132 találat a(z) lakóingatlan cimkére

Költségelszámolás és áfalevonhatóság Kérdés

Családi vállalkozás vagyunk, könyveléssel foglalkozunk olyan módon, hogy férj és feleség 15 éve alapított egy kft-t. A székhely/telephely a családi ház mellé épített, a földhivatali bejegyzés szerint lakóingatlan, amit a kft. irodahelyiségként bérel (nem lakóingatlanként, ezért építményadót is fizet), amelyért a családi ház tulajdonosának, mint bérbeadónak bérleti díjat is fizet. Az egész ingatlanra kiterjedő, egyközpontos riasztórendszert kívánunk kiépíteni. Ezen igényt leginkább az iroda védelme indokolja, de az egész ingatlanra kiterjedne, ezért költséget és áfalevonhatóságot szeretnénk érvényesíteni. A kérdés az, hogy a számlát lehet-e kérni a kft. nevére, amit a kft. az előbbiek miatt arányosítással számolna el költség és áfalevonás tekintetében is, jelen esetben 50 százalék a reális arány. A cég Tao- és áfaalany. Továbbá ehhez a riasztórendszerhez egy havi díjas távfigyelő rendszert is igénybe vesz, amelynek a költségeit, illetve áfáját az előbbiek szerint kívánja elszámolni. Ez a megoldás lehetséges-e? A választ előre is köszönöm.

Iparűzési adó: pórul járhat, ha nem tudja, hogy ez is telephelynek számít Cikk

Telephelynek számít-e az iparűzési adó szempontjából a társaság által vásárolt és bérbeadással hasznosított lakóingatlan – kérdezte olvasónk. dr. Verbai Tamás, a HÍD Adószakértő és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. vezérigazgatója válaszolt.

Ingatlan-beruházás fejlesztési tartalék Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk nagy értékű (50 millió forint) lakóngatlant vásárolt befektetési, illetve hasznosítási (bérbeadási) céllal magánszemélytől. Az adásvételi szerződés megkötése után az ellenértéket kifizettük. A birtokbaadás megtörtént, de az ingatlant terhelő jelzálog (szociálpolitikai kedvezmény 10 éves lejárata) miatt, a földhivatalhoz csak 2015-ben lesz benyújtva a szerződés, és 2015-ben lesz bejegyezve a tulajdonjog. Kérdésként merül fel, hogy 2014-ben könyvelhető-e beruházásként a kifizetett összeg, vagy csak beruházásra adott előlegként? 30 millió forint fejlesztési tartalékot szeretnénk rá feloldani, ezért fontos, hogy már 2014-ben beruházásnak tekinthető-e a vásárlás, vagy csak 2015-ben, ha a szerződést benyújtjuk a földhivatalhoz ,és a tulajdonjog-bejegyzés is megtörténik. Válaszukat köszönöm.

Ingatlan bérbeadása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft. bérbeadás céljából lakóingatlant vásárolt. Az ingatlant fel kell újítani. Ebben az esetben a felújításhoz kapcsolódó számlák áfája visszaigényelhető? Mi a teendő az áfával akkor, ha a kft. mégsem adja bérbe az ingatlant, hanem eladja azt egy magánszemélynek? András

Áfa-megosztás lakóingatlanból átminősített iroda esetén. Kérdés

Kérem, hogy az alább példa esetén mutassa be, hogy hogyan kell az áfa-megosztást értelmezni átminősített ingatlan esetében? 1. Vállalkozás telephely, üzleti célra öt éve lakóingatlan-udvar-gazdasági épület besorolású ingatlant vásárolt például 20 millió forintértért. Kizárólagosan üzleti célra használja, az úgynevezett lakórészt bemutatóteremnek, irodának, az udvart és gazdasági épületeket raktárnak. 2. A vásárlás évében kifesteti a bemutatótermet, irodát 300 e forintért, az áfát nem helyezi levonásba. (Esetleg levonhatta volna?) 3. Ugyanekkor a gazdasági épület tetőszigetelését megcsináltatja, 400 ezer forint + áfa összegért, az áfát levonja az áfatörvény 259. § 12. pontja alapján. 4. A vásárlást követő évben a földhivatalnál kezdeményezte az ingatlan átminősítését iroda-udvar-gazdasági épületté. Megtörtént az átminősítés. 5. Jövőre (tehát a vásárlást követő 6. évben) az iroda felújítását tervezi mintegy 3 millió forint + áfa értékben. 6. Hogyan alakulna az áfa-megosztás, ha mondjuk tíz év múlva (a vásárlástól számított 15. évben) eladná az ingatlant 24 millió forint + áfa összegért? (És addig a felsoroltakon kívül más felújítást nem végezne.)

Ingatlanon végzett beruházás áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk (egyszemélyes kft.) vásárolt egy ingatlan 2013 tavaszán, melyen beruházásba kezdett. Kertfelújítás, garázsépítés, energetikai beruházás. Sajnos az áfát levontuk, annak ellenére, hogy az ingatlan lakóházként szerepel a nyilvántartásban. Mindezt azért tettük, mert az Apehtól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ha ezt a házat mint bemutatóházat kezeljük (későbbiekben megvalósuló vendégház építés miatt), akkor levonható az áfa, ha jelezzük, hogy ugyanezen anyagokkal, vállalkozókkal fogunk dolgozni az új projekten. Így nem önellenőriztünk. Sajnálatos módon ez a beruházás nem fog megvalósulni, így nincs jogalapja az áfa levonásának. Kérdésem az lenne, hogy ilyen esetben mit lehet tenni? Ha a földhivatalnál a házat átminősíttetjük irodának, akkor maradhat-e a könyvelés vagy mindenképpen önellenőrizni kell? Lassan közeledik a beruházás vége, aktiválni kell. Várom válaszát, üdvözlettel

Bérbeadott lakóingatlan áfája Kérdés

Tisztelt szakértő! A kft. fő tevékenysége bérbeadás. Lakóingatlant vásárolt, melyet bérbeadással hasznosít. Jogosan nem fizeti meg az áfát (fordított áfás számlával rendelkezik), ha egyébként bejelentkezett az áfa hatálya alá?

Lakóingatlan munkásszállás Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következőben kérném segítségét. Lakóingatlant bérelünk, ahol saját dolgozóinkat helyezzük el. A juttatás körülményei megfelelnek a munkásszállással szemben támasztott követelményeknek, így ez a dolgozók felé az szja-törvény szerint nem minősül adóköteles juttatásnak. (A dolgozóktól nem kérünk térítést.) Kérdéseim: 1. Visszaigényelhetjük-e a bérleti díj áfáját? 2. Keletkezik-e áfafizetési kötelezettségünk a térítésmentes szolgáltatásnyújtás miatt? Válaszát előre is köszönöm!

Rezsielszámolás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. nevére szeretnénk lakóingatlanként nyilvántartott lakást vásárolni a közeljövőben. A lakásban teljes mértékben irodai tevékenység folyna. Kérdés, hogy a rezsiköltségek, amennyiben a cég nevére szólnak a számlák, áfa levonásával elszámolhatóak lesznek? A felújítás áfája csak akkor lenne levonható, ha nem lakóingatlan lenne a lakás besorolása? A közelgő törzstőke-emelési kötelezettségbe (a jelenlegi törzstőke 500 ezer forintról 3 millióra történő emelése) beszámíthatna valamilyen formában az ingatlan értéke? Válaszát előre is köszönöm!

Lakóingatlanból vendéglátó egység Kérdés

Egy kft pályázatot nyert lakóépületből vendéglátó egység kialakítására. A pályázat beadása előtt az építésügyi hatóság azt a nyilatkozatot adta ki, hogy építési engedély és bejelentés nélkül végezhető munkának minősül az épületen tervezett beruházás. Ennek megfelelően áfás számlákat állítottak ki részükre a kivitelezők az építőipari szolgáltatásról.A földhivatali nyilvántartásban lakóház, udvar, gazdasági épület szerepel (mely életveszélyes, használaton kívüli volt már). Ennek megfelelően az Áfa tv. 124. § (1) bekezdése alapján nem vontuk le a felújításhoz szükséges termékek beszerzését, szolgáltatások igénybevételét terhelő előzetesen felszámított adót.Egy rosszakaró szomszéd bejelentését követően a Vas Megyei Kormányhivatal vizsgálatot indított az elsőfokú hatóság döntésével kapcsolatban - egyrészt szabálytalan, engedély nélküli építési tevékenység végzése, másrészt a kiadott végleges használatbavételi engedély miatt -, illetve ügyészi felhívás benyújtását kezdeményezte, mert álláspontjuk szerint az elsőfokú döntés megsemmisítésének és új eljárás utasításának lenne helye. Az ügyészségi vizsgálatnak még nincs meg az eredménye. A másodfokú hatóság megállapításaiból néhány fontos részlet:„Mind a tervekből, mind a helyszíni szemlén látottak alapján megállapítható, hogy az elkészült felújítás után az épület nem elégíti ki a lakóépület az OTÉK Korm. rendelet lakás rendeltetési egységre vonatkozó előírásait.”„Álláspontunk szerint a kérelem mellékleteként benyújtott terveket nem lehetett lakóépület felújításaként elbírálni, azok kimondottan vendéglátóegység kialakítására vonatkoznak.”Kérdésem a következő: amennyiben a fentieket állapítja meg az ügyész is, és építési engedéllyel végezhető beruházásnak ítélik meg, a korábbi áfás számlákat szükséges-e lejavíttatni fordított áfásra, vagy csak az ügyészi döntést követő számlákat kell ennek megfelelően kiállítani? Amennyiben a korábbi áfás számlákat nem kell lemódosítani, lehetőség van-e a későbbiekben az áfa tartalmuk visszaigénylésére? Véleményem szerint igen, mert az egyes tevékenységek áfabeli megítélésénél az Art. 1 § (7) bekezdése szerint a jogügyleteket mindig a valós tartalmuk alapján kell minősíteni, ezért nem lakóingatlanon végzett beruházásnak minősülne, tehát az előzetesen felszámított adó levonható lett volna. Amennyiben építési engedélykötelessé minősítik a beruházást, abban az esetben használatbavételi engedély is lesz a kft kezében, mellyel bizonyítani tudja a későbbiekben, hogy a földhivatali nyilvántartásban szereplő megnevezés nem a valóságot tükrözte, és tulajdonképpen eljárási hibát követett el azzal, hogy egyéb okok miatt nem tudta átminősíttetni kellő időben egyéb célú ingatlanná. Válaszukat előre is köszönöm.

Áfafizetés céges lakóingatlanok után: sokba kerülhet, ha nem vigyázunk Cikk

A magyar általános forgalmi adó törvény olyannyira bonyolult, hogy aki képes hibátlanul eligazodni benne, annak minden elismerés kijár. Ennek kitűnő példája a lakóingatlanok eladására vonatkozó áfakörösség ki- vagy bejelentése.

Anomáliák az ingatlanadóban Cikk

Már a szakmai koncepció kidolgozása során heves vitát váltott ki, hogy az új adónem csak lakóingatlanokra, vagy minden egyéb ingatlanra is vonatkozzon. Nyilvánvalóvá vált, hogy a gazdasági válság által leginkább sújtott egyik szektorra komoly csapást mérne az adó kiterjesztése minden ingatlanra, sőt, ezt minden ingatlannal bíró gazdasági szereplő megérezte volna. Végül az ingatlanadót csak a lakóingatlanokra terjesztették ki - de hátradőlhetnek-e most a vállalkozások?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

1 2 3 4 5 6 7 8 9

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Pénztárgép használata

Antretter Erzsébet

adószakértő, igazgató

Niveus Consulting Group Kft.

Katából társasági adózásra visszatérő bt. osztalékfizetése 2023-ban

Antretter Erzsébet

adószakértő, igazgató

Niveus Consulting Group Kft.

Áfa – teljesítési idő

Nagy Norbert

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 október
H K Sze Cs P Sz V
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetÉs