220 találat a(z) továbbszámlázás cimkére

Építményadó továbbszámlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyik ügyfelem ingatlan-bérbeadással foglalkozik, mely áfás tevékenység. Most úgy döntött, hogy az építményadót is továbbszámlázza bérlőknek. Kérdésem lenne, hogy ez, mint mellékszolgáltatás, felveszi a főszolgáltatás, vagyis a bérlés áfáját, vagy mint építményadót, áfa hatályán kívüliként kell továbbszámlázni? Válaszát előre is köszönve, tisztelettel.

Közüzemi díjak továbbszámlázása 2016-tól Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk (nem lakó)ingatlanok bérbeadásával foglalkozik, tevékenységére adókötelezettséget választott. (Áfásan számlázza a bérleti díjakat). A bérleti szerződés értelmében a felmerült közüzemi díjakat továbbhárítja a bérlő felé. Kérdés: 2016-tól, hogyan kell a továbbszámlázott közüzemi díjak számláinak teljesítési időpontját meghatározni az életbe lépő határozott idejű elszámolás figyelembe vételével? - A legegyszerűbb esetben például az áramszolgáltatók számláin a tényleges (leolvasott) óraállás alapján a tényleges múltbeli fogyasztás adatai szerepelnek, ám a következő havi rendszerhasználati díj kerül kiszámlázásra - Van olyan szolgáltatónk, amely átalánydíjat számláz havonta (vagy előre, vagy utólag) és évente egyszer készít elszámolást, illetve - havonta kiállít egy részszámlát, majd utólag egy elszámoló számlát, vagy - a tárgyidőszakot jóval meghaladóan kapunk csak számlát az adott havi teljesítésről. Az egyéb, szerződésben meghatározott költségek átterhelésére ugyanezen számlázási szabályok vonatkoznak? Köszönettel

Szolgáltató által távhő továbbszámlázása bérbeadás esetén Kérdés

Ugyanattól a cégtől bérlünk üzlethelyiséget, amely cég a bérlemény részére a távhőt is adja (vagyis ugyanaz a cég a távhőszolgáltató és a bérbeadó cég is, a távhőszolgáltatást saját tevékenységként végzi). A bérbeadó bérbeadás esetében az általános szabályok szerint adózik, vagyis a bérleti díj 27 százalékos áfát tartalmazza. Kérdésünk: A bérbeadás során felmerült közüzemi szolgáltatás (szolgáltatások), különös tekintettel a távhőre (melegvíz + fűtés) milyen áfakulccsal adózik, a távhőre vonatkozó 5 százalékos kulccsal, vagy mint a bérleti díj járulékos költsége 27 százalékkal (az áfatörvény 70. paragrafusa alapján)? Köszönettel.

Kapcsolt szolgáltatás áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Megbízóm ingatlant ad bérbe. Az ingatlan-hasznosításra áfaalanyiságot választott. Tevékenységének végzése helyén bevezette az önkormányzat az építményadót, amelyet a bérbevevővel egyeztetve a részére továbbhárít. Mivel az ingatlan-bérbeadáshoz kapcsolódik az építményadó, ezért azt kértem a megbízómtól, hogy azt is áfával növelve számlázza tovább. Kérem iránymutatását, hogy az építményadó továbbszámlázásakor helyes-e az, hogy áfával növelve hárítják át. Köszönettel: Borsosné Pál Ildikó

Továbbszámlázott internetszolgáltatás adózása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunknak van mobilinternet-előfizetése, mely tartalmaz internethasználatot és telefon-előfizetést is. Nem vezetünk nyilvántartást a magán- és nem magáncélú használatról, ezért ezen telefonszámlák bruttó összegének az 1,19-szerese után meg kell fizetni a 16 százalék szja-t és a 27 százalék ehót. Azonban társaságunk bérel egy épületet, melyhez kapcsolódóan a vezetékes telefonköltséget és internet-szolgálatási díjat továbbszámlázzák részünkre. Az lenne a kérdésem, hogy a vezetékes internetszolgáltatásnál ez esetben is meg kell fizetnünk a 16 százalék szja-t és a 27 százalék ehót? Nem egyértelmű számunkra az szja-törvény szerinti meghatározás ebben az esetben. Mert elvileg kizárható a magáncélú használat nem mobil eszköz esetén társaságunknál. Válaszát előre is köszönöm!

Útdíjáfa (HU-GO) Kérdés

Tisztelt Szakértő! Építőipari alapanyag értékesítésével foglalkozó cég saját teherautójával fuvarozza az értékesített terméket. A kérdésem az lenne, hogy a felmerülő útdíj (3,5 tonna feletti teherautó esetén) áfája levonható-e továbbszámlázás esetén? Vagy továbbszámlázás esetén sem vonható le a 124. § (2) f) pontja miatt?

Terrmékdíjköteles termék továbbszámlázása Kérdés

Tisztelt Szakértők! Nyomdász ügyfelem termékdíjköteles alapanyagból termékdíjköteles csomagolószert állít elő. Ezekben az esetekben a számláin termékdíjat tüntet fel, mivel ő az első belföldi forgalomba hozó. A bejövő termékdíjas számlák termékdíjtartalmát visszaigényli, a kimenőkét befizeti. Példának okáért kartonívekből nyomtatott termékdobozokat készít. Most annyiban változott a helyzet, hogy alvállalkozónak kiadott egy munkát, amely során az alvállalkozó elkészíti a kartondobozokat, majd ügyfelem ezeket változatlan formában továbbértékesíti. Az alvállalkozó a kiállított számláin termékdíjat tüntet fel, mivel ő az első belföldi forgalomba hozó. Ügyfelem, amikor továbbszámlázza, akkor ő is termékdíjat tüntet fel. Meglátásom szerint ebben az esetben ügyfelemnek nem kell termékdíjat felszámolni. Kérem szíves állásfoglalásukat. Köszönettel, Z.

Alapítvány – rezsiköltség továbbszámlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! 1. Abban az esetben, ha egy alapítvány alapcél szerinti tevékenysége egy közösségi épület üzemeltetése, és kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végez (áfamentessége erre vonatkozik), de a rezsiköltség egy részét továbbszámlázza az épületet használó másik szervezet felé, akkor a rezsiköltség számlája szintén tárgyi adómentes tevékenység lesz, vagy áfát kell rá felszámítani? 2. Ha áfásan kell továbbszámlázni a rezsiköltség egy részét, akkor az erre vonatkozó szolgáltatói számla áfaösszegét vissza lehet igényelni vele párhuzamosan? 3. Ha az eddigi gyakorlat az volt, hogy tárgyi adómentesen számlázták tovább a rezsiköltséget, hogyan kell ezt javítani, illetve 5 évre visszamenőleg kell-e? Köszönöm a segítségét! üdv., P.Zs.

Ingatlan-bérbeadás: a közműdíj továbbszámlázása Cikk

Melyik évre számlázható tovább a bérbeadott ingatlan közműdíja? Az elszámolási időszakra, a számla beérkezésének évében, vagy részletfizetés esetén a kiegyenlítés évében? Olvasói kérdésre Juhász Tibor okleveles nemzetközi és ellenőrzési szakértő válaszolt.

Kiküldetés továbbszámlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó kft. A munkaerőt kölcsönbevevő vállalat a munkaerőt külföldre szeretné kiküldeni. Ilyen esetben lehet-e a kölcsönbe adó cég a kiküldő? A munkaerő-kölcsönzés 2015. 01. 01-től fordítottan adózik. Amennyiben a kiküldő a munkaerő-kölcsönző cég, így a munkavállaló napidíjának és egyéb, a kiküldetéssel összefüggő költségének kiszámlázása is fordítottan adózik? Vagy ilyen esetben szét kell választani a közvetített szolgáltatásokat (szállás, taxi, repülőjegy), és azokat áfásan kiszámlázni? Válaszát előre is köszönöm!

Ügyvéd továbbszámlázás Kérdés

Ügyvéd egyéni vállalkozónak minden hónapban a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala kiszámlázzá a személyi és okmányellenőrzést, amely tevékenység áfa hatályán kívüli értékesítés. Az ügyvéd továbbszámlázná az ügyfelek felé ezt a költséget, mint közvetített szolgáltatást. Ha továbbszámlázhatja, akkor áfát kell felszámítani az ügyletre, vagy pedig áfa hatályán kívüli értékesítés lesz?

Telefonköltség Kérdés

Tisztelt Sinka Júlia! Ön részletesen írt a telefonköltség elszámolásáról. Ennek kapcsán kérem szíveskedjék a véleményét elmondani, hogy a nálunk előforduló esetben jól alkalmazom-e az Ön által leírtakat. Egy panziót üzemeltetünk és 2 telefon fővonalunk van, az egyiket nem használjuk beszélgetésre, csak fax, internet és bankterminál használatára szolgál. Ezért ennél a telefonnál nem számlázok a dolgozók felé. A szabályzatban rögzítettük ezt. A másik telefonvonalat használjuk a beszélgetésekhez. Nem tudjuk mérni, kimutatni, hogy ki, mikor, milyen célból használja a telefont. Ezért a telefonszámla bruttó összegének a 30 százalékát kiszámlázom a tulajdonosoknak, amit a házipénztárba befizetnek. A számlát áfásan állítom ki. Az Ön által leírtak alapján nem könyvelhetem közvetített szolgáltatásnak, és csak a számla 70 százalékának az áfáját igényelhetem vissza. Például 26 093 forint a bruttó számla, a 70 százalék 14 382 forint (52-re könyvelve), az áfája 3 883 forint. Ezt igényelem vissza, a 30 százalék 7828 forintot (52-re könyvelve) pedig továbbszámlázom, és a 96-os számlacsoportba könyvelem. Személyi jövedelemadót nem fizetek. Amit nem értek az írásában, az az utolsó két mondat: ezekben az esetekben áfa felszámítása nem történik. Továbbá a magáncélú használat után nem kell közterheket lerónia a vállalkozásnak. Akkor hány forintot kell kiszámláznom? Nem 7828 forintot? Köszönettel: Zsuzsa

Bérbeadott lakás rezsiköltsége Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. lakást vásárolt bérbeadás céljából. Havonta számlázza a bérleti díjat, és továbbszámlázza a járulékos költségeket (gázdíj, áramdíj, vízdíj, csatornadíj, közös költség). A járulékos költségek könyvelésére többféle megoldást is találtam a szakirodalomban. Kérem írják meg, hogyan kell könyvelni helyesen a továbbszámlázott rezsiköltséget, illetve a továbbszámlázott közös költséget? Üdvözlettel: Tulogdi Mária

Építményadó továbbszámlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelünk ingatlanokat ad bérbe (lakás, üzlethelyiség). A bérleti szerződések tartalmazzák, hogy az ingatlan után fizetett építményadót, biztosítási díjat a bérbeadó áthárítja a bérbevevőnek. Helyesen jár-e el a bérbeadó, ha az áfatörvény 70. § (1) bekezdés b) pontja alapján számlázza tovább az építményadót, biztosítási díjat a bérbevevőnek, mely osztja a főszolgáltatás, azaz a bérbeadás áfarendszerbeli megítélését. Köszönettel: Schmidtkáné Hartai Angela

Szállás és étkezés továbbszámlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy sportegyesület egy nemzetközi versenyre érkező harmadik országbeli csapat részére szállást és étkezést biztosít olyan formában, hogy a sportegyesület a szállást és éaz tkezés költségét az érkező nemzetközi csapat részére továbbszámlázza. A sportegyesület helyesen jár-e el a számlázáskor, ha a szállás díját 18 százalékos (ő nem kereskedelmi szálláshely-szolgáltató), az étkezés díját pedig 27 százalékos áfával növelten számlázza tovább a nemzetközi csapat részére? Válaszát előre is köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Külföldi beszerzés

Bunna Erika

adótanácsadó

Levonható áfa önrevíziója

Bunna Erika

adótanácsadó

Fuvarozás láncügylet esetén

Bunna Erika

adótanácsadó

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 december
H K Sze Cs P Sz V
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close