109 találat a(z) levonás cimkére

Személygépkocsi-értékesítés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy követeléskezeléssel foglalkozó pénzügyi vállalkozás a vásárolt követelései biztosítékaként személygépkocsikat vesz át. A társaság az így megszerzett eszközöket továbbértékesítési céllal a készletek között veszi nyilvántartásba. A felszámoló (akitől a gépjárműveket kapja) fordított áfás számlát állít ki a gépkocsik vételáráról. A kérdésem az, hogy egy mentes tevékenységet végző pénzügyi vállalkozás a fordított áfa miatt a fizetendő áfával szemben levonásba helyezheti-e a vételár áfa részét?

Személygépjármű alkatrészének áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdést tettem fel, melyre választ is kaptam az alábbiak szerint: http://adozona.hu/kerdesek/2018_5_30_szemelygepjarmu_javitasi_anyagana_yjj Lehet, hogy nem sikerült egyértelműen megfogalmaznom a kérdésemet, mert a kérdésemben arra is szerettem volna kitérni, hogy a szereléshez felhasznált alkatrészek áfájának levonhatóságával mi a helyzet, tehát levonásba helyezhetőek-e ezek? Tehát egy sima áfás vállalkozásról van szó, melyben céges személygépjárműhöz kapcsolódóan merül fel alkatrész (vagy hasonló: autógumi, akármi) költség. A szolgáltatás (szerelés) áfájára vonatkozó kérdésemre viszont maradéktalanul választ kaptam, ezt ezúton is köszönöm szépen. Várom további válaszát.

Gyerektartás Kérdés

Dolgozónk gyerektartást fizet, melynek mértéke bírósági végzés alapján a mindenkori jövedelmének 40%-a. Abban az esetben, ha pl. valamely hónapban csak táppénzt kap, abból levonhatjuk-e a 40%-ot, vagy csak 33%-ot, vagyis az 1994. évi LIII.törvény 68 paragrafusát kell alkalmazni?

Nyilt végű pénzügyi lízing, személygépkocsi Kérdés

Tisztelt Szerkesztő! Ügyfelem személygépkocsit bérel nyílt végű pénzügyi lizinges konstrukcióban. Fizetett bele tavalyi évben előleget, aminek az áfáját az ügyfelem levonatta, majd a kocsi átadása ez évre húzódott, és a bank az önrészről kiadott egy áfás számlát. Most ügyfelem azt nyilatkozza, hogy ennek is vonjuk le az áfáját. Kérdésem, hogy az önrészből, mivel van áfás számla, levonhatom-e az áfát? Válaszukat várom köszönettel

Személygépkocsi – zárt végű lízing Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alkalmazottak (18 fő) vidékről történő szállítása érdekében vett személygépkocsit a vállalkozó zárt végű pénzügyi lízing keretén belül. A cég építőipari tevékenységet végez. Mindig más helyen dolgoznak, ezért volt szükség a személyautóra. Az autót kizárólag erre a célra használják. Kérdésem, hogy a gépkocsi, illetve az üzemanyag áfája levonható-e? A cégautóadó-fizetési kötelezettséggel a cég tisztában van.

Beruházás Kérdés

Sportegyesület csarnokot épít, amit kb. 2020-ban aktivál. Ingatlannál bejelentkeztünk az áfa alá, bérbeadás esetére. Egyik tag felé bérleti jogot adott el (5 évre), ami nagy összegű. Az összes beruházás számláját mikor helyezhetem levonásba? Első esetben, ha nem saját rezsis beruházás? Vagy ha saját rezsis beruházás? Egyszerűség miatt, mivel kevés saját munkaerőt alkalmazunk, de nem feltétlenül. Ha 2020-ban aktiválom, akkor saját rezsisnél megállapítom a bekerülési értékét az ingatlannak, ezt fizetendő áfába helyezem, majd ekkor az összes kiadás (ezzel kapcsolatos) számla áfáját levonásba helyezem? Az egyenleget befizetem. Innentől számítva 20 évig figyelem hogy mennyi az AM/nem AM arány és az adott évben az egy évre jutó részt utólagosan korrigálom az aránynak megfelelően? Ha nagy az adómentes arány, nem e lehetséges, hogy semmit sem helyezek fizetendő áfába és nem vonom le az áfáját semmi beszerzésnek sem, hogy az elkövetkező 20 évben ne kelljen korrigálni, hisz kevés lesz az adómentes bevétel, mivel saját célra használja túlnyomórészt az egyesület. Mi Önök szerint a leghelyesebb és legegyszerűbb eljárás?

Szja-előleg levonása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben kérném szíves véleményüket: Egy társas vállalkozás belföldi magánszemélytől bérel egy ingatlant, amely a vállalkozási tevékenység érdekében szükséges. A magánszemély nem járul ahhoz hozzá, hogy a társaság kifizetőként levonja a bérleti díjból az szja-előleget, erről nyilatkozatot is aláírt. Véleménye szerint a teljes bérleti díjat kéri kifizetni minden hónapban, mert ő majd az éves adóbevallásában kíván tételes költségelszámolással adót megállapítani, s azt közvetlenül az adóhatóság által rendszeresített számlaszámra megfizetni. Kérdésem, hogy a társaság jogszerűen eleget tehet-e a magánszemély kérésének? Ha a magánszemély mindenképpen ragaszkodik ahhoz, hogy az szja-előleg levonása ne történjék, egy esetleges adóellenőrzés során jár-e ez jogkövetkezménnyel, ha esetleg bírságolásra kerül sor az szja-előleg levonásának elmaradása miatt, az kit terhel? Amennyiben a NAV a társaság felelősségét állapítaná meg, áthárítható-e ez a magánszemélyre abban az esetben, ha kifejezetten felhívta a bérbeadó figyelmét arra, hogy kívánsága ellentétes az szja-törvényben előírt, kifizetőkre vonatkozó kötelezettségekkel, mely szerint a kifizető kötelessége a bérbeadásból származó szja-előleget megállapítani, levonni, s azt az adóhatóság felé az előírt határidőig továbbítani? Szíves válaszukat köszönöm. Tisztelettel: Győri Erika

Vételár és felhasználói jog megfizetése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kifizető egy magánszemélytől ingóságot vásárol. Az összérték egy része az ingóság vételára és egy meghatározott része a felhasználási ellenérték. Jól tudjuk-e, hogy a felhasználásra fizetendő részből a kifizetőnek kell levonnia a személyi jövedelemadót? Válaszát köszönöm.

Nyílt végű pénzügyi lízingnél útnyilvántartás Kérdés

Nyílt végű pénzügyi lízing Egy cég nyílt végű pénzügyi lízingszerződés keretében 60 hónapos futamidőre 20 százalék önrész befizetésével személygépkocsit lízingel. Az autó használata kizárólag a cég érdekében történik, ezt útnyilvántartás vezetésével igazolják. Jól gondolom, hogy a 20 százalék önrészről kiállított első lízingdíj számla, illetve továbbiakban az esedékes lízingdíj tőkerész áfatartalma a kizárólagos vállalkozási használat miatt 100 százalékban levonható? Ha a cég a futamidő lejártakor maradványértéken (15 százalék) megvásárolja az autót, ez termékértékesítésnek minősül és a maradványértékben lévő áfa nem igényelhető vissza. Jól gondolom, hogy a lízing futamideje alatt a „bérlet” miatt levont áfát ez nem érinti? Lehet, hogy a cég a 60 hónapos futamidő előtt, pl. 48 hónap múlva előtörleszti a lízingszerződést. Ekkor a lejárat előtt, azaz 48 hónap után megtörténik az autó megvásárlása és az autót a lízingbe adó a még fennálló tőketartozás + maradványérték együttes összegén eladja a lízingbe vevőnek, ezen összeg ÁFA tartalma nem vonható le? Kérdésem még, hogy ha a cég megvásárolta az autót és az autóvásárlás ÁFA tartalmát nem vonta le, - ÁFA levonási tilalom-, ettől az időponttól nem köteles az autóra útnyilvántartást vezetni? Jól gondolom, hogy az útnyilvántartás vezetése csak a nyílt végű pénzügyi lízing fennállása alatt szükséges a „bérleti díj” 100% ÁFA levonhatóságához, és az autó vétele után már nem, vagy esetleg vezetni kell az autó teljes használata alatt?

Üzemorvosi vizsgálat díjának megtéríttetése a dolgozóval Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem az alábbi: mint munkáltató, munkába állás előtt el kell küldenem a leendő dolgozót üzemorvosi vizsgálatra és tüdőszűrőre. Amennyiben a munkavállaló a munkaviszony létesítésétől számított 1 hónapon belül felmond, levonhatom-e az üzemorvosi vizsgálat valamint a tüdőszűrő díját? Köszönöm válaszát!

Személygépkocsi bérleti díj áfájának levonása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy belföldi társaság(kft.) személygépkocsit fog üzemeltetni tartós bérlet formájában. Levonható-e a bérleti díj előlegének áfája annak ellenére, hogy az autó átvétele még nem történt meg? A használatba vételt követően 100 százalékban levonható-e az áfa abban az esetben, ha az útnyilvántartásból megállapított magáncélú használatot áfával növelten kiszámlázzuk a magánszemély részére? Válaszukat előre is köszönöm.

Ha a nyelvtanár magánszemélynek számláz 2.0 Kérdés

Tisztelt Lepsényi Mária! A fenti kérdésben adott válaszával kapcsolatban szeretnék további kérdést feltenni. Jól értem, ha tehát az adószámos magánszemély magánszemélynek állít ki számlát olyan összegről, ami meghaladja a minimálbér 30 százalékát, akkor mint kifizető neki kell gondoskodni a bejelentésről és a járulékok levonásáról, megfizetéséről? Köszönettel.

Tárgyi eszközre vonatkozó különös szabályok Kérdés

Tisztelt Szerkesztőség! Kérdésem a tárgyi eszközre vonatkozó különös szabályok alkalmazására vonatkozik, ezen belül is a figyelési időre, mely ingó tárgyi eszköz esetében 60 hónap, ingatlan tárgyi eszköz esetében pedig 240 hónap. Ennek a jogszabályi résznek az értelmezésével vannak nehézségeim. Van egy vállalkozás ( szolgáltatás, szépségipar) amely értékesíteni szeretné a szalonban lévő tárgyi eszközeit. Az eszközök beszerzésére zömmel 2012-2014 között került sor. Az eszközök beszerzésekor a vállalkozás az áfát levonásba helyezte. (Az eszközök beszerzése teljes mértékben az adóalany adóköteles tevékenységét szolgálja, ahhoz kapcsolódik, mentes tevékenysége nincs.) Az eszközeit áfásan fogja rövidesen értékesíteni. Az áfatörvény 134-136 §-a alapján tételesen, eszközönként vizsgálnom kell azt, hogy az adott eszközt, mely eladásra kerül, mikor szerezte be a vállalkozás, és abban az esetben ha a figyelési időn belül került értékesítésre, akkor a hátralévő hónapokra el kell végeznem áfában a kiigazítást? Például: 2013.08.01-jén vásárolt a vállalkozó egy gépet 236.220 + 63.780 Ft-ért, melynek az áfáját levonásba helyezte. 2017.09.01-jén megtörténik a gép értékesítés 200 e Ft + áfa értékben. A bezerzés és az eladás között eltelt idő: 49 hónap. Levonásba helyezve beszerzéskor: 63.780 Ft. Ha a figyelési időből indulok ki akkor 63780 / 60 hó x 49 hónap = 52.087 Ft, tehát ezt az áfát jogosult a vállalkozó levonásba helyezni.A maradék 11.693 Ft-ot be kell fizetnie?

Szennyvíztisztító-felújítás, áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! A Mecsek tetején lévő szennyvíztisztító telepet a Mecsekerdő Zrt. üzemeltette. Megszüntetve az üzemeltetést, a telepet további működtetésre átadta a területen lévő 10 család által létrehozott egyesületnek. Az egyesület működtetésre átadta a helyi vízmű részére a telepet. Jelenleg a családok részére az egyesület bocsájtja ki a szennyvíztisztítás számláját áfa felszámításával. A telep a 80-as években épült, ezért jelentős felújításra szorul. A felújításhoz a város is ad támogatást, a többi összeget az egyesület tagjainak kell biztosítani. Kérdésem, hogy a felújítás áfatartalma levonható? A tagok (családok) részére a saját hozzájárulások alapján áfás számlát kell kibocsájtani, vagy csak hozzájárulásként kell figyelembe venni a részükről befizetett összeget? Mi a helyes megoldás? Tisztelettel: Krisztiánné

Áfalevonási jog: új útmutatót adott ki a NAV Cikk

Új útmutatót jelentetett meg a NAV az áthárított általános forgalmi adóra vonatkozó levonási jog érvényesítéséről és annak adóhatósági ellenőrzése során figyelembe vett szempontokról. A 3012/2017. számú útmutató 2017. augusztus 4-étől érvényes.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Kisüzemi bortermelés

Laczi Ferenc

igazságügyi jövedéki szakértő

Kölcsön kamat

Nagy Norbert

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 április
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Együttműködő partnereink