150 találat a(z) mikrogazdálkodói beszámoló cimkére

Mikrogazdálkodói beszámoló Kérdés

2016. 12. hóban érkezik a számla, 2017-2018-as gazdasági teljesítésről szól. Önök szerint ez a számla 2 évet vagy 3 évet érint a mikrogazdálkodói beszámoló előírása szempontjából? Köszönöm, CsK

Mikrogazdálkodói beszámolóra áttérés Kérdés

Tisztelt Szakértők! A kérdésem ahhoz kapcsolódik, hogy a mikrogazdálkodói beszámolót készítő társaság az értékcsökkenési leírásnál nem választhat, az adótörvény szerinti leírást kell alkalmaznia. A kérdésem azzal kapcsolatos, hogy az áttérni akaró társaság 1-2 tárgyi eszközénél (személygépkocsi) alkalmaztuk az Szt. szerinti maradvány értéket. Így jelenleg az Szt. és az adótörvény szerinti maradványérték eltér. A mi esetünkben a Szt. szerint kevesebb értékcsökkenés lett elszámolva, mint az adótörvény szerint. Amennyiben a maradványértéket megszüntetjük, úgy a tárgyévi értékcsökkenés egyenlő lesz az adótörvény szerintivel. A kérdésem az, hogy mi történik az eddigi különbözettel? Terven felüli értékcsökkenésként kell leírni a számvitelben, tekintettel arra, hogy ott kevesebb értékcsökkenést számoltunk el? Mi a helyes eljárás?

Kiva és a mikrogazdálkodói beszámoló Kérdés

Kivaalany kft. készíthet-e mikrogazdálkodói beszámolót?

A bevétel melyik évhez tartozik mikrovállalkozói beszámoló esetén? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Alanyi adómentes kft. folyamatos szolgáltatásként információtechnikai szolgáltatást nyújt. Az elszámolás havonta történik, a teljesítési idő a hónap utolsó napja, a számla kelte is ekkor van és a fizetési határidő szintén a hónap utolsó napja. Az a kérdés merül fel, hogy ha a 2016. december havi szolgáltatási díjat nem számlázza ki decemberben, hanem a számla kelte csak 2017. januárjában lesz és fizetési határidőként is 2017-es dátumot tüntet fel a számlán, akkor ezt a bevételét már 2017-es árbevételként kell-e figyelembe vennie? Helyes-e az az értelmezés, hogy a mikrogazdálkodói beszámoló készítésével kapcsolatos előírások miatt az utolsó havi, 2017. januárban kiszámlázott összeget nem lehet 2016-ra elhatárolni, hanem az már 2017. évi bevétel lesz? Szíves válaszukat köszönöm. Tisztelettel: Győri Erika

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló a gazdasági társaságokban tulajdoni hányaddal rendelkező nem anyaválalatoknál Kérdés

2016. január 1-jétől induló üzleti évben nem választhatja a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót a befektetési vállalkozás és pénzügyi holdingvállalkozás. Ezek a vállalkozási fogalmak azonban a 2013/34/EU irányelvben kerültek meghatározásra, vagyis – értelmezésem szerint – nem befektetési szolgáltatókra és nem pénzügyi szolgáltatókra vonatkoznak, hanem olyan cégekre, amelyek a azért vásárolnak részesedéseket, illetve vagyontárgyakat, hogy azokból származó nyereséget kifizethessék a tulajdonosoknak osztalék formájában. A fentiekből adódóan nem készíthetnek mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót a különböző gazdasági társaságokban 20-30-40-50%-os tulajdonrésszel rendelkező és osztalékban részesülő gazdasági társaságok, amelyek vagy közvetlenül kifizetik a tulajdonosaiknak az adózott eredményüket osztalékként, vagy egyéb befektetésekbe (ingatlan, értékpapírok stb.) forgatják és azokból realizálnak további nyereséget? Hogyan kell kezelni ezt a kérdést, ha a tulajdoni részesedéssel rendelkező vállalkozások egyéb termelő és/vagy szolgáltató tevékenységet is végeznek? Akkor melyik az a szempont, ami megkülönbözteti az ilyen cégeket a fenti befektetési vállalkozástól, illetve a pénzügyi holdingvállalkozástól? Ugye, nem minden tulajdoni részesedéssel rendelkező cég van kizárva a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló készítésének lehetőségéből?

Mikrogazdálkodói végelszámolás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyszerűsített végelszámolást indított mikrogazdálkodói beszámolót készítő bt. A mikrogazdálkodói beszámoló mérlege 2 hasábos (előző év, tárgyév). Úgy tudom, hogy a végelszámolási nyitómérleg, valamint a végelszámolást lezáró mérleg 3 hasábos. Kérdésem hogy a végelszámolás nyitómérlegéhez és a végelszámolás lezárásához megfelelő-e a mikrogazdálkodói 2 hasábos mérleg, vagy ebben az esetben a normál egyszerűsített éves beszámoló mérlegét kell használni, amely 3 hasábos? Válaszát előre is köszönöm.

Áttérés mikrogazdálkodói beszámolóra Kérdés

Áttérhet-e mikrogazdálkodói beszámolóra a kft., ha az árbevétele 2013-ban 83 848 eFt, 2014-ben 326 691 eFt,a mérlegfőösszege 2013-ban 31 835 Ft, 2014-ben 21 173 Ft, az alkalmazottak száma 2013-ban 1 fő, 2014-ben 2 fő volt?

Mikrovállalkozás induló cégnél Kérdés

Tisztelt Adószakértő! 2015-ben alakuló cég választhatja-e, hogy mikrogazdálkodói beszámolót készítsen már az első évére? Köszönettel: Ildikó

Mikrogazdálkodói beszámoló, időbeli elhatárolás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy mikrogazdálkodói beszámolót készítő vállalkozásnak 2014. évre vonatkozóan – névhasználati szerződés keretében – költsége merült volna fel szerződés szerint, amit viszont csak 2016-ban kell majd pénzügyileg rendeznie. Emiatt a 2014. évi mikrogazdálkodói beszámolójában a költség nem szerepelt, mivel a 398/2012. kormányrendelet 6. § (7a) bekezdése alapján a költséget nem lehetett elhatárolni. 2015. évben viszont a vállalkozásnak vissza kell térnie a "normál" beszámoló-készítéshez, mivel a mérlegfőösszeg- és létszámadatokra vonatkozó feltételeket túllépte. Ebben az esetben a 2014. évre vonatkozó névhasználati díjat melyik évre számolja el költségként, hiszen 2014-ben a mikrogazdálkodói feltételek miatt nem tehette, 2015-re vonatkozóan ugyancsak van ilyen díj meghatározva, amit 2015-re már el tud határolni. Mindkét évre 2016-ban lesz majd leszámlázva a díj. Lehetséges, hogy mivel 2015-re már normál beszámolót készít, ezért annak szabályai szerint 2015-re számoljuk el költségként a 2014. évi díjat is, de a 2015. évi társaságiadó-alapját a 2014. évi díjjal növeljük? Akkor viszont melyik évben lehet csökkenteni a társaságiadó-alapot a 2014. évi díjjal?

Zrt. készíthet-e mikrogazdálkodói beszámolót? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésként merült fel, hogy, ha egy zrt. saját elhatározásból könyvvizsgáltatja magát (tudomásom szerint önmagában a zrt. léte miatt már nincs kötelező könyvvizsgálat), és egyébként megfelel a mikrogazdálkodói beszámoló készítés paramétereinek, akkor választhatja-e ezt a beszámolási formát?

Üzletrész-adásvétel időpontja Kérdés

Ügyfelem (kft.) mikrogazdálkodói beszámolót készít, üzletrész-adásvételi szerződést írt alá 2015 decemberében, melyben eladja üzletrészét. Az adásvételi szerződés szerint a tulajdonjog a teljes vételár megfizetésével száll át az új tulajdonosra. A vételár jóváírásának napja és a cégbírósági végzés is 2016. január havi. A 2015-ös mérlegben kivezethetem az üzletrészt? CsK

Társaságiadóalap-növelő tétel könyvelése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Mikrogazdálkodói beszámolót készítő bt. eladta a tulajdonában lévő személygépkocsit az egyik tulajdonosának. Az eladási ár 400 ezer forintal alacsonyabb, mint az Eurotax-katalógusban szereplő szokásos piaci ár. Kérdés: szükséges-e, hogy a bt. a különbözettel megemelje a társasági adó alapját, és hogyan lehet ezt könyvelni, vagy milyen bizonylattal lehet alátámasztani az adóalap-növelést? A bt. a könyveiben nem alkalmazza a szokásos piaci értéken történő nyilvántartást. Válaszát előre is köszönöm.

Mikrogazdálkodói beszámoló – építési beruházás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy mikrogazdálkodói beszámolót készítő gazdasági társaság építési projektet végez, azaz értékesítési szándékkal felépít egy ingatlant, ami üzlethelyiségekeket fog tartalmazni, tehát több vásárlónak fogja az ingatlant értékesíteni. Ehhez 2015-ben megvásárolta a telket, elkészítette az építési terveket és megszerezte a hatósági engedélyeket. Kérdésem, hogy a 2015. évi mikrogazdálkodási beszámolójában a telket, illetve az eddig beszámlázott hatósági díjakat és tervezői díjakat hol szerepeltesse? A mikrogazdálkodói beszámolót szabályozó 398/2012. számú kormányrendelet 7. §-a kizárja a számviteli törvény azon részét, ami az eszköz bekerülési értékébe beleszámítaná a tervezői és hatósági díjakat, azonban ebben az esetben nem eszközberuházás valósul meg, hanem építési "termelés", azaz az eddig megvásárolt telek és tervezői díjak majdan az elkészült "termék" önköltségét fogja növelni. Jól értelmezem, vagy ebben az esetben a tervezői díjakat és a hatósági díjakat nem kell költségként elszámolni, hanem év végén készletre kell venni (befejezetlen termelés)?

Időbeli elhatárolás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítő kft. alábbi számláját, melyik évben kell költségként elszámolni? 1.) Számla kelte: 2015. 10. 14. Számla teljesítés: 2015. 10. 29. Szövegben: Előfizetési díj 2016. 01. 01. – 2016. 12. 31. Várom válaszát! Köszönettel.

Mikrogazdálkodó év végi számla Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2015. 12. 08-ai számlakeltezéssel, 2016. 01. 01. teljesítési dátummal és fizetési határidővel kaptunk egy biztosítási számlát, amely a 2016. I. negyedévet öleli fel. A mikrogazdálkodóknál nincs elhatárolás ilyen esetben, ezért bizonytalanodtam el, hogy egyáltalán ezt könyvelni kell-e 2015-ben...Szerintem igen, hisz a számla dátuma a fontos, nem annak tartalma...vagy rosszul gondolom? Ebben az esetben az nem jelent problémát sem a taoban, sem a beszámolóban, hogy a számla dátumon kívül minden 2016-os és én mégis 2015-ösként számolok vele...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Károkozás elszámolása

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Tagi kölcsön törlesztése

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Alanyi adómentes számlák javítása tárgyi mentesre, áfahatár kezelése

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 június
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
hirdetÉs