termékek ellenértékét a Felek eltérő megegyezésének hiányában a teljesítést követően, az adott hónapban keletkezett szállítólevek vagy átadás-átvételi jegyzőkönyvek alapján 5 naptári napon belül a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás alapján elkészített részszámla ellenében, a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással fizeti meg Szállító részére. Felek megállapodnak, hogy Szállító az adott tárgyhónapon belüli részszállításokat havonta egy alkalommal, minden hónap utolsó napját tekintve teljesítési időpontnak számlázza a Megrendelő felé. Köszönettel

Egyenlegfeltöltés bizonylatolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Áfaalany társaságunk domain + tárhelyszolgáltatást nyújt magánszemély és jogi személy ügyfeleinek. Ügyfeleinknek lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy egyenleget töltsenek fel nálunk, aminek a terhére a későbbiekben szabadon tudnak a szolgáltatásainkból megrendelni. Ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatásaink 1 vagy 2 évre szólnak, előre számlázva időszakos elszámolású ügyletként. Kérdésünk: – az egyenlegfeltöltésről milyen számviteli bizonylatot kell kiállítanunk? Helyesen gondoljuk-e, hogy az egyenlegfeltöltés még nem minősül szolgáltatásnyújtásnak, így erről nem kell számlát kiállítani, s nem keletkezik még áfafizetési kötelezettség? – az egyenlegfeltöltés előre fizetésnek (nem pedig előlegnek) minősül? – amikor az egyenleg terhére ügyfelünk megrendeli a szolgáltatásunkat, akkor kell a felhasznált összegről számlát kiállítani? Ez esetben a számla kelte lesz az áfafizetési kötelezettség időszakos elszámolású ügyletként? Köszönjük, üdvözlettel: Alexandra

Több ügylet számlázása: termékértékesítés Kérdés

Tisztelt Szakértők! Megtehetik-e termékértékesítés esetén az eladók, hogy egy vevővel időszakos elszámolásban állapodnak meg, és eszerint számláznak? Tehát 10 db szállítólevél időpontja június különböző napjaira esik. A rajtuk szereplő tételekről készült számla kelte 06. 29., a teljesítés időpontja 07. 29., fizetési határidő 07. 29. Helyes-e így a számlázás?

Díjbekérős, időszakos elszámolású szolgáltatás számlázási tudnivalói, áfa teljesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk informatikai szolgáltatást (domain+tárhely) nyújt partnerének A szolgáltatás díjáról díjbekérőt küldünk ki a vevőnek. A díjbekérő alapján a vevő a szolgáltatás árát 2018. 03. 29-én elutalja. A nyújtott szolgáltatás időszaka 2018. 05. 01-2019. 04. 30, a felek időszakos elszámolásban állapodtak meg. A szolgáltatás díját a vállalkozó 2018. 04. 03-án számlázza ki, a számlán teljesítési dátumként az időszakos elszámolású tételekre vonatkozó szabályok alapján 2018. 04. 03-át, míg fizetési határidőként 2018. 03. 29-ét (pénzbefolyás dátumát) jelöli meg. Kérdéseink: – kell-e előlegszámlát kiállítani 2018. 03. 29-ei teljesítési dátummal, mivel a szolgáltatás megkezdése előtt érkezett be az ellenértéke, vagy helyesen járunk el, ha rögtön számlát állítunk ki? – helyes-e a számlán feltüntetett 2018. 04. 03-ai teljesítési dátum? Az áfát melyik hónapra kell bevallani: 2018. 03. hóra a pénzbefolyás dátuma okán, vagy 2018. 04. hóra az időszakos elszámolású számla szabályai szerint a számla kelte miatti áfateljesítés okán? – kell-e, hogy a fizetési határidő kövesse a pénzbefolyás dátumát, vagy javasolt-e ezt is a számla keltére datálni a fenti esetben? – mennyiben változik a számlázási teendő, ha – minden más adat változatlansága mellett – a szolgáltatás időintervalluma 2018. 03. 16-2019. 03. 15., azaz a szolgáltatás már megkezdődik a díjbekérő alapján megvalósuló pénzbefolyás előtt? Köszönjük szíves válaszukat.

Időszakonkénti elszámolás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az a kérdésem, hogy időszakonkénti elszámolás (áfatörvény 58. §) szabályai szerint kell-e számlázni az alábbi ügyletet: Egyéni vállalkozó sátrakat biztosít rendezvényhez. A megbízás egyszeri. A megbízás időtartama négy nap. Az átutalásos számla kiállításakor az áfatörvény 58. paragrafusa szerint kell-e eljárni, amennyiben a számla kiállítására az időszak utolsó napját követő napon kerül sor és 8 napos a fizetési határidő? Bennem az merült fel, hogy amennyiben a szerződés úgy szól, hogy az adott időszak alatt biztosított sátorhasználatra konkrét összegben állapodtak meg (a sátrak számát és a napok számát figyelembe véve), például 200 000 Ft, akkor a normál szabályok szerint kell kiállítani a számlát. Amennyiben napi megbízási összegben állapodtak meg, pl. 50 000 Ft/nap, akkor az 58. paragrafus alkalmazandó. Önök miként látják? Köszönöm.

Elszámolt időszakos számla számviteli könyvelése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ezen válasz alapján kiegészítő kérdéssel élnék: http://adozona.hu/kerdesek/2018_2_25_Folyamatos_teljesites_mpp Egy 2017-2018-as időszaki elszámolás esetén, ha az adott számlát 2017-ben kézhez kaptam, a fizetési határidő is 2017-re esik (az áfa az 58. § alapján jól behatárolható, hova, melyik évre kerül, ez esetben szintén 2017). A kérdésem, melyik adóévben mutatom ki a szállítói kötelezettségek között? Szerepel már a 2017. évi beszámolómban mint szállítói kötelezettség, vagy mivel az elszámolással érintett időszak utolsó napja bőven 2018-ban van, például november 30. Így a szállítói kötelezettségem is csak 2018 novemberében keletkezik? Másik verzió: számla minden dátuma 2018., de még 2017. évi költséget tartalmaz, ez esetben melyik évben van a kötelezettség könyvelése, 2018-ban, és a költséget visszahatárolom 2017-re vonatkozóan? Köszönettel: Módis Andrea

Éves jutalék elszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! A cég marketingszolgáltatások közvetítésével (sales house) foglalkozik. A partnercégtől ezért százalékos jutalékot kap. A megállapodás 2017.01.01-2017.12.31-re vonatkozik, és az elszámolást 2017. december hónapban, legkésőbb a hónap 31. napjáig összegzik. Kérdésem lenne, hogy az erről az elszámolásról szóló számla teljesítési időpontja 2017.12.31., vagy a kiállítástól számított 30 nap (időszakos elszámolás)? Válaszukat előre is köszönöm.

Katás – számlázás Kérdés

Katás céggel időszakos elszámolásban állapodnak meg a felek. A számlák teljesítési időpontjaként az elszámolási időszak utolsó napját tünteti fel a szolgáltató. Helyesen-e vagy az áfatörvény 58. paragrafusának előírását kell alkalmaznia?

Fuvarozás bevétele mikrovállalkozói beszámolóban Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft.-nk az Áfa tv. 58. §-a alapján számlázza a fuvardíjat, tekintettel az időszakos elszámolásra. A 2018. január 2-én kiállított számlában (szla kelte 2018. 01. 02.) kiszámlázásra került a 2017. december havi fuvardíj. A számlán a teljesítés ideje és a fizetési határidő 2018. 02. 02, azonban a számlázott időszak (a számlában feltüntetésre került) 2017. 12. 01-12. 31. Az a kérdés merül fel, hogy a 2017. vagy a 2018. évre kell helyesen könyvelni az árbevételt? Az áfát 2018. 02. hóban valljuk és fizetjük be, ezzel kapcsolatosan is kérném jóváhagyó válaszukat. Tisztelettel: Győri Erika

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Szülői szabadság

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Lízing

Nagy Norbert

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 január
H K Sze Cs P Sz V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
hirdetÉs