9691 találat a(z) határozat cimkére

139/2019. (XII. 31.) ME határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, az agrárminiszter javaslatára
Papp Zsolt Györgyöt
- 2020. január 1-jei hatállyal -
az Agrárminisztérium helyettes államtitkárává
kinevezem.

523/2019. (XII. 30.) KE határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján - az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára - dr. Szentirmay Andreát 2020. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2019. december 9.
KEH ügyszám: KEH/05438-4/2019.

522/2019. (XII. 30.) KE határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 90. §-a alapján - az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára - nyugállományba helyezés iránti kérelmére tekintettel dr. Szabó Józsefet 2020. július 3-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2019. december 9.
KEH ügyszám: KEH/05438-3/2019.

521/2019. (XII. 30.) KE határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 90. §-a alapján - az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára - a bírói felső korhatár betöltésére tekintettel Tasnádiné dr. Seres Klárát 2020. július 1-jei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2019. december 9.
KEH ügyszám: KEH/05438-2/2019.

1806/2019. (XII. 27.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
1. kinyilvánítja, hogy Magyarország biztonságának garantálása a Kormány politikájának egyik alappillére, ezért nagyra értékeli a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők hivatástudatát, az ország biztonsága érdekében végzett áldozatos munkáját, továbbá megállapítja, hogy a haza szolgálatát az államnak minden rendelkezésére álló eszközzel el kell ismernie;
2. a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők munkájának anyagi elismerése érdekében felhívja a feladatkörükben éri...

1785/2019. (XII. 23.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

1. A Kormány a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) és f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva
a) egyetért az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, "Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című kiemelt projekt támogatásának 1. melléklet szerinti növelésével, valamint az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekm...

518/2019. (XII. 20.) KE határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 90. §-a alapján - az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének javaslatára - lemondására tekintettel dr. Engel Izolda Rózát 2019. december 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2019. december 16.
KEH ügyszám: KEH/05639-2/2019.

1743/2019. (XII. 19.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány egyetért az alábbiak szerinti állami tulajdonban álló gazdasági társaságok támogatásával, amelynek érdekében
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2019. költségvetési évre vonatkozóan a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Az N...

1725/2019. (XII. 18.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 3 147 500 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belül, az 1. melléklet szerint.
Felelős: pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: azonnal

1676/2019. (XII. 5.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, tekintettel az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra, a következő határozatot hozza:
A Kormány az ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2019. évben történő megkötéséhez az a)-c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a) az önkorm...

427/2019. (X. 16.) KE határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (8) bekezdése alapján - az innovációért és technológiáért felelős miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára - a Milton Friedman Egyetemen Dr. Perényi János egyetemi docenst a 2019. szeptember 12. napjától 2022. július 31. napjáig terjedő időtartamra megbízom a rektori feladatok ellátásával.
Budapest, 2019. szeptember 11.
Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. szepte...

1623/2019. (X. 31.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Strukturálisreform-támogató Program 2020. évi pályázati körében Magyarország a következő témakörökben nyújtson be pályázatot:
a) A magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019-2030 megvalósításának és értékelési rendszere kidolgozásának szakértői támogatása,
b) Cégutódlás Tervezését és Végrehajtását Támogató Program,
c) Ajánlások tervezése egy magyarországi Fenntartható Tőkepiaci Stratégiához és Akciótervhez,
d) Kapacitás-...

1627/2019. (XI. 8.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány elfogadja a 2019-2030 közötti időszakra vonatkozó, a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiáját (a továbbiakban: KKV Stratégia), és az abban foglaltak megvalósítása érdekében
1. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Kormány honlapján tegye közzé a KKV Stratégiát;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal
2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert és a pénzügyminisz...

452/2019. (XI. 14.) KE határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § (3) bekezdése alapján - az innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára - Dr. Nemessányiné dr. Chronowski Nóra Editet 2019. november 15. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2019. október 18.
Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. október 30.
KEH ügyszám: KEH/04698-2/2019.

111/2019. (X. 1.) ME határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (4a) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
- az innovációért és technológiáért felelős miniszter előterjesztésére -
a Neumann János Egyetemen Finta Zitát
- a 2019. október 1-jétől 2020. szeptember 30-áig terjedő időtartamra -
a kancellári teendők ellátásával megbízom.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST / VIDEÓAJÁNLÓ

Kérdések és válaszok

Végelszámolás befejezése elutasító végzés esetén

Dr. Szeiler Nikolett

ügyvéd, adótanácsadó

Tagi munkavégzés

Dr. Szeiler Nikolett

ügyvéd, adótanácsadó

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 május
H K Sze Cs P Sz V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
hirdetÉs