451 találat a(z) önellenőrzés cimkére

1753 önellenőrzése családi kedvezmény miatt Kérdés

Tisztelt Szakértő! 1753 önellenőrzéssel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. A munkavállaló elfogadta a NAV tervezetet, amelyben fizetendő adója keletkezett és most gondolkodik, hogy jó-e a bevallása. Az szja-bevallásban 1 gyermek után járna a családi kedvezmény, amit vissza szeretne igényelni az apa, az anyánál nincs érvényesítve semmi. Az elfogadott tervezetben az eltartottak után járó családi kedvezmény 22. sor 333 350 Ft, tényleges 800 040 Ft. tervezet (az ön által érvényesíteni kívánt családi kedvezmény összege) 26. sor 333 350 Ft, tényleges 800 040 Ft tervezet (adó különbözet) 79. sor + 29 332 Ft fizetendő tényleges 40 671 Ft visszaigényelhető. A gondot a 16-01 önellenőrzési lap jelenti, a kötelezettség alapjának a különbözete a 800 040 Ft – 333 350 Ft = 466 690 Ft és a a kötelezettségváltozás összege a 466 690*15% = –70 003 Ft visszaigényelhető szja? Vagy a családi kedvezmény érvényesítése után a kiszámolt 40 671 Ft, visszajáró adó a kötelezettség a kötelezettség az alapja pedig nulla? A 1753-as bevallás önellenőrzésénél hibaüzenetet kapok, hogy a 170 lap összegének meg kell egyeznie a 16-01 és 16-02 negatív összegével. Akkor a 16-01 lapon csak – 40 671 Ft lehet? A kötelezettség alapjának és a kötelezettség összegének helyes megállapításához kérném szíves iránymutatását. Köszönöm szépen.

Tanulószerződés adóalap-csökkentő tétel Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az lenne a kérdésem, hogy ha a tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulók után a munkáltató nem érvényesítette 2018 januárjától havonta, a 08-as bevallásokban az adóalap-csökkentő kedvezményt, és jelenleg már június van, önellenőrzéssel visszamenőleg módosítania kell-e a 08-as bevallásokat, vagy megteheti-e azt, hogy csak majd az éves elszámolásnál érvényesíti az egész évre járó kedvezményt? Tehát, ha havi szinten nem érvényesítette, akkor is szerepeltetheti az éves elszámolásnál az adóalap-csökkentő tételt, vagy csak akkor, ha havi szinten is feltüntette azt a 08-asokban? Válaszukat előre is köszönöm!

Társaságiadó-alap csökkentése Kérdés

Tisztelt Szakértő Két kérdésem van: 1.) Egy vállalatnál irányítási rendszer bevezetésével kapcsolatosan felmerülő kiadások több éven át jelentkeznek a cégnél. Megvásárolták a szoftver jogát, aztán hosszabb időn keresztül folytak a fejlesztések az egyéni igények rendszerbe történő beépítésére. Kérdésem, hogy a tao-törvény 7. § zs) pontja alapján adóalap-csökkentő tételként mi vehető figyelembe és mikor a beszerzéssel kapcsolatban, ha az alapprogram jogát 2016-ban megvásárolták, a fejlesztések 20162017 évben folyamatosan folytak és azok számlázása is folyamatos volt, az aktiválás 2017-ben történt meg. Helyes-e az aktiválás, ha a program egy részét (számlázás-készlet nyilvántartás) már 2017-ben élesben használták, de az egész programrendszert csak 2017-ben kezdték alkalmazni. Ha számlázás már 2016-ban ezzel folyt, akkor a 2017-es beszerzések is figyelembe vehetők adóalap csökkentő tételként, vagy már nem minősül új szoftver beszerzésnek a további fejlesztés költsége? 2.) Társasági adó önellenőrzésekor figyelembe lehet-e venni utólag a megképzett, lekötött tartalékként is könyvelt, de a tao-elszámolásnál nem érvényesített fejlesztési tartalék összegét? Ha a tao önellenőrzése során az adóalap megnő, akkor az elhatárolt veszteség összege változtatható-e, ha van még fel nem használt előző évek vesztesége? Minden esetben növelhető a veszteség elhatárolás összege vagy csak akkor, ha eredetileg is, az a nélkül számított adóalap 50 százalékát érvényesítették a veszteség elhatárolásnál?

Taóból katába év közben Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi ügyben kérném a segítségét: egy bt.-ről van szó, amelyet április 1-jétől katába jelentettem át, addig a társasági adó szerint adózott. Azért történt ez év közben, mert a tag nyugdíjas lett, s ez az adózási forma a legkedvezőbb számára. Miután a 1871-es bevallást be kell adnom, s a tag nyugdíjas, szeretném március 31-ével "lezárni" a céget, kivenni a nyereséget, az eredménytartalékon lévő összeggel együtt. Hogyan csináljam? (Az osztalék utáni adókra gondolok.) Megtehetem-e, hogy júniusban leadózza, s a 08-as bevalláson most bevallom, vagy készítsek márciusra önellenőrzést, és akkor valljam be a 08-as bevalláson a fizetendőket? Válaszát, javaslatát előre is köszönöm!

2017. évi mérleg javítása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérném szíves segítségét a 2017. évi beküldött, jóváhagyott beszámolóval kapcsolatosan: adott egy vendéglátó tevékenységgel foglalkozó, alanyi adómentes kft. A beszámoló jóváhagyva, beküldve, a 2018. év könyvelésének elkezdésekor kiderül, hogy 2 db számla (szállítói számla, kelte, teljesítési idő 2017. év, fizetési határidő 2018.01.02) nincs a 2017. év könyvelésében. A 2 számla értéke bruttó 79 941 forint. A 2017. évet újra végig vezetem a szállító számla könyvelése T:814 K:4541 79 941 forint és ki nem egyenlített tételként marad. A szállítói számla miatt az elábé összege nő és az iparűzési adó átszámolva 1200 forinttal csökkenne. A társasági adót 12 000 forintot a jövedelem, nyereség-minimum alapján fizette meg a kft., de az elábé növekedése miatt az üzemi tevékenység eredménye +15448 forint eredményről 64 493 forint veszteségre változik. Hogyan kell ebben az esetben helyesen eljárni, mit kell könyvelni 2017. évben vagy esetleg 2018. évben, ha ez a hiba nem jelentős? Az iparűzési adót és a társasági adót 2017. évre meg kell önellenőrizni? Kérném segítségét abban, hogy 2017. és 2018. években mit kell javítani, könyvelni a helyes beszámoló elérése érdekében. Köszönöm szépen a segítséget.

Megelőző évre szóló jóváíró számla kezelése Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2017-ben tartályokat értékesítettünk, amelyeket mi is vásároltunk. Szállítónk a tavalyi évben le is számlázta a tartályokat, és az értéküket el is számoltuk elábéként. A tartályokkal kapcsolatban garanciális problémák merültek fel, melyre tekintettel a szállítónk jóváíró számlát bocsátott ki, de már 2018-ban. Addigra már elfogadtuk és közzétettük a beszámolót. Kérdésünk az lenne, hogyan kellene kezelnünk a jóváíró számlát? Mivel 2018-as a garanciális probléma, az idei évben könyveljük le, mint elábécsökkentő tételt, esetleg egyéb bevételt? Vagy úgy kell kezelni, mint az önellenőrzés esetén feltárt hibákat, és tekintve, hogy nem jelentős összegű hibáról van szó, ezért az idei évre lekönyveljük, de önellenőrizzük a 2017. évi tao- és hipa-bevallásokat? Segítségét előre is köszönjük!

Beruházási kedvezmény Kérdés

Tisztelt Szakértő! Vállalkozás a tao-bevallásban beruházási kedvezményt vett igénybe egy új gép után. A bevallás beküldése után derült ki, hogy a gépet tévedésből aktiválta a 10. hónapban, és az értékcsökkenése is szerepel a bevallásban. Ebben az esetben így helytelen a beruházási kedvezmény igénybe vétele. Önellenőrzéssel javíthatjuk a hibát? Melyik eljárás megfelelő? A vállalkozónak mindenképpen az lenne jó, ha az értékcsökkenést javítanánk, és a kedvezmény maradna, az értékcsökkenéssel megnőne az adóalap; vagy ez az út nem járható, és mindenképpen ki kell venni a beruházási kedvezményt és ezáltal nőne az adóalap? Gondolom, ebben az esetben nem kell duplán figyelembe venni a kedvezmény összegét?

Alkalmazotti bejelentés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft. már közzétette a 2017. évre vonatkozó beszámolóját és a 1729-es bevallását.. A napokban fedeztük fel, hogy sajnálatos módon két alkalmazott bejelentése 2017. 05. hótól elmaradt (számfejtés, járulékbevallás), a szankció be nem jelentett alkalmazott után egyértelmű. Azzal tisztában vagyok, hogy a 08-as bevallásokat önrevíziózni kell, plusz meg kell fizetni a járulékokat. A kérdésen arra vonatkozik, hogyan kell a 2017. évi bértételeket javítanom magában a könyvelésben – mindkét alkalmazott heti 2 órában dolgozott – a járulékuk bérünk nem nagy tétel –, kell-e egyáltalán javítanom a 2017. évet, vagy már a 2018. évet fogja érinteni, vagy a közzétett beszámolót kell majd 2018. évben 3 oszloposra készítenem, illetve a 1729-es bavallást is önrevíziózni?

Fejlesztési tartalék fel nem használása Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2012. év végén képzett fejlesztési tartalékot 2016. adóévben kellett volna felhasználni, de ez nem történt meg teljes egészében. A vállalkozás azonban elmulasztotta 2017.01.31-ég megfizetni és 2017.05.31-ig bevallani a 1629-es adóbevallásában a különbözet után járó társasági adót és a késedelmi pótlékot. Erre most szeretne önellenőrzést beadni. Van-e erre lehetősége további szankció nélkül, ha az adót és a késedelmi kamatot az önellenőrzés napjáig megfizeti?

Éves áfa Kérdés

Éves áfabevalló 70 ezer forint átvihető követelést vallott be a 2017. évre. A mérlegkészítéskor kiderült, hogy 16 000 eFt + 4 320 eFt áfa értékű igénybe vett szolgáltatás számláját nem vallotta be. Éves önellenőrzést készítek, de ebben nem lehet visszaigényelni a 4 390 eFt áfát, mert az eredeti bevallásban átvihető követelés volt szerepeltetve. Ez egyszeri eset volt, nem várható lényeges forgalom. Mikor tudom visszaigényelni az összeget? Továbbra is csak a 2018-ra beadandó éves áfabevallásban, mert nem változik meg az éves bevallói státusz? Köszönöm.

Önellenőrzés Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2016. 03.08-án egy bt. kft.-vé alakult, 2017. január 1-jétől vettük át a könyvelését. Mivel most készitjük a mérleget, a vevőszállítót egyeztetve felfedeztük, hogy olyan kintlévőségeket és tartozásokat tartanak nyilván, ami nem létezik. Vevőtartozásként – mint kiderült – a könyvelő nem könyvelte le a stornós számlákat, a kapott előleget nem könyvelte vissza, illetve a kiegyenlítéseket sokszor egyéb bevételbe könyvelte, mert nem talált hozzá számlát. Minden vevőt és szállítót helyretettünk, de ezek a könyvelési tételek még a bt.-t terhelik, vagyis 2 millió 500 ezer forint jogosulatlan áfabefizetés és ennek a társasági adója, és az iparűzési adója is elég magas. Hogyan adjak be áfa-önellenőrzést, mivel a kft. 2016.03.08.án alakult. Illetve hogy a penztarak sem egyeztek mivel sosem egyeztettek. Hogy állitsam be ezeket a mérlegembe? Tisztelettel kérem válaszát minél előbb. Köszönettel.

Bérleti díj – amortizáció elszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyik ügyfelem évek óta kiszámlázza a lakásbérbeadását irodabérleti díjként a cég felé, azonban a lakás amortizációját (a vásárláskori érték 2 százalékát) eddig még egyszer sem érvényesítette. Kérdés, hogy az eddig leadott szja-bevallásait önrevízíózhatja-e visszamenőleg, s ha igen, akkor melyik évtől lehet még? Tisztelettel: Géczi Sándorné

Kivás adózás – önellenőrzés Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következő címen lévő kérdéssel kapcsolatban szeretnék kérdezni: http://adozona.hu/kerdesek/2017_10_27_kiva_ipa_xkn Ha az adózó beadta a bevallást már "sima" adózással, de kiva alatt adózik, lehetősége van önellenőrzést beadni, amelyben utólag választja a kiva szerinti adózást? Köszönöm. Üdvözlettel: Schultz Mihály

2015. évi számla Kérdés

Tisztelt Adószakértő! Ügyfelemnél 2015. évi teljesítésű áfát is tartalmazó számla került elő. Jól gondolom-e, hogy a számla miatt nem kell a 2015. év áfa-bevallását önellenőrizni, mivel a 2016. január 1-jétöl érvényben lépő új szabályt azon ügyletek esetén kell először alkalmazni, amikor a levonási jog 2016. január 1. napján vagy azt követően keletkezik, tehát a 2015-ös teljesítésű számlákra még az 5 év elévülési idő vonatkozik. Köszönettel!

Mikrobeszámolós hiba lezárt év után Kérdés

Tisztelt Szakértő! Mikrogazdálkodói beszámolót készítő cégnél a beszámoló beadása után vettük észre, hogy a vevőszámláit nem megfelelően állította ki. A szerződések átvizsgálása után derült ki, hogy a számlák egy részében rossz teljesítési időpont került megállapításra, így az áfa mellett az árbevételt és a társasági adót is érintik a hibák. A számlákat most állították ki a helyes teljesítési időponttal. A kérdésem az lenne, hogy ezeket a számlákat melyik évre vonatkozóan kell lekönyvelni, érinti-e a már beadott beszámolót, illetve amennyiben nem, úgy 2018-ban 3 oszlopos mérleget kell-e beadnunk? Ugyanennél a cégnél egyik dolgozónál tévesen vontuk le az szja-t. Ez is 2018-ban került önellenőrzésre. Itt az szja-t és a bért érintő tételeket mikor könyvelem le és melyik évben szerepeltem? Köszönöm előre is a válaszukat: Léderer Györgyné

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Felmondási idő közlése

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Csed, gyed igénylése a középiskola befejezése után

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Talent4U Consulting Bt.

Munkahelyteremtő bértámogatás visszatérő anyukával

dr. Kéri Ádám

ügyvéd, adatvédelmi tisztviselő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 június
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close