28 találat a(z) FAD cimkére

Használtautó-kereskedő különbözeti áfás értékesítése Kérdés

Fordított áfa építési engedély kiadása előtt Kérdés

Tárgyi adómentes tevékenységhez FAD-os építés-szerelési munka Kérdés

Tisztelt Szakértő! Áfakörös ügyfelem építés-szerelési munkát végzett, a megrendelő nyilatkozata alapján fordított adózás hatálya alá esett az ügylet, ennek megfelelően került kiállításra a számla. A megrendelő utólag módosítaná a nyilatkozatát, mert könyvelője szerint részére nem állíthattunk volna ki fordított áfás számlát. Arra hivatkoznak, hogy a megrendelő nem tette adókötelessé az ingatlanok értékesítését, bérbeadását. De emellett áfakörös őstermelő is. Szerintem pont emiatt megfelel a személyi feltételeknek, mert nem alanyi mentes, illetve az adó fizetése követelhető [142. § (3) bek.], itt csak az merül fel, hogy nem vonhatja le az áfát, de ő vallja be/ fizeti meg. Köszönöm válaszát!

Az áfatörvény 142. §-ával kapcsolatos értelmezések Kérdés

Kérdésem: Fordított adózással kell-e az áfát megállapítani a következő tevékenységek esetében? Minden kérdéses ügyletre igaz: - áfaalanyok között jön létre, - építési engedéllyel rendelkező projektek kivitelezése során valósul meg. 1. Egy építési fővállalkozás az egyik építési területre riasztó-és kamerarendszert szereltet fel, amelyet az építkezés befejeztével majd másik területre telepíttet át. A szolgáltatás ugyan építésiengedély-köteles ingatlan létrehozásával kapcsolatban merül fel, de nem képezi szerves részét a felépülő ingatlannak Az építkezés területén létrehozott ideiglenes létesítményekre (ideiglenes közmű, és elektromos vezetékhálózat stb.) is alkalmazható a fordított adózás? 2. Autódaruzás, illetve toronydaruzás. A szerződés nem bérlésről, hanem ezen eszközök üzemeltetéséről szól. Nem csak a darut, hanem a darukezelőt is biztosítja a szolgáltató. Egyes épületelemek mozgatása és beépítése érdekében szükséges tevékenység. 3. Az építkezésen keletkezett törmelék elszállítása. 4. Betonpumpa üzemeltetés: a vállalkozó a betonpumpa segítségével juttatja a készbetont a zsaluzatba. A betonpumpát és a kezelőt is a vállalkozó biztosítja. 5. Zsaluzás, állványozás: ez sem épül be az ingatlanba, de szükséges annak létrejöttéhez. 6. Az ingatlan átadása előtti takarítási munkákat végző vállalkozó tevékenysége. 7. Geodéziai mérések és kitűzések: az ingatlan építése előtt és közben is szükséges bizonyos geodéziai és talajmechanikai vizsgálatok elvégzése. 8. Kert- és parképítés.

Ingatlanvásárlás áfájának megítélése Kérdés

Tisztelt Adózóna! Ingatlant vásárol a vállalkozásunk. Nem egyértelmű számunkra, hogy az adott ügylet egyenes vagy fordított adózás alá esik-e. Az ingatlan a földhivatalnál már 1996 óta mint lakóház, udvar, gazdasági épület szerepelt. Az eladó 1999-ben vásárolta az ingatlant, aminek akkor kérte és meg is kapta az önkormányzattól a használatbavételi engedélyét bolt használatára, viszont a földhivatalnál nem lett bejegyezve a változás. Az eladóval egyeztettem és azt mondták, hogy senki nem szólt nekik, hogy ezt a földhivatalnál is keresztül kell futtatni. Számukra is csak most, az értékesítésnél derült ki, hogy ezt a földhivatalon is keresztül kellett volna futtatni. Kértük, hogy mindenképpen jegyeztessék be a földhivatalnál is az átminősítést, mivel mi a lakóház áfáját nem vonhatjuk le. 2019. 08. 27-én bejegyezték az 1999 évben kiadott határozat alapján. Viszont most az eladó azt mondja, hogy így nem tud fordított áfás számlát kiállítani csak egyenes adósat, mivel a földhivatalnál csak most került bejegyzésre az új használatbavételi engedély. Az álláspontom szerint viszont ez fordított adós tétel mivel az áfatörvény 86. § (1) jb pontja szerint. Szerintem ez már nem minősül új építésű ingatlannak, mivel a hatósági engedély már 1999-ben rendelkezésre állt. Kérem szíves tájékoztatásukat a fenti ügyletre vonatkozóan.

Ingatlanértékesítés áfatartalma Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérem szíves tanácsát a következő kérdésben. Egy társaság ingatlant értékesít. Négy különböző helyrajzi számon lévő telket. Az egyik telken egy aszfalt út, a másik telken egy konténer van, amelyek ingatlannyilvántartási besorolása építmény, a másik két telek építési telek. Ezen esetben helyesen jár-e el a társaság, ha a két építmény besorolású telket fordított áfa, a másik két telket fizetendő áfa felszámításával értékesíti? Segítségét előre is köszönjük.

Árverésből vásárolt ingó vagyontárgy ÁFA kérdése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Belföldi áfaalany árverésen, végrehajtásból vásárol 100 ezer forintot meghaladó értékű ingó vagyontárgyat (mezőgazdasági gépet). Az áfatörvény 16 §-a alapján a termék értékesítésére, szolgáltatás nyújtására nincs befolyással, ha az szerződéskötés, jogszabályi rendelkezés, bírósági és más hatósági határozat (végzés) alapján, illetőleg árverés útján történik. Szintén az áfatörvény rendelkezése mondja ki, a 142. § (1) bekezdés g) pontjában, hogy akkor fordított áfás a számlázás, ha a az értékesítő adóalany felszámolási vagy bármely más, fizetésképtelenségét jogerősen megállapító eljárás hatálya alatt áll. A végrehajtási eljárás a csődtörvény alapján nem minősül ennek. Kérdésem az lenne, hogy az árverési eladónak áfával növelten, vagy a fordított áfa szabályai szerint kell-e a számlát kiállítania. Illetve, ha az adós nem állít ki számlát, az árverési vevő, a jegyzőkönyv alapján élhet-e az áfalevonási jogával? Ha fordított áfával kell kiállítani, ezt melyik jogszabály alapján kell megtenni? Köszönettel

Áfakód feltüntetése a számlán közösségi értékesítés esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! A számlán feltüntetésre kerül az eladó/vevő közösségi adószáma, az áru igazoltan elszállításra kerül másik tagállamba, tehát adómentes az értékesítés, adófizetésre a vevő kötelezett. A számlázóprogramban választható áfakódok közül kettő is megfelelő ennek a gazdasági eseménynek: EUA 0% Adómentes közösségi értékesítés FAD 0% Fordított adózás Véleményük szerint melyiket célszerűbb feltüntetni a számlán? A kódon kívül megkövetelhető-e szöveges hivatkozás az áfatörvényre? A FAD-kódot inkább a belföldi adóalanyok közötti ügyletekre (például ingatlan stb.) alkalmaznám. Az EUA kód alkalmazása, egyéb szöveges hivatkozás nélkül, fenti 2 feltétel biztosítása mellett elfogadható-e az adómentes közösségi értékesítés számlázásánál? Köszönettel.

Építőipar: anyag fordított adózása Kérdés

Építőipari cég alvállalkozójától kaptuk az alábbi fordított áfás számlát: üvegkorlátok gyártása anyag részszámla. Új építésű házakról van szó, de nem csak szolgáltatást lehet fordított áfásan számlázni? Anyagköltséget is? Összefoglalva a kérdésem: fordított áfásan teljesített szolgáltatás tartalmazhat-e anyagköltséget, vagy az anyagköltséget 27 százaléks áfával kellene kiszámlázni?

Gépbérlet áfája Kérdés

Tisztelt Adózóna! Egy szlovák gazdasági társaság, amely magyar adószámmal is rendelkezik (Magyarországon azonban nincs székhelye, telephelye) gépeket adna bérbe belföldi gazdasági társaság részére előreláthatólag 3 éven keresztül. Kérdésünk, hogy a szlovák partner számlázhatja-e a bérleti díjat a szlovák adószáma alatt a fordított adózás szabályai szerint, és ez alapján majd a belföldi gazdasági társaság fizeti meg az adót és ha egyéb feltételeknek megfelel, akkor levonásba is helyezheti-e azt? Köszönettel

Adott előlegre kapott számla helyessége Kérdés

Tisztelt Szerkesztő! Kft. egy nagy értékű ingatlant vásárolt, ami 2 évnél régebbi. Zárt végű lízing a konstrukció, az előlegszámlát megkaptuk, amelyre az van írva: áfa tárgyi mentes. Megnéztem a számla kiállítójának a nyilatkozatát a NAV-nál, áfás, sőt ingatlan értékesítésére áfa alá van bejelentkezve. Mivel az ingatlant kft. vásárolja, amely szintén áfás, az ügylet fordított áfás lesz. Igy viszont szerintem az előlegszámlára is azt kellene írni, hogy fordítottan adózik, az áfát a vevő fizeti. Majd ha meglesz a végszámla, akkor vallom be a teljes összeget mint fizetendő és levonandó áfát. Kérdezem, hogy jól gondolom-e? Az előlegszámlát visszaadom javításra. Nem szeretném, hogy egy ellenőrzésnél megkifogásolják. Válaszukat köszönöm

Belföldi adóalanyrészére kiállított fordított számla Kérdés

Tisztelt Szerkesztő! Kérdésem hogy belföldi adóalany részére kiállított fordított számla melyen nincs áfa, kell-e jelenteni a NAV felé a számla kiállítójának, ugyanis az áfát a vevő fizeti.. Továbbá a fordított számla befogadónak milyen jelentési kötelezettsége van a NAV felé, amennyiben fizetendő áfát is vall és levonandó áfát is? Válaszukat köszönöm

Ingatlan áfa Kérdés

Az alábbi ügylethez kérném szíves állásfoglalásukat: az adás-vétel tárgyát képező ingatlannak két tulajdonosa van. 1. Az egyik társaság nevén külön helyrajzi számon szerepel a telekrész, ami a jelenleg lekért tulajdoni lapon „kivett beépített terület”-ként szerepel. A társaság a szerzéskor telekként vette nyilvántartásba. 2. A fent nevezett telekre a másik társaság egy üzemcsarnokot épített (egy másik helyrajzi szám alatt szerepel), ami szintén az adás-vétel tárgyát képezi. Ennek számlázása nem jelent gondot, hiszen az adókötelezettséget választotta a cég, így fordítottan adózik. A vélemények megoszlanak az 1. pontban szereplő ingatlan számlázásával kapcsolatban. Egyenes adózás telekként, vagy fordított? Köszönettel: Bokodiné Radics Erika

Épület bontás, FAD Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. vásárolt egy telket, a rajta lévő romos épületet elbontatta. A cég, amely a bontást végezte, egyenes áfás számlát állított ki. A kft. erre a telekre egy új székhelyet szeretne építeni. Helyesen állította ki a bontást végző cég áfásan a számlát?

Új ingatlan fordított adós? Kérdés

Adott egy már meglévő ingatlan, melyből átalakítással lakásokat, üzletet és irodát alakítanak ki. A tulajdoni lapon először lesz lakásként bejegyezve. Az építés nem engedélyköteles. Az egyik lakást a hozzá tartozó helyiségekkel kft. vásárolja meg, aki belföldön nyilvántartott áfaalany és tőle az adó fizetése követelhető. Foglalót és előleget kíván utalni. Az ügylet 5 százalékos áfás. Az értékesítő a számlát kiállíthatja fordított áfával? Köszönöm Tisztelt Szakértő válaszát.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Ingatlan ajándékozása utáni szja

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Ebtenyésztés őstermelőként

Lepsényi Mária

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 május
H K Sze Cs P Sz V
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close